Tegen excellente scholen en voor (cultuur)profielscholen!

xAchtergrondinfo: Tegen excellente scholen en voor (cultuur)profielscholen!

De overheid trekt de touwtjes strakker aan bij het onderwijs van de kernvakken. Maar er is ook een tegenbeweging, signaleert Henk Visscher. Zelf is hij energiek bezig met de opbouw van een netwerk voor cultuurprofielscholen in het primair onderwijs. Zodat kinderen de kans krijgen hun talenten optimaal te ontwikkelen. ‘Excellentie dus vanuit de basis!'

Doelgroep: Algemeen coördinatoren Cultuurcoördinatoren Management Niet-kunstvakdocenten
Auteur: Henk Visscher
Datum:

afbeelding

Bronnen en verwijzingen

http://www.lkca.nl/cultureel-kapitaal/opinie-henk-visscher