Waarom Cultuurprofilering

Hoezo Cultuurprofiel?

Leerlingen met een specifieke interesse in kunst en cultuur kunnen vandaag de dag binnen het voortgezet onderwijs steeds beter op maat worden bediend. Naast de reguliere kunstvakken kunnen scholen een extra cultuurprofiel bieden. Maar waarom kies je als school voor een cultuurprofiel? En welke ontwikkelingen richting cultuurprofiel worden momenteel vanuit de overheid gesteund?

afbeelding

Op het IVKO in Amsterdam vormt Kunst de essentie van het onderwijs.

Talent en interesse

Scholen moeten ruimte nemen en krijgen om zich te profileren en leerlingen moeten kunnen uitblinken in waar ze goed in zijn. Deze basisgedachte voor cultuurprofielscholen staat verwoord in de publicatie 'Onderwijs met ambitie' (OCW, juli 2008). Bij een cultuurprofielschool gaat het niet alleen om toptalenten, juist ook leerlingen met een buitengewone interesse voor kunst en cultuur kunnen er terecht.
De meeste cultuurprofielscholen in Nederland kenmerken zich door een brede insteek. Dit betekent doorgaans dat kunst en cultuur prominent op het rooster staat, er twee of meer kunstdisciplines aan bod komen en dat de kunstvakken zoveel mogelijk aansluiten bij de andere vakken. Hierbij wordt het curriculum stevig aangevuld met buitenschoolse activiteiten.

Kiezen voor cultuurprofiel

De overheid stimuleert het inspelen op specifieke leerwensen van de leerling onder andere op het gebied van kunst en cultuur. Maar waarom zou je je als school willen profileren? Wat zijn de beweegredenen om een cultuurprofielschool te willen worden?
De meest voorkomende redenen die scholen noemen zijn:

  1.  Aansluiten bij leerwensen van leerlingen op het gebied van kunst en cultuur.
  2. Het geven van een inhoudelijke impuls aan de kunstvakken en het aanbieden van extra kunstdisciplines/thema's.
  3. Mogelijkheden bieden aan talentvolle leerlingen.
  4. Kunst en cultuur heeft een positief effect op het schoolklimaat en is goed voor de pr.