Dalton Den Haag

Dalton Den Haag
 • Expertises:
 • Internationalisering
 • Podiumkunsten
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Dalton Den Haag is een school voor openbaar onderwijs, met een havo-, atheneum- en gymnasiumafdeling. De school heeft een rijke traditie, en staat garant voor een brede en veelzijdige opleiding. Zo kent de school een theaterklas en is er de mogelijkheid om tweetalig onderwijs te volgen. Dalton Den Haag is een dynamische school waar collegiale samenwerking even vanzelfsprekend is als ruimte voor individuele ontplooiing. De school is voor onze leerlingen een veilige, open en gezellige school, voor medewerkers een werkplek waar betrokkenheid en onderwijs – kundig vakmanschap de toon zetten. De school kenmerkt zich door te blijven streven naar een hoge kwaliteit. En dat lukt, getuige de inspectierapporten en de kwaliteitskaarten. Dalton Den Haag is gehuisvest in een rijks – monument: het ontwerp van Co Brandes is in 1932 gerealiseerd. Toen nog op een open plek vlak achter de duinen, nu aan de rand van een volgebouwd stukje Den Haag. Het gebouw staat stevig in het Haagse zand: een knappe jongen die het van zijn plaats krijgt. Dat geldt niet alleen voor het gebouw, maar ook voor de inhoud ervan: de school weet zich verankerd in het Haagse onderwijs en staat pal voor de uitgangspunten die het al decennia koestert. Die worden bepaald door de pijlers van het daltononderwijs, waarbij zelfstandigheid en socialiteit, keuzevrijheid en verantwoordelijkheid centraal staan.

verankering

Op Dalton Den Haag spelen kunstzinnige, culturele en creatieve vorming een belangrijke rol bij het curriculum en bij andere activiteiten op onze school. Alle leerjaren kennen een speciale theaterklas, waarvan de leerlingen een dag per week les krijgen op een theaterschool. Het kunstvak drama is voor hen een eindexamenvak. Daarnaast hebben wij goede contacten met de musea en andere kunstinstellingen in de stad en zoeken wij steeds naar nieuwe vormen van samenwerking. Ook de samenwerking met Jeugdtheaterschool Rabarber, waar de Theaterklassen hun basis vinden, is van groot belang voor het profiel van de school. Het feit dat het onderwijsprogramma door twee instituten wordt verzorgd, dwingt de noodzaak van een goede communicatie af. De onderlinge betrokkenheid is groot en die moet geborgd worden, met behoud van die gedeelde verantwoordelijkheid. Door regelmatig contact met alle betrokkenen van school en Rabarber, moeten de geplande (onderwijs-) activiteiten, presentaties en voorstellingen goed op elkaar zijn afgestemd. In de voorlichting aan leerlingen en ouders moet duidelijk gemaakt worden wat deelname aan de Theaterklas in de praktijk inhoudt en voor gevolgen heeft voor het jaarprogramma. Bij de voorlichting over de profielkeuze moeten de consequenties van deelname aan de Theaterklas in de bovenbouw duidelijk aandacht krijgen. Naast het tweetalig onderwijs en buitenles activiteiten, zoals het debatteam, pre-university, open podium, theater- en filmmanifestaties, wordt de Theaterklas gezien als een belangrijke mogelijkheid voor leerlingen om hun talenten verder te ontplooien: het wordt in het schoolplan omschreven als basisvoorwaarde om zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige en evenwichtige persoonlijkheid.

meerwaarde

Binnen deze context is het cultuurprofiel van onze school een belangrijke factor: door de aandacht voor cultuur in de meest ruime zin in en buiten het lesverband, is de school in staat de leerlingen te vormen op een manier die wonderwel aansluit bij de uitgangspunten van het daltononderwijs.

partners
 • Het Museon, Den Haag
 • ,
Bekijk de onderbouw vakken
 • Theater
 • Tekenen
 • Drama
 • Muziek
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Tekenen
 • Muziek (niet-ex. vak)
 • Kunstgeschiedenis
 • KCV
Dalton Den Haag
Aronskelkweg 1
2555GA Den Haag
info@daltondenhaag.nl
(070) 3084180
www.daltondenhaag.nl
Contactpersoon Saske Timman-Wentink
Cultuurcoƶrdinator
stimman@daltondenhaag.nl
Schooltype
HAVO, VWO

Onze projecten

Momenteel heeft deze school nog geen projecten.