Dalton Den Haag

Dalton Den Haag
 • Expertises:
 • Film
 • Internationalisering
 • Podiumkunsten
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Dalton Den Haag is een school voor openbaar onderwijs, met een havo-, atheneum- en gymnasiumafdeling. De school heeft een rijke traditie, en staat garant voor een brede en veelzijdige opleiding. Zo kent de school een theaterklas en is er de mogelijkheid om tweetalig onderwijs te volgen. Dalton Den Haag is een dynamische school waar collegiale samenwerking even vanzelfsprekend is als ruimte voor individuele ontplooiing. De school is voor onze leerlingen een veilige, open en gezellige school, voor medewerkers een werkplek waar betrokkenheid en onderwijs – kundig vakmanschap de toon zetten. De school kenmerkt zich door te blijven streven naar een hoge kwaliteit. En dat lukt, getuige de inspectierapporten en de kwaliteitskaarten. Dalton Den Haag is gehuisvest in een rijks – monument: het ontwerp van Co Brandes is in 1932 gerealiseerd. Toen nog op een open plek vlak achter de duinen, nu aan de rand van een volgebouwd stukje Den Haag. Het gebouw staat stevig in het Haagse zand: een knappe jongen die het van zijn plaats krijgt. Dat geldt niet alleen voor het gebouw, maar ook voor de inhoud ervan: de school weet zich verankerd in het Haagse onderwijs en staat pal voor de uitgangspunten die het al decennia koestert. Die worden bepaald door de pijlers van het daltononderwijs, waarbij zelfstandigheid en socialiteit, keuzevrijheid en verantwoordelijkheid centraal staan.

verankering

Op Dalton Den Haag spelen kunstzinnige, culturele en creatieve vorming een belangrijke rol bij het curriculum en bij andere activiteiten op onze school. Alle leerjaren kennen een speciale theaterklas, waarvan de leerlingen een dag per week les krijgen op een theaterschool. Het kunstvak drama is voor hen een eindexamenvak. Daarnaast hebben wij goede contacten met de musea en andere kunstinstellingen in de stad en zoeken wij steeds naar nieuwe vormen van samenwerking. Ook de samenwerking met Jeugdtheaterschool Rabarber, waar de Theaterklassen hun basis vinden, is van groot belang voor het profiel van de school. Het feit dat het onderwijsprogramma door twee instituten wordt verzorgd, dwingt de noodzaak van een goede communicatie af. De onderlinge betrokkenheid is groot en die moet geborgd worden, met behoud van die gedeelde verantwoordelijkheid. Door regelmatig contact met alle betrokkenen van school en Rabarber, moeten de geplande (onderwijs-) activiteiten, presentaties en voorstellingen goed op elkaar zijn afgestemd. In de voorlichting aan leerlingen en ouders moet duidelijk gemaakt worden wat deelname aan de Theaterklas in de praktijk inhoudt en voor gevolgen heeft voor het jaarprogramma. Bij de voorlichting over de profielkeuze moeten de consequenties van deelname aan de Theaterklas in de bovenbouw duidelijk aandacht krijgen. Naast het tweetalig onderwijs en buitenles activiteiten, zoals het debatteam, pre-university, open podium, theater- en filmmanifestaties, wordt de Theaterklas gezien als een belangrijke mogelijkheid voor leerlingen om hun talenten verder te ontplooien: het wordt in het schoolplan omschreven als basisvoorwaarde om zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige en evenwichtige persoonlijkheid.

meerwaarde

Binnen deze context is het cultuurprofiel van onze school een belangrijke factor: door de aandacht voor cultuur in de meest ruime zin in en buiten het lesverband, is de school in staat de leerlingen te vormen op een manier die wonderwel aansluit bij de uitgangspunten van het daltononderwijs.

partners
 • Het Museon, Den Haag
 • Rabarber, Den Haag
 • Haags initiatief Cultuurmenu VO, Den Haag
 • Pro Demos, Den Haag
 • Ready2play, Den Haag
 • Debatinstituut, Den Haag
Bekijk de onderbouw vakken
 • Theater
 • Tekenen
 • Drama
 • Muziek
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Tekenen
 • Muziek (niet-ex. vak)
 • Kunstgeschiedenis
 • KCV
Dalton Den Haag
Aronskelkweg 1
2555GA Den Haag
info@daltondenhaag.nl
(070) 3084180
www.daltondenhaag.nl
Contactpersoon Saske Timman-Wentink
Cultuurcoördinator
stimman@daltondenhaag.nl
Leernetwerken
Internationalisering
Schooltype
HAVO, VWO

Onze projecten

project

Slovenie

Eind januari vertrok de voltallige 3-tto-groep voor het eerste deel van de jaarlijkse uitwisseling met Slovenië. Al jaren werken we samen met een school in Grosuplje, vlakbij de hoofdstad Ljubljana, een dorp van ongeveer 6000 inwoners.

Download project
Musical ‘In the heights’
project

Escher

Alle brugklassers hebben zich tijdens de lessen wiskunde verdiept in het leven en werk van Maurits Cornelis Escher, een Nederlandse kunstenaar die bekend is vanwege zijn onmogelijke constructies en meetkundige patronen (vlakverdelingen). Ter afsluiting van het Escherproject kon een bezoek aan de tentoonstelling ‘Escher in het paleis’ niet ontbreken

Download project
project

Musical ‘In the Heights’

In the Heights van Lin Manuel Miranda is een meervoudig Tony-Award-winning, Engelstalige musical. Het verhaal speelt zich af in een ruige wijk in New York (Washington Heights) en vertelt de gebeurtenissen over 3 dagen van een groep Domicaanse immigranten, op de heetste dag van het jaar.

Download project
project

Dalton Den Haag Filmfestival

Elk jaar in juni is het Dalton Den Haag filmfestival. Tijdens het schooljaar maken leerlingen allerlei filmpjes, bijvoorbeeld voor profielwerkstukken of speciaal voor deelname aan het DFF (Dalton Film Festival). De films die door de selectie heen komen worden die avond vertoond en beoordeeld.

Download project
project

Culturele Reizen

In de bovenbouw staan de culturele reizen op het programma. Afhankelijk van de taal die je hebt gekozen, ga je in 5 vwo naar Rome, Parijs of Berlijn. Zit je in 4 havo dan ga je via Ieper (B) naar Engeland. Op locatie zie je het geleerde in de praktijk en verrijk je kennis met nieuwe ervaringen.

Download project
project

Daltonville

De brugklassen bezoeken bijna aan het einde van het schooljaar DALTONVILLE: een Frans dorpje dat gesitueerd is in onze aula. Niet alleen de bakker is aanwezig (met verse croissants), maar ook de politie, het reisbureau, de apotheek, etc. Ofwel de aula wordt eens per jaar voor twee dagen verbouwd tot een Frans dorpje en de leerlingen uit de eerste e

Download project
project

Taaltempel

Taaltempel
Heb je zin om je hart te luchten?
Wil je vertellen wat je op je lever hebt?
Kun je beschrijven waar je oog voor hebt?
Dan is er de TaalTempel: een jaarlijkse wedstrijd voor alle leerlingen. Je doet mee door een gedicht, een blog, een rap, een lied, een brief of verhaal in te zenden.

Download project
project

Dalton Zorgweek

Dalton ontzorgt!
Hoe is het leven in een verzorgingshuis? Welke obstakels vind je op je weg als je gehandicapt bent? Hoe geëmancipeerd zijn mensen met een verstandelijke beperking? Dit zijn vragen die centraal staan tijdens de daltonzorgweek.

Download project
project

NFFS Nederlands Film Festival Scholieren

Op maandag 24 september deed Dalton Den Haag met vijf films mee aan de 14e editie van het Nationaal Filmfestival voor Scholieren (NFFS) dat plaats vindt in Lelystad. Het grootste en belangrijkste filmfestival voor middelbare scholieren in Nederland. Wij hebben een mooie tweede plaats behaald!

Download project