Wil je de ledenbrief VCPS ontvangen (alleen voor leden) of de nieuwsbrief VCPS (voor breder publiek)?

Meld je aan via info@cultuurprofielscholen.nl.

De ledenbrief kun je ook altijd bij Cultlab vinden; voor Cultlab moet je inloggen.

Cultlab

 

 

Nieuwsbrief
Vereniging CultuurProfielScholen VO
April 2019

Beste lezer,

Voor je ligt de april editie van de digitale nieuwsbrief van de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) Voortgezet Onderwijs. Met deze nieuwsbrief delen wij nieuws van onze vereniging en landelijk nieuws dat voor onze leden en relaties van interesse kan zijn. Houd hiervoor ook onze Facebook en Instagram in de gaten.

Stuur deze nieuwsbrief alsjeblieft door naar je (kunstvak)collega’s in school of in je organisatie of meld hen aan! Dat kan eenvoudig door hun naam en (school- of organisatie-) e-mailadres te mailen naar info@cultuurprofielscholen.nl onder vermelding van Nieuwsbrief.

Mocht je meer willen weten over een lidmaatschap van onze vereniging, dan kun je contact opnemen met info@cultuurprofielscholen.nl.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je onderaan deze mail eenvoudig uitschrijven.

Met vriendelijke groet,
Edien Lammers en Astrid Rass
Steunpunt CultuurProfielScholen

 

AANKONDIGINGEN
Antoine Gerrits Award 2019
Meet-up VCPS-PO 17 april 2019
Cultuurdag VO 26 november 2019
Oproep Deelname Pilot Formatief Evalueren 2019-2020
DELEN VAN KENNIS EN ERVARING
Issue based Art education geeft leerlingen een stem
Kunstexcellentie programma op het Oosterlicht College
IVKO en Taipei Media School
Leerlingenwerk de school uit op Penta College
Gerrit Rietveld College Utrecht en Studio Steltman – de 1,5 % regeling ten voeten uit
VERENIGING NIEUWS
Jasmijn en Lex – nieuwe VCPS-medewerkers social media
Nieuwe leden Linde College en Gerrit Rietveld College en afscheid X11
VCPS-Regiegroep gestart – ‘Belangenbehartiging moet sterker worden aangezet.’
Participeren in onderzoek is deskundigheidsbevordering
VCPS-regionetwerken gestart
Studiedag vaste visiteurs VCPS
Culturele identiteit, diversiteit en cultureel vermogen
VCPS en curriculum.nu
ANDER NIEUWS
Masters kunsteducatie
Oproep Onderzoek professionele identiteitsvorming beginnende kunstdocent bv
Geschiedenis van de 50er jaren – gratis aanbod voor bovenbouw havo/vwo
Nieuw op het web 

Aankondigingen

 

 

Meet-up VCPS-PO 17 april 2019

 

 

Op woensdag 17 april is de vierde meet-up van de Vereniging
CultuurProfielScholen PO (Primair Onderwijs). Deel dit bericht alsjeblieft met je PO- collega’s. De Vereniging CultuurProfielScholen PO deelt – net zoals de VCPS-VO – de overtuiging dat kunst- en cultuuronderwijs een onmisbare bijdrage levert aan de ontwikkeling van jonge mensen. Deze vereniging heeft meer leden nodig, dus help mee – waar je kunt vanuit jouw VO- positie – om mee te bouwen aan de VCPS-PO! Contact via info-po@cultuurprofielscholen.nl.

 

Cultuurdag VO 26 november 2019Op 26 november 2019 organiseert het LKCA samen met de VCPS de Cultuurdag VO in het Gooiland in Hilversum. En dag vol met inspirerende lezingen en workshops over kunst- en cultuuronderwijs in het voorgezet onderwijs.  CultuurProfielScholen krijgen de ruimte om invulling te geven aan diverse workshops. Geef je ideeën door aan het Steunpunt CultuurProfielScholen via info@cultuurprofielscholen.nl  en zet de datum vast in je agenda.

 

 

Oproep deelname
Pilot Formatief leren 2019-2020
Er zijn nog plaatsen: In het najaar van 2019 willen we graag vanuit het VCPS-Leernetwerk Peerfeedbackmet vijf cultuurprofielscholen een Pilot Formatief lerenin het kunst- en cultuuronderwijs starten. We weten inmiddels dat het geven en ontvangen van (peer)feedback een krachtig instrument is in leren. De pilot is gericht op leren door te doen, dus hetzelf uitproberen, oefenen en ervaren hoe feedback in het kunst- en cultuuronderwijs optimaal kan worden ingezet, zodat het bijdraagt aan eigenaarschap bij leerlingen.De pilot zal worden ondersteund door Bob Hofman (peerScholar Nederland / Europa) en Prof. Steve Joordens – University of Toronto – bedenker van peerScholar. Aanmelden en informatie kan via: info@cultuurprofielscholen.nl

 

Delen van kennis en ervaring

 

Issue based Art education geeft leerlingen een stem 

 

John Johnston (hoofd interdisciplinaire Master Kunsteducatie van ArtEZ) heeft een inspirerende visie op de ‘Artist educator as Agent of change’.  Volgens hem heeft het kunstonderwijs de taak om het cultureel bewustzijn van leerlingen over wereldkwesties te verrijken. Dinsdag 5 februari 2019 hebben schoolleiders, docenten enleerlingen van 9 cultuurprofiel scholen onder leiding van John Johnston lessen en projecten ontwikkeld vanuit deze ‘issue-based art education’
gedachte.
Hoe mooi zou het zijn om leerlingen weer eens de stilte te laten ervaren en op zoek te gaan waar dit in kunst zit. Of hoe zouden ze het vinden als we – met gekruiste vingers – aankondigen dat zij hun mobiel een week moeten inleveren?
Wat levert dit als basis op voor een kunstproject? En het klimaat is natuurlijk ook een issue, zouden zij – startend bij de geschiedenis van de landschapskunst en doordenkend over de gevolgen van de klimaatverandering – een landschapsschilderij kunnen maken over ons toekomstig landschap?De leerlingen van het Oosterlicht College uit Nieuwegein hebben tijdens deze bijeenkomst hun mouwen opgestroopt om als artist educator het opgedrongen perfectie-beeld uit de social media in een kunstproject uit te werken (lees ook verderop in deze nieuwsbrief). Tijdens het volgende VCPS-Leernetwerk Rijke Didactieken gaan we de ervaringen uitwisselen.

 

Kunstexcellentie programma op het Oosterlicht College

In veel samenwerkings- of talentprogramma’s van scholen met Universiteiten of Hogescholen krijgen de kunstvakken niet vanzelfsprekend een plek. Een gemiste kans voor onze leerlingen dachten de kunstvakdocenten beeldend van het Oosterlicht College in Nieuwegein. Zij zijn daarom een eigen Talent kunstprogramma gestart voor leerlingen beeldende vorming havo en vwo, klas 4, 5 en 6. Het doel is om een verdiepende, creatieve en innovatieve mindset bij de leerlingen te ontwikkelen en mogelijkheden te laten zien voor een vervolgstudie.
Getalenteerde leerlingen kunnen hier vrijwillig aan deelnemen, waarbij getalenteerd betekent dat de leerling Kunst beeldend volgt en dat hij/zij cijfermatig voldoende marge heeft om lesuitval voor andere vakken te kunnen opvangen. Het eerste jaar volgen de leerlingen een programma gekoppeld aan de opleiding Kunst & Economie, BAK (Basis voor actuele kunst) in Utrecht en de Academie Galerie van de Hogeschool voor de Kunsten. Daarbij worden maatschappelijke, politieke, wetenschappelijke en economische vraagstukken in relatie tot de kunsten ingebracht.  De VCPS-Leernetwerkbijeenkomst Rijke Didactieken met als onderwerp Issues based Art educationin februari sloot perfect aan bij deze doelstelling van het Oosterlicht talentprogramma. Vier leerlingen hebben daarom deze bijeenkomst bezocht. John Johnston (hoofd interdisciplinaire Master Kunsteducatie van ArtEZ) vertelde – in het Engels – over wat kunst voor bepaalde vraagstukken kan betekenen. Hij inspireerde en heeft de 4 leerlingen persoonlijk begeleid in het nadenken over hoe zij hun issue Perfectieop een kritische en kunstzinnige manier onder de aandacht kunnen brengen bij leeftijdgenoten. Voor meer informatie over het talentprogramma kunt u contact opnemen met Mariska Hogendoorn, m.hogendoorn@oosterlicht.nl.

 

IVKO en Taipei Media School

Geert van den Berg en Saskia Steenbakkers van het IVKO Amsterdam brachten in 2018 een bezoek aan de Taipei Media School in Taiwan. Hieruit is een samenwerking tot stand gekomen. IVKO – leerlingen en studenten van de Taipei Media School gaan samen een film maken die binnenkort op het Cinemasia festival gaat draaien. Bekijk het verhaal van Geert en Saskia op You Tube.

 

Leerlingenwerk de school uit op Penta CollegeVan Brain de Boer, cultuurcoördinator van het Penta College CSG Jacob van Liesveldt in Hellevoetsluis, kregen wij onderstaand bericht dat we graag met u willen delen: ‘We willen ons leerlingenwerk meer buiten de school exposeren. We zijn daarom begonnen met het opzetten van een Pinterest waar de Beeldende vorming collega’s leerlingenwerk op plaatsen: https://nl.pinterest.com/galerijvanliesveldt/ . Graag verspreiden wij dit onder de leden van de cultuurprofielscholen met de vraag om hierop te reageren en ons van tips te voorzien voor het exposeren van leerlingenwerk buiten school.’

 

Gerrit Rietveld College en Studio Steltman – de 1,5 % regeling ten voeten uit

 

 

Bij de bouw van het nieuwe schoolgebouw van het Gerrit Rietveld College aan de Eykmanlaan in Utrecht werd 1,5% van de bouwsom gereserveerd voor kunst. Uit drie schetsvoorstellen werd door docenten en directie van de school, de gebouweigenaar Mitros en de architect, het voorstel van Frank Koolen gekozen. Hij stelt het project Studio Steltman voor. De vorm van de studio is gebaseerd op de bekende Steltman-stoel van Gerrit Rietveld.

 

Beeldend kunstenaar Frank Koolen bouwde een werkruimte, Studio Steltman genaamd, op het terras van de brugklas. In de studio, die verbonden is met de school maar toch autonoom, zullen bijzondere projecten plaatsvinden met gastkunstenaars en door leerlingen zelf bedacht. Frank Koolen verbindt zich met dit kunstwerk contractueel voor 15 jaar met de school. Elk jaar zal een blijvend kunstwerk in school gecreëerd worden dat een weerslag geeft van dat jaar. Inmiddels zijn er 3 gerealiseerd.

 

 

Wafae Ahalouch el Keriasti maakte in samenspraak met leerlingen een mozaïek over de uitdagingen op een school

 

In het schooljaar 2017-2018 is in samenwerking met de sectie Beeldende Vorming door Studio Steltman een groot onderwijsproject voor alle 250 3eklas leerlingen gerealiseerd rondom De Stijl waarvan de muurschildering van Vincent de Boer een blijvende herinnering is.

 

Binnenkort wordt in de aula een permanente grote video Wall geplaats waarop alle kunstuitingen van leerlingen weergegeven kunnen worden. Studio Steltman geeft dit jaar verschillende workshops in de Rietvelduren zoals video mapping en digitale animatie.

Achtergrond
Studio Steltman is een interactief en dynamisch onderzoekplatform voor en door de leerlingen van het Gerrit Rietveld College. Het heeft een autonome status, maar vormt een symbiose met de school. Het heeft als functie om op reflectieve en actieve wijze de positie van de scholier, de school en de buurt te bediscussiëren en te becommentariëren. Kunstenaar Frank Koolen verbindt zich met dit project voor 15 jaar aan de school. Eens per jaar nodigt hij een kunstenaar uit als gastdocent. Gedurende de rest van het jaar kunnen leerlingen gebruik maken van de studio in overleg met docenten. Frank Koolen zal het programma in nauw overleg met de docenten vormgeven. Kunst en onderwijs worden zo op een duurzame en constructieve manier met elkaar verbonden.
Zie activiteiten van Studio Steltman op: https://www.instagram.com/studiosteltman/

Voor meer informatie Emiel van Ekert, cultuurcoördinator Gerrit Rietveld College,  e.vanekert@gerritrietveldcollege.nl.

 

Vereniging nieuws 

 

Jasmijn en Lex –
nieuwe VCPS medewerkers social media

 

Jasmijn Middeljans en Lex van der Steen zijn onze nieuwe jonge medewerkers social media. Zij studeren nog bij DBKV aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg en doen dit erbij. Ongeveer één uur per week zijn zij actief.
Ze hebben het plan om ons bereik via de socials stevig uit te breiden. Op cultuurprofielscholenSM@gmail.com zijn Jasmijn en Lex te bereikbaar. Dus stuur je bijdragen – over inspirerende schoolactiviteiten – voor VCPS-Facebook, -Instagram of -YouTube naar hen door. En vergeet niet de VCPS-kanalen te volgen, liken en delen!!
Op onze Facebook-groep CultuurProfielScholen voor het voortgezet onderwijs kun je bovendien zelf berichten plaatsen, vragen stellen en discussies starten. Onze social mediakanalen zijn er voor kennisdeling en inspiratie en voor iedereen die kunst- en cultuuronderwijs een warm hart toedraagt.

 

Nieuwe leden Linde College en Gerrit Rietveld College en afscheid X11

In 2018 is de VCPS gegroeid met 3 leden, waardoor we nu 46 leden tellen. We hebben in een eerdere nieuwsbrief al het RSG ’t Rijks uit Bergen op Zoom voorgesteld. Nu zijn daar het Linde College in Wolvega en het Gerrit Rietveld College in Utrecht bij gekomen. Onlangs zijn Rob Menting (voorzitter VCPS) en Astrid Rass (Steunpunt CultuurProfielScholen) afgereisd naar Wolvega om het Linde College als eerste cultuurprofielschool in Friesland in het zonnetje te zetten. Dit gebeurde tijdens de ‘Night of the Stars’ in het bijzijn van leerlingen en ouders.
Het Gerrit Rietveld College werd welkom geheten tijdens de ledenvergadering jongstleden. Zie ook het artikel over hun samenwerking met Studio Steltman in deze nieuwsbrief. Zij zijn nu de enige cultuurprofielschool in de stad Utrecht, nadat we per 1 januari afscheid hebben genomen van X11. Deze school gaat verder met een netwerk dat beter bij hun onderwijsvisie past. Dank aan X11 voor hun bijdrage aan de vereniging de afgelopen jaren, we komen elkaar zeker weer tegen. Wij heten alle nieuwe leden van harte welkom en zien uit naar inspirerende gesprekken en uitwisselingen met hen.

Welkom Gerrit Rietveld College: Leerlingen Soesha en Eva, voorzitter VCPS Rob Menting, rector Yolanda Petermeijer en cultuurcoördinator Emiel van Ekert

 

VCPS-Regiegroep gestart – ‘Belangenbehartiging moet sterker worden aangezet’
Vrijdag 8 maart 2019 is de VCPS-Regiegroep vol energie van start gegaan. Op de agenda stond het bespreken van de concept VCPS-Jaaragenda 2019-2020, met hierin een belangrijke plek voor onderzoek. Daarnaast raakten we – Emiel van Eckert, Johan Zielstra, Toon Robben en Hans Tobel samen met Edien Lammers en Astrid Rass van het Steunpunt CultuurProfielScholen –in een inspirerende en kritische discussie over hoe we als vereniging de waarde van kunst- en cultuureducatie nog meer kunnen uitdragen. Zowel op politiekniveau, schoolniveau als ouders- en leerlingenniveau. Het manifest biedt hiervoor een basis, maar zou aangescherpt kunnen worden naar thema’s van deze tijd zoals inclusie en diversiteit. Een mooie opdracht die we verder gaan uitwerken.

 

 

Participeren in onderzoek is deskundigheids bevordering
Vrijdag 15 februari heeft het Steunpunt CultuurProfielScholen in het landelijk onderzoeksnetwerk voor cultuuronderwijs van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst (LKCA) de volgende vraag ingebracht:
Hoe kunnen de cultuurprofielscholen van Nederland optimaal participeren in, aansluiten bij en beter gebruik maken van landelijke onderzoeksthema’s binnen mbo, hbo, universiteiten en andere onderzoeksgroepen? 
Zoals vorig jaar uit de verkenning met leden bleek willen de cultuurprofielscholen onderzoek en onderzoekende houding binnen hun school stimuleren. Ze worden regelmatig voor onderzoek benaderd, maar vaak betreft dit het invullen van enquêtes. De leden zijn opzoek naar onderzoek dat direct deskundigheidsbevordering van, en inzicht voor, de docent, teamleider en/of schoolleider oplevert. Aan de tafel zaten onder andere Evert Bisschop Boele (Hanze Hogeschool) en Emiel Heijnen (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten). Helder is dat onderzoeksgroepen en lectoraten altijd opzoek zijn naar duurzame samenwerkingen. Belangrijk is om de onderzoeken in dialoog tussen onderzoeksgroep en school op te stellen. Daarbij is een concreet idee om een van de jaarlijkse VCPS-Leernetwerken te wijden aan onderzoek, om onderzoeken te starten en/of onderzoeken over te dragen. Dit zal in de VCPS-Regiegroep verder worden uitgewerkt.

 

VCPS-regionetwerken gestartIn oktober 2018 zijn we gestart met de zes regionetwerken Zuid-Noord-Midden-Kust-Oost-West. Na de evaluatie onder de leden omtrent een nieuw plan kennisdeling en kennisontwikkeling bleek de behoefte onder onze leden om op lokaal en regionaal niveau uit te wisselen en samen afspraken te kunnen maken bijvoorbeeld omtrent samenwerking met hogescholen. Elk regionetwerk bepaalt zelf haar agenda, frequentie van bijeenkomsten en op welke thema’s men wil samenwerken of wil afstemmen. De eerste initiatieven, zoals ‘stage’ lopen bij elkaar, zijn al ingezet. Het regionetwerk Midden heeft de krachten van haar deelnemers al in optima forma gebundeld en samen inhoud gegeven aan het promotiefilmpje Kies voor Kunst. Dit is bedoel voor voorlichting aan ouders en leerlingen van de derde klassen. het filmpje mag ook door andere scholen gebruikt worden, waarvoor dank!

 

Studiedag vaste visiteurs

Begin januari kwamen onze vaste visiteurs bij elkaar voor een studiedag. Op de agenda stond: ervaringen uitwisselen, casussen bespreken, visitatiebrieven vergelijken en met elkaar het handelen en oordelen vanuit de VCPS-criteria ijken. Zij gaven ons terug dat meerdere gevisiteerde scholen aangaven dat de cultuurprofielplan generator wordt gemist. Tevens viel hen op dat het cultuurprofielplan beter wordt als het is geschreven in co-creatie tussen schoolleider en cultuurcoördinator. Wat ze bijzonder vinden om te zien – en dan met name de vaste visiteurs die al een aantal jaar aan de VCPS verbonden zijn – is dat in de loop der jaren de kwaliteit van de scholen enorm toe neemt. Of het nou is op visie gebied, onderwijsontwikkeling of vakintegratie. Dat is een feest voor een visitatieteam om mee te maken.

 

Hubert Rosa, rector Arte College en bestuurslid VCPS met de visitaties in zijn portefeuille, tijdens de studiedag met vaste visiteurs:
‘Het werk van de visitatiecommissie is enorm waardevol voor de VCPS. Het werk dat ze doen is van een hoog niveau, de brieven zijn uitermate informatief, ze zijn goed geschreven en de oordelen zijn goed onderbouwd.’

 

Culturele identiteit, diversiteit en cultureel vermogen

De Commissie van Aanbeveling & Advies van de VCPS hebben wij dit jaar de vraag voorgelegd over hoe culturele identiteit en diversiteit een rol speelt in de beleidsvorming van hun organisatie. Dit leverde een verdiepende discussie op over omgaan met verschillen en het vormen van een culturele identiteit. De avond werd ingeleid door Geert Drion (beleidsadviseur en onderzoek cultuureducatie van DRION- advies) met een betoog over het ontwikkelen van het cultureel vermogen naar aanleiding van de gelijknamige publicatie: Cultureel vermogen, nieuwe woorden voor het belang van cultuureducatie. Zie ook het kader hieronder.

 

Publicatie: Cultureel vermogen, nieuwe woorden voor het belang van cultuureducatie.

We hebben nieuwe woorden nodig voor een hedendaagse integrale visie op cultuureducatie en -participatie, dat stellen de directies van Centra voor de Kunsten in vier grote steden in een gezamenlijk visiestuk, uitgegeven door LKCA en Cultuurconnectie eb opgetekend door Geert Drion. Zij benadrukken het belang van ‘Cultureel vermogen’ als basisvoorwaarde voor samenleven. In ‘Cultureel vermogen’ komen de termen educatie en participatie samen; niet als gescheiden werelden, maar onlosmakelijk met elkaar verbonden. Naar verwachting starten binnenkort vier ‘proeftuinen’ waarin de praktijk van het (samen)werken met cultureel vermogen wordt ontwikkeld. De proeftuinen worden ondersteund door LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Ontwikkelingen zijn vanaf mei te volgen via deze website .

 

VCPS en Curriculum.nu

De ontwikkelteams van Curriculum.nu naderen hun 6eontwikkelsessie (3-5 april). Na deze sessie start op 7 mei de consultatieperiode over het geheel aan opbrengsten (7 mei tot 11 augustus). De VCPS-VO en VCPS-PO zijn nauw betrokken bij Curriculum.nu en brengen waar mogelijk hun expertise in. Dus ook tijdens de laatste consultatieperiode. We houden je op de hoogte. Voor informatie over de VCPS en Curriculum.nu en onze feedback op de eerste en derde ronde, zie onze website.

 

Ander nieuws

 

Masters kunsteducatieVoor kunstvakdocenten (PO, SO, VO, MBO en HBO) en professionals uit het kunsteducatieve werkveld zijn er de interdisciplinaire masteropleidingen Kunsteducatie, in totaal 7 in Nederland. Dit is de plek waar studenten leren om analytisch en kritisch naar hun eigen beroepspraktijk te kijken, dit vanuit actuele kunst- en onderwijstheorieën te onderbouwen en te innoveren. De masteropleidingen fungeren als leer – en onderzoeksgemeenschappen.

Meer informatie kun je vinden via de websites van de masteropleidingen:
www.hanze.nl/kunsteducatie  – joint master Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden, locatie: Groningen

 

Oproep Onderzoek professionele identiteitsvorming beginnende kunstdocent bv

Op de Radboud Universiteit wordt promotieonderzoek gedaan naar hoe docenten beeldende kunst & vormgeving professionele identiteitsvorming ervaren. De eerste studie is een vragenlijst over de dilemma’s die beginnende docenten beeldend ervaren op scholen. Wij zoeken daarom beginnende docenten met niet meer dan drie jaar werkervaring in het vak beeldend. Mail de vragenlijst door naar je jonge collega’s! Hiermee help je  bij het tot stand komen van een nauwkeuriger beeld van een unieke groep docenten in het voortgezet onderwijs.
Het onderzoek wordt begeleid door Prof. Dr. Paulien Meijer en Dr. Ida Oosterheert van de Docenten Academie en Dr. Edwin van Meerkerk van de Faculteit der Letteren. De vragenlijst opent wanneer je op deze link klikt:
https://radboudletteren.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_abHCig227Mi9Jad
Wanneer je meer wilt weten over het onderzoek aarzel niet om de onderzoeker te mailen: M.OBrienBraun@docentenacademie.ru.nl. Maeve is ook bereikbaar op 06-20732626

 

Geschiedenis van de 50er jaren – gratis aanbod voor bovenbouw havo/vwo

 

Het Gerucht is een schilderij uit 1937 van de Nederlandse surrealist J.H. Moesman. Over dit schilderij ontstond verschillende keren grote commotie, ondanks het feit dat Moesman – die in het dagelijkse leven spoorwegboekjes voor de NS ontwierp – zei dat het schilderij slechts ging om een blote juffer op de fiets met een viool onder de bagagedrager, die op zoek was naar een strijkstok. De afwijzende houding ten aanzien van het naakt in de openbare ruimte verdween in de jaren zestig en komt aan de orde in een nieuw boek over Nederland gedurende de laatste vijftig jaar: Nederland in tijden van droom en daad’
dat in mei zal verschijnen. In dit boek volgt de auteur de politieke gebeurtenissen, waardoor onder andere de culturele revolutie van de jaren zestig, het kabinet Den Uyl, de pragmatische politiek van Lubbers en Kok en het kabaal rond Fortuyn en Wilders ter sprake komen. Ondertussen wordt ook de nodige aandacht besteed aan bijvoorbeeld het existentialisme na de oorlog, het veranderende kerklied sinds de jaren vijftig, de opkomst van de naam Eva in de jaren negentig en het taalgebruik van Geert Wilders. Auteur Henk Visscher, oud-voorzitter, erelid en vaste visiteur van de VCPS wil komend schooljaar graag over al deze zaken vertellen in één of meerdere lessen in de bovenbouw havo/vwo. Hij kan ook een voordracht houden voor ouders en andere belangstellenden. Dit alles enkel tegen vergoeding van reiskosten (en bij een verder gelegen bestemming ook eventuele verblijfkosten). Een buitenkans! Mocht je interesse hebben neem dan contact op met Henk, henk1952@me.com.

 

Nieuw op het webMediawijzer.net lanceert HoeZoMediawijs.nl, een website waarop kinderen vanaf 10 jaar aan de slag kunnen met mediawijze thema’s. Het biedt gevalideerde informatie, educatieve filmpjes en doe-opdrachten. De site is zo ingericht dat kinderen en jongeren zelfstandig kunnen werken, zowel thuis als op school.