Curriculum.nu
Hoe bereid je leerlingen zo goed mogelijk voor op de toekomst? Welke kennis hebben zij daarvoor nodig en welke vaardigheden moeten zij zich eigen maken? Onder de naam Curriculum.nu werken leraren, schoolleiders en schoolteams vanaf 2018 aan een vernieuwd curriculum. De VCPS-VO en VCPS-PO zijn nauw betrokken en brengen hun expertise in.

Feedback!
Feedback, juist door scholen, blijkt hard nodig op de voorstellen van Curriculum.nu. Hieronder vindt u een overzicht van onze feedback tijdens de ontwikkel periode in 2018. Ronde 1 heeft geleid tot een gezamenlijk VCPS-PO en VCPS-VO document. Tijdens ronde 2 hebben scholen hun inbreng gedaan via de verschillende consultatierondes, maar dit heeft helaas – gezien de drukte op scholen voor de zomer – niet geleid tot een gezamenlijk feedbackdocument. De feedback op ronde 3 vormt een gezamenlijk geschreven tekst.

Docenten kunnen ook individueel feedback geven. Voor meer informatie zie www.curriculum.nu.