Dit is de site van de cultuurprofielscholen van zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs. Hier presenteren we onze standpunten, projecten, voorbeelden, plannen, ons Manifest en de invulling van de twee verenigingen (VCPS-VO en VCPS-PO). We bouwen aan de culturele identiteit van onze leerlingen, vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen en een belangrijke voorwaarde zijn voor succesvol leren. We doen dit door kwaliteit te borgen in een curriculum dat samenhang toont en door samenwerking met de buitenschoolse instellingen aan te gaan.

Schoolportretten Voortgezet Onderwijs

Scholen Primair Onderwijs

CultuurProfielScholen

Hoe?

Wij, leraren en schoolleiders van de CultuurProfielScholen, vormen een landelijke vereniging voor en door scholen die samen willen leren. Zo streven we naar samenhang en kwaliteit. Wij onderscheiden ons door uit te gaan van onze schooleigen ambities en elkaar daar kritisch op te bevragen. Dat bestendigen we door een kwaliteitskeurmerk op basis van visitatie toe te kennen waar we trots op zijn.
Zoveel scholen zoveel kleuren. Vanuit het eigen karakter en omgeving kiest elke CultuurProfielSchool zijn eigen onderwijskoers. Onze ambitie op het gebied van cultuuronderwijs is ons kompas. Elke school zet een route uit in een schooleigen beleidsplan, het Cultuurprofielplan.
Hoe divers onze vereniging is samengesteld is te zien in de 
schoolportretten.

Waarom?

Waarom zou je je als school willen profileren?

Omdat wij, leraren en schoolleiders, ervan overtuigd zijn dat met goed cultuuronderwijs de leerling zich optimaal toerust om als mens een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan onze steeds veranderende samenleving.

Wij ervaren ook dat je met onderwijs vanuit kunst en cultuur:

  • beter kunt aansluiten bij de leerwensen, leerstijl, affiniteit, talenten en intelligentie van leerlingen;
  • versterkt kunt inzetten op speciale vaardigheden zoals nieuwsgierigheid, creativiteit en experiment.
  • een leertraject kunt bieden aan leerlingen met een bijzonder kunsttalent;
  • een inhoudelijke impuls aan kunstzinnige oriëntatie en de kunstvakken kunt geven en samenhang met andere vakken bevordert;
  • het schoolklimaat en de PR positief kunt versterken.

De sfeer op school speelt een belangrijke rol. Leerlingenwerk op de gang, wekelijks wekelijks leerlingen op het podium, cultuurroutes in de omgeving, een programma met veel kunst en cultuur of zelfs ateliers of studio’s; allemaal aspecten die de school culturele eigenheid geven.

In ‘Cultuureducatie, een manifest’ leggen we uit waarom kunst- en cultuuronderwijs belangrijk is.  Cultuureducatie een manifest 

Zie de video hieronder.

 

Wat?

Cultuurprofilering is een invulling van kunst- en cultuuronderwijs waarbij je als school vanuit visie en ambitie, keuzes maakt voor onderwijsbeleid, inhoud en uitvoering. Cultuurprofilering is de wens om cultuureducatie voor een brede groep leerlingen versterkt toegankelijk te maken.

Dat doen we door:

  • het bieden van een kunst- en cultuurrijk programma en –leeromgeving;
  • kunst- en cultuuronderwijs structureel te verbinden met andere leergebieden;
  • samen te werken met mensen en organisaties buiten de school;
  • ons onderwijsplan regelmatig te evalueren.

 

Cultuur in het programma

Vanuit een visie ontwerpen wij ons culturele beleid en onderwijsprogramma zoals beschreven in ons CultuurProfielPlan. We bieden veel kunst- en cultuurvakken aan, met veel culturele activiteiten en een rijk buitenschools programma. De inhoud van de lessen en de projecten straalt kwaliteit uit.
Onze leerlingen werken aan hun identiteit door leeractiviteiten als tekenen, vloggen, schilderen, zingen, dansen, spelen, fotograferen, bouwen, drummen, schrijven of het maken van een eigen game of website. Zij kiezen wat past bij hun leerstijl, interesse, talenten en intelligentie.
We creëren daarbij een inspirerende leeromgeving met vakdeskundigen (b.v. kunstenaars, ontwerpers)  vaklokalen, media-apparatuur, materialen, ateliers en presentatie mogelijkheden.

 

Manifest CultuurProfielScholen

 

Inhoudelijk verbinden

Kunst en cultuur staan niet op zichzelf maar krijgen betekenis door de verbinding met andere vakken en leergebieden. Onze leerlingen leren door bijvoorbeeld een documentaire te maken over de buurt, door een community art-project over recycling of door een historische modeshow vorm te geven. Op deze manier worden vanuit een vraag of thema de inhouden en vaardigheden vanuit verschillende vakken geïntegreerd en krijgt samenhang vorm.
Naast deze horizontale samenhang sluit het programma ook in de opeenvolgende jaren op elkaar aan. Daarbij stromen de leerlingen vloeiend door van cultuurprofielscholen in het PO naar cultuurprofielscholen in het VO en van VO naar kunstgerichte vervolgopleidingen. Natuurlijk biedt een dergelijke culturele ontwikkeling, opgedaan in het PO en VO, ook een goede basis voor andere vervolgopleidingen.

 

Samenwerking

Bij de CultuurProfielScholen is sprake van structurele samenwerking met meerdere culturele organisaties of personen uit de wereld van kunst en cultuur. Dit kunnen culturele instellingen, opleidingen, kenniscentra, centra voor de kunsten of zelfstandige kunstbeoefenaars zijn.
Zowel school als samenwerkingspartner participeren actief in het ontwikkelen en uitvoeren van cultuuronderwijs. Zij zitten met elkaar aan de ontwerptafel, staan samen voor de klas en evalueren met meerdere partijen. Dit om duurzaam samen te werken aan cultuureducatie met kwaliteit.

Terugkijken en aanscherpen

Je werkt vanuit je visie aan een programma en doet dit samen met anderen, binnen en buiten de school. Om de kwaliteit en samenhang hiervan te bewaken, neem je regelmatig een pas op de plaats om terug te kijken en aan te scherpen. Hierdoor blijf je als cultuurprofielschool voortdurend in ontwikkeling en sta je garant voor de kwaliteit van de culturele vorming van de leerling.