Cultuur leert anders. Maar dat gaat niet vanzelf.

Manifest

We zijn ervan overtuigd dat je vanuit een goede visie innovatief onderwijs kunt ontwikkelen, waarbij leren in balans is.

Dat wil zeggen dat het leren vanuit alle invalshoeken benaderd wordt en dús ook cultuureducatie een gelijkwaardige positie inneemt binnen alle andere leergebieden. Daarbij is leren in samenhang net zo belangrijk als leren binnen de grenzen van vakken. We zijn ervan overtuigd dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen en een belangrijke voorwaarde zijn voor succesvol leren. Zie ook ons Manifest VCPS.

We verenigen ons daarom in een kwaliteitsnetwerk, waarin we als kritische vrienden van en met elkaar leren. We geven na een afgewogen proces een kwaliteitskeurmerk af. We werken zowel op verenigingsniveau als op schoolniveau vanuit ambities waarbij verbinding en samenhang voorop staan. Uiteindelijk willen we een kenniscentrum voor ‘samenhang’ worden.

De VCPS heeft ook internationale contacten en activiteiten. Zie voor meer informatie de Engelse pagina van onze site.

VCPS jaarplanner

Vanuit hun visie organiseert het bestuur regelmatig activiteiten voor de leden van de vereniging.

 

VCPS-Data 2020-2021

Bestuur

De Vereniging CultuurProfielScholen heeft een bestuur dat bestaat uit onderstaande personen.

Albert Noord (secretaris)

Docent LO en applicatieontwikkelaar, nu directeur van het Harens Lyceum en bestuurslid VCPS. Ik vind het belangrijk dat er in ons onderwijs een rijk aanbod is aan vakken, zodat leerlingen met een zo breed mogelijk spectrum in aanraking komen. Cultuuronderwijs is daar een belangrijk onderdeel van. Vanuit hier kunnen leerlingen hun talenten leren ontwikkelen en ontplooien.

Carel Konings (bestuurslid)

Directeur-bestuurder van de O.R.S. Lek en Linge in Culemborg. Met veel plezier werk ik in het onderwijs; de sector van grote maatschappelijke relevantie. Mijn ruime ervaring, zowel binnen het onderwijs, als erbuiten in de zakelijke dienstverlening komt hierbij goed van pas. Cultuur onderwijs verrijkt, geeft inspiratie en bezieling. En daarmee de mogelijkheid om je breed te ontplooien.

Hubert Roza (bestuurslid)

Als rector van het Arte College in Almere zie ik dagelijks wat aandacht voor kunst en cultuur op school met leerlingen doet. Zij kunnen de vaak complexe werkelijkheid beter begrijpen, er uitdrukking aan geven, verbanden leggen, of zich gewoon vermaken en ontspannen. Wie zijn creatief vermogen een schoolcarrière lang ontwikkelt, kan vol vertrouwen het vervolgonderwijs in.

Kim Wannet (bestuurslid)

Sinds 2017 ben ik directeur van het IVKO in Amsterdam. In mijn vrije tijd schilder ik en ervaar daarbij wat het creatieve proces met je doet. Van maken word je meer Mensch. Dat gunnen we ieder kind in Nederland. Ik ben er trots op om het belang van kunstonderwijs als bestuurslid uit te mogen dragen en de VCPS-scholen in staat te stellen gezamenlijk kennis te delen en te vergroten.

Marcel Janssen (penningm.)

Ik ben al 36 jaar werkzaam in het onderwijs, heb ruim 20 jaar zelf voor de klas gestaan en ben sinds 2002  rector van de SSgN in Nijmegen, een school die vanaf de start van de VCPS al lid is. Onderwijs is werken vanuit Hoofd Hand en Hart. Culturele ontwikkeling is hierbij een heel belangrijk onderdeel. Creatief denken is één van de belangrijkste competenties voor de toekomst en het is van groot belang onze leerlingen dit mee te geven.

René Florisse (bestuurslid)

Ik ben werkzaam als afdelingsleider op Het Goese Lyceum en bestuurslid van de VCPS. Kunst- en cultuuronderwijs verdient een belangrijke plaats binnen de school. Het daagt leerlingen uit en stimuleert ze hun creativiteit in te zetten.  Vanuit een breed pallet aan vakken krijgen leerlingen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Kunst- en cultuur-onderwijs is binnen dat proces een onmisbare schakel.

Rob Menting (voorzitter)

Docent Latijn en Grieks en cultuurcoördinator bij Stichting Onderwijs Midden-Limburg. En voorzitter van de VCPS. Een confrontatie met kunst en cultuur stimuleert creativiteit, nieuwsgierigheid en experiment: een blik in de muil van de tijger. En die is broodnodig, niet alleen voor docenten in het VO maar ook voor onze leerlingen.

Commissie van aanbeveling en advies

De leden van de Commissie van aanbeveling en advies zijn personen die de Vereniging de weg kunnen wijzen in de wereld van kunst, economie, politiek en onderwijs. Zij adviseren en ondersteunen ons bij het realiseren van de doelstelling van de VCPS: de bevordering van de cultuureducatie in het voortgezet onderwijs in de breedste zin van het woord.

Huidige leden Hans Leentjes/Executive Vice President ManpowerGroup, Prof. Wim Veen/Emeritus hoogleraar Education & Technology TU Delft, Prof. Dr. Carla van Boxtel/Prof. vakdidactiek geschiedenisonderwijs, Mark Mieras/Wetenschapsjournalist, Jeroen Heemskerk/Directeur Netic Solutions, Geert Drion/Organisatie- en beleidsadviseur, Merlijn Twaalfhoven/Componist, Ans Buys/Oud-directeur lerarenopleiding Fontys, David Sanderse/CEO NL Mercer en Marsh NL, Jeroen Lutters/Lector kunst- en cultuureducatie HS Windesheim en ArtEZ en Bas Verberk/Specialist Beleid LKCA.

Ans Buys

voorheen Fontys Leraren Opleiding Tilburg

Bas Verberk

Specialist beleid, LKCA

David Sanderse

Geert Drion

Georgette Eendragt

Hans Leentjes

Jeroen Heemskerk

Jeroen Lutters

Mark Mieras

Merlijn Twaalfhoven

Prof. Dr. Carla van Boxtel

Prof. Wim Veen

Tijdlijn

De Vereniging CultuurProfielScholen bestaat sinds 2007. We hebben een rijke geschiedenis. Neem een kijkje op CultuurProfielScholen, met deze tijdlijn kijken we trots achterom maar ook naar voren. De tijdlijn bevat veel foto’s het duurt even voordat hij geladen is.

 

Heb je vragen?

Voor vragen en informatie kun je een ons schrijven, bellen of mailen:
Steunpunt Cultuurprofielscholen
Postbus 452
3500 AL Utrecht
+31 6 2502 4481
info@cultuurprofielscholen.nl
www.cultuurprofielscholen.nl

Contact