Amadeus Lyceum

Vleuten

Amadeus Lyceum
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Authentiek leren
 • Creatieve industrie
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Als je onze school binnenloopt, is het eerste dat opvalt de kleurrijke en eigentijdse inrichting en de levendige sfeer. Het Amadeus Lyceum heeft een eigen kijk op onderwijs en heeft vier kernwaarden die de basis vormen voor de inrichting van het onderwijs en de verwachtingen die we hebben van de leerlingen.

Creativiteit
Op het Amadeus Lyceum is volop gelegenheid voor creativiteit en eigenheid. Leerlingen kunnen er zichzelf zijn. Ze leren creatief omgaan met uitdagingen en met het zoeken naar oplossingen, zodat ze flexibel en met zelfvertrouwen met veranderingen in de samenleving kunnen omgaan. We stimuleren elkaar om met nieuwe ideeën te komen en een eigenzinnige kijk op de dingen te vormen. Het onderwijs biedt in de vakken en in projecten veel ruimte voor kunst en cultuur en geeft leerlingen de mogelijkheid om met hun hoofd, hun hart én hun handen aan de slag te gaan.

Zelfsturing
Zelfsturing is belangrijk om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. Op het Amadeus Lyceum leren leerlingen hoe ze zelf aan het stuur van hun eigen leerproces kunnen staan. Een vast onderwijsteam, dat hen in principe meerdere jaren begeleidt, helpt daarbij. Leerlingen krijgen eigenaarschap: ze voelen zich steeds meer verantwoordelijk voor hoe, wat en wanneer ze leren en werken. Ze leren hoe ze hun leerdoelen kunnen formuleren, nemen initiatief, werken samen met anderen, passen leerstrategieën toe en reflecteren op hun eigen leerproces. Ook zijn leerlingen deels verantwoordelijk voor hun eigen lesrooster: ze kiezen zelf met welke vakken en activiteiten ze hun keuzeblokken en hun Amadeusblokken vullen.

Nieuwsgierigheid
Om zelfsturend en creatief te kunnen denken en werken, is nieuwsgierigheid een belangrijke grondhouding. Voor zelfsturing is immers niet alleen richting nodig, maar moet je ook in beweging komen. Als je nieuwsgierig bent naar wat je ziet, wat je hoort en naar wat je nog niet weet, dan raak je gemotiveerd om op ontdekking te gaan, om te onderzoeken en om nieuwe ervaringen op te doen. De manier waarop we op het Amadeus Lyceum het onderwijs en de begeleiding vormgeven, prikkelt die nieuwsgierigheid.

Dialoog en respect
Bij ons op het Amadeus Lyceum heerst een prettige en open sfeer. We hebben respect voor elkaar en luisteren naar elkaar. We voelen ons gelijkwaardig en zien elkaar echt staan. We leren en werken vaak met anderen samen. Als het nodig is, helpen we elkaar natuurlijk.

In ons onderwijsconcept hebben we het vaste patroon van klaslokalen losgelaten. Leerlingen werken in een domein: een ruimte waar ongeveer negentig leerlingen zelfstandig kunnen werken. Naast zelfstandig leren werken, vindt het Amadeus Lyceum ook leren samenwerken met anderen van groot belang. In de domeinen werken de leerlingen allemaal met hun eigen laptop. De leerstof wordt grotendeels digitaal aangeboden op de ELO. Tot slot heeft kunst en cultuur natuurlijk een centrale plek op onze school. Het vormt het vertrekpunt voor het leren. Leerlingen worden zo uitgedaagd en geprikkeld hun eigen talent te ontdekken.

Sinds januari 2009 is het Amadeus Lyceum gevestigd in de Cultuurcampus. In dit gebouw zijn naast onze school nog andere organisaties gehuisvest, zoals de bibliotheek, Cultuur19 en de dagbesteding van Abrona voor mensen met een verstandelijke beperking. Met deze partners werkt het Amadeus Lyceum veel samen. In deze omgeving zijn alle voorwaarden aanwezig om als cultuurschool onze leerlingen in hun ontwikkeling te kunnen stimuleren.

verankering

Het cultuurprofiel en onze onderwijsvisie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Amadeus Lyceum heeft deels een cultuurgestuurd curriculum. Dat wil zeggen dat er vakoverstijgend projecten worden ontwikkeld waarbij het stimuleren van het cultureel zelfbewustzijn het vertrekpunt is. Als basis voor dit cultuurgestuurde curriculum gebruiken wij een kwaliteitskader dat gebaseerd is op het theoretisch kader van Cultuur in de Spiegel. Door de vakoverstijgende projecten komt het cultuuronderwijs niet alleen terug in onze kustvakken, maar ook alle andere vakken. Cultuur is namelijk alles wat wij mensen maken, denken en doen’.

Daarnaast krijgen de leerlingen in de onderbouw onderwijs in alle kunstvakken en kunnen bovenbouwleerlingen kiezen voor drama, muziek en beeldende vorming als examenvak. Het kiezen van meerdere kunstvakken is ook mogelijk.

De school werkt intensief samen met verschillende culturele instellingen als vaste partners. Zij leveren zowel een bijdrage aan de invulling en ontwikkeling van het cultuurcurriculum als aan het naschoolse aanbod.

meerwaarde

“[…] Leren gaat over omgaan met nieuwe vaardigheden en nieuwe kennis, leren gaat over veranderen. Kunst en Cultuur bieden een manier om naar de wereld te kijken en de veranderingen te begrijpen.” (Barend van Heusden, Cultuur in de Spiegel, p. ) Het cultuurprofiel geeft een duidelijke richting aan de praktische invulling van onze vier kernwaarden: creativiteit, zelfsturing, nieuwsgierigheid en dialoog en respect.

Ons onderwijs stimuleert leerlingen om:

hun wereld steeds groter te laten worden, hun eigen blikveld op de wereld te verrijken door ervaringen en kennis te verwerven;

positie te bepalen, keuzes te maken waarin zij recht doen aan hun eigenheid in verbondenheid met, en met respect voor, de wereld om hen heen;

zichzelf uit te drukken op creatieve wijze en zichzelf te laten zien aan anderen.

partners
 • Cultuur19, Utrecht
 • TivoliVredenburg, Utrecht
 • Theatergroep Aluin, Utrecht
 • Cultuurcampus, Utrecht
 • Het Nieuw Utrechts Toneel, Utrecht
 • De Vrijstaat, Utrecht
 • Sharing Arts Society, Utrecht
 • Jeweetzelf.tv, Utrecht
 • ,
Bekijk de onderbouw vakken
 • Beeldende vorming
 • Muziek
 • Kunst & Cultuur
 • Drama
 • Mediawijsheid
 • Audiovisuele vormgeving
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Drama (Kunst-drama)
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Kunst Algemeen
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • CKV
 • Tekenen
Amadeus Lyceum, Vleuten
Burchtpoort 3
3452 MD Vleuten
info@amadeuslyceum.nl
030-6774338
www.amadeuslyceum.nl
Contactpersoon Tessa Bosch en Alissa Klijnstra
Cultuurcoördinator
t.bosch@amadeuslyceum.nl - a.klijnstra@amadeuslyceum.nl
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Mind Your Gap

In dit vakoverstijgende project van CKV en Maatschappijleer onderzoeken leerlingen vanuit hun eigen perspectief en positie in de maatschappij de behoefte van een andere groep die te maken heeft met sociale ongelijkheid. De leerling wordt zich door dit project bewust van de eigen positie in de maatschappij en leert zich te verplaatsen in een ander.
project

Protest Song

Bij dit vakoverstijgende project leert de leerling om te reflecteren op het thema 'protest'. Leerlingen kiezen een maatschappelijk probleem, gaan hierover met elkaar in gesprek, schrijven bij taalvakken een eigen protesttekst en verwerken deze bij de kunstvakken in een protestlied/performance. Ze presenteren het resultaat in ons Kunstencentrum.
project

”Als ik boven op de Dom sta”

Bij dit project zijn onze leerlingen toerist in eigen stad en bekijken ze Utrecht vanuit een toeristisch perspectief. Hoe is het om toerist te zijn? Waarom hebben toeristen de interesse om Utrecht te bezoeken? Vanuit Economie, Spaans en Duits maken onze leerlingen een PR-plan voor de VVV Utrecht met als doel om de toerist beter te kunnen bedienen.
project

Water

In dit project staat de watercultuur in Nederland centraal. Hoe voelde het om de watersnoodramp in 1953 mee te maken? Hoe voelt de angst of fascinatie voor water? Welke rol speelt water in onze maatschappij?Het onderwerp wordt benaderd vanuit Nederlands, M&M en Drama.
project

We Are in leerjaar 1

Alle leerlingen uit leerjaar 1 werken met hun klas aan een presentatie waarin zij zich gezamelijk presenteren. Centraal staat de vraag: wie ben ik? Het maakproces van de presentatie wordt begeleid door kunstenaars vanuit verschillende disciplines zoals dans en rap.
project

Zingende Beelden

Zingende Beelden wordt jaarlijks door Cultuur19 georganiseerd. De 7 kunstwerken in het Maxima Park in Leidsche Rijn worden tot leven gebracht door middel van muziek, theater en dans. Muziek- en dramaleerlingen van het Amadeus Lyceum maken- en spelen hierin mee.
project

De Grote Prijs van Leidsche Rijn

De Grote Prijs van Leidsche Rijn is een strijd onder jongerenbands in Leidsche Rijn/Vleuten de Meern. Deelnemen aan deze wedstrijd is onderdeel van het muziekcurriculum in havo en vwo 4 maar ook andere leerlingen van het Amadeus doen mee met hun bandjes. Ieder jaar vallen onze (oud) leerlingen in de prijzen!
project

Theaterdriedaagse met theatergroep Aluin voor vmbo-tl, havo en vwo 4 leerlingen

Leerlingen zijn 3 dagen intern bij een Utrechts theatergezelschap. Samen met professionele acteurs werken de leerlingen toe naar een eigentijdse versie van een theaterklassieker.