Amadeus Lyceum

Vleuten

Amadeus Lyceum
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Authentiek leren
 • Creatieve industrie
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Als je onze school binnenloopt, is het eerste dat opvalt de kleurrijke en eigentijdse inrichting en de levendige sfeer. Het Amadeus Lyceum heeft een eigen kijk op onderwijs en heeft vier kernwaarden die de basis vormen voor de inrichting van het onderwijs en de verwachtingen die we hebben van de leerlingen.

Persoonlijke ontwikkeling: leerlingen leren zelfsturend te zijn en verantwoordelijk heid te nemen. Ook durven zij hun eigen ontwikkeling te laten zien.

Zelfsturing: de leerling krijgt ruimte om zelf verantwoor delijkheid te nemen en te dragen voor de eigen leerroute.

Dialoog en respect: op het Amadeus Lyceum is het opvallend dat de leerlingen en de medewerkers op een prettige manier met elkaar omgaan, respect over en weer is kenmerkend in de omgang.

Creativiteit: Er is ruimte voor creativiteit en eigenheid, leerlingen leren creatief om te gaan met uitdagingen in het eigen leerproces.

In ons onderwijsconcept hebben we het vaste patroon van klaslokalen losgelaten. Leerlingen werken in een domein: een ruimte waar ongeveer negentig leerlingen zelfstandig kunnen werken. Naast zelfstandig leren werken, vindt het Amadeus Lyceum ook leren samenwerken met anderen van groot belang. In de domeinen werken de leerlingen allemaal met hun eigen laptop. De leerstof wordt grotendeels digitaal aangeboden op de ELO. Tot slot heeft kunst en cultuur natuurlijk een centrale plek op onze school. Het vormt het vertrekpunt voor het leren. Leerlingen worden zo uitgedaagd en geprikkeld hun eigen talent te ontdekken.

Sinds januari 2009 is het Amadeus Lyceum gevestigd in de Cultuurcampus. In dit gebouw zijn naast onze school nog andere organisaties gehuisvest, zoals de bibliotheek, Cultuur19 en de dagbesteding van Abrona voor mensen met een verstandelijke beperking. Met deze partners werkt het Amadeus Lyceum veel samen. In deze omgeving zijn alle voorwaarden aanwezig om als cultuurschool onze leerlingen in hun ontwikkeling te kunnen stimuleren.

verankering

Het cultuurprofiel en onze onderwijsvisie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Cultuureducatie is een integraal onderdeel van hoe wij werken. Het Amadeus Lyceum heeft, deels een cultuur gestuurd curriculum, dit betekent dat leergebieden en vakken in de onderbouw zoveel mogelijk projectmatig en in samenhang worden aangeboden, met kunst en cultuur als vertrekpunt. Als basis voor ons cultuur gestuurd curriculum gebruiken wij een kwaliteitskader dat gebaseerd is op het theoretisch kader van Cultuur in de Spiegel.

Daarnaast krijgen de leerlingen in de onderbouw onderwijs in alle kunstvakken en kunnen bovenbouwleerlingen kiezen voor drama, muziek en beeldende vorming als examenvak. Het kiezen van meerdere kunstvakken is ook mogelijk.

De school werkt intensief samen met verschillende culturele instellingen als vaste partners. Zij leveren zowel een bijdrage aan de invulling en ontwikkeling van het cultuurcurriculum als aan het naschoolse aanbod.

meerwaarde

“[…] Leren gaat over omgaan met nieuwe vaardigheden en nieuwe kennis, leren gaat over veranderen. Kunst en Cultuur bieden een manier om naar de wereld te kijken en de veranderingen te begrijpen.” (Barend van Heusden, Cultuur in de Spiegel) Het cultuurprofiel geeft een duidelijke richting aan de praktische invulling van onze vier kernwaarden: persoonlijke ontwikkeling, dialoog en respect, zelfsturing en creativiteit.

Ons onderwijs stimuleert leerlingen om:

hun wereld steeds groter te laten worden, hun eigen blikveld op de wereld te verrijken door ervaringen en kennis te verwerven;

positie te bepalen, keuzes te maken waarin zij recht doen aan hun eigenheid in verbondenheid met, en met respect voor, de wereld om hen heen;

zichzelf uit te drukken op creatieve wijze en zichzelf te laten zien aan anderen.

partners
 • Cultuur19, Utrecht
 • TivoliVredenburg, Utrecht
 • Theatergroep Aluin, Utrecht
 • Architectuur Centrum Aorta, Utrecht
 • Het Nieuw Utrechts Toneel, Utrecht
 • De Vrijstaat, Utrecht
 • Sharing Arts Society, Utrecht
 • Jeweetzelf.tv, Utrecht
 • ,
Bekijk de onderbouw vakken
 • Beeldende vorming
 • Muziek
 • Kunst & Cultuur
 • Drama
 • Mediawijsheid
 • Audiovisuele vormgeving
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Drama (Kunst-drama)
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Kunst Algemeen
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • CKV
 • Tekenen
Amadeus Lyceum, Vleuten
Burchtpoort 3
3452 MD Vleuten
info@amadeuslyceum.nl
030-6774338
www.amadeuslyceum.nl
Contactpersoon Tessa Bosch en Alissa Klijnstra
Cultuurcoƶrdinator
t.bosch@amadeuslyceum.nl - A.klijnstra@amadeuslyceum.nl
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Doelgroepvoorstelling gemaakt door leerlingen uit vmbo-tl 3 met muziek en drama als examenvak

De vmbo-tl 3 leerlingen met muziek en drama maken een voorstelling voor peuters op basis van een kinderboek dat door de bibliotheek geselecteerd wordt. De voorstelling vindt plaats in de bibliotheek en maakt onderdeel uit van het programma bij de Nationale Voorleesdagen.
project

We Are in leerjaar 1

Alle leerlingen uit leerjaar 1 werken met hun klas aan een presentatie waarin zij zich gezamelijk presenteren. Centraal staat de vraag: wie ben ik? Het maakproces van de presentatie wordt begeleid door kunstenaars vanuit verschillende disciplines zoals dans en rap.
project

ZIngende Beelden

Zingende Beelden wordt jaarlijks door Cultuur19 georganiseerd. De 7 kunstwerken in het Maxima Park in Leidsche Rijn worden tot leven gebracht door middel van muziek, theater en dans. Muziek- en dramaleerlingen van het Amadeus Lyceum maken- en spelen hierin mee.
project

De Grote Prijs van Leidsche Rijn

De Grote Prijs van Leidsche Rijn is een strijd onder jongerenbands in Leidsche Rijn/Vleuten de Meern. Deelnemen aan deze wedstrijd is onderdeel van het muziekcurriculum in havo en vwo 4 maar ook andere leerlingen van het Amadeus doen mee met hun bandjes. Ieder jaar vallen onze (oud) leerlingen in de prijzen!
project

Theaterdriedaagse met theatergroep Aluin voor vmbo-tl, havo en vwo 4 leerlingen

Leerlingen zijn 3 dagen intern bij een Utrechts theatergezelschap. Samen met professionele acteurs werken de leerlingen toe naar een eigentijdse versie van een theaterklassieker.