Baudartius College

Baudartius College
 • Expertises:
 • Authentiek leren
 • Nieuwe media en ICT
 • Rijke didactieken
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Baudartius College is een school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Op het Baudartius College werken we aan uitdagend onderwijs in een balans tussen traditie en vernieuwing. Onze school biedt al bijna honderd jaar een hoogwaardige, prettige leeromgeving aan jonge mensen uit Zutphen en omstreken. De school staat voor een gewoon goed én bijzonder aanbod. De belangrijkste kernwaarden voor het Baudartius College zijn respect, veiligheid, uitdaging en belangstelling.

We stellen elke leerling in staat om zelfstandig de kennis te verwerven en de vaardigheden te ontwikkelen die hij of zij nodig heeft voor een kansrijke start in een dynamische samenleving. We dagen leerlingen uit om zich artistiek, sportief, wetenschappelijk, maatschappelijk en internationaal te ontwikkelen. We leggen de lat hoog en stimuleren een brede belangstelling en een lerende houding. We prikkelen leerlingen niet alleen in wat hun belangstelling al heeft, maar ook in wat zij nodig hebben als voorbereiding op hun toekomst.

Naast een erkende Cultuur Profiel School (sinds 2007) is het Baudartius College ook Sport Accent School en Bèta Excellent School.

verankering

Het kunstvakonderwijs van het Baudartius College kenmerkt zich door een doorlopende leerlijn vanaf de onderbouw richting bovenbouw. Leerlingen kiezen vanaf klas 1 voor verdieping door de leerlijn Kunst en Cultuur, Sport of NLT twee jaar lang te volgen of ze kiezen voor verbreding in de vorm van modules.

Binnen de KC-lijn verdiepen de leerlingen zich in de verschillende kunstdisciplines, door zelf kunst te maken, verschillende culturen te bestuderen en kunst te beschouwen. Alle leerlingen krijgen in de onderbouw de vakken beeldend 2D, Beeldend 3D en muziek. De KC-lijn kan vanaf klas 3 gecontinueerd worden in de vorm van de KC-module. Deze module wordt gevolgd door leerlingen uit verschillende jaarlagen en biedt leerlingen de mogelijkheid om een eigen programma te volgen. Leerlingen kunnen examen doen in de vakken kunstvakken 2: beeldend, Kunst Beeldende vorming en KUA.

Vakoverstijgend, buitenschools en levensecht leren staat voorop. Leerlingen uit alle leerjaren bezoeken theater- en dansvoorstellingen, musea, festivals, culturele instellingen en kunstzinnige vervolgopleidingen. Hiervoor werken we regelmatig samen met o.a. de Hanzehof, ArtEZ Arnhem, de Zutphense musea en filmtheater Luxor. Er zijn twee cultuurcoördinatoren verantwoordelijk voor het cultuurbeleid en de uitvoering hiervan. De kunst en cultuurlijn wordt ontwikkeld en uitgevoerd door een team van kunstdocenten, niet-kunstdocenten en de coördinator van de KC-lijn.

partners
 • De Hanzehof, Zutphen
 • ArtEZ, Arnhem
 • Musea Zutphen, Zutphen
 • Luxor filmtheater, Zutphen
 • Aventus (dans), Zutphen
Bekijk de onderbouw vakken
 • Kunst & Cultuur
 • Handvaardigheid
 • Tekenen
 • Muziek
 • Kunstklassen
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • Kunst & Cultuur
 • CKV
 • Beeldende vorming (Kunstv. 2)
 • Muziek (niet-ex. vak)
 • Handvaardigheid
 • Tekenen
Baudartius College Zutphen
Isendoornstraat 1
7201NJ Zutphen
Postbus 4018
7200BA Zutphen
info@baudartius.nl
0575-515041
www.baudartius.nl
Contactpersoon Joske van Zomeren
Coördinator Kunst- en Cultuurlijn
j.vanzomeren@baudartius.nl
Leernetwerken
Internationalisering, Nieuwe media en ICT, Rijke didactieken
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

Momenteel heeft deze school nog geen projecten.