Baudartius College

Baudartius College
 • Expertises:
 • Authentiek leren
 • Nieuwe media en ICT
 • Rijke didactieken
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Voorheen was het Baudartius College is een school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Op het Baudartius College werken we aan uitdagend onderwijs in een balans tussen traditie en vernieuwing. Onze school biedt al meer dan honderd jaar een hoogwaardige, prettige leeromgeving aan jonge mensen uit Zutphen en omstreken. De school staat voor een gewoon goed én bijzonder aanbod. De belangrijkste kernwaarden voor het Baudartius College zijn respect, veiligheid, uitdaging en belangstelling.

Sinds 2018 is de situatie van VO scholen in Zutphen en die van het Baudartius behoorlijk veranderd. Met de school Het Stedelijk Zutphen is een fusie aangegaan. In de samenwerking zit de opdracht om een nieuwe school te vormen waarin we nieuw eigentijds onderwijs creëren. Uitgangspunt voor deze vergaande samenwerking van Het Stedelijk Lyceum met Baudartius is o.a. het schoolplan waarin docenten samen met elkaar hun visie op goed en uitdagend onderwijs delen. Het Cultuurprofiel is een belangrijke pijler die meegaat naar onze nieuwe school Het Eligant Lyceum, evenals onze groep docenten die op beide scholen werken.

Op 1 augustus 2019 zijn we samen concreet een nieuwe school gestart, Het Eligant Lyceum, inmiddels t/m leerjaar 4. Beide moederscholen faseren elk jaar met een jaarlaag uit. Op dit moment hebben Het Stedelijk en Baudartius alleen nog schooljaar 5 en 6. Gezamenlijk hebben we een nieuwe onderbouw en middenbouw op Het Eligant Lyceum. Dat maakt dat we ook aanpassingen hebben moeten doen om onze culturele ambitie in een nieuwe school te laten landen, evenals de afbouw van onze bovenbouw.

We verwijzen naar het Cultuurprofiel van onze nieuwe school Het Eligant Lyceum.

verankering

Vakoverstijgend, buitenschools en levensecht leren staat voorop. Leerlingen uit beide leerjaren bezoeken theater- en dansvoorstellingen, musea, culturele instellingen en kunstzinnige vervolgopleidingen. Hiervoor werken we regelmatig samen met o.a. de Hanzehof, ArtEZ Arnhem, de Zutphense musea, de Kunstlokalen Zutphen, filmtheater Luxor en diverse kunstinstellingen zoals: Kleinkunstig en Kunst in de aula. Er zijn twee cultuurcoördinatoren verantwoordelijk voor het cultuurbeleid en de uitvoering hiervan. De kunst en cultuureducatie wordt ontwikkeld en uitgevoerd door een team van kunstdocenten, niet kunstdocenten en de kunstcoördinatoren.

Voor verder informatie verwijzen we graag naar het Cultuurprofiel van onze nieuwe school Het Eligant Lyceum.

partners
 • De Hanzehof, Zutphen
 • ArtEZ, Arnhem
 • Musea Zutphen, Zutphen
 • Luxor filmtheater, Zutphen
 • Kleinkunstig, Zwolle
 • Kunst in de aula, Nijmegen
 • Theatergroep Oostpool Sonnevanck, Arnhem
 • Uit de kunst, Utrecht
Bekijk de onderbouw vakken
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • CKV
 • Beeldende vorming (Kunstv. 2)
Baudartius College Zutphen
Isendoornstraat 1
7201NJ Zutphen
Postbus 4018
7200BA Zutphen
info@baudartius.nl
0575-515041
www.baudartius.nl
Contactpersoon Kathelijne Bijlsma-de Wit
Coördinator Kunst- en Cultuurlijn
kathelijne.bijlsma@achterhoekvo.nl
Leernetwerken
Internationalisering, Nieuwe media en ICT, Rijke didactieken
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Samenwerkingsproject tussen ckv en maatschappijleer

Vanuit een overkoepelende thema kregen de leerlingen uit leerjaar 4 en 5 een interessante lezing van het gezelschap: Marble or bronze. Leerlingen gingen met elkaar in gesprek over vraagstukken die te maken hadden met discriminatie (kleur, gender, leeftijd). Vervolgens werkten ze dit verder uit in een praktische opdracht voor CKV en MaLr.
project

Theatervoorstelling als opening schooljaar

Alle leerlingen werden bij de introductie van het nieuwe schooljaar getrakteerd op een theatervoorstelling.
project

Filmavond

Filmavond georganiseerd voor en door de leerlingen zelf. Inclusief posters, hapjes en drankjes,
project

Eindexamenexpositie in Museum Zutphen

Samen met 3 andere deelscholen, deed onze school mee aan een expositie in het Museum Zutphen, waarbij het examenwerk van onze kunstleerlingen werd tentoongesteld. Onder de noemer 'Eind Goed' konden leerlingen en hun familie het examenwerk prachtig uitgelicht in een écht museum bewonderen.
project

Cultuurdagen

Twee cultuurdagen, waarbij alle leerlingen 3 culturele workshops per dag volgden. Ze konden per dag kiezen uit 10 verschillende workshops. De eerste cultuurdag stond in het teken van podiumkunsten en de tweede dag in het teken van beeldende kunst en literatuur.