Calandlyceum

Calandlyceum
 • Expertises:
 • Artistiek onderzoek
 • Authentiek leren
 • Culturele diversiteit
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Calandlyceum is een openbare scholengemeenschap die in beginsel voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar is.

Het motto van de school is: ‘Ontdek wat jij kunt bereiken.’ Dit motto maakt duidelijk dat de school ruimte biedt waarin de zelfstandigheid van de leerling bevorderd wordt en waarbij de leerling wordt uitgedaagd om de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen resultaten en keuzes te nemen.

Sinds het schooljaar 2017-2018 is het Calandlyceum een Daltonschool. In de brugklassen is schoolbreed gestart volgens het Dalton concept.

Het Calandlyceum is een van de vier cultuurprofielscholen in Amsterdam. Met kunst en cultuur proberen wij verbindingen te leggen tussen de leerlingen onderling, tussen leerlingen en onze medewerkers, en tussen de school en de omgeving.

 

verankering

Met ons cultuuronderwijs willen wij bijdragen aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen, we willen leerlingen de kans geven om te ontdekken wie zij zijn, wat zij kunnen en wat zij willen. Het cultuurprofiel zorgt voor verbinding in de school. Door middel van culturele activiteiten bevorderen we het zelfvertrouwen en het plezier in het schoolgaan. Leerlingen krijgen de mogelijkheid hun eigen talenten te ontwikkelen. Het leren omgaan met elkaar en het leren kennen van het perspectief van de ander levert een bijdrage aan een succesvolle schoolcarrière en helpt leerlingen zich te ontwikkelen als zelfstandige, expressieve, kritische denkers.

 • CKV en de expressievakken
  In leerjaar 1, 2 en 3 krijgen de leerlingen tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. Tekenen en Handvaardigheid zijn bovendien examenvak op alle niveaus. In de bovenbouw volgen alle leerlingen het vak CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming). Bij CKV maken de leerlingen kennis met diverse kunstuitingen door er zelf mee aan de slag te gaan. Ook bekijken ze voorstellingen en/of tentoonstellingen van professionele kunstenaars.
 • Kunst- en cultuurklassen
  In leerjaar 1,2 en 3 (havo) zijn speciale kunst- en cultuurklassen geformeerd met een cultuurgericht programma waarin extra beeldend en drama gegeven wordt. Bovendien krijgen deze klassen dans en CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) en worden er ongeveer 8 culturele uitjes georganiseerd waarbij de verschillende kunstdisciplines aan bod komen. Ook maken de leerlingen één of twee per jaar een presentatie voor familie, vrienden, docenten en andere belangstellenden
 • Culturele projecten/activiteiten
  Sinds 2014 hebben een samenwerking met samen met Toneelgroep Amsterdam (TA), mede mogelijk gemaakt door Rabobank Amsterdam. Samen met hen hebben we meerdere mooie theaterprojecten tot stand gebracht zoals bijvoorbeeld de voorstelling KINGS© in de regie van Ilon Lodewijks (TA-junior regisseuse) en een theaterproject voor 4 vwo onder begeleiding van theatercoaches van TA i.s.m. docenten van het Calandlyceum.De expressievakken, eindexamenexposities, de kunst- en cultuurklassen en culturele evenementen zorgen ervoor dat de school dagelijks een waarneembare kunst- en cultuursfeer ademt.
 • Twee filmpjes ter illustratie:
  Theaterweek – het verhaal van de leerlingen van het Calandlyceum http://bit.ly/2ydCJVj
  Theaterweek – het verhaal van de docenten van het Calandlyceum http://bit.ly/2A1qAQI
 • In alle leerjaren worden culturele en kunstzinnige activiteiten (of projecten) georganiseerd. Uitgangspunten hiervoor zijn: kennismaking met diverse kunstvormen, ontwikkeling van vaardigheden ten gunste van de persoonlijkheidsontwikkeling van leerlingen en aanbieden van vakoverstijgende projecten.
meerwaarde

Cultuur is, naast sport, een pijler van het Calandlyceum. Met ons brede en gevarieerde cultuur – programma willen wij leerlingen de kans geven te ontdekken wie zij zijn, wat zij kunnen en wat zij willen. Het leren omgaan met elkaar en het leren kennen van het perspectief van de ander levert een bijdrage aan een succesvolle schoolcarrière. Tevens helpt het leerlingen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, expressieve en kritische denkers.

partners
 • Theater De Meervaart, Amsterdam
 • Toneelgroep Amsterdam, Amsterdam
 • De Frisse Blik, Ilpendam
 • School der Poëzie, Amsterdam
 • Danstheater Aya, Amsterdam
 • Foam, Amsterdam
 • Muziekgebouw aan 't IJ, Amsterdam
 • Maddance documentairemakers, Amsterdam
Bekijk de onderbouw vakken
 • Kunstklassen
 • Beeldende vorming
 • Dans
 • Drama
 • Filosofie
 • Handvaardigheid
 • Mediawijsheid
 • Muziek
 • Tekenen
 • Toneel
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Film
 • Handvaardigheid
 • KCV
 • Kunstbeschouwing
 • Kunstgeschiedenis
 • Tekenen
 • Tekenen (Oude stijl)
 • Theater
Calandlyceum
Pieter Calandlaan 182
1068NT Amsterdam
Postbus 96051
1006EB Amsterdam
info@calandlycem.nl
020-6675353
www.calandlyceum.nl
Contactpersoon Mariëtte Kuys
Cultuurcoördinator
mkuys@calandlyceum.nl
Leernetwerken
Techniek, Vmbo
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Cultuurreporters

Leerlingen leren kritisch kijken en creatief denken. Zij leren communiceren middels film, interview en montage. Met camera en microfoon stappen ze de echte wereld in en ontwikkelen sociaal en cultureel bewustzijn.
project

Cultuurreporters

Zo worden kerndoelen van Kunst & Cultuur, Nederlands en Mens & Maatschappij met elkaar verenigd en gecombineerd met het ontwikkelen van
project

Poëzieproject

Het Poëzieproject is een jaarlijks terugkerend festival voor alle tweedeklassers van het vmbo, havo én vwo van het Calandlyceum
Voor de bladerversie van het boekje kopieer en plak deze link:
http://bit.ly/2lHynzU
project

Dramaproject met TGA

In samenwerking met Toneelgroep Amsterdam ervaren scholieren van het Calandlyceum dat ze in één week een theatrale presentatie kunnen maken: uit je hoofd, in de ervaring! Vakdocenten begeleiden de scholieren vanuit hun eigen vak (en curriculum) en krijgen steun van theatercoaches van TA.
project

Dramaproject met TGA

Ondertussen maken de leerlingen kennis met het onbekende en ontdekken ze welke kwaliteiten ze nog meer hebben naast schoolse/cognitieve vaardigheden. Dit was mogelijk met support van Rabobank Amsterdam, partner van Toneelgroep Amsterdam