Cals College

Nieuwegein

Cals College
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Internationalisering
 • Podiumkunsten
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Cals College wil alle leerlingen uitdagen zich te ontwikkelen. De school stimuleert leerlingen het beste uit zichzelf te halen, steeds de lat een beetje hoger te leggen. In onze schoolgids staat dan ook: “Intern hanteert de school hiervoor het woord stretching in de zin van oprekken, vanzelfsprekend zonder daar – bij het elastiek kapot te trekken.” Dit sluit aan bij het overheidsbeleid van excellentie bevordering in het onderwijs. Hierbij wil de school recht doen aan verschillen in aanleg en interesse tussen leerlingen. Daarom profileert zij zich op de drie gebieden: Taal, exact en kunst en cultuur. Het Cals College is dan ook een Tvwo school met veel aandacht voor internationalisering en versterkt taalonderwijs, heeft een Technasium afdeling en is een cultuurprofielschool.

verankering

De cultuurcoördinator, de coördinator CKV onderbouw en de coördinator CKV bovenbouw vormen samen de kerngroep cultuur. In de kerngroep wordt het beleid gemaakt en geïmplementeerd. De cultuurcoördinator is spreekbuis naar de schoolleiding/organisatie en externe partijen, de andere coördinatoren zijn spreekbuis naar de docenten en zorgen voor de organisatie en uitvoering binnen hun deelgebied. De taken en faciliteiten van alle medewerkers staan in het cultuur profielplan beschreven. Ook de verschillende vormen van communicatie, overleg en evaluatie zijn in het cultuurprofielplan beschreven. De kunstvakdocenten komen een aantal malen per jaar plenair bij elkaar om belangrijke zaken te bespre ken. Daarnaast is er structureel contact met andere geledingen (Tvwo en Technasium) en externe partijen (Kunstencentrum de Kom en andere cultuur profiel – scholen in de regio) om te komen tot samenwerking.

meerwaarde

Op het Cals College zit de meerwaarde van het cultuurprofiel in de volgende aspecten.

Veel mogelijkheden: leerlingen hebben naast een sterk programma van reguliere kunstvakken veel extra ontplooiings mogelijkheden op het gebied van kunst en cultuur in de vorm van het verplichte vak CKV onderbouw.

Alle leerlingen: onze school wil álle leerlingen breed en intensief kennis laten maken met verschillende kunstdisciplines.

Talenten: we willen leerlingen uitdagen hun talenten te ontwikkelen en hen daartoe de mogelijkheden bieden.

Keuzes: een leerling heeft de mogelijkheid zelf keuzes te maken uit het aanbod van kunst en cultuur en zich te specialiseren in een kunstdiscipline.

Algemene vaardigheden: het Cals College hecht groot belang aan de ontwikkeling van creatieve, expressieve, reflectieve, sociale en probleemoplossende vaardigheden (‘denk Einstein’) en ziet kunst- en cultuureducatie daarbij als een belangrijk middel.

Verbanden: kunst(vakken) en cultuur staan niet op zichzelf, tussen de kunstvakken onderling leggen we waar mogelijk dwarsverbanden aan en zoeken we ook met andere vakgebieden (zoals met Tvwo en Technasium) samenhang en inhoudelijke verbanden in projecten en andere samenwerkingsvormen.

Media: in de maatschappij spelen media een steeds grotere rol; mediavaardigheid en het werken met moderne middelen is dus belangrijk. Daarnaast komen in de (nieuwe) media de verschillende (kunst)disciplines bij elkaar en vormen ze als zodanig een sterk middel tot het bereiken van samenhang.

partners
 • Kunstencentrum de Kom, Nieuwegein
 • TivoliVredenburg, Utrecht
 • HKU, Utrecht
 • UCK, Utrecht
Bekijk de onderbouw vakken
 • Atelier
 • Theatertechniek
 • Musical
 • Muziek
 • Audiovisuele vormgeving
 • CKV
 • CKV junior
 • Beeldende vorming
 • Dans
 • Drama
 • Toneel
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Tekenen (Oude stijl)
 • Muziek (Oude stijl)
Cals College, Nieuwegein
Vreeswijksestraatweg 6a
3432NA Nieuwegein
Postbus 128
3430AC Nieuwegein
030-6036604
www.cals.nl
Contactpersoon Joost Overmars
Docent muziek
j.overmars@cals.nl
Leernetwerken
Techniek, Nieuwe media en ICT
Schooltype
HAVO, VWO

Onze projecten

project

Singer-Songwriting project i.s.m. TivoliVredenburg

Leerlingen van de 3e muziekklas gaan een dag in TivoliVredenburg onder leiding van workshopleiders beginnen aan een eigen song. In de les werken ze die verder uit. De workshopleiders komen nog een keer in de les. De eigen songs worden gepresenteerd en op CD gezet tijdens een eindconcert in de aula.
project

Koorproject i.s.m. HKU opleiding docent muziek

Leerlingen zingen 3 dagen op het conservatorium onder leiding van studenten van de opleiding in kleinere en grotere koren. De leerlingen leren meerstemmig zingen, de studenten dirigeren en muzikaal leidinggeven aan pubers. Op de laatste dag is een afsluitend concert in de grote zaal van het conservatorium.

Download project
project

Pronkstukken i.s.m. TivoliVredenburg

Leerlingen uit de 4e klas muziek maken in drie dagen een groepscompositie onder leiding van workshopleiders volgens de methodiek van Collaborate Music Making in TivoliVredenburg. Op de laatste dag voeren zij deze compositie uit in 1 van de zalen van TV. Tevens bezoeken zij een concert in de serie Pieces of Tomorrow.

Download project