College de Heemlanden

Houten

College de Heemlanden
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Artistiek onderzoek
 • Burgerschap
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Met ons cultuuronderwijs stimuleren wij dat leerlingen met een brede blik en een open, onderzoekende houding in het leven staan.

Vanuit deze grondhouding bieden wij een venster op de eigen wereld en de wereld om ons heen (op ‘het zelf’ en ‘het andere’) en ondersteunen wij de leerlingen hun eigenheid en identiteit te ontdekken.

verankering

 

 • In ons onderwijs is kunst en cultuur sterk vertegenwoordigd. Er is een breed aanbod van culturele activiteiten voor alle leerlingen. In de lessen, daarbuiten en vakoverstijgend. Binnen en buiten de school. Gezamenlijk of individueel. Er valt wat te kiezen.
 • Wij reiken de leerlingen instrumenten aan om nieuwe, onbekende werelden te verkennen, grenzen te onderzoeken en samenhang te ontdekken.
 • In een veilige omgeving geven wij ruimte aan experiment en ontwikkeling en stimuleren wij moed en lef.
meerwaarde

De meerwaarde van cultuureducatie

De meerwaarde van cultuurprofilering op College de Heemlanden zit in de persoonsvorming van de leerling, als geheel mens – om met de mogelijkheden en kansen die er geboden en gecreëerd worden – zich te ontwikkelen als persoon die oog heeft voor de eigen kwaliteiten en met een open blik anderen en de wereld tegemoet treedt. Om uitdagingen aan te gaan en oplossingsgericht te denken, waarbij fouten maken vanzelfsprekend is en iedereen zijn eigen leertraject kan uitstippelen.

Door het aanbod van veel verschillende activiteiten geven we een brede algemene ontwikkeling mee en daarbij motiveren we de leerling om eigen keuzes te leren maken uit de veelheid van mogelijkheden. De culturele activiteiten binnen en buiten de school werken verbindend. Door het samen beleven, creëren, presenteren en reflecteren ontstaat sociale cohesie en ruimte voor waardevolle verschillen.

partners
 • Theater Aan de Slinger, Houten
 • Fablab, Houten
 • Houtense Helden, Houten
 • Omroep Houten, Houten
 • Kunstbende, Utrecht
 • Dansscholen, Houten
 • Internationale partnerscholen, Unesco
 • HKU, Utrecht
 • Kunst Centraal, Utrecht
 • Shine, Houten
Bekijk de onderbouw vakken
 • Beeldende vorming
 • Muziek
 • Drama
 • Atelier
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • Drama (Kunst-drama)
 • Kunst Algemeen
 • Atelier
 • CKV
College de Heemlanden, Houten
De Slinger 48
3995 DE Houten
De Slinger 48
3995 DE Heemlanden
info@heemlanden.nl
030 637 99 44
www.heemlanden.nl
Contactpersoon Rianne van Leur
cultuur-coördinator
riannevanleur@heemlanden.nl
Schooltype
HAVO, VWO

Onze projecten

project

Elektruck

Na de herfstvakantie kwam Elektruck naar onze school om klas 1 en 2 en de leerlingen van 10-14 muziekworkshops aan te bieden. De leerlingen gingen o.l.v. 2 workshopleiders eigen muziekcomposities maken met behulp van muzieksoftware.
project

instagrampagina beeldende vorming

Bezoek ons op instagram: bvheemlanden
project

festival”Vonk” CKV klas 4

Leerlingen hebben in samenwerking met kunstenaars een lichtkunstwerk gemaakt voor het lichtfestival "Vonk". Voorafgaand ging een rondleiding op fort het Hemeltje waar duurzaamheid en cultureel erfgoed centraal stonden. Tijdens de lessen CKV werd er gewerkt aan het lichtkunstwerk flessenpost. De organisatie was met de HKU en educatie aan de Slinger.

Download project
project

Gedichtendag Atheneum 3

De leerlingen worden uitgedaagd om in verschillende talen een gedicht te schrijven. Tijdens de afrondende project dag, maken zij een kunstwerk bij een gedicht. In groepjes kiezen zij voor het mooiste gedicht van iemand. Zij werken dit uit in een podiumpresentatie. Dat kan dans zijn, maar ook zelf muziek spelen en/of zingen of toneel.
project

Temptation Art Cultuurdag Havo 4

Het zijn 14 uitdagende workshops waarin we leerlingen verleiden actief met diverse kunstvormen aan de slag gaan.
We hebben een mooi gevarieerd aanbod.
• Body art • Light art • Salsa • Rap • Grime • Capoeira • Augmented reality • Podcast maken • Film acteren • Escape room maken • Fotografie • DJ workshop • Goochelen. • Afrikaanse dans
project

Cultuurdag Who Art You klas 1

Contact, Identiteit en Connectie staan centraal deze dag
Een dag waar het ontdekken experimenteren centraal staat.
De dag start in de aula met een rapper, die de leerlingen zal enthousiasmeren.
Hierna volgen de leerlingen een workshop, hebben pauze en een 2e workshop.
De afsluiting is weer in de aula waar de rap van dag wordt gepresenteerd.