Coornhert Lyceum

Coornhert Lyceum
 • Expertises:
 • Internationalisering
 • Podiumkunsten
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Coornhert Lyceum is gevestigd in een fraai schoolgebouw op de grens van Haarlem en Heemstede en heeft zich vanaf 1947 ontwikkeld tot een brede schoolgemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium met een sterk cultureel profiel. De naamgever van onze school, Dirck Volkertszoon Coornhert (1522-1590), speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van Haarlem als gemeentesecretaris, notaris en grafisch kunstenaar. Voor de school is hij vooral belangrijk als een kritisch humanistisch denker, die pal stond voor geestelijke vrijheid, verdraagzaamheid en rechtvaardigheid. Hij geloofde in de mogelijkheden van ieder mens om via kennis en inzicht zelf richting en betekenis te geven aan zijn leven, in zijn concrete leefwereld. Geïnspireerd door deze humanistische visie op mens en maatschappij zien wij de school als een leergemeenschap met een open mind. Wij zijn niet een school voor vernieuwingsonderwijs. We willen verstandig inspelen op de snelle ontwikkelingen in de maatschappij en in de leefwereld van jongeren. Centraal staat dat leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien, ruimte krijgen om eigen keuzes te maken en hun persoonlijke talenten kunnen laten zien. Kunst- en cultuureducatie zijn daarom in onze school van cruciaal belang. Niet alleen in het aanbod van de kunstvakken tekenen, muziek en drama tot en met het eindexamen, maar ook in een breed scala van culturele activiteiten buiten de lessen, toegankelijk voor alle leerlingen. Hierbij streven we naar een optimale kwaliteit van het eindresultaat: muziekavonden van hoog niveau, toneelstukken die met aandacht en passie worden voorbereid en uitgevoerd door leerlingen en leraren, exposities van leerlingen in de Coornhert Galerie. Bij al die culturele activiteiten gaat het erom dat de leerlingen worden uitgedaagd om ‘uit de eigen schaduw’ te treden en op allerlei manieren de verbinding aan te gaan: met de wereld, met de ander en met zichzelf.

verankering

Het cultuurprofiel van het Coornhert Lyceum is onmiddellijk herkenbaar voor iedereen die met de school kennismaakt

 • in het aanbod van de kunstvakken tekenen, muziek, drama en CKV in de drie afdelingen mavo, havo en vwo, tot en met het eindexamen;
 • in de diverse toneelstukken die jaarlijks worden opgevoerd door wisselende groepen leerlingen;
 • in de jaarlijkse muziekavonden met groot schoolorkest en gevarieerde optredens van leerlingen in allerlei formaties en met veel eigen arrangementen;
 • in de vele excursies en uitwisselingen naar cultuursteden in heel Europa;
 • in de talloze culturele activiteiten die voor de leerlingen buiten de lessen worden georganiseerd, klassikaal met de CJP cultuurkaart of op vrijwillige basis;
 • in de creatieve workshops na de lessen op woensdag- en vrijdagmiddag waarvoor leerlingen zich vrijwillig kunnen inschrijven;
 • in de wekelijkse vakoverstijgende modules in de bovenbouw (twee lesuren vast onderdeel van de lessentabel), waarin leerlingen zich praktisch, creatief en onderzoekend oriënteren in de wereld van cultuur en wetenschap
 • in de ‘gewone’ lessen in de examenvakken, waarin allerlei projecten worden uitgevoerd die een beroep doen op creativiteit en verbeeldingskracht.
meerwaarde

Culturele vorming zit in het DNA van het Coornhert Lyceum: het is de verbindende factor die het karakter van onze school bepaalt. Cultuur vatten we primair op als een praxis die betekenis heeft in zichzelf. In het praktisch vormgeven leren we de waarde van veel oefenen, van veelzijdig en fijnzinnig zintuiglijk ervaren, van volhouden waaraan je begonnen bent, van het samen toewerken naar een optimaal resultaat. Dit alles zonder vooraf gegeven format waaraan het product zou moeten voldoen. We geloven in creativiteit, niet te snel naar de oplossing, en het bekende motto: zonder oefening geen kunst. De school als geheel herkent zich in de doelstellingen zoals de kunstdocenten die formuleren, als ze vertellen over wat ze willen bereiken met hun vak:

 • dat je andere dingen leert zien
 • dat je de dingen anders leert zien
 • dat je vrij en creatief wordt tot in de haarvaten van je denken
 • dat je het standaard gedragsschema van stimulus-respons leert doorbreken
 • dat je de betekenis van gevoelens ontdekt, je daartoe kunt verhouden
 • dat je de gevoelsdimensie ontdekt van cognitieve activiteiten, zoals oefenen voor wiskunde
 • dat je leert aan brute en gedreven energie een positieve richting te geven
 • dat wat je maakt en meemaakt ook schuurt en provoceert
 • dat je wakker wordt geschud uit de heersende cultuur van welvaart en consumptie
 • dat je ontdekt wat je werkelijk motiveert en in beweging brengt.

 

partners
 • De Toneelschuur, Haarlem
 • Fort Vijfhuizen, Vijfhuizen
 • School der Poezie, Amsterdam
 • Stedelijk Museum, Amsterdam
 • Rijksmuseum, Amsterdam
 • Haarlems Interscholair Toernooi, Haarlem
 • Culturele Instelling HART, Haarlem
 • Teylersmuseum, Haarlem
 • Kunstenaarsvereniging de Vishal, Haarlem
 • Frans Halsmuseum, Haarlem
 • Coornhert Vereniging, Haarlem
 • MBO dansopleiding Nova College, Haarlem
Bekijk de onderbouw vakken
 • Tekenen
 • Muziek
 • Mediawijsheid
 • Beeldende vorming
 • Theatertechniek
 • Drama
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Drama (Kunst-drama)
 • Muziek (Oude stijl)
 • Tekenen (Oude stijl)
 • Filosofie
 • Kunst Algemeen
Coornhert Lyceum
Lyceumlaan 1
2012WT Haarlem
Lyceumlaan 1
2012WT Haarlem
Info@coornhert.nl
0235121616
www.coornhert.nl
Contactpersoon Piet Spee
Coördinator Cultuurprofilering
p.spee@coornhert.nl
Leernetwerken
Internationalisering
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Het Coornhert in Parijs

Ieder jaar worden er vel Europese steden in het kader van een Culturele stedentrip en internationalisering bezocht. Berlijn, Rome, Praag, London en Parijs zijn ondermeer de reisdoelen. Naast de culturele excursies wordt er ook uitgewisseld met scholen ter plaatse in het Horizonproject.
project

Tekenen in het Gemeentemuseum

Het Gemeentemuseum In Den Haag wordt bezocht door 4M, de tekenklas. Zij worden rondgeleid en gaan vervolgens zelf aan de slag met kostuums, teken en fotograferen.
project

Het Open Podium met een soap over Bassie

Het Open Podium is voor en door leerlingen gemaakt. Leerlingen traden op in acts, dragen gedichten voor, laten een film zien, choreograferen en dansen en schrijven een soap in 7 afleveringen, spelen en regisseren. Het zijn avonden vol enthousiasme en energie.
project

Bovenbouw Toneelproductie: Richard III

Ieder jaar wordt uit het moderne repertoire met de leerlingen samen een toneelstuk gekozen. In 2017 was dat Richard III (van Shakespeare in een ultra modern jasje. In november 2017 ging Richard in première.
project

De grote schooltoneelproductie 2017: Stadsdeel de Werkelijkheid

Ieder jaar wordt er of een toneelstuk of een musical uitgevoerd in april in onze Aula, een zeer goed geoutilleerde theaterzaal. Dit jaar is er voorgekomen om samen met de leerlingen een stuk te schrijven. Ook helpen veel leerlingen mee achter de schermen: kostuums, decors, theatertechniek wordt door de leerlingen gedaan.
project

Coornhert Muziekavonden

Ieder jaar worden in maart de grote muziekavonden georganiseerd en in juni de onderbouwmuziekavonden. Op deze avonden concerteren onze leerlingen o.l.v. onze muziekdocenten. Zij treden op solo, in bands, als koor, salonorkest, groot orkest en als Big Band. Ze laten daarbij een veelheid aan muziekstijlen de revue passeren van Hip Hop tot Klassiek