CSG Wessel Gansfort

Groningen

CSG Wessel Gansfort
 • Expertises:
 • Cultuurportfolio
 • Internationalisering
 • Nieuwe media en ICT
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Van oudsher is CSG Wessel Gansfort een cultuurschool. Als één van de eerste scholen werd het vak tekenen als eindexamenvak aangeboden, daarna volgden al snel muziek en handvaardigheid. Daarnaast maken nu ook dans, drama en multimedia deel uit van het aanbod en kunnen leerlingen met meerdere kunstvakken in hun pakket examen doen. Binnen alle afdelingen is er veel aandacht voor kunst en cultuur en ieder leerjaar heeft culturele activiteiten. Bijvoorbeeld een kunstkidsdag voor brugklasleerlingen en een theaterdag voor de tweedeklassers waarin ze werken aan een eigen voorstelling. Kunstvakken en niet-kunstvakken werken samen in vakoverstijgende projecten, zoals ‘Beeld en Taal’, ‘Klankbeelden’ en ‘Multimedia en eigen bedrijf’. CKV wordt gegeven tijdens twee aaneengesloten lessen, waardoor het mogelijk is de leerlingen tijdens deze lessen activiteiten buiten de school aan te bieden. Bijvoorbeeld een bezoek aan het Groninger Museum, aan een fototentoonstelling van Noorderlicht en aan het Scheepvaartmuseum. In de binnenstad van Groningen maken de leerlingen opdrachten bij beelden en gebouwen. Talenten worden gestimuleerd om op te treden en/of mee te doen aan wedstrijden, zoals ‘Doe Maar Dicht Maar’ en ‘Kunstbende’. In de onderbouw van de Atheneum+ afdeling stellen de leerlingen een kunst- en cultuurportfolio samen. In de bovenbouw werken alle leerlingen aan een kunstdossier. De school heeft uitwisselingspartners in Italië en Duitsland en regelmatig worden stedenreizen naar Berlijn, Parijs en Krakau georganiseerd.

De school heeft een speciale weblog voor kunst en cultuur: wesselcultuur.wordpress.com

verankering

Er is een cultuurcoördinator aangesteld binnen de school en de docenten van de kunstvakken organiseren excursies en tentoonstellingen. Ieder jaar voeren leerlingen een kerstmusical op, is er een presentatieavond van het vak CKV en worden er concerten georganiseerd. Tijdens ouderavonden is er regelmatig aandacht voor culturele activiteiten, excursies, uitwisselingsprogramma’s en buitenlandse reizen. In de school bevinden zich grote lokalen voor tekenen, handvaardigheid en muziek, ook is er een apart computerlokaal voor multimedia. De cultuurkaartgelden worden over het algemeen collectief besteed. Voor de leerlingen van de eerste drie leerjaren en voor de leerlingen van havo 4 en vwo 4 vragen we een ouderbijdrage.

meerwaarde

We hechten groot belang aan het bevorderen en verbreden van de culturele belangstelling van onze leerlingen. Zij maken kennis met allerlei vormen van kunst en cultuur door het brede aanbod van activiteiten dat de school aanbiedt. Alle leerlingen komen in contact met kunst, cultuur en cultureel erfgoed. Onze school creëert een schoolklimaat dat de culturele ontwikkeling van jongeren stimuleert. Aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep en het individu zijn daarbij van belang. Elk talent verdient het om te worden ontwikkeld. Binnen de kunstvakken worden leerlingen niet alleen klassikaal, maar ook individueel begeleid. Talenten worden voorbereid op een vervolgopleiding in het kunstonderwijs. We stimuleren deelname aan wedstrijden en optredens, omdat we het van belang vinden dat deze leerlingen een podium krijgen en in contact komen met andere talenten. Kunst- en cultuuronderwijs geeft aan de leerlingen mogelijkheden hun creativiteit optimaal in te zetten, zeker ook ten dienste van niet-kunstvakken. Middels projecten worden meerdere disciplines en meerdere vakken met elkaar verbonden.

partners
 • Het Groninger Museum, Groningen
 • Theater de Steeg, Groningen
 • Der Aa-kerk, Groningen
 • Scheepvaartmuseum, Groningen
 • Educatie World Press Photo tentoonstelling, Groningen
 • NP3 Podium voor hedendaagse kunst, Groningen
 • Xplosief, Zwolle
 • Stadsschouwburg, Groningen
 • Wereldmuziek Mirasol, Groningen
 • Kröller Müller Museum, Hoge Veluwe
 • Kamp Westerbork, Westerbork
 • Rijksmuseum, Amsterdam
 • Stedelijk museum, Amsterdam
 • Mauritshuis, Den Haag
 • Panorama Mesdag, Den Haag
 • Dramadocent Lina Oosterheerd, Groningen
 • Dramadocent Aike Vogelzang, Groningen
 • Dramadocent Suuz van Wijk, Groningen
 • Dansdocent Monique de Klerk, Groningen
 • Docent popmuziek Jeroen Russchen, Stadskanaal
 • Docent striptekenen Meinte Strikwerda, Groningen
 • Docent fotografie Dennis Lapré, Groningen
 • Groninger Forum, Groningen
 • Stichting Oude Groninger Kerken, Groningen
 • Gastdocent componeren aan de computer Menno Keij, Den Haag
Bekijk de onderbouw vakken
 • Handvaardigheid
 • Beeldende vorming
 • Dans
 • Drama
 • Mediawijsheid
 • Muziek
 • Tekenen
 • Toneel
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Filosofie
 • Handvaardigheid
 • Kunstbeschouwing
 • Kunstgeschiedenis
 • Multimedia
 • Muziek (Oude stijl)
 • Tekenen (Oude stijl)
CSG Wessel Gansfort, Groningen
Heerdenpad 8
9731BW Groningen
info@csgwesselgansfort.nl
050-5410656
www.csgwesselgansfort.nl
Contactpersoon Annemarie van Asselt
Cultuurcoördinator
ast@
Leernetwerken
Nieuwe media en ICT
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

Momenteel heeft deze school nog geen projecten.