Da Vinci College

Da Vinci College
 • Expertises:
 • Creatieve industrie
 • Culturele diversiteit
 • Podiumkunsten
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Onze school staat voor gedegen en eigentijds onderwijs waarin de leerling in het onderwijsproces centraal staat. De prettige en ongedwongen sfeer van de vestiging biedt de leerling een leer- en leefomgeving waarin hij of zij zich thuis voelt. De leerling wordt gestimuleerd talenten te herkennen en te ontplooien. Dit vergroot het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen van de leerling. De school wil de leerling een opleiding bieden die bij zijn of haar capaciteiten en interesses past. Dit stimuleert de motivatie van de leerling. ‘Werken aan je talent’ is de opdracht voor alle leerlingen en medewerkers van de school. Binnen het Da Vinci College locatie Kagerstraat, neemt de wereld van kunst en cultuur een belangrijke plaats in. Het actief deelnemen aan kunst en cultuur is een statement, het uitdragen van de kunsten cultuurgedachte is een intrinsieke attitude. We willen de leerlingen breed kennis laten maken met uiteenlopende kunst- en cultuuruitingen, hen kritisch leren kijken en observeren, en hen stimuleren zelf actief deel te nemen. Onze school biedt een breed gevarieerd kunstprogramma, binnen en buiten het curriculum. Kunst en cultuur is verweven in de reguliere vakken en vakoverstijgende projecten, maar kan ook extra worden in diverse vormen buiten het curriculum. De kunstklassen Beeldend, Theater, Muziek en Dans zijn hier een voorbeeld van.

verankering

Kunst en cultuur maakt onderdeel uit van het dagelijkse schoolleven. Leerlingen ontmoeten cultuur in het hele schoolprogramma, de kunstvakken, CKV, de reguliere lessen, binnen en buiten de school. Dit gebeurt in de vorm van festivals, workshops, projecten, uitwisseling met kunstscholen, et cetera. Elke leerling maakt op deze manier kennis met kunst en cultuur. De extra gemotiveerde leerling wordt de mogelijkheid geboden zijn of haar talent te verdiepen en te ontwikkelen. Het kunstonderwijs wordt breed gedragen door een groot team (kunst)docenten. Veel collega’s zetten zich in voor de organisatie van excursies en uitwisselingen, de uitvoeringen van toneel en muziek en de vele tentoonstellingen.

meerwaarde

In het kader van onze schoolvisie is bewust gekozen voor een cultuurprofiel. Ons cultuurprofiel garandeert dat alle leerlingen, schoolbreed, met cultuur in aanraking komen. Kunst en cultuur is belangrijk omdat leerlingen zich hierin kunnen uiten en iets van zichzelf kunnen en durven laten zien. Kunst en cultuur maakt onderdeel uit van ons dagelijkse schoolleven, het hoort bij onze school. Dit heeft een positief effect op het algemene functioneren van de leerling en op het culturele klimaat van de school. Samenwerken, het nemen van verantwoordelijkheden, het leren en durven uiten, het kijken en luisteren, het presenteren, het respecteren van elkaar zijn competenties die zodoende op een natuurlijke manier worden aangeleerd.

partners
 • Bibliotheek BplusC, Leiden
 • Museum Lakenhal, Leiden
 • PS Theater, Leiden
 • Naturalis, Leiden
 • Technolab, Leiden
 • Conservatorium, Den Haag
 • Kunstcentrum Haagweg 4, Leiden
 • ,
Bekijk de onderbouw vakken
 • CKV
 • Theater
 • Tekenen
 • Muziek
 • Kunstklassen
 • Dans
 • Beeldende vorming
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Theater
 • Tekenen
 • Tekenen (Oude stijl)
 • Muziek (Oude stijl)
 • Kunstgeschiedenis
 • Mode
 • Kunstbeschouwing
 • Drama (niet-ex. vak)
 • Dans (niet-ex. vak)
 • CKV
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
Da Vinci College locatie Kagerstraat Leiden
Kagerstraat 7
2334CP Leiden
0715154121
www.davinci-leiden.nl
Contactpersoon Carolien Kasper
Coördinator Kunst en Cultuur
ckas@davinci-leiden.nl
Leernetwerken
Techniek, Cultuurbeleid, Vmbo, Creatieve industrie, Talentontwikkeling
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Levenslicht

Project waarbij leerlingen Dans, Muziek en Nederlands hebben samengewerkt aan het project Levenslicht.
Dit in het thema Vrijheid.

Download project
project

Online Muziekfesvial

Omdat alle festivals niet doorgaan heeft de muziekdocente Roos ten Hoorn een online muziekfestival georganiseerd!
Leerlingen sturen hun inzending en via een lifestream wordt de winnaars bekend gemaakt!

Download project
project

Eindexamenklassen Tekenen exposeren hun beeldend werk

Project YoungStars
Examenleerlingen Havo en Vwo Tekenen exposeren hun examenwerk in Galerie Ars Aemula Naturae

Download project
project

Kunstklassen ‘In Stijl’

Leerlingen uit de 1e en 2e kunstklassen Beeldend en Muziek geven een muzikale modeshow.
Geïnspireerd door de Stijl en i.s.m. het Leids Amateur Kunsfestival.

Download project
project

Scholieren Filmfestival

Het Scholieren Festival is georganiseerd door een groep leerlingen van vier Leidse scholen. Deze leerlingen zijn begeleid door het Leiden International Film Festival.
Tijdens het Scholieren Filmfestival kunnen 5000 Leidse scholieren en alle Leidse filmliefhebbers zich onderdompelen in de beste films.

Download project
project

BINK Safari

BINK36 is een creatieve hotspot in een voormalig PTT-complex aan de Binckhorstlaan 36 in Den Haag. Bijna driehonderd creatieve en innovatieve ondernemingen zijn hier gehuisvest.
20 leerlingen uit de bovenbouw van de havo en vwo hebben kennis gemaakt, ervaring opgedaan en een workshop gevolgd bij diverse creatieve ondernemingenDownload project