Dr. Nassau College Penta

Penta

Dr. Nassau College Penta
 • Expertises:
 • Internationalisering
 • Mediawijsheid
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Dr. Nassau College Penta is een school voor VakCollege (vmbo-bb & vmbo-kb) en Mavo. Op onze school is er ruimte voor ieders unieke talent. Wij willen graag dat onze leerlingen zichzelf leren kennen, zich ontwikkelen en dat ze groeien. Ieder op zijn eigen manier.

De slogan van Penta is ‘Samen slagen!’ Leren gaat het best in een gezonde en veilige omgeving waarin elke leerling zichzelf mag zijn. Die bieden we dan ook. Want dat stimuleert onze leerlingen tot het maken van eigen keuzes om zo te ontdekken en te ervaren wat past en wat niet. Zo wordt er in onze Gezonde School een stevige basis voor een volgende stap gelegd. Bijvoorbeeld in het beroepsonderwijs of op de Havo.

Binnen de mavo kunnen de leerlingen kiezen voor
– Mavo (vmbo-tl),
– Mavo/havo-stroom
– Mavo Kunst & Cultuurklas

Binnen het VakCollege biedt de school de volgende richtingen:
– Techniek
– Zorg & Welzijn
– Horeca, Bakkerij & Recreatie
– Economie & Ondernemen
– Bouwen, Wonen & Interieur
– Produceren, Installeren en Energie

Het Cultuurtrajectplan garandeert dat elke leerling meerdere kunst & cultuur gerelateerde activiteiten heeft per leerjaar.

verankering

Bij de kunstvakken wordt nagestreefd om de leerling uit te dagen keuzes te maken in het creatieve denkproces en daar trots op te zijn. Dit gebeurt in een doorlopende leerlijn waarin de leerling eigen talenten ontdekt en ontwikkelt. Binnen een breed aanbod van kunstdisciplines, wordt er gewerkt aan thema’s van maatschappelijke en sociale aard, die geregeld gerelateerd zijn aan binnenlandse maar ook aan buitenlandse onderwerpen. Ook wordt er gewerkt in projectvorm, zowel binnen als buiten de school, soms in samenwerking met ouders en vaak in samenwerking met externen op het gebied van K&C. Door presenteren van en reflecteren op het eigen werk en dat van anderen ontwikkelt de leerling zich tot een kritisch en zelfstandig burger.

meerwaarde

Iedere leerling bij ons op school komt structureel in aanraking met kunst en cultuur. In het rooster van alle onderbouw klassen zijn kunstblokken opgenomen, hierbij maakt de leerling zelf meerdere keuzes tussen de volgende disciplines: 2D, 3D, Media, Muziek, Dans of Drama.

K&C is ook een structureel onderdeel van de activiteitenweken. Leerlingen volgen bijvoorbeeld verschillende K&C workshops en bekijken voorstellingen tijdens deze activiteitenweken.

Daarnaast zijn er een aantal extra keuze mogelijkheden voor leerlingen op het gebied van Kunst & Cultuur:

Een Mavo leerling kan kiezen voor de K&C klas in leerjaar 1 en 2. Deze leerlingen volgen een extra vak genaamd Podiumblok (2 lesuren per week). Hierin wordt aandacht besteed aan het voorbereiden van presentaties voor ouders en docenten. Hierbij kun je denken aan het voorbereiden en maken van een productie. Van scriptschrijven tot acteren, van achter de schermen werk tot decorbouw. Door leerlingen een grote mate van eigen inbreng en keuzes te geven tijdens het vak Podiumblok wordt meer eigenaarschap van de leerling in het eigen leerproces bereikt. De docent heeft hierin een coachende rol.

De Mavo leerling kan in klas 3 kiezen voor het vak KC Tournee (3 lesuren per week). Door tijdens deze lessen aandacht te besteden aan nieuwe kunstdisciplines en technieken en kunstbeschouwing bereiden leerlingen zich actief, zelfstandig en samen met andere leerlingen voor op het examenjaar en creatieve MBO opleidingen.
Leerlingen zijn daarbij mede verantwoordelijk voor hun eigen leerproces bij het maken van keuzes hierin. Docenten bieden hierbij begeleiding, door hun eigen expertise in te zetten of begeleiding te bieden naar expertise buiten de school. Dit doet de docent met regelmaat vanuit een coachende rol.

partners
 • ICO Centrum voor kunst en cultuur, Assen
 • Garage TDI Drents Jeugdtheater, Assen
Bekijk de onderbouw vakken
 • Tekenen
 • Muziek
 • Drama
 • Handvaardigheid
 • Dans
 • Kunst & Cultuur
 • Audiovisuele vormgeving
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Muziek (Kunstv. 2)
 • Tekenen
 • Handvaardigheid
 • Beeldende vorming (Kunstv. 2)
Dr. Nassau College Penta, Penta
A.H.G. Fokkerstraat 1
9403AM Assen
Postbus 186
9400AD Assen
penta@dr.nassaucollege.nl
0592-333160
www.nassaucollege.nl
Contactpersoon Lianne de Vries
Coördinator Kunst & Cultuur, docent beeldende vakken
vsl@dr.nassaucollege.nl
Schooltype
VMBO

Onze projecten