Dr. Nassau College Penta

Penta

Dr. Nassau College Penta
  • Expertises:
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Dr.Nassau College Penta is een school voor Vakcollege, Mavo en heeft een Internationale Schakelklas. Vanuit de visie: ‘leren leren, leren leven en leren kiezen’ wordt het onderwijs vormgegeven. De slogan van Penta is: “Met Penta naar je top!” Dit kan voor elke leerling iets anders betekenen, gezien de vele onderwijsmogelijkheden die Penta biedt.

Binnen de mavo kunnen de leerlingen kiezen voor mavo, mavo+ en Kunst & Cultuur. Binnen het Vakcollege biedt de school de volgende richtingen: Techniek, Zorg & Welzijn, Horeca, Toerisme en Voeding en Economie en Ondernemen. Het Cultuurtrajectplan garandeert dat elke leerling meerdere kunst & cultuurgerelateerde activiteiten heeft per leerjaar.

verankering

Algemene visie op kunst- en cultuuronderwijs Dr. Nassau College, Penta:

Door middel van kunst -en cultuuronderwijs leren leerlingen hun eigen creatieve vermogen actief, zelfstandig en samen met anderen te ontwikkelen en te waarderen. Leerlingen zijn mede verantwoordelijk voor hun eigen leerproces op het gebied van leren creatief denken en doen. Creatief leren denken en doen gebeurt vanuit veilige en betekenisvolle situaties.

Door middel van kunst -en cultuuronderwijs wordt de leerling creatief geprikkeld vanuit het idee van ‘leren leren’, ‘leren leven’ en ‘leren kiezen’. De leerling werkt binnen het kunst -en cultuuronderwijs aan het ontwikkelen van een eigen culturele identiteit.

Docenten kunst -en cultuurvakken zijn mede verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en investeren in hun eigen persoonlijke ontwikkeling om recht te kunnen doen aan de visie van de school op kunst -en cultuuronderwijs.

meerwaarde

Voor kunst -en cultuuronderwijs VMBO breed is een totaalprogramma (zie hiervoor bij plannen en projecten). Visie en doelen van het Cultuurtraject, het vak CKV, het kunstvakonderwijs en de K&C-stroom staan hierin omschreven. Dit wordt jaarlijks aangepast.

Een Mavo leerling kan kiezen voor de K&C klas in leerjaar 1 en 2. Hier wordt breed aandacht besteed aan K&C: namelijk bij zoveel mogelijk vakken, vakoverstijgend en thematisch. Presentaties voor ouders, excursies en projecten behoren tot het programma van deze klassen. Dit alles om het leren leuker en interessanter te maken voor deze leerlingen.

De Mavo leerling kan in klas 3 kiezen voor KC Tournee. Dit betekent 3 uur K&C onderwijs waarin o.a. opgenomen is: fotografie en film, voorbereiding op Mbo richting kunst, deelname aan Kunstbende (hierdoor kan de leerling zich specialiseren in een specifieke kunstdiscipline). In leerjaar 4 kan de Mavo leerling een kunstvak kiezen als examenvak: tekenen, muziek of handvaardigheid. Hierdoor specialiseert de leerling zich verder in een kunstvak.

Een Kader -of Basisberoepsgerichte leerwegleerling volgt (sinds dit schooljaar) binnen het Vakcollege een van de vier richtingen: Bouw, wonen en Interieur, Zorg & Welzijn, Horeca, Toerisme en Voeding en Economie en Ondernemen. Binnen het Vakcollege worden kunst -en cultuurgerelateerde lesstof gelinked aan de inhouden van de verschillende vakcolleges.

Binnen de K&C stroom is een lijn te zien van heel breed (alle vakken spelen een rol) naar een meer specialistische benadering: de leerling kiest steeds meer eigen weg, tot het kiezen van een kunstvak als examenvak.

partners
  • Theater De Nieuwe Kolk, Assen
Bekijk de onderbouw vakken
Bekijk de bovenbouw vakken
Dr. Nassau College Penta, Penta
Industrieweg 3
9402NP Assen
Postbus 186
9400AD Assen
penta@dr.nassaucollege.nl
0592-333160
www.nassaucollege.nl
Contactpersoon Irene Meuldijk
Coordinator Kunst & Cultuur, docent tekenen/ckv
meu@dr.nassaucollege.nl
Schooltype
VMBO

Onze projecten