Eerste Christelijk Lyceum

Eerste Christelijk Lyceum
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Podiumkunsten
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

De school geeft van oudsher veel ruimte aan eigen initiatief, nieuwe plannen en verbeeldingskracht van leerlingen en personeel. Duidelijk is dat communicatie, een goed onderbouwde visie, behoud van kwaliteit en resultaten, samenhang in de leer inhouden en een theoretisch kader hierbij nodig zijn. De opdracht is een goed evenwicht te bereiken en te behouden tussen de strakke organisatie die daar voor nodig is en het zeker stellen van de ruimte voor verbeelding, initiatief en ideeën.

verankering

Het ECL richt zich op de creatieve verbeelding van ideeën, ervaringen en emoties in diverse vormen, in de kunst- zowel als in de cultuurvakken, met inzet van de disciplines muziek, theater, dans, literatuur, beeldende kunsten, nieuwe media en cultureel erfgoed. Geïnspireerd door de 21st century skills zijn we ons gaan richten op het gegeven creativiteit. Er is een werkgroep bezig geweest met het onderzoeken hoe dit abstracte begrip meer inhoud kon krijgen voor onze lespraktijk. Deze werkgroep heeft een nieuwe didactisch concept ontwikkeld: de creativiteit bevorderende didactiek. Deze didactiek bereidt de leerlingen voor op de toekomst, door hen te leren om te gaan met veranderingen en kritisch te zijn. Individuele vaardigheden die worden nagestreefd zijn: divergent en convergent leren denken, een nieuwsgierige en beoordelende houding, het vermogen een zaak vanuit verschillende perspectieven te kunnen bekijken, en (nieuwe) verbanden te kunnen leggen.

meerwaarde

Het predicaat cultuurprofielschool is voor het Eerste Christelijk Lyceum (ECL) ten eerste een keurmerk, waar we trots op zijn. Het is een borging van alles wat we van oudsher al doen met kunst en cultuur en geeft samenhang binnen de vakken. De visitatie door de vereniging en de evaluatie-instrumenten zorgen dat de kwaliteit van ons onderwijs gewaarborgd blijft en geeft ons een unieke positie binnen de regio Zuid-Kennemerland. Wij richten ons op het vergroten en verdiepen van het cultureel zelfbewustzijn van de leerlingen. De Cultuurprofielschool ECL verbindt leren aan cultureel bewustzijn: weten waar je vandaan komt en verbeelden waar je naar toe kunt. Waarneming, verwondering en verbeeldingskracht zijn startpunt voor de kennis van de toekomst. Creatieve leerlingen zijn actief, speels, vindingrijk, zelfbewust, intuïtief en hebben lef en energie. Door te reflecteren op de cultuur vergroot een leerling het vermogen zich ‘in de ander te verplaatsen’; hiermee verrijkt hij of zij het cultureel zelfbewustzijn.

partners
 • Toneelschuur, Haarlem
 • De Bibliotheek Haarlem, Haarlem
 • HIT Haarlem, Haarlem
 • Frans Hals Museum, Haarlem
 • Nieuwe Vide, Haarlem
 • Artcore, Haarlem
 • Danshuis Haarlem, Haarlem
Bekijk de onderbouw vakken
 • Theater
 • Muziek
 • Theatertechniek
 • Atelier
 • Kunst & Cultuur
 • Drama
 • Tekenen
 • Handvaardigheid
 • Film
 • Dans
 • CKV junior
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Dans (niet-ex. vak)
 • Drama (niet-ex. vak)
 • Film
 • Fotografie
 • KCV
 • Kunst Algemeen
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Theater
 • Atelier
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
Eerste Christelijk Lyceum
Zuider Emmakade 43
2012KN Haarlem
0235319042
www.ecl.nl
Contactpersoon Christa Filius
Cultuurcoordinator
c.filius@ecl.nl
Leernetwerken
Cultuurbeleid, Rijke didactieken
Schooltype
HAVO, VWO

Onze projecten

project

100 jaar ECL

Voor de opening van onze gerenoveerde brugklaslocatie op 4 september jl. schreef een leerling bijgevoegde tekst over 100 jaar ECL. Deze tekst droeg hij voor terwijl andere leerlingen hun eigen choreografie lieten zien die de vertolking ervan was.

Download project
Link naar Vimeo
https://vimeo.com/user23445194
project

viering 50 jaar Sgt. Pepper’s Lonely hearts club band

ter ere van het 50 jarige bestaan van het fantastische Beatles album hebben we een klein feestje gehouden op het plein tijdens de pauze. De muziekleerlingen uit de bovenbouw zongen en speelden een voor de gelegenheid gearrangeerd stuk. De leerlingen van Kunst Beeldend schilderden een mega versie van het album. Kijk op https://vimeo.com/222649667.
project

theater

Theater is altijd aanwezig geweest op het ECL, vanaf de opening tot het heden, zijn er altijd voorstellingen aanwezig geweest.
Vandaag de dag zijn er vier verschillende theaterproducties te onderscheiden en een module drama.Het huidige theaterbeleid biedt een doorlopende leerlijn voor leerlingen van klas 1 t/m de eindexamenklassen.Download project
project

Modules

Sinds 2008 kunnen leerlingen van het ECL kiezen uit zeer uiteenlopende modules of masterclasses kiezen als extra curriculaire vakken, voor de bovenbouw is dit standaard de dinsdag, - en voor de onderbouw de woensdagmiddag.


Download project
project

TOP-weken

Vier keer per jaar wordt er een TOP-week georganiseerd. Het reguliere rooster is dan niet van toepassing. In de TOP-weken wordt er projectmatig onderwijs verzorgd. Daarnaast bieden de TOP-weken roostertechnische ruimte om excursies en toetsen te organiseren die niet in reguliere lesweken passen.

Download project
project

Podiumkunsten

We vinden het heel belangrijk dat de leerlingen het resultaat van hun inspanningen kunnen presenteren. We hebben daar verschillende podia/momenten voor. Een aantal van deze presentatiemomenten heeft een verplicht karakter, andere zijn facultatief en sommige worden ad hoc bedacht.

Download project
project

Haarlems Interscholair Toernooi (HIT)

Elk jaar wordt er tussen de Haarlemse scholen de wedstrijd HIT gehouden. Er zijn verschillende categorieën: Theater, dans, muziek, kleinkunst, beeldend enz. Het ECL doet hier elk jaar graag aan mee. Elk jaar winnen onze leerlingen verschillende prijzen. We vinden het heel leuk dat de stad iets dergelijks organiseert.
project

Beeldende kunst

Het hele schoolgebouw is een expositieruimte op het ECL! Door de hele school vind je werk van leerlingen die trots zijn op hun werk dat te zien is.

Download project