Eerste Christelijk Lyceum

Eerste Christelijk Lyceum
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Artistiek onderzoek
 • Cultuurportfolio
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het ECL biedt een creatieve en veilige context voor verwerving van kennis en vaardigheden door leerlingen en medewerkers. Het besef dat onderlinge verschillen net zo belangrijk zijn als de overeenkomsten, is bepalend voor het klimaat van tolerantie en respect. In ons onderwijs doen we recht aan verschillen. Leerlingen met verschillende talenten verdienen verschillende leerroutes. 

De Cultuurprofielschool ECL verbindt leren aan cultureel bewustzijn: weten waar je vandaan komt en verbeelden waar je naar toe kunt. Waarneming, verwondering en verbeeldingskracht zijn startpunt voor de kennis van de toekomst.

 

 

verankering

Het ECL richt zich op de creatieve verbeelding van ideeën, ervaringen en emoties in diverse vormen, in de kunst- zowel als in de cultuurvakken, met inzet van de disciplines muziek, theater, dans, literatuur, beeldende kunsten, nieuwe media en cultureel erfgoed. Geïnspireerd door de 21st century skills zijn we ons gaan richten op het gegeven creativiteit. Er is een werkgroep bezig geweest met het onderzoeken hoe dit abstracte begrip meer inhoud kon krijgen voor onze lespraktijk. Deze werkgroep heeft een nieuwe didactisch concept ontwikkeld: de creativiteit bevorderende didactiek. Deze didactiek bereidt de leerlingen voor op de toekomst, door hen te leren om te gaan met veranderingen en kritisch te zijn. Individuele vaardigheden die worden nagestreefd zijn: divergent en convergent leren denken, een nieuwsgierige en beoordelende houding, het vermogen een zaak vanuit verschillende perspectieven te kunnen bekijken, en (nieuwe) verbanden te kunnen leggen.

meerwaarde

Het predicaat cultuurprofielschool is voor het Eerste Christelijk Lyceum (ECL) ten eerste een keurmerk, waar we trots op zijn. Het is een borging van alles wat we van oudsher al doen met kunst en cultuur en geeft samenhang binnen de vakken. De visitatie door de vereniging en de evaluatie-instrumenten zorgen dat de kwaliteit van ons onderwijs gewaarborgd blijft en geeft ons een unieke positie binnen de regio Zuid-Kennemerland. Wij richten ons op het vergroten en verdiepen van het cultureel zelfbewustzijn van de leerlingen. De Cultuurprofielschool ECL verbindt leren aan cultureel bewustzijn: weten waar je vandaan komt en verbeelden waar je naar toe kunt. Waarneming, verwondering en verbeeldingskracht zijn startpunt voor de kennis van de toekomst. Creatieve leerlingen zijn actief, speels, vindingrijk, zelfbewust, intuïtief en hebben lef en energie. Door te reflecteren op de cultuur vergroot een leerling het vermogen zich ‘in de ander te verplaatsen’; hiermee verrijkt hij of zij het cultureel zelfbewustzijn.

partners
 • Toneelschuur, Haarlem
 • De Bibliotheek Haarlem, Haarlem
 • HIT Haarlem, Haarlem
 • Frans Hals Museum, Haarlem
 • Nieuwe Vide, Haarlem
 • Artcore, Haarlem
 • Grafisch Atelier, Haarlem
 • Happy Handlettering, Haarlem
 • Theater de Luifel, Haarlem
 • Het museum van de geest, Haarlem
 • Teylers museum, Haarlem
 • Architectuur centrum, Haarlem
 • De Hallen, Haarlem
 • Noord-Hollands Archief, Haarlem
 • Art Vark, Heemstede
Bekijk de onderbouw vakken
 • Theater
 • Muziek
 • Theatertechniek
 • Atelier
 • Kunst & Cultuur
 • Drama
 • Tekenen
 • Handvaardigheid
 • Film
 • Dans
 • CKV junior
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Dans (niet-ex. vak)
 • Drama (niet-ex. vak)
 • Film
 • Fotografie
 • Kunst Algemeen
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Theater
 • Atelier
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • Filosofie
 • KCV
Eerste Christelijk Lyceum
Zuider Emmakade 43
2012KN Haarlem
info@ecl.nl
0235319042
www.ecl.nl
Contactpersoon Christa Filius
Cultuurcoordinator
c.filius@ecl.nl
Leernetwerken
Cultuurbeleid, Internationalisering, CKV, Rijke didactieken
Schooltype
HAVO, VWO

Onze projecten

Flashmob
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/230704/grote-verrassing-voor-ruim-duizend-scholieren-op-grote-markt-in-haarlem
Diploma uitreiking Circuit van Zandvoort
https://fb.watch/3mlCXOvd9P/
Brugklasbrochure
https://ecl.nl/data/bin/a5ff45dc1b7280_eclbrochure2021.pdf
Virtuele tour
https://ecl.virtualtour.nu
ECL 100 jaar
https://issuu.com/jean-paulmombers/docs/glossy_ecl-100_jaar_lr
Eindexamen catalogus
https://tijdschrift.jilster.nl/pageflip/a8e8aeba-75ad-11ea-8ec6-02608705373e
project

My sweet quarantaine Tessa 5V

Tessa uit 5V maakte dit kunstwerk voor haar seriewerkstuk "My Sweet Quarantaine" voor Kunst Beeldende Vorming

Download project
project

Avantgarde Muziekavond

In 6V wordt de 20e eeuwse muziek behandeld. Taaie leerstof, wanneer je het passief tot je moet nemen.
Maar uitgerekend de nieuwe avantgardestijlen uit de 20e eeuws lenen zich goed voor het zelf uitproberen.
De leerlingen schrijven een compositie volgens één van de behandelde stijlen.

Download project
project

theater en dans

Theater zit in het DNA het ECL, inmiddels is dans een heel belangrijk onderdeel van de modules theater.
Vaste elementen zijn spel, zang en dans. Daarnaast krijgen leerlingen zoveel mogelijk spel en dansvaardigheden aangeboden tijdens Topweken waarin we onze projectweken vorm geven.
Van brugklas t/m klas 6Vwo worden theatermodules aangeboden.Download project
project

Modules

Alle leerlingen op het ECL kiezen uit zeer uiteenlopende modules of masterclasses als extra curriculaire vakken, voor de bovenbouw is dit standaard de dinsdag, - en voor de onderbouw de woensdagmiddag.


Download project
project

TOP-weken

Vier keer per jaar wordt er een TOP-week georganiseerd. Het reguliere rooster is dan niet van toepassing. In de TOP-weken wordt er projectmatig onderwijs verzorgd. Daarnaast bieden de TOP-weken roostertechnische ruimte om excursies en toetsen te organiseren die niet in reguliere lesweken passen.

Download project
project

Podiumkunsten

We vinden het heel belangrijk dat de leerlingen het resultaat van hun inspanningen kunnen presenteren. We hebben daar verschillende podia/momenten voor. Een aantal van deze presentatiemomenten heeft een verplicht karakter, andere zijn facultatief en sommige worden ad hoc bedacht.

Download project
project

Haarlems Interscholair Toernooi (HIT)

Elk jaar wordt er tussen de Haarlemse scholen de wedstrijd HIT gehouden. Er zijn verschillende categorieën: Theater, dans, muziek, kleinkunst, beeldend enz. Het ECL doet hier elk jaar graag aan mee. Elk jaar winnen onze leerlingen verschillende prijzen. We vinden het heel leuk dat de stad iets dergelijks organiseert.


Download project
project

Beeldende kunst

Het hele schoolgebouw is een expositieruimte op het ECL! Je vindt overal werk van leerlingen. De eindexamen leerlingen organiseren ieder jaar een eindexamen expositie.Download project