Esdal College

Esdal College
  • Expertises:
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Esdal College is een brede, regionale, openbare scholengemeenschap. Wij hechten veel waarde aan een prettig leef-en werkklimaat met respect voor elkaar en zorg voor ieders veiligheid.

Het Esdal College biedt voortgezet onderwijs dat aansluit bij de behoeften van de voortdurend veranderende samenleving. We doen dit door de leerling te leren zich te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leerproces. Daarbij gaat het niet alleen om vergaren van kennis en inzicht, maar ook om het verwerven van vaardigheden om die kennis en dat verworven inzicht in allerlei situaties toe te passen en om zelfstandig informatie te verwerven en te verwerken, opdat de leerling in staat zal zijn zich te blijven ontwikkelen. Alleen op die manier zullen onze leerlingen een diploma ontvangen met maatschappelijke waarde , zijn ze uitstekend voorbereid op een vervolgstudie en op het functioneren in de samenleving, in werk en privé-leven.

Wij willen dat leerlingen zich op het Esdal College maximaal ontplooien. Ongeacht de capaciteiten van leerlingen moet de school hen stimuleren om het maximale met die capaciteiten te doen. Een zorgzame begeleiding speelt in dit proces een belangrijke rol.
Het Esdal biedt onderwijs op maat. Dit veronderstelt voldoende zicht van de docent op aanleg en talenten van de leerling, een zorgvuldig determinatieproces, inzicht in gewenste competenties van de leerling op het terrein van kennis(weten), vaardigheden (kunnen), houding(willen) en persoonlijkheid (zijn) en variatie in didactiek.

Het Esdal vindt overdracht van cultuur, normen en waarden, waarbij recht gedaan wordt aan de pluriformiteit van onze schoolbevolking en kennismaking met andere culturen, tradities en leefgewoonten erg belangrijk. Internationalisering in de vorm van internationale uitwisseling is daarbij een wezenlijk middel om het gestelde doel te bereiken.

verankering

Het Esdal vindt het belangrijk om haar leerlingen op te leiden voor het eindexamen, en om hen te begeleiden in hun zoektocht naar volwassenheid. En daar kan een verdere kennismaking met kunst en cultuur, met leren en doen door middel van hoofd, hart en handen, met verdieping en reflectie een belangrijke rol in spelen.

Op het Esdal zien we graag dat leerlingen zich kunnen ontplooien, dat leerlingen het maximale met hun capaciteiten doen. We proberen onze leerlingen hun eigen talenten te laten ontdekken.

We streven er naar leerlingen bewust te maken van het verband tussen de lesstof en de maatschappij. We helpen hen bij het zoeken naar een eigen plekje in samenleving door kennismaking met het verleden op allerlei terrein, zoals kunstuitingen, cultuuruitingen, filosofie en cultureel erfgoed.

We vinden het ook belangrijk om het creatieve denken te stimuleren. We willen leerlingen laten ervaren dat bezig zijn met cultuur een leuke, boeiende en spannende ontdekkingstocht is. Een ontdekkingstocht waar ze overal, iedere dag en ook de rest van hun leven wat aan hebben.
Het draagvlak voor cultuurprofilering op het Esdal College is groot. De directie heeft cultuuronderwijs hoog in het vaandel en ziet het als een essentieel onderdeel van het beleid op de school. De wens om Cultuurprofielschool te worden wordt ook breed gedragen onder de docenten. Zowel kunst- als niet-kunstvakdocenten zijn enthousiast over samenwerkingsprojecten waarbij cultuur centraal staat. Ook wil de directie de potentie van docenten hierbij actief ondersteunen.

meerwaarde

Het Esdal wil de onderwijsinhoud verbreden door integratie van kunst en cultuur in het lesprogramma, zoals kunst en cultuur ook een deel uitmaakt van de samenleving. Kunst-en cultuuronderwijs dragen bij aan een meer genuanceerd wereldbeeld en bieden leerlingen de mogelijkheid hun positieve creatieve eigenschappen te ontwikkelen en te uiten. Kunst samen beleven draagt bij tot een goed schoolklimaat. Voorts streven we ernaar binnen de cultuurstroom een vast docententeam te vormen.

We willen voor elk leerjaar een lesprogramma creëren waarbij kunst en cultuur in elk vak verweven zit. Ook beogen we meer samenwerking tussen de vakdocenten in de vorm van vakoverstijgende projecten waarbij kunst en cultuur centraal staan.

partners
  • Bibliotheek, Emmen
Bekijk de onderbouw vakken
  • Audiovisuele vormgeving
  • Handvaardigheid
  • Tekenen
  • Mediawijsheid
  • Muziek
Bekijk de bovenbouw vakken
  • CKV
  • Tekenen (Oude stijl)
  • Handvaardigheid
Esdal College
Oosterstraat 78
7822HG Emmen
Postbus 2041
7801AA Emmen
p.drost@esdalcollege.eu
0880009610
www.esdalcollege.nl
Contactpersoon Petra Drost
Docent tekenen, handvaardigheid en CKV
p.drost@esdalcollege.eu
Schooltype
HAVO, VWO

Onze projecten

project

Esdal in de Etalage EXPO

Werk van leerlingen wordt tentoongesteld.

Download project
Vakoverstijgend project beeldende vorming en wiskunde
Schilderen in het atrium
Kunstenaar in de klas
Tijdens de ckv lessen komen er kunstenaars van verschillende disciplines vertellen over hun beroep.