Gerrit Rietveld College

Tuindorp, Utrecht

Gerrit Rietveld College
 • Expertises:
 • Burgerschap
 • Culturele diversiteit
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

De naam Gerrit Rietveld zegt alles over onze school. We hebben een duidelijk kunstprofiel en een technasium. Kunstenaar en ontwerper: dichter bij Gerrit Rietveld kun je volgens ons niet komen.

Het Gerrit Rietveld College is een interconfessionele school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. Op het dak van de school heeft Studio Steltman zich in een eigen ontworpen paviljoen gevestigd. Een echte artist in residence die vanuit dit paviljoen de school prikkelt met vakoverstijgende kunstprojecten.

Samen het best uit jezelf halen is het motto van Het Gerrit Rietveld College. Kunst is daarbij van grote waarde en daagt leerlingen op allerlei manieren uit:

 • Je verwonderen over wat je ziet en hoort;
 • Nieuwsgierig zijn naar allerlei vormen van kunst en de makers en vooral ook zelf vorm geven aan je gevoelens en ideeën door kunstopdrachten;
 • Je verdiepen in wat er nog meer te zien te beleven en te maken valt.

Dit zijn drijfveren in het (kunst)onderwijs, die we graag bij leerlingen stimuleren en waarbij we ondersteunen.

verankering

Het Gerrit Rietveld College is een Utrechtse stadsschool waar alle vragen en kwesties van de samenleving spelen. Kunst zien wij als verbinder. We organiseren activiteiten en maken programma’s met als doel elkaar te ontmoeten, uit te dagen in het leren van en met elkaar en te delen wat je interesseert en fascineert.

In school is een speciaal domein voor beeldende vorming, kunst en cultuur. We bieden in onderbouw de reguliere kunstvakken, beeldende vorming, ckv, dramatische expressie en muziek aan. Er kan examen worden gedaan in beeldende vorming en muziek. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de TheaterKunstKlas of de Rietvelduren.

De Theaterkunstklas richt zich op leerlingen die naast de reguliere kunstvakken nog actiever met kunst bezig willen zijn. In de Rietvelduren, activiteiten in het kader van de Brede School, kunnen leerlingen modules kiezen die zich richten op media, burgerschapsvorming en sport.

Studio Steltman is onze artist in residence die zich voor vijftien jaar verbonden heeft aan het Gerrit Rietveld College op basis van de 1% regeling dat doorgaans voor een kunstwerk uitgetrokken wordt bij openbare gebouwen. Studio Steltman initieert, inspireert en maakt projecten ‘dwars door school heen’.

meerwaarde

We geven leerlingen gedurende hun schoolcarrière het volgende mee: kunst laat je als een diamant verschillende kanten van jezelf, je omgeving en de wereld zien. Deze manier van kijken, geeft hen kennis die van pas komt in het dagelijks leven en bij de ontwikkeling op persoonlijk vlak. Zo krijgen ze inzicht in welke rol ze spelen in de wereld en leren ze zich uit te drukken in emoties.

‘Ook gaan we opzoek naar ontwikkelbaar creatief talent. Binnen het leergebied Kunst & Cultuur in de onderbouw wordt een stevig interdisciplinair fundament gelegd zodat leerlingen gemotiveerd en goed toegerust kunnen kiezen voor het examenvak beeldende vorming of muziek.’

Ontwerpprincipes (kunst)onderwijs Gerrit Rietveld College:

 • Samenwerken is een basisvoorwaarde voor zowel leerlingen als docenten;
 • Authenticiteit en een onderzoekende houding van de leerling staat centraal;
 • Door het aanbieden van basis(vak)vaardigheden wordt gestreefd naar succeservaringen voor iedere leerling;
 • Opdrachten zijn altijd gerelateerd aan de wereld om ons heen;
 • Opdrachten zijn een mengvorm van theorie, beschouwen en praktijk;
 • Opdrachten zijn opgebouwd volgens het schema creatief proces.
partners
 • Filmhuis 't Hoogt, Utrecht
 • Nederlands Film Festival, Utrecht
 • Theatergroep DOX, Utrecht
 • Theater Utrecht, Utrecht
 • TivoliVredenburg, Utrecht
 • Utrechts Centrum voor de Kunsten, Utrecht
Bekijk de onderbouw vakken
 • Beeldende vorming
 • Drama
 • Muziek
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Kunst Algemeen
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
Gerrit Rietveld College, Tuindorp, Utrecht
Eykmanlaan ` 1200
3571KH Utrecht
Postbus 9135
3506 GC Utrecht
info@gerritrietveldcollege.nl
0302712214
www.gerritrietveldcollege.nl
Contactpersoon Jo Anneke van der Molen
Cultuurcoördinator
cultuurschool@gerritrietveldcollege.nl
Leernetwerken
Techniek, Cultuurbeleid, Vmbo, CKV
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Studio Steltman

Studio Steltman van de Utrechtse kunstenaar Frank Koolen is een unieke benadering van de 1,5% regeling voor nieuwbouw. Elk schooljaar krijgt het gebouw een blijvend kunstwerk. zie voor beschrijving de bijlage

Download project
project

Beleef de Stijl (2017)

In 2017 werd in heel Nederland aandacht besteed aan het 100-jarig jubileum van De Stijl. Het Gerrit Rietveld ontwikkelde in dit kader een workshopprogramma voor 300 derdejaars leerlingen: Beleef de Stijl. Een project dat in totaal twee maanden duurde en afgesloten werd met een grote tentoonstelling in én rond de school.

Download project