Gerrit van der Veen College

Gerrit van der Veen College
 • Expertises:
 • Artistiek onderzoek
 • Podiumkunsten
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Op het Gerrit van der veen College is veel tijd en ruimte ingebouwd voor kunst. In de onderbouw krijgen alle leerlingen CKV, tekenen, muziek, dans theater en handvaardigheid in hun reguliere lesprogramma. Daarnaast hebben wij onze kunstdagen. In alle drie de onderbouw jaren krijgen de leerlingen een meerdaags kunstprogramma aangeboden dat, net als de hele opbouw van ons kunst- en cultuur curriculum, uitgaat van
Onderzoeken, ontdekken, verbreden, verdiepen & verbinden.
In de brugklaskunstdagen krijgen de leerlingen een breed palet van kunstvakken en workshops aangeboden om in de tweede klas te werken naar iets langere workshops met een beetje meer verdieping. In de derde klas tenslotte gaan de leerlingen drie dagen aaneengesloten aan het werk met een kunstenaar, (vaak) in zijn of haar atelier om het gehele proces van kunst maken te beleven.

verankering

Het kunstonderwijs op het Gerrit van der Veen College is uitdagend en stimuleert de leerlingen om op een creatieve manier, met nieuwsgierigheid en plezier de wereld te verkennen waarin wij leven. Binnen een veilige omgeving is er ruimte om te verdwalen, te onderzoeken en het experiment aan te gaan. Er is ruimte om het talent dat in iedereen huist te zoeken, te benutten, te stimuleren en te ontwikkelen zodat iedere leerling op eigen creatieve wijze zijn horizon verbreedt en een verbinding kan maken met zichzelf en de wereld.

 • Het kunstonderwijs op het Gerrit van der Veen College:
   wakkert het vuur, de liefde voor de kunsten aan & laat het hart sneller kloppen voor de kunsten
  laat iedere leerling kennismaken met verschillende kunstdisciplines en wil zodoende de culturele horizon van iedere leerling verbreden en verrijken.
  ontdekt, stimuleert en benut het talent en de kunstzinnige mogelijkheden in iedere leerling en omarmt het plezier dat daarbij ontstaat.
  stelt eisen
  biedt verdieping
  schuwt het onbekende niet.
  stimuleert zelfreflectie, zelfbewustzijn en hecht grote waarde aan de ontwikkeling van deze twee.
  leert de leerling kijken naar (kunst)uitingen van medeleerlingen om zo respect voor elkaars werk èn voor elkaar te creëren, wat bijdraagt aan een vriendelijk en open schoolklimaat.
  leert de leerling wat de waarde van kunst en cultuur kan zijn, zodat zij dat met zich meedragen en op eigen wijze kunnen uitdragen binnen de maatschappij.
  Is onderwijs onder één noemer waar in onderwijs wordt afgestemd en gewerkt wordt vanuit de gezamenlijke visie.
meerwaarde

Het Gerrit van er veen College ademt kunst en cultuur. Zodra je binnenstapt zie je vanuit de centrale hal, naast een piano die vrij bespeelbaar is,  kunstwerken hangen en staan. Van leerlingen maar ook van geronommeerde kunstenaars.
Het cultuurprofiel is er voor alle leerlingen.  Iedereen volgt alle kunstvakken in de onderbouw en kan een eindexamenvak kiezen in de bovenbouw. Kies je geen kunstvak voor het eindexamen dan krijg je in de vierde klas een kunstmodule aangeboden.

Docenten op het Gerrit van der Veen College zijn zich bewust van het bijzondere karakter van de school en proberen waar dat kan kunst en cultuur in hun lessen te betrekken. Daarnaast is er 1 à 2 x per jaar een studiemiddag voor al het personeel waarbij onder leiding van een inspirerende spreker en met exposities en performances van oud-leerlingen gewerkt wordt naar gezamelijke inspiratie.

partners
 • Nowhere, Amsterdam
 • Stedelijk museum, Amsterdam
 • Rijksmuseum, Amsterdam
 • NDSM-werf, creatieve broedplaats, Amsterdam
 • Marci Panis, creatieve broedplaats, Amsterdam
 • Mocca, expertise netwerk cultuureducatie, Amsterdam
 • Theater Frascati, Amsterdam
 • Lucia Marthas Institute for Performing Arts (LMIPA), Amsterdam
 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Nationale Balletacademie, Amsterdam
 • Muziekschool Amsterdam Zuid, Amsterdam
 • Jeugdtheater de Krakeling, Amsterdam
 • MK 24, Amsterdam
Bekijk de onderbouw vakken
 • CKV
 • Theater
 • Dans
 • Tekenen
 • Muziek
 • Handvaardigheid
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Theater
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • Drama (Kunst-drama)
Gerrit van der Veen College
Gerrit van der Veenstraat 99
1077 DT Amsterdam
020-6799905
gerritvdveen.nl
Contactpersoon Nienke Bakker
Cultuurprofielcoordinator
n.bakker@gerritvdveen.nl
Schooltype
HAVO, VWO

Onze projecten

Momenteel heeft deze school nog geen projecten.