Gerrit van der Veen College

Gerrit van der Veen College
 • Expertises:
 • Artistiek onderzoek
 • Burgerschap
 • Cultuurportfolio
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Gerrit van der Veen College is een cultuurprofielschool voor havo en vwo in Amsterdam Zuid. Als cultuurprofielschool vinden wij het belangrijk dat het kunst- en cultuuronderwijs breed gedragen wordt door alle betrokkenen. We streven ernaar onze leerlingen op te leiden tot zelfstandige wereldburgers met een brede en creatieve visie op de toekomst. Het Gerrit van der Veen College wil op deze manier vanuit een open schoolklimaat een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke, levensbeschouwelijke, culturele en kunstzinnige vorming van de leerling.

Kunst+klassen

Sinds een paar jaar hebben wij speciale kunst+klassen in de onderbouw. Deze klassen zijn bedoeld voor leerlingen met een talent of een bovenmatige belangstelling voor kunstvakken in het bijzonder. De leerlingen in deze klassen besteden meer tijd aan kunstvakken en krijgen een breder aanbod. Samenwerking, organisatie en uitvoering van de kunstzinnige activiteiten wordt gestimuleerd. Leerlingen worden op deze manier uitgenodigd om zichzelf interdisciplinair te ontwikkelen.

Vanuit de eigen behoefte werken de kunst+leerlingen aan een artistiek project onder leiding van een kunstcoach. Dat kan een docent theater, muziek, dans of beeldend zijn. Het proces wordt vastgelegd in een digitaal portfolio, dat kan worden meegenomen naar een vervolgopleiding. Ook is zowel het proces als het werk minimaal twee keer per jaar te zien tijdens de Open Studio’s waar beeldend en uitvoerend werk een plek hebben. Een mooie manier om naar een eindresultaat toe te werken en het leerproces inzichtelijk te maken.

verankering

Cultuurdagen en andere culturele activiteiten

Zowel in de onder- als bovenbouw bieden wij naast de kunstzinnige vakken ook kunst en cultuur aan binnen de andere vakken en stimuleren wij het interdisciplinair werken. Tijdens de cultuurdagen, drie keer per jaar na elke toetsweek, bieden wij kunstzinnige lessen en workshops aan rond een bepaald thema. Deze cultuurdagen zijn bedoeld voor alle jaarlagen en gaan uit van de principes onderzoeken, ontdekken, verbreden, verdiepen & verbinden. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zowel het meemaken van kunst als het zelf maken ervan ervaren en dat zij werken met organisaties buiten de eigen schoolomgeving.

Ook ontwikkelen we talentprogramma’s in samenwerking met kunstacademies en culturele instellingen. We stimuleren profielwerkstukken met een cultureel thema en streven ernaar meer kunstreizen en -workshops aan te bieden.

meerwaarde

Het Gerrit van der Veen College is gehuisvest in een monumentaal pand aan de Gerrit van der Veenstraat. Een pand met geschiedenis en een aantal prachtige kunstwerken in en rond de school. In de centrale hal, bijvoorbeeld, staat een beeld van Frits van Hall en is de originele muurschildering onlangs gerestaureerd. Verder werken van Sjollema, Koning en Wezelaar, en zelfs een beeldje van de hand van Gerrit van der Veen zelf.  Uiteraard hangen er ook steeds wisselende werken van onze leerlingen.

In de onderbouw bieden we alle kunstvakken aan, die door iedereen verplicht worden gevolgd. In de bovenbouw kan gekozen worden voor een specifiek kunstvak waarin tevens eindexamen wordt gedaan. Vooralsnog bieden we beeldend, theater en muziek als eindexamenvak aan. Daar komt in de komende jaar film/videokunst en dans bij. 

Docenten op het Gerrit van der Veen College zijn zich bewust van het bijzondere karakter van de school en proberen waar dat kan kunst en cultuur in hun lessen te betrekken.

Met ons cultuurprofiel willen wij een bijdrage leveren aan de bewustwording van jongeren van de wereld waarin zij leven. Het helpt hen een creatieve kijk op de toekomst te ontwikkelen waarin zij een belangrijke rol zullen gaan spelen.

partners
 • Nowhere, Amsterdam
 • Stedelijk museum, Amsterdam
 • Rijksmuseum, Amsterdam
 • NDSM-werf, creatieve broedplaats, Amsterdam
 • Marci Panis, creatieve broedplaats, Amsterdam
 • Mocca, expertise netwerk cultuureducatie, Amsterdam
 • Theater Frascati, Amsterdam
 • Lucia Marthas Institute for Performing Arts (LMIPA), Amsterdam
 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Nationale Balletacademie, Amsterdam
 • Muziekschool Amsterdam Zuid, Amsterdam
 • Jeugdtheater de Krakeling, Amsterdam
 • MK 24, Amsterdam
Bekijk de onderbouw vakken
 • CKV
 • Theater
 • Dans
 • Tekenen
 • Muziek
 • Handvaardigheid
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Theater
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • Drama (Kunst-drama)
Gerrit van der Veen College
Gerrit van der Veenstraat 99
1077 DT Amsterdam
info@gerritvdveen.nl
020-6799905
gerritvdveen.nl
Contactpersoon Heleen Schreuder
Cultuurprofielcoordinator
h.schreuder@gerritvdveen.nl
Leernetwerken
Cultuurbeleid, Podium voor cultuur, Talentontwikkeling
Schooltype
HAVO, VWO

Onze projecten

Momenteel heeft deze school nog geen projecten.