Hendrik Pierson College

Hendrik Pierson College
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Artistiek onderzoek
 • Podiumkunsten
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Hendrik Pierson College (HPC): de meest complete school in de regio met de kernbegrippen ‘Veilig, Vriendelijk en Veelzijdig’.

Wij bieden de opleidingen vmbo-bbl, vmbo-kbl, mavo, havo en vwo aan. Het HPC is een school waar jij de ruimte krijgt jouw talent en interesse te ontdekken. We organiseren vele interessante activiteiten en programma’s. Daarnaast zijn we zeer actief op cultureel en sportief gebied en bieden we een uitdagend plus-programma aan voor excellente leerlingen.

Het HPC is Cultuurprofielschool. Dit houdt onder andere in dat er door de hele school heen extra aandacht is voor kunst- en cultuur en dat er op een zeer hoog niveau kunst- en cultuuronderwijs wordt gegeven. Bij extra interesse zijn er dus voldoende mogelijkheden om je hierin verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld via het profiel Kunst en Cultuur.

Daarnaast is het HPC een WON school. WON staat voor: Wetenschaps Oriëntatie Nederland. Het is een wijze van lesgeven en leren in de vwo klassen vanaf klas 1, die al kenmerken heeft van het denken en werken in het universitaire onderwijs.

verankering

Onze landelijk gelegen school heeft sinds 2010 de mogelijkheid voor leerlingen in de onderbouw om te kiezen voor een Cultuurprofiel. Een groot aanbod van kunstvakken (tekenen, handvaardigheid, muziek, dans, drama, fotografie/film en kunstoriëntatie) in acht uur per week zorgen voor een brede kunstzinnige vorming. Ieder jaar wordt er een musical opgevoerd en een podiumavond. In februari is er een presentatie van de kunstklassen,waarin ze presenteren wat ze in de lessen geleerd hebben. Iedere kunstklas heeft vier tot zes excursies, workshops en activiteiten per jaar, die worden voorbereid in de lessen kunstoriëntatie. In periode drie staat het kunstonderwijs in het teken van de Klassieken. In periode vier staan samenwerkingsopdrachten centraal. Iedere kunstklas krijgt de verantwoordelijkheid voor een tentoonstellingruimte in een deel van de school. (2016-2017)

November is kunstmaand voor collega’s met lezingen, workshops en een cultureel uitstapje.

Op het kunstplein, waar een tekenlokaal, een handvaardigheidlokaal en een filmlokaal aan elkaar grenzen, worden disciplineoverstijgende projecten en opdrachten gedaan.

In de bovenbouw staan de werkweken Rome, Londen en Berlijn in het teken van kunst en cultuur. We hebben een uitwisseling met Dresden.

De cultuurgelden worden over het algemeen collectief besteed.

meerwaarde

We hechten groot belang aan het bevorderen en verbreden van de culturele belangstelling van onze leerlingen. Zij maken kennis met allerlei vormen van kunst en cultuur door het brede aanbod van activiteiten dat de school verzorgt. Alle leerlingen komen in contact met kunst, cultuur en cultureel erfgoed. Onze school creëert een schoolklimaat dat de culturele ontwikkeling van jongeren stimuleert met een nadruk op samenwerking en ontwikkeling van creativiteit en uitdaging door keuzevrijheid en autonomie.

partners
 • Theater Junushoff, Wageningen
 • ArtEZ, Arnhem
 • MMKA, Arnhem
 • Valkhof Museum, Nijmegen
 • De Stuw, Zetten
Bekijk de onderbouw vakken
 • Dans
 • Theater
 • Tekenen
 • Muziek
 • Musical
 • Kunstklassen
 • Kunst & Cultuur
 • Handvaardigheid
 • Toneel
 • Kunstbeschouwing
 • Fotografie
 • Drama
 • Film
 • Beeldende vorming
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Beeldende vorming (Kunstv. 2)
 • Tekenen
 • Tekenen (Kunst-drama)
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Kunstgeschiedenis
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • CKV
 • Film
 • Kunstbeschouwing
 • Kunst & Cultuur
 • Muziek (Kunstv. 2)
 • Atelier
Hendrik Pierson College
Mammoetstraat 1 - 3
6671DL Zetten
administratie@hpcnet.nl
0488 451544
www.hpc-zetten.nl
Contactpersoon Mirjam Wierbos
Kunstcoördinator/ sectievoorzitter
m.wierbos@hpcnet.nl
Leernetwerken
Vmbo, Creatieve industrie
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten