Het Erasmus mavo/havo/vwo

Het Erasmus mavo/havo/vwo
 • Expertises:
 • Ambacht
 • Burgerschap
 • Podiumkunsten
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Erasmus staat voor het volgende.

Openbaar onderwijs:
dit betekent dat verdraagzaamheid en respect voor de opvattingen en overtuiging van de ander binnen onze school vanzelfsprekend zijn.

Uitdagende, stimulerende en veilige leeromgeving:
er heerst een open cultuur en we creƫren een sfeer waarin iedereen zich prettig voelt en de kans heeft zich optimaal te ontplooien.

Meer dan lessen:
we vinden het belangrijk dat onze leerlingen niet alleen kennis vergaren, maar ook hun sociale, mentale en fysieke vaardigheden ontwikkelen.

Talenten ontwikkelen:
we willen ieder kind de mogelijkheid bieden om zijn of haar talenten tot ontplooiing te laten komen.

verankering

Verankering op beleidsniveau is via het strategisch beleidsplan en het vestigingsbeleidsplan geborgd en vinden we onder andere terug in onze voorlichtings- en PR-activiteiten.
Naast een steeds maar groeiende kunststroom biedt onze school alle leerlingen een breed cultuuraanbod. Vaste samenwerkingsverbanden met Introdans Arnhem en vele gastdocenten zorgen dat onze leerlingen op allerlei manieren in aanraking komen met kunst en cultuur. Daarnaast zorgt een bevlogen en overtuigd team kunst docenten, ondersteund door het managementteam, voor een zichtbare en voelbare verankering van kunst en cultuur binnen Het Erasmus.

meerwaarde

Kennis, begrip, relativering: de school is bij uitstek het instituut om leerlingen met milde dwang te confronteren met kunst- en cultuuruitingen waar je een beetje moeite voor moet doen om te begrijpen. En dat op een leeftijd waarop het leren razendsnel gaat. Opdat er iets van beklijft, uitgebouwd en later doorgegeven wordt.

Schoonheid/esthetische ervaring: genieten van mooie dingen verrijkt je leven. Om te leren onderscheid te maken wat kwaliteit is en wat niet, is het goed die ervaring in te bedden in een degelijk programma.

Troost, steun, zingeving: het zijn misschien grote woorden, maar ze passen bij onze visie en missie. Verrijking en verdieping: en daardoor uit de leerlingen halen wat erin zit.

Leren met hoofd, hart en handen: door gebruik te maken van verschillende leerstijlen en leervoorkeuren doen we ook recht aan verschillen tussen leerlingen, een van de hoekstenen van onze onderwijsvisie.
De buitenwereld naar binnen halen: de school staat midden in de samenleving. Wat je hier leert moet betekenis hebben voor het leven buiten school, nu en later. Anders leren, leren op andere gebieden versterken: we weten uit ervaring dat een afwisselende leeromgeving de schoolprestaties in algemene zin ten goede komen.

partners
 • Universiteit van Twente, Twente
Bekijk de onderbouw vakken
 • Beeldende vorming
 • Drama
 • Muziek
 • Kunstklassen
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • Drama (niet-ex. vak)
 • CKV
Het Erasmus locatie mavo/havo/vwo
Sluiskade NZ 68
7602 HT Almelo
Postbus 341
7600AH Almelo
info68@het-erasmus.nl
0546-480800
www.het-erasmus.nl
Contactpersoon E.Bloemendaal
Cultuurcoƶrdinator
e.bloemendaal@het-erasmus.nl
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

Momenteel heeft deze school nog geen projecten.