Het Goese Lyceum

Locatie Oranjeweg (mavo, havo, vwo) en Bergweg (vmbo bb, kb, gt)

Het Goese Lyceum
 • Expertises:
 • Film
 • Podiumkunsten
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Visie Het Goese Lyceum 

 

“Het Goese Lyceum streeft naar hoge kwaliteit in onderwijs en opbrengsten. Het wil dit bereiken door leerlingen op verschillende manieren te laten leren in verschillende contexten, actief, creatief en sociaal. Het doet dit opbrengstgericht. Er is aandacht voor (wereld)burgerschap en loopbaan-leren. Het houdt hierbij rekening met verschillen en streeft naar differentiatie in onderwijs en maatwerk in ondersteuning.  

Het Goese Lyceum vindt het belangrijk dat leerlingen en docenten zich ontwikkelen. In de schoolcultuur zijn de waarden respect en veiligheid leidend. De school werkt samen met collega-scholen om verbetering en vernieuwing te realiseren.” 

 

verankering

Visie op cultuureducatie  

 

Kunst en Cultuur is geen eiland! 

Kunst en Cultuur is in staat om zowel in horizontale, via alle leerroutes en vakoverstijgend werken, als in verticale richting, via een doorlopende leerlijn, bruggen te slaan tussen leerlingen, docenten en vakken in alle mogelijke combinaties. Waarmee aan een van de belangrijkste doelstellingen van onderwijs kan worden voldaan, namelijk het leren verbanden leggen op sociaal, emotioneel en intellectueel gebied. 

 Schoolbreed 

Het Goese Lyceum streeft er naar, als Cultuurprofielschool, cultuureducatie als een rode draad door het hele schoolprogramma laten lopen. Wij zien mogelijkheden om ‘best practices’ vanuit Kunst & Cultuur te vertalen naar andere vakgebieden. Voor het vanuit het speciaal aanbod vakoverstijgend samenwerken is het van belang dat er betrokkenheid is vanuit de verschillende secties en ontwikkelwerk gefaciliteerd wordt. 

meerwaarde

Het Goese Lyceum wil door middel van het aanbieden van verschillende kunstzinnige en culturele disciplines zorgen dat de leerling zichzelf en zijn of haar omgeving beter leert begrijpen en daardoor respecteren. Leerlingen zullen hierdoor ook gegronde keuzes kunnen maken.

partners
 • HZ Cult, Vlissingen
 • Anna de Bruyckere, Stadsdichter Middelburg
 • Codarts, Rotterdam
 • Jongerenjury Film by the Sea , Vlissingen
 • Scalda - MBO opleiding onderwijsassistent, Goes
 • Omnium, Tropisch Bos, Goes
 • Jeugdtheaterschool, Goes
 • 't Beest, Goes
 • Kleinkunstig, Zwolle
 • Danstheater AYA, Amsterdam
 • Kunstbende, Zeeland
 • Kunsthal, Rotterdam
 • Inktaap, Rotterdam
 • Zeeuws Archief, Middelburg
 • Stichting Filmalot, Middelburg
 • Fontys, Tilburg
 • Hogeschool Rotterdam, Willem de Kooning academie, Rotterdam
 • Kunstuitleen De Bevelanden, Goes
 • Festival de Veste, Goes
 • ,
Bekijk de onderbouw vakken
 • Audiovisuele vormgeving
 • Toneel
 • Muziek
 • Tekenen
 • Musical
 • Kunst & Cultuur
 • Kunstklassen
 • Handvaardigheid
 • Textiele werkvormen
 • Film
 • Filosofie
 • Atelier
 • Beeldende vorming
 • Dans
 • Keramiek
 • Kunstbeschouwing
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Atelier
 • Audiovisuele vormgeving
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • CKV
 • Dans (niet-ex. vak)
 • Design
 • Drama (niet-ex. vak)
 • KCV
 • Kunst Algemeen
 • Kunstgeschiedenis
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Tekenen
 • Theater
 • Mode
Pontes Het Goese Lyceum, Locatie Oranjeweg (mavo, havo, vwo) en Bergweg (vmbo bb, kb, gt)
Oranjeweg 90
4460LR Goes
Postbus 370
4460 AT Goes
info@pontes.nl
0113-216971
www.pontes.nl
Contactpersoon Mw. D.Koelma, Dhr. J. Möhlmann / mw. Martens, Mw. Van Dijk
Coördinatoren afdeling Kunst en Cultuur, locatie Oranjeweg / Bergweg
d.koelma@pontes.nl en j.mohmann@pontes.nl / e.martens@pontes.nl, m.van.dijk@pontes.nl
Leernetwerken
Cultuurbeleid, Vmbo, Creatieve industrie, Podium voor cultuur
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

Dansleerlingen treden op bij Wonderstroom (p2-3 Vlissingse Bode)
https://issuu.com/uitgeverijdebode/docs/vlissingse_bode_20-12-2017
project

Kunst en cultuurklassen zorgen voor verbinding

In Het Goese Lyceum bestaat al sinds het schooljaar 2005-2006 de mogelijkheid voor een cultuurprofiel te kiezen. Leerlingen kunnen vanaf hun eerste leerjaar tot aan hun eindexamen extra lessen in de kunstvakken volgen.
Lees meer: https://www.lkca.nl/voortgezet-onderwijs/subsidies/het-goese-lyceum
Leerlingen exposeren in Kunstuitleen Goes
https://www.internetbode.nl/regio/beveland/algemeen/16339/leerlingen-pontes-exposeren-in-de-kunstuitleen-goes
Bevelandse Bode
https://www.internetbode.nl/reader/26960/80560/paul-gauguin-op-bezoek-in-tropisch-bos-samenwerking-tussen-het-goese-lyceum-en-omnium#p=1

Communicatie Cultuurprofielscholen

Help ons met jouw mening X