Het Goese Lyceum

Het Goese Lyceum
 • Expertises:
 • Film
 • Podiumkunsten
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

De kunst en cultuurklassen zijn op mavo-, havo-, en vwo niveau. De leerlingen volgen, naast de reguliere vakken, de  kunstvakken (muziek, beeldend driedimensionaal én tweedimensionaal) in eigen klas; op eigen niveau.
De clustervakken Dans, Design, Toneel en Audiovisueel volgen de leerlingen in gemengde groepen, naar interesse.

Op deze manier krijgen de leerlingen de mogelijkheid zich breed te oriënteren en zich daarnaast te specialiseren.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat de leerlingen zichzelf en hun werk leren presenteren in de klas én op het podium.

Ook buiten school worden kennis, inzichten en vaardigheden verbreed. De kunst- en cultuurklassen bezoeken regelmatig voorstellingen, musea en andere culturele evenementen. Met als hoogtepunt de weekexcursie naar Parijs in klas 3.

We werken zoveel mogelijk vakoverstijgend zodat de leerlingen verbanden leren zien en het betekenisvolle effect van het leren ervaren. Bij de vakoverstijgende projecten wordt gewerkt vanuit een thema.

De leerlingen nemen deel aan presentaties, projectdagen, projectweken, voorstellingen, dagexcursies, weekexcursie.

Kunst en cultuur wordt afgesloten met een certificaat aan het einde van klas 3.

 

 

verankering

Kunst & Cultuur

Kunst en Cultuur is geen eiland.

Kunst en Cultuur is in staat om zowel in horizontale, via alle leerroutes en vakoverstijgend werken, als in verticale richting, via een doorlopende leerlijn, bruggen te slaan tussen leerlingen, docenten en vakken in alle mogelijke combinaties.

Waarmee aan een van de belangrijkste doelstellingen van onderwijs kan worden voldaan, namelijk het leren verbanden leggen op sociaal, emotioneel en intellectueel gebied.

 

Schoolbreed

Het Goese Lyceum streeft er, als cultuurprofielschool, naar cultuureducatie als een rode draad door het hele schoolprogramma laten lopen. Door de vele andere taken waarvoor de school zich gesteld ziet, is dit op dit moment nog niet realiseerbaar. Wel zien wij mogelijkheden om ‘best practices’  vanuit Kunst & Cultuur te vertalen naar andere vakgebieden, met direct daaraan gekoppeld de constatering dat, om succesvol te zijn, dit vraagt om een bepaalde mindset van collega’s die van binnenuit moet komen en slechts beperkt van bovenaf opgelegd kan worden.

 

 

meerwaarde

Het Goese Lyceum wil door middel van het aanbieden van verschillende kunstzinnige en culturele disciplines zorgen dat de leerling zichzelf en zijn of haar omgeving beter leert begrijpen en daardoor respecteren. Leerlingen zullen hierdoor ook gegronde keuzes kunnen maken.

partners
 • SCOOP (regionaal Cultuur en Welzijnplatform), Middelburg
 • Willem de Kooning academie, Rotterdam
 • HZ Cult, Vlissingen
 • Codarts, Rotterdam
 • Film by the Sea, Vlissingen
 • Scalda - opleiding onderwijsassistent, Goes
 • Omnium, Goes
 • Jeugdtheaterschool, Goes
Bekijk de onderbouw vakken
Bekijk de bovenbouw vakken
Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4460LR Goes
Postbus 370
4460 AT Goes
info@pontes.nl
0113-216971
www.pontes.nl
Contactpersoon Mw. D.Koelma en Dhr. J. Möhlmann
Coördinatoren afdeling Kunst en Cultuur, locatie Oranjeweg
d.koelma@pontes.nl en j.mohmann@pontes.nl
Leernetwerken
Cultuurbeleid, Creatieve industrie
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Kunst en cultuurklassen zorgen voor verbinding

In Het Goese Lyceum bestaat al sinds het schooljaar 2005-2006 de mogelijkheid voor een cultuurprofiel te kiezen. Leerlingen kunnen vanaf hun eerste leerjaar tot aan hun eindexamen extra lessen in de kunstvakken volgen.
Lees meer: https://www.lkca.nl/voortgezet-onderwijs/subsidies/het-goese-lyceum