Het Goese Lyceum

Locatie Oranjeweg (mavo, havo, vwo) en Bergweg (vmbo bb, kb, gt)

Het Goese Lyceum
 • Expertises:
 • Film
 • Podiumkunsten
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Visie Het Goese Lyceum 

 

“Het Goese Lyceum streeft naar hoge kwaliteit in onderwijs en opbrengsten. Het wil dit bereiken door leerlingen op verschillende manieren te laten leren in verschillende contexten, actief, creatief en sociaal. Het doet dit opbrengstgericht. Er is aandacht voor (wereld)burgerschap en loopbaan-leren. Het houdt hierbij rekening met verschillen en streeft naar differentiatie in onderwijs en maatwerk in ondersteuning.  

Het Goese Lyceum vindt het belangrijk dat leerlingen en docenten zich ontwikkelen. In de schoolcultuur zijn de waarden respect en veiligheid leidend. De school werkt samen met collega-scholen om verbetering en vernieuwing te realiseren.” 

 

verankering

Visie op cultuureducatie  

“Kunst brengt je overal”.  

Geinspireerd op de uitspraak van Albert Einstein: “Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal”.  

Verbeelding stelt je in staat om buiten de kaders te gaan. Het zogenaamde out of the box denken. Verbeelding en fantasie zorgen voor het aanwakkeren van de natuurlijke nieuwgierigheid

We bieden de leerling een ervaring met het onbekende, we stimuleren om verbinding te maken met de wereld om hen heen, de waarde leren van creatief denken en dat functioneel in te zetten. 

Het leren kennen van je eigen talenten, deze verbreden, nieuwe mogelijkheden onderzoeken en deze eigen maken zorgen dat een leerling van binnen uit groeit. Het aanwakkeren van de intrinsieke motivatie. 

De jonge leerling die bij ons binnenkomt heeft een open blik naar de wereld om hem heen. Wij willen dat hij deze openheid behoudt en zijn blik verruimt door te zelf te mogen kiezen wat hij wil leren, onderzoeken, creëren binnen een gegeven thema. 

 Schoolbreed 

Het Goese Lyceum streeft er naar, als Cultuurprofielschool, cultuureducatie als een rode draad door het hele schoolprogramma laten lopen. Wij zien mogelijkheden om ‘best practices’ vanuit Kunst & Cultuur te vertalen naar andere vakgebieden. Voor het vanuit het speciaal aanbod vakoverstijgend samenwerken is het van belang dat er betrokkenheid is vanuit de verschillende secties en ontwikkelwerk gefaciliteerd wordt. 

meerwaarde

Het Goese Lyceum wil door middel van het aanbieden van verschillende kunstzinnige en culturele disciplines zorgen dat de leerling zichzelf en zijn of haar omgeving beter leert begrijpen en daardoor respecteren. Leerlingen zullen hierdoor ook gegronde keuzes kunnen maken.

partners
 • HZ Cult, Vlissingen
 • Anna de Bruyckere, Stadsdichter Middelburg
 • Codarts, Rotterdam
 • Jongerenjury Film by the Sea , Vlissingen
 • Scalda - MBO opleiding onderwijsassistent, Goes
 • Omnium, Tropisch Bos, Goes
 • Jeugdtheaterschool, Goes
 • 't Beest, Goes
 • Kleinkunstig, Zwolle
 • Danstheater AYA, Amsterdam
 • Kunstbende, Zeeland
 • Kunsthal, Rotterdam
 • Inktaap, Rotterdam
 • Zeeuws Archief, Middelburg
 • Stichting Filmalot, Middelburg
 • Fontys, Tilburg
 • Hogeschool Rotterdam, Willem de Kooning academie, Rotterdam
 • Kunstuitleen De Bevelanden, Goes
 • Festival de Veste, Goes
 • ,
Bekijk de onderbouw vakken
 • Audiovisuele vormgeving
 • Toneel
 • Muziek
 • Tekenen
 • Musical
 • Kunst & Cultuur
 • Film
 • Atelier
 • Beeldende vorming
 • Dans
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Atelier
 • Audiovisuele vormgeving
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • CKV
 • Dans (niet-ex. vak)
 • Design
 • Drama (niet-ex. vak)
 • KCV
 • Kunst Algemeen
 • Kunstgeschiedenis
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Tekenen
 • Theater
Het Goese Lyceum, Locatie Oranjeweg (mavo, havo, vwo) en Bergweg (vmbo bb, kb, gt)
Oranjeweg 90
4460LR Goes
Postbus 370
4460 AT Goes
info@pontes.nl
0113-216971
www.pontes.nl
Contactpersoon A. Heijt
Coördinator afdeling Kunst en Cultuur, locatie Oranjeweg
a.heijt@pontes.nl
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Kunst en cultuurklassen zorgen voor verbinding

In Het Goese Lyceum bestaat al sinds het schooljaar 2005-2006 de mogelijkheid voor een cultuurprofiel te kiezen. Leerlingen kunnen vanaf hun eerste leerjaar tot aan hun eindexamen extra lessen in de kunstvakken volgen.
Lees meer: https://www.lkca.nl/voortgezet-onderwijs/subsidies/het-goese-lyceum