Het Goese Lyceum

Locatie Oranjeweg (Mavo, Havo, Vwo en Gymnasium)

Het Goese Lyceum
 • Expertises:
 • Film
 • Podiumkunsten
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Goese Lyceum locatie Oranjeweg

Het Goese Lyceum locatie Oranjeweg is een openbare school voor mavo/havo/vwo/gymnasium met ruim 1500 leerlingen. Onze school biedt een veilige leeromgeving met aandacht voor hoofd, hart en handen. We besteden veel aandacht aan sociale, culturele en creatieve vaardigheden, waarbij leerlingen zich met name ontwikkelen op kennisniveau, sociaal niveau en persoonlijke ontwikkeling.

Om die reden hebben leerlingen de mogelijkheid om zich naast het verplichte curriculum breder te oriënteren. Leerlingen in de onderbouw kunnen kiezen uit een aantal keuzeprogramma’s: Kunst & Cultuur, Technasium, Tweetalig Vwo (TTO) en Sport & Lifestyle. Het culturele aanbod in de school is rijk waardoor alle leerlingen in aanraking worden gebracht met kunst en cultuur. In de onderbouw krijgen alle leerlingen muziek en tekenen en in de bovenbouw krijgen alle leerlingen CKV. Daarnaast is het mogelijk om in de vakken muziek en beeldend eindexamen te doen. Als vrije keuzedeel bestaat de mogelijkheid een module dans, design, toneel of audiovisueel te volgen in klas 4.

Voor alle leerlingen is het mogelijk om mee te doen aan de schoolmusical en het festival ‘Het Goese Gaat Los’. Sinds kort is ook een schoolband opgericht en zijn er plannen voor het organiseren van een maandelijks open podium.

Leren doe je niet alleen op school. We streven ernaar om buitenschools leren onderdeel te maken van ons curriculum. We realiseren dit in buitenschoolse projecten, bij leren op locatie, tijdens (buitenlandse) reizen, door middel van internationale uitwisselingen, door deelname aan lokale activiteiten en door middel van maatschappelijke stages.

 

verankering

Het Goese Lyceum locatie Oranjeweg streeft ernaar een dynamische leeromgeving te creëren waarin kunst & cultuur een centrale plek inneemt. Onze missie is om een inspirerende, veilige plek te zijn waar creativiteit, expressie en cultureel bewustzijn tot bloei kunnen komen en leerlingen hun talent kunnen ontdekken, ontplooien en ontwikkelen. Door in aanraking te komen met kunst & cultuur streven we ernaar om onze leerlingen te stimuleren zich te ontwikkelen tot kritische denkers, empathische individuen en actieve deelnemers in de wereld.

Op Het Goese Lyceum locatie Oranjeweg geloven we dat kunst & cultuur een onmisbaar onderdeel is van de onderwijservaring van onze leerlingen. Onze visie is gebaseerd op het idee dat kunst & cultuur bijdragen aan de persoonlijke groei van onze leerlingen en essentieel zijn voor het begrip van de wereld om hen heen. Door kunst & cultuur in verschillende contexten te bieden worden leerlingen aangemoedigd om hun creativiteit te uiten, hun identiteit te (h)erkennen, culturele diversiteit te omarmen en zich bewust te worden van de kracht van kunst als een vorm van communicatie en expressie. We willen een omgeving creëren waarin alle leerlingen zich gewaardeerd voelen, ongeacht hun achtergrond of talenten, en waar ze de ruimte krijgen om hun eigen culturele identiteit te ontdekken en te ontwikkelen.

 

 

 

 

meerwaarde

Kunst & cultuur heeft op onze school een vaste plek in het bestaande curriculum en zorgt ook buiten het vaste curriculum voor verbinding, verbreding en verdieping van de blik van de leerlingen en de medewerkers. 

Kunst- en cultuuronderwijs draagt in hoge mate bij aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Door het maken en meemaken van kunst ontwikkelt de leerling zich op sociaal, emotioneel, fysiek, creatief en cognitief gebied.

Er is een enorm breed aanbod voor zowel reguliere leerlingen alsook leerlingen die kiezen voor de
verdiepende richting van Kunst & Cultuur. Dit aanbod geldt vanaf de brugklas tot en met de
eindexamenklassen en is zichtbaar binnen de school alsook in buitenschoolse activiteiten zoals
excursies en grootschalige culturele producties.

Het Goese Lyceum ademt kunst en cultuur; de afdeling Kunst & Cultuur is op een inmiddels vanzelfsprekende wijze onlosmakelijk verbonden aan de school. Daar zijn wij bijzonder trots op. 

partners
 • HZ Cult, Vlissingen
 • Anna de Bruyckere - Stadsdichter, Middelburg
 • Codarts, Rotterdam
 • Jongerenjury Film by the Sea , Vlissingen
 • Scalda - MBO opleiding onderwijsassistent, Goes
 • Omnium, Tropisch Bos, Goes
 • Jeugdtheaterschool Zeeland, Goes
 • 't Beest, Goes
 • Kleinkunstig, Zwolle
 • Danstheater AYA, Amsterdam
 • Kunstbende, Zeeland
 • Kunsthal, Rotterdam
 • Inktaap, Rotterdam
 • Zeeuws Archief, Middelburg
 • Stichting Filmalot, Middelburg
 • Fontys, Tilburg
 • Hogeschool Rotterdam, Rotterdam
 • Kunstuitleen De Bevelanden, Goes
 • Festival de Veste, Goes
 • Nh1816 Nighttrail, Goes
 • Theater de Mythe, Goes
 • Zeeuws Museum, Middelburg
 • Philius Fogg, Londen
 • Remastered, Rotterdam
 • Doloris, Tilburg
 • Willem de Kooning academie, Rotterdam
Bekijk de onderbouw vakken
 • Audiovisuele vormgeving
 • Toneel
 • Muziek
 • Tekenen
 • Musical
 • Kunst & Cultuur
 • Film
 • Atelier
 • Beeldende vorming
 • Dans
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Atelier
 • Audiovisuele vormgeving
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • CKV
 • Dans (niet-ex. vak)
 • Drama (niet-ex. vak)
 • KCV
 • Kunst Algemeen
 • Kunstgeschiedenis
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Tekenen
 • Theater
 • Design
Het Goese Lyceum, Locatie Oranjeweg (Mavo, Havo, Vwo en Gymnasium)
Oranjeweg 90
4460LR Goes
info@pontes.nl
0113-216971
goeselyceum.nl
Contactpersoon A. Heijt
Coördinator afdeling Kunst en Cultuur, locatie Oranjeweg
a.heijt@pontes.nl
Leernetwerken
Techniek
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Schoolmusical

Iedere twee jaar vindt er een grote productie plaats op school, waarvoor alle leerlingen auditie kunnen doen. Leerlingen en docenten werken wekelijks samen aan een musical. Uiteindelijk wordt de aula omgetoverd tot theater en worden er voorstellingen gegeven voor basisscholen en publiek.
project

Voorstellingen op locatie

In de derde klas geven de leerlingen die Toneel en Dans volgen een voorstelling buiten school. Ze leren dan hoe een voorstelling tot stand komt en wat er allemaal bij een productie op locatie komt kijken. En ze ervaren hoe het is om op te treden voor ‘echt’ publiek.
project

Excursies

Excursies Kunst & Cultuur vinden zowel in de onderbouw als in de bovenbouw plaats. Tijdens de lessen wordt alvast de verbinding gelegd met kunstwerken die we gaan bekijken of wordt er naderhand gereflecteerd wat we hebben gezien en wat we er van vonden.
project

Presentaties Kunst & Cultuur

Leerlingen presenteren hun werk tijdens presentaties aan elkaar èn in klas 2 en 3 aan hun ouders en familie.
project

Voorstellingen bezoeken

Leerlingen Kunst & Cultuur bezoeken minimaal één keer per jaar een voorstelling buiten school.
project

Projectdagen Kunst & Cultuur

Tijdens projectdagen krijgen leerlingen die het keuzeaanbod Kunst & Cultuur volgen de mogelijkheid workshops te volgen of voorstellingen te bekijken, waardoor ze zich kunnen oriënteren en verdiepen in bepaalde kunstrichtingen. Dit gebeurt meestal binnen een thema of vanuit een specifiek vakgebied.