Het Linde College

Wolvega

Het Linde College
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Artistiek onderzoek
 • Authentiek leren
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Linde College is een regionale scholengemeenschap met onderwijssoorten van vmbo basis tot en met vwo. Uniek aan onze school is dat wij alle leerlingen onderwijs aanbieden in één lesgebouw. Leerlingen hebben een eigen opleiding, maar blijven andere leerlingen op een ongedwongen manier ontmoeten: in het voorbijgaan, bij een sportevenement of een kunstproject.

Het Linde College doet veel aan cultuur. We hebben een breed aanbod voor alle leerlingen. Naast de vakken beeldende vorming, muziek en ckv bieden wij ook cultuur projecturen en doen we veel vakoverstijgende projecten waarbij cultuur en kunst een onderdeel zijn. Verder krijgen de leerlingen in hun schoolloopbaan een breed programma aan binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten. Zo is er voor alle eerste klassen het Opus M project, een muzikale week waarin leerlingen kennismaken met diverse instrumenten. Vervolgens kunnen leerlingen 20 gratis muzieklessen krijgen. Ook gaan we regelmatig naar het theater en krijgen derde klas leerlingen drama workshops. Elke twee jaar is onze schoolbrede cultuurdag Summertime! Alle leerlingen volgen workshops naar hun keuze en met een spetterend festival presenteren zij aan elkaar en bezoekers wat zij hebben geleerd.

Leerlingen kunnen op het Linde College ook meedoen met schoolorkest De Wijs, het Lindekoor, toneelclub TOVVR, Licht&geluid en onze talentenavond Night of the Stars.

verankering

Het Linde College wil een leerling zoveel mogelijk culturele bagage meegeven.  Voor ons is de meerwaarde van cultuureducatie is ontmoeting, creativiteit, verbinding en verrijking. De leerling krijgt in zijn schoolloopbaan een rijk en weldoordacht aanbod van verschillende kunstvormen, zowel binnen school als buiten school, zowel actief, receptief als reflectief.

Met onze cultuureducatie willen we de belevingswereld van leerlingen vergroten. Hen met onbekende wereld in aanraking laten komen. Je eigen culturele zelfbewustzijn ontwikkelen en tegelijkertijd een open houding ontwikkelen naar andere culturen. Samen plezier beleven aan kunst maken, kunst als expressiemiddel, creativiteit ontwikkelen en doorzettingsvermogen vergroten. Kunsteducatie heeft natuurlijk ook cognitieve voordelen: verbanden leren leggen, beargumenteren, creatief leren denken. Wij hechten grote waarde aan andere vormen van leren, vakoverstijgend leren, authentieke leren, experimenteren. Kunst en cultuur biedt dat allemaal.

meerwaarde

Het Linde College doet veel aan kunst en cultuur. Elke leerling komt in zijn schoolloopbaan met alle kunstvormen in aanraking zowel binnen school als buiten school. Leerlingen krijgen veel vrijheid om hun eigen voorkeuren te ontwikkelen. Om mee te doen met projecten of activiteiten.
Waar mogelijk vindt ontmoeting tussen leerlingen onderling plaats. Alle vierde klassen van vmbo basis tot vwo gaan door elkaar op excursie naar Londen, Parijs of Berlijn. Tijdens onze tweejaarlijkse cultuurdag Summertime! kiezen leerlingen een eigen workshop en werken alle jaren en niveaus door elkaar heen aan een presentatie.
Leerlingen kunnen eindexamen doen in verschillende kunstvakken, maar tegelijkertijd krijgen ze allemaal in de onderbouw kunstvakken en projecturen.
In de kantine staat het podium centraal dat wordt gebruikt voor presentaties van het schoolorkest, modeshow en the Night of the Stars. In de gangen hangt beeldend werk van leerlingen en van een kunstenaarscollectief.
Wij stimuleren de culturele ontwikkeling van jongeren en geven ze zo de ruimte om trots te zijn.

partners
 • Centrum voor de kunsten Scala, Meppel
 • Theater de Meenthe, Steenwijk
 • Schouwburg het Posthuis, Heerenveen
 • Kunsteducatie Nederland, Zwolle
 • Kijkzaal, Wolvega
Bekijk de onderbouw vakken
 • CKV
 • Muziek
 • Kunst & Cultuur
 • Beeldende vorming
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • Beeldende vorming (Kunstv. 2)
 • CKV
 • Kunst Algemeen
Het Linde College , Wolvega
Drafsportlaan 22
8472 AS Wolvega
Postbus 170
8470 AD Wolvega
info@lindecollege.nl
0561 691 700
www.lindecollege.nl
Contactpersoon Karen Wisselaar

K.Wisselaar@lindecollege.nl
Leernetwerken
Techniek
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Opus M

Opus M is hét muziekproject voor onze brugklassers. Tijdens de projectweek maken zij in workshops kennis met verschillende muziekinstrumenten. Na de projectweek kunnen ze kiezen voor 20 gratis muzieklessen op een instrument naar keuze. Op deze manier wordt extra muziekles heel toegankelijk voor al onze leerlingen.
project

Tweejaarlijkse Cultuurdag

Dans, theater, muziek, stop-motion: genoeg te zien, beleven en vooral doen tijdens de tweejaarlijkse cultuurdag. Alle leerlingen kunnen zich inschrijven voor een culturele workshop. Alle niveaus en leerjaren zitten hierbij door elkaar. Aan het einde van de middag presenteren leerlingen aan elkaar en hun ouders/verzorgers.
project

Night of the Stars

Night of the Stars is onze schoolbrede, culturele talentenavond. Leerlingen laten hun talent zien in verschillende kunst- en cultuurdisciplines. De avond zelf wordt ook altijd door leerlingen gepresenteerd. En onze vaste leerlingen muziek- en geluidgroep is verantwoordelijk voor licht & geluid.
project

Modeshow Beeldende Vorming

Elke twee jaar organiseren eindexamenleerlingen beeldende vorming een modeshow. Decor en presentatie wordt ook door leelringen verzorgd. Licht en geluid natuurlijk door onze eigen licht&geluid-club.
project

‘I like school and school likes me’

Dit jaar hebben we als school meegedaan met het kunstproject 'I like school and school likes me'. Naar voorbeeld van de performances van Joseph Beuys verbleef kunstenares Manon van Hoeckel 3 dagen en nachten op school en ontregelde de boel behoorlijk! In samenwerking met Stedelijk Museum Den Bosch en Theater Artemis.
project

Expositie in Kijkzaal Wolvega

Elk jaar exposeren leerlingen beeldende vorming en tekenen hun werk in de Kijkzaal in Wolvega.
project

TOVVR

TOVVR is onze toneelvereniging. Elk jaar maken zij een voorstelling.