Het Hooghuis Titus Brandsmalyceum

Titus Brandsmalyceum

Het Hooghuis Titus Brandsmalyceum
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Internationalisering
 • Rijke didactieken
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Titus Brandsmalyceum (TBL) heeft een zeer uitgebreid programma voor Kunst en Cultuur. De examenvakken, Kunst Algemeen, Drama, Beeldend en Muziek worden aangeboden en er is naast CKV en KCV een Masterclass Art, waar leerlingen 2 uur per week extra lessen volgen in de kunstvakken. Daarnaast zijn er talloze buitenschoolse activiteiten die in samenwerking met de Culturele instellingen van Oss zijn opgezet zoals de musical, burgklastheater, opleiding theater techniek, schoolradio, schoolorkest, debatclub en een kunstklas

verankering

Doel en visie

Met cultuuronderwijs laten we zien wie we zijn. Bij de kunstvakken van het TBL staan doen, ervaren, beleven, presenteren en reflecteren centraal. Leerlingen nemen deel aan kunstzinnige activiteiten binnen en buiten de school. Zij leren kijken, luisteren naar eigen werk en dat van anderen. Daarbij leren zij creatief denken. Al deze vaardigheden worden ontwikkeld en bij de kunstvakken voortdurend besproken, waardoor zij mondiger, zelfverzekerder, opener en socialer worden en talenten optimaal kunnen worden ontplooid. Het onderwijsidee is dat we werken vanuit het Hart, Hoofd en Handen-principe, via thematisch onderwijs en vakintegratie. Daarbij speelt het presenteren van het werk een belangrijke rol. Ieder jaar organiseren we veel presentatiemomenten zoals een cultuurfestival, toneelvoorstellingen, het Titus Debat, musicaluitvoering en de Masterclass presentaties. Iedere laatste vrijdag van de maand is er onder schooltijd, tijdens de pauzes, een open podium.

meerwaarde

Cultuureducatie zien wij als een aanvulling en verdieping voor ons onderwijs waarbij de leerlingen de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. De kracht van kunst en cultuuronderwijs zit in het leggen van verbindingen en het ontwikkelen van het creatieve denken. Dit komt tot uiting in vakoverstijgende projecten en de grote hoeveelheid aan buitenschoolse activiteiten.

partners
 • Cultuurcentrum De Groene Engel, Oss
 • Jan Cunen Museum, Oss
 • Theater de Lievekamp, Oss
 • NPO 3FM, Hilversum
 • De Muzelinck, Oss
Bekijk de onderbouw vakken
 • Theater
 • Theatertechniek
 • Toneel
 • Tekenen
 • Muziek
 • Kunstklassen
 • Kunst & Cultuur
 • Drama
 • CKV
 • Beeldende vorming
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Theater
 • School TV
 • Kunst Algemeen
 • Tekenen (Kunst-drama)
 • CKV
 • Muziek (Kunstv. 2)
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
Het Hooghuis, Titus Brandsmalyceum
Molenstraat 30
5341GD Oss
Postbus 384
5340 AJ Oss
l.vlind@hethooghuis.nl
0412-224180
hethooghuis.insiders.nl
Contactpersoon Paul van der Heijden
Cultuurcoƶrdinator
pvdheijden@hethooghuis.nl
Leernetwerken
Techniek, Vmbo, Talentontwikkeling
Schooltype
HAVO, VWO

Onze projecten

project

Afval en Recycling

De leerlingen maken op creatieve wijze kennis met de onderwerpen 'recycling' en 'zwerfafval'. Zij werken aan een creatieve opdracht rondom dit thema en bedenken een creatieve oplossing voor het afvalprobleem in de wereld. De opdracht is gekoppeld aan een zelfgemaakte presentatie met afvalmaterialen.

Download project