Insula College (mavo)

Insula College (mavo)
 • Expertises:
 • Creatieve industrie
 • Culturele diversiteit
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Welkom op de pagina van het Insula College. 

De mavo-afdeling van het Insula College wil herkenbaar zijn als christelijke school waar iedereen welkom is. Onze missie is de christelijke grondslag vertalen naar de manier waarop wij met elkaar om willen gaan. Betrokkenheid, openheid en respect zijn daarbij de sleutelwoorden. Medewerkers, leerlingen en ouders werken samen aan de invulling van die begrippen. Daarnaast staan wij voor onderscheidend onderwijs in een veilige en geborgen werksfeer. Wij houden rekening met verschillen tussen leerlingen; de les of leersituatie wordt gekenmerkt door een krachtige leeromgeving, samenwerkend leren, een activerende didactiek, vakoverstijgende leersituaties en gepersonaliseerd leren. Als school willen wij de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van onze leerlingen bevorderen.

Als cultuurprofielschool willen wij de culturele interesse van de leerling opwekken en verbreden, de persoonlijke ontwikkeling bevorderen, de leerlingen uitdagen eigen grenzen te verleggen en toekomst cultuurparticipatie bevorderen. De inhoudelijke integratie tussen kunst, cultuur en erfgoed zit zowel verweven in het lesprogramma als in het excursie- en activiteitenprogramma en willen wij op een hoog niveau gestalte geven.

Onze missie luidt dan ook: “Alle leerlingen met een rugzak vol bagage aan Kunst en Cultuur de wereld in sturen!”

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school of meer willen weten verwijs ik u door naar onze website: https://mavo.insulacollege.nl/website/Insula_College_Koningstraat.

 

verankering

Onze verankering van Kunst & Cultuur. 

Bij ons op school zit kunst & cultuur verweven in het gehele onderwijsprogramma en dat komt tot uiting door een breed aanbod van kunstdisciplines. Onze school onderscheidt zicht op het gebied van kunst & cultuur op de volgende manieren:

 1. Kunst in de reguliere kunstlessen,
 2. Kunst & cultuur in projecten, vakoverstijgend met niet-kunstvakken,
 3. Kunst accentklassen,
 4. Naschoolse activiteiten.

Op het Insula College hebben wij een pedagogisch-didactisch model ontwikkeld, waarin iedere vaksectie beschrijft welke plek kunst & cultuur in het curriculum heeft. Aan de hand van dit model wordt constant nagedacht over de plaats die kunst & cultuur in ons onderwijs inneemt.

De kunst accentklas is een speciale kunst & cultuur route waarbinnen de leerlingen extra tijd en faciliteiten krijgen om zich nog meer in kunst & cultuur te verdiepen. Onze leerlingen krijgen workshops van kunstenaars die diverse kunstdisciplines aanbieden en bezoeken regelmatig het werkveld. Daarnaast leren de leerlingen diverse manieren om zich te uiten en leren daarvoor open te staan, zowel binnen hun eigen cultuur als binnen andere culturen. Ook in hun persoonlijke ontwikkeling boren zijn aan bronnen die anders onbenut zouden blijven.

Als cultuurprofielschool bevorderen wij dat leerlingen gedurende de hele schoolperiode regelmatig activiteiten ondernemen, waarbij kunst & cultuur een centrale plaats innemen. Onze leerlingen zijn actief bezig met kunst & cultuur; kijkend, proevend, ruikend en handelend. Onze actieve manier in de omgang met kunst & cultuur sluit volgens ons het beste aan bij de belevingswereld van onze leerlingen. Door de leerlingen op school in aanraking te laten komen met kunst & cultuur hopen wij meer begrip en waardering te creëren voor de wereld om hen heen.

 

meerwaarde

De meerwaarde van het Cultuurprofiel. 

Als cultuurprofielschool streven wij naar en optimale ontplooiing van onze leerlingen, zowel vanuit het hoofd, het hart als de handen. Wij willen de talenten van alle leerlingen op expressiegebied actief opsporen en tot een hoger niveau tillen. Met cultuureducatie willen wij de culturele interesses van leerlingen opwekken en verbreden, de persoonlijke ontwikkeling bevorderen, de leerlingen uitdagen eigen grenzen te verleggen en toekomstige cultuurparticipatie bevorderen. Hiermee willen wij beter aansluiten bij de leerwensen (leerstijl, interesse, talenten en intelligentie) van onze leerlingen.

Kunst & cultuur hebben een positieve invloed op het schoolklimaat. Een prettige en veilige werksfeer draagt bij aan de vorming van leerlingen. Als (cultuurprofiel)school willen wij de leerlingen bijstaan op hun weg naar volwassenheid, waarin het verkrijgen van een steeds grotere zelfstandigheid en het kunnen dragen van steeds meer verantwoordelijkheden, oplossingsgericht denken en creativiteit belangrijke elementen zijn.

Het Insula College tracht een zo breed en evenwichtig mogelijk aanbod van onderwijsvoorzieningen in stand te ouden dat past bij de eisen van de huidige tijd, maar dat ook inspeelt op toekomstige ontwikkelingen en dat recht doet aan verschillen die er in de samenleving zijn!

 

partners
 • To Be, Dordrecht
 • Da Vinci College, Dordrecht
 • Energiehuis, Dordrecht
 • Schouwburg Kunstmin, Dordrecht
 • Onderwijsmuseum, Dordrecht
 • Dordrechts museum, Dordrecht
 • Stook producties, Utrecht
 • Kleinkunstig, Zwolle
 • Dordrechts Museum, Dordrecht
 • The Movies, Dordrecht
 • Servicebureau onderwijs en cultuur, Dordrecht
Bekijk de onderbouw vakken
 • Kunst & Cultuur
 • Expressiestroom
 • Beeldende vorming
 • Dans
 • Drama
 • Film
 • Fotografie
 • Handvaardigheid
 • Keramiek
 • Kunstbeschouwing
 • Kunstklassen
 • Mediawijsheid
 • Musical
 • Muziek
 • Tekenen
 • Textiele werkvormen
 • Kunstgeschiedenis
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Handvaardigheid
 • Kunst & Cultuur
 • Kunstgeschiedenis
 • Mode
 • Design
 • Film
 • Fotografie
 • Keramiek
 • Multimedia
 • Tekenen
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Dans (Kunst-dans)
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • Beeldende vorming (Kunstv. 2)
Insula College (mavo)
Koningstraat 294
3319PH Dordrecht
078-8905200
mavo.insulacollege.nl
Contactpersoon Thomas Boeding
Cultuurcoördinator
tboeding@insulacollege.nl
Leernetwerken
Erfgoed, Techniek, Cultuurbeleid, Internationalisering, Vmbo, CKV, Nieuwe media en ICT, Podium voor cultuur, Rijke didactieken, Talentontwikkeling
Schooltype
VMBO

Onze projecten

project

Emailleren

De leerlingen van de kunst accentklassen volgen een doorlopende leerlijn emailleren in leerjaar 1 t/m 3. Onder leiding van een edelsmid ontwerpen de leerlingen een eigen sieraad. Na het ontwerpen gaan de leerlingen het concept uitwerken. De sieraden worden gemaakt met emaille en gaan in een oven van 1000 graden.
project

Cultuursafari 2022

Dit schooljaar heeft mavo 2 in zijn geheel deelgenomen aan de cultuursafari in Dordrecht. Een safari langs verschillende culturele activiteiten in de stad. De leerlingen hebben een band gevormd, films bekeken, een tentoonstelling ingericht, en een veilingspel gedaan in een museum.
project

In de spotlights met CKV.

Hoe zou jij eruitzien op een 17de eeuw portret? De leerlingen van M4 en M3Q hebben dit ontdekt tijdens de speciale masterclass over de Gouden Eeuw; portretkunst, licht en fotografie. Deze masterclass vond plaats in het Dordrechts museum. Met dit project sluiten M4 en M3Q het examen ckv af.
project

Musical VET.

Ieder jaar speelt het Insula College haar eigen musical. Afgelopen jaar was dit de musical VET. Het verhaal is gebaseerd op de superette musical Grease en wordt gespeeld door leerlingen en docenten. Afgelopen jaar hebben wij zes voorstellingen gerealiseerd! Veel basisscholen uit de omgeving komen kijken! Een succes!
project

Face to Face.

Tijdens de viering van 400 jaar Synode van Dordrecht gaan de leerlingen uit M2I en de Western Christian High School (Hull, Lola, USA) met elkaar samenwerking in een kunstproject rondom de thema's 'identiteit' en 'gastvrijheid'. Het project bestaat uit gelijktijdige online workshops waarmee beide scholen via sociale media live in verbinding staan.
project

Regionale Maakdag Vakkanjers.

Een project wat kunst & techniek met elkaar verbindt. Op dinsdag 12 februari 2019 is het winnende team van het Insula College naar de maakdag geweest van het project Vakkanjers. Onze leerlingen hebben hun kijk op vrijheid verbeeld in een moNUment. De opdrachtgever van deze challenge is het Nationaal Comité 4 en 5 mei! Wat een ervaring.
project

Werkweek M4 – Tha Gambia.

In het kader van burgerschap organiseren wij jaarlijks een actie voor de basisschoolleerlingen in Kuloro te Gambia. Het past bij de visie van onze school om ons in te spannen voor een betere wereld. Kennismaken met een ander land, een ander klimaat, een andere cultuur en totaal andere gewoontes. Een prachtige ervaring voor leerling en docent!
project

Dordtse Cultuursafari

Met onze tweedejaars kunst accentklassen nemen wij jaarlijks deel aan de Cultuursafari in Dordrecht. Tijdens deze safari maken onze leerlingen kennis met zeven culturele organisaties uit de omgeving. Wij hebben bijv. een bezoek gebracht aan: Bibliotheek Aanzet, Hof van Holland, Onderwijsmuseum, de schouwburg Kunstmin, poppodium Bibelot en ToBe.
project

De didgeridoo

Het kunst accentklas programma van de brugklas behandelt verschillende kunstdisciplines, waaronder muziek. B1I heeft aan het begin van het schooljaar kennisgemaakt met de didgeridoo. Misschien is de didgeridoo wel één van de oudste instrumenten op aarde. De leerlingen hebben het instrument leren bespelen en de les erna een eigen didgeridoo gemaakt!
project

Affiche maken – Nederlands

Alle leerlingen van de brugklas gingen in de projectweek voor het vak Nederlands een affiche maken voor het aankomende schoolfeest. In tweetallen mochten ze zelf een thema verzinnen en moesten ze ervoor zorgen dat alle informatie er duidelijk op kwam te staan. Dit leverde erg mooie en creatieve affiches op.
project

Broodje Gezond

Sinds vorig jaar zijn wij een 'Bèta Challenge School'. Een technisch onderwijsconcept, dat is ontwikkeld vanwege het dreigende tekort aan goed opgeleid technisch personeel, speciaal voor mavo-leerlingen. Een opdracht die is ontstaan vanuit de samenwerking met het technische bedrijfsleven is Broodje Gezond. 'Het Dordtse zonnetje' zie je op de foto.
project

Toppers van de Gouden Eeuw.

Ter voorbereiding op het examen beeldende vorming brengen onze leerlingen een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam. In het museum genieten de leerlingen van een rondleiding genaamd 'Toppers van de Gouden Eeuw'. De gids vertelde zeer boeiend over een aantal kunstwerken en natuurlijk hebben de leerlingen ook de Nachtwacht bewonderd.
project

Tiny House

Op woensdag 17 oktober 2018 zijn de 3de jaars leerlingen die t&t (technologie & toepassing) hebben gekozen naar Rotterdam geweest ter voorbereiding op het project 'Tiny House'. De leerlingen gaan in de projectweek bij MBO Bouwkunde aan een prototype Tiny House werken. Het team met het beste ontwerp mag meedoen aan een innovatiewedstrijd.
project

Expositie Kunsttuin en Gambia Actie!

Iedereen is van harte welkom!

27 Maart wordt onze kunsttuin officieel geopend door kunstenares Diana van Hal. In onze kunsttuin is een prachtige expositie te zien die gemaakt is door onze leerlingen. Ook is er samengewerkt met de bewoners van verzorgingstehuis Dubbelmonde. Tevens is er ook een voorjaarsmarkt om geld in te zamelen voor Gambia.

Download project
project

UpTown – Jambo Afrika.

Onze mavo 3 klassen maken jaarlijks kennis met het project 'Jambo Afrika' naar aanleiding van het vak ckv. Hierbij worden de klassen ondergedompeld in de Afrikaanse cultuur. Ieder jaar zijn er acties om een school en een dorpje in Gambia te ondersteunen. De klassen hebben verschillende workshops gevolgd, zoals bodypercussie en doun doun. Erg leuk!