IVKO

IVKO
 • Expertises:
 • Artistiek onderzoek
 • Authentiek leren
 • Cultuurportfolio
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het IVKO (Individueel Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs) is al meer dan 60 jaar een energieke en creatieve school, waar je vanuit kunst en cultuur leert over jezelf en de wereld waarin je leeft. De breedte van ons kunstaanbod binnen montessori-mavo en havo-onderwijs is uniek in Nederland!

De focus in ons kunstonderwijs ligt op zelf maken en zelf doen. De leerling wordt begeleid bij zijn of haar kunstzinnige ontwikkeling als maker. De eigen creatieve bron wordt aangeboord. Het gevarieerde vakkenaanbod met in de onderbouw maar liefst zeven kunstdisciplines, vormt een veilige bedding waarin het zelfvertrouwen van de leerling groeit en openheid ontstaat.

Het IVKO wil creatieve mensen afleveren die eigenzinnig kunnen denken en creëren. Op het IVKO hebben alle leerlingen hun eigen kunstzinnige, scheppende kracht leren kennen en dat nemen ze mee in de rest van hun leven. Veel leerlingen stromen dan ook door naar kunstvakonderwijs op mbo of hbo niveau.

 

verankering

Als een van drie vakscholen in Amsterdam, en de enige kunstvakschool, mogen wij toekomstige leerlingen vragen hun motivatie en interesse voor kunst aan ons te laten zien, voordat zij kunnen instromen. Leerlingen overleggen daarbij een portfolio om hun ‘kunstzin’ aan te tonen. Daarnaast hebben zij de gelegenheid om in een ‘open lesprogramma’ een introductie op de podiumvakken te volgen.

In het eerste en tweede jaar volgen de leerlingen tien lesuren per week kunstvakken om kennis te maken met alle kunstdisciplines die het IVKO biedt.

In de bovenbouw maken de leerlingen een keuze van twee of drie kunstvakken. Ze doen altijd examen in minimaal één kunstvak.

De kunstvakken werken regelmatig samen met andere kunst vakken en met taal- en zaakvakken.

We werken met een digitaal portfolio waarin leerlingen hun ontwikkeling vastleggen.

Onze leerlingen presenteren hun werk tijdens open podia, culturele festivals voor en door leerlingen, exposities, theater-, dans-, mode- en muzikale presentaties. In alle leerjaren zijn binnen- en buitenschoolse activiteiten opgenomen in het jaarprogramma, zoals theater-, muziek-, dansvoorstellingen, workshops, museumbezoeken beeldende kunst, film- en poëziefestivals, het bezoeken van cultureel erfgoed en excursies in binnen- en buitenland.

Het IVKO werkt intensief samen met zeer uiteenlopende culturele organisaties en instellingen in Amsterdam.

meerwaarde

Het IVKO verbindt de uitgangspunten van Kees Boeke (Individueel Voortgezet Onderwijs) met de visie van Montessori op de ontwikkeling van jongeren en het leren van kunst. Deze combinatie leidt tot ons credo: ‘leren van kunst, kunst van het leren’ waarbij we veel aandacht geven aan de individuele ontwikkeling van de leerling.

We zijn een kunstvakschool met een bijzondere status. Slechts twaalf scholen in Nederland mogen gebruik maken van de wettelijke DAMU-regeling. Het IVKO is een van die twaalf. Deze DAMU regeling biedt leerlingen met een toptalent in  dans of muziek de ruimte en de tijd om hun talent te ontplooien. Het IVKO kent daarnaast ook nog andere buitenschoolse talentklassen op het gebied van theater en beeldende kunst.

Sinds 2022 biedt het IVKO ook het innovatieve bèta/NLT profiel.

Binnen de curriculumontwikkeling van het IVKO speelt de authentieke kunsteducatie een belangrijke rol bij het beeldend domein, en het domein podium. Daarnaast wordt gekeken hoe de lessen Burgerschapsvorming hierin kunnen worden geïntegreerd.

 

partners
 • AHK Theater en Dans, Amsterdam
 • Breitner academie, Amsterdam
 • Het conservatorium, Amsterdam
 • Next Nature Network, Amsterdam
 • ArtTechlab, Amsterdam
 • MSA scholengemeenschap, Amsterdam
 • NOA (opleidingsschool), Amsterdam
 • Danstheater AYA, Amsterdam
 • de Toneelmakerij, Amsterdam
 • IDFA, Amsterdam
 • Muziektheater het IJ & filmmuseum EYE, Amsterdam
 • NFFS,
 • Museum Ons'Lieve Heer Op Solder, Amsterdam
 • Rijksmuseum, Amsterdam
 • incidenteel: Rijksmuseum/ Stedelijk museum / Vincent van Gogh m useum/ Verzetsmuseum/ Muiderslot/ Wereldmuseum/ Kunsthal Rotterdam/ Paleis op de dam/ museum NXT/ Huis van Marseille/ MOCO/ ,
Bekijk de onderbouw vakken
 • Dans
 • Handvaardigheid
 • Muziek
 • Tekenen
 • Theater
 • Beeldende vorming
 • Film
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Beeldende vorming (Kunstv. 2)
 • CKV
 • Dans (Kunst-dans)
 • Drama (Kunst-drama)
 • Film
 • Fotografie
 • Handvaardigheid
 • Kunst Algemeen
 • Kunstgeschiedenis
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Mode
 • Theatervormgeving
 • Tekenen
IVKO
Rustenburgerstraat 15
1074EP Amsterdam
020-5979360
www.ivko.nl
Contactpersoon Geert van den Berg
Cultuurcoördinator
g.berg@msa.nl
Leernetwerken
Cultuurbeleid, Vmbo, Podium voor cultuur, Talentontwikkeling
Schooltype
VMBO, HAVO
  Downloads

Onze projecten

Momenteel heeft deze school nog geen projecten.