Jacob-Roelandslyceum

Jacob-Roelandslyceum
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Burgerschap
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Op het Jacob-Roelandslyceum neemt kunst- en cultuureducatie voor alle leerlingen een belangrijke plaats in. Er is een breed scala aan mogelijkheden voor leerlingen om zich op cultureel gebied te ontplooien, zowel binnen als buiten de lessen.

Leerlingen krijgen op onze school de ruimte om het beste uit zichzelf te halen. In het basisprogramma (voor iedereen gelijk) wordt in de onderbouw het vak ARTS aangeboden, waarin de disciplines drama, muziek, dans en beeldend samenkomen. In de lessen van ARTS wordt er multi/interdisciplinair en thematisch gewerkt. Hierbij wordt er gewerkt met de verschillende rollen die in een creatief proces aan bod komen: de onderzoeker, de kunstenaar, de vakman, de samenspeler en de performer. De leerling ontwikkelt zich op geheel eigen wijze in elk van deze rollen en vormt zo zijn eigen ‘unieke ik’. In de bovenbouw worden de vakken CKV en Kunst Algemeen aangeboden.

Aan leerlingen met een grotere belangstelling voor cultuur biedt het JRL de cultuurprofilering aan.

Ook naast de reguliere lessen kunnen leerlingen werken aan kunst en cultuur. Zij kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld de schoolband, dansgroep of theaterklas of open atelieruren en er zijn tal van buitenles – activiteiten die georganiseerd worden, zoals het tweejaarlijkse festival Awesummer, de studiereis naar Barcelona en de diverse workshops en excursies.

verankering

SAMENHANG CREËREN

Het werken in een leergebied ARTS vereist dat er samenhang en integratie tussen verschillende vakken is. Er is sprake van een gemeenschappelijke didactiek, een gedeelde visie op leren en een gemeenschappelijke inhoud. Leerlingen leren de talen van alle vier de verschillende kunstdisciplines (beeldend, muziek, dans en drama/theater) te verstaan en te hanteren.
Door een verbinding tot stand te brengen en deze vakken geïntegreerd en gedurende de gehele schoolloopbaan in ieder leerjaar aan te bieden, maken we samenhang in de kunsten zichtbaar, leren leerlingen het belang van kunsteducatie, en versterken we het werken aan de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van de leerling.

Binnen ARTS leren leerlingen een andere wereld kennen (Die van klanken, beelden, bewegingen of woorden). Docenten prikkelen het verlangen om zich te verdiepen in de rijkdom van deze wereld.

B0venstaand concept is gebaseerd op het onderwijsmodel voor kunst en cultuureducatie dat wordt gebruikt in het DKO (DeeltijdKunstOnderwijs) in Vlaanderen

meerwaarde

Aan leerlingen met een grotere belangstelling voor cultuur biedt het JRL de cultuurprofilering aan. Leerlingen kunnen vanaf klas 1 deelnemen aan een oriëntatie van deze profilering, tijdens de laatste periode van dat jaar kiest een leerling definitief voor de cultuurprofilering. Vanaf dat moment volgt een leerling twee uur per week cultuurmodules. Deze modules vinden plaats naast het reguliere aanbod van kunstvakken. Dit aanbod blijft gehandhaafd tot en met het eindexamen. Vanaf de bovenbouw heeft een leerling die voor cultuurprofilering heeft gekozen, verplicht het vak Kunst  in zijn of haar profiel (ongeacht zijn of haar profielstroom). De opbouw van de cultuurmodules is van breed/oriënterend (onderbouw) naar meer specialistisch (bovenbouw). De opdrachten worden steeds vrijer en een leerling kan zich meer richten op zijn of haar voorkeuren. De verschillende kunstvakken dans, drama, muziek, beeldend, fotografie, animatie en literatuur vormen het uitgangspunt voor de diverse modules. De modules zijn multidisciplinair.

partners
 • FHK (Fontys Hogeschool voor de Kunsten), Tilburg
 • WDKA (Willem de Kooning Academie), Rotterdam
 • BHC (Baanderherencollege), Boxtel
 • BS. de Spelelier, Boxtel
 • 4XM workshops, Mill
 • Jambo Afrika, Nijmegen
 • Stichting Bockepruik, Boxtel
 • Theatergroep Playback, Amsterdam
 • Cultuurbox Boxtel, Boxtel
 • Theatergroep Aluin, Utrecht
 • Bibliotheek de Meijerij, Boxtel
 • Amperia Productions, Boxtel
 • De Jonge Jury, Rotterdam
 • Philleas Fogg Theatre Company, Oosterhout
 • Brabants Centrum Nieuwsblad, Boxtel
Bekijk de onderbouw vakken
 • Dans
 • Muziek
 • Handvaardigheid
 • Drama
 • Tekenen
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Kunst Algemeen
 • KCV
Jacob-Roelandslyceum
Grote Beemd 3
5281CC Boxtel
Postbus 324
5280AH Boxtel
admin@jrl.nl
0411-672219
www.jrl.nl
Contactpersoon Hanneke Bleijs
Cultuurcoördinator
h.bleijs@jrl.nl
Schooltype
HAVO, VWO

Onze projecten

project

Studiereis Barcelona

Deze studiereis sluit aan bij de multidisciplinaire opzet van de cultuurprofilering en de examenthema’s van het vak Kunst. Tijdens de reis laten we de leerlingen kennis maken met de verschillende wijken van de stad, de diverse tijdsperiodes (van middeleeuwen tot modern), de Spaanse cultuur en de wisselende kunstuitingen die daar bij horen.
project

Klein podium

Alle leerlingen hebben de mogelijkheid om naast de reguliere lessen mee te doen met de schoolband, dansgroep of theaterklas. Zij geven jaarlijks een optreden.
project

Awesummer Festival 2019

Om het jaar wordt het Awesummer festival voor alle JRL leerlingen georganiseerd. De school veranderd voor één middag in een heus festivalterrein. Leerlingen, oud-leerlingen en professionals verzorgen deze dag diverse optredens. Verschillende kunstdisciplines zoals muziek, dans en straattheater komen uitgebreid aan bod.