Johan de Witt Scholengroep

Den Haag

Johan de Witt Scholengroep
 • Expertises:
 • Authentiek leren
 • Culturele diversiteit
 • Duurzame samenwerking
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

De Johan de Witt Scholengroep is een school voor openbaar voortgezet onderwijs met meerdere locaties in voornamelijk het hart van Den Haag. We bieden alle opleidingen binnen het VO: vmbo-basis, vmbo-kader, mavo, havo, vwo, gymnasium, praktijkonderwijs, entree, ISK en het IB-MYP.  

Onze school weerspiegelt de Haagse samenleving. Onze leerlingen en personeel hebben uiteenlopende achtergronden, voorkeuren, interesses en kwaliteiten. De rijkdom aan verschillen is onze kracht. Het Johan de Witt is met recht een minisamenleving waarin we van en met elkaar leren, om vervolgens met vertrouwen de buitenwereld tegemoet te kunnen treden. Op school behandelen we de ander zoals we ook zelf behandeld willen worden, met respect en rekening houdend met elkaar. 

De Johan de Wittscholengroep staat midden in de rijke culturele, historische, sportieve en economische omgeving van Den Haag: de internationale stad van vrede en recht en het democratische hart van Nederland. Door ons netwerk kunnen leerlingen optimaal gebruikmaken van deze omgeving. Ze krijgen mogelijkheden om hun interesses en talenten te ontdekken en hun houding en vaardigheden actief te beoefenen in de maatschappelijke context. Voor kunst en cultuuronderwijs betekent dit dat wij intensief samenwerken met onze vaste culture partners: Het Nationale Theater, Het Residentie Orkest, Korzo, Het Kunstmuseum Den Haag, PopSchool Den Haag en Art-S-Cool. Samen met hen en met andere culturele instellingen geven wij invulling aan ons kunst & cultuurprogramma. 

verankering

Goed kunst- en cultuuronderwijs sluit aan bij de (be)leefwereld van de leerlingen. Ons kunstonderwijs gebruikt de kracht van de diversiteit van onze leerlingpopulatie, de rijke professionele omgeving van Den Haag en maakt de verbinding met maatschappelijke thema’s.  

Door de diverse achtergronden van onze leerlingen is er geen sprake van een gemeenschappelijke basis op het gebied van cultuur en kunst. Kunstonderwijs kan een bron zijn om vast te stellen waar wel sprake is van gemeenschappelijkheid. Hierdoor draagt het kunstonderwijs op het Johan de Witt bij aan de algemene, maatschappelijke en persoonlijke vorming van de leerlingen. Wij willen onze leerlingen de mogelijkheid geven hun creatief vermogen verder te ontwikkelen. Leerlingen worden bij ons gehoord en gezien. Ze krijgen de ruimte om hun wensen en behoeftes te uiten. Zowel binnen als buitenschools krijgen leerlingen de kans om hun eigen plek in de wereld van de kunsten te ontdekken en te ervaren.  

Het kunstonderwijs op het Johan de Witt is gebaseerd op het ontwerpmodel van Authentieke Kunsteducatie (Haanstra, 2001, Emiel Heijnen, 2015). Dit betekent leren in een relevante, realistische context die aansluit bij de leefwereld van leerlingen door middel van complete en complexe leertaken. Met het gebruik van dit model krijgt de visie van het Johan de Witt op kunstonderwijs verder handen en voeten. In Authentieke Kunsteducatie worden er betekenisvolle verbindingen gelegd tussen het domein van professionele kunstenaars, de maatschappij en dat wat de leerlingen in hun vrije tijd aan kunstbeoefening en kunstbeleving doen. Het daagt docenten uit om realistische leeromgevingen te ontwerpen waarin zowel de actuele professionele kunstwereld, de populaire cultuur van de leerlingen als maatschappelijke vraagstukken vertegenwoordigd zijn.  

 

meerwaarde

Ons kunstprogramma, waarbij culturele instellingen niet alleen een zeer grote rol spelen in het kunstonderwijs van een VO-school maar ook een onderlinge samenwerking hebben met de school, is uniek in Nederland.  

 De samenwerking tussen het Johan de Witt en de verschillende culturele instellingen zorgt voor meerwaarde bij de alle betrokken partijen; de leerling, de school, de culturele instelling. Ons kunstonderwijs zorgt ervoor dat leerlingen zich creatief kunnen ontwikkelen, maar ook dat ze zich leren verhouden tot de ander. Niet voor niets is in de onderbouw gekozen voor een directe link met het burgerschapsonderwijs. Daarnaast krijgen onze leerlingen de kans om de culturele rijkdom van Den Haag ter ervaren zowel als kijker en als maker.  

 Culturele instellingen houden door de samenwerking voeding met wat er maatschappelijk speelt. Het Johan de Witt is een school die midden in de maatschappij staat en waar alle grote (mondiale) vraagstukken aanwezig zijn. 

Wij zien onze leerlingpopulatie als een leergemeenschap die model kan staan voor de Nederlandse samenleving van de toekomst.  

 Samen zoeken we naar nieuwe, hybride en interculturele vormen van kunst én kunstonderwijs. Hiermee doen we recht aan de diversiteit van onze leerlingen en leveren we een bijdrage aan kansengelijkheid 

 

partners
 • Art-S-Cool , Den Haag
 • Het Kunstmuseum Den Haag , Den Haag
 • Het Nationale Theater , Den Haag
 • Het Residentie Orkest, Den Haag
 • Korzo , Den Haag
 • Popschool Den Haag, Den Haag
 • Huis van Gedichten , Den Haag
 • Filmhuis Den Haag , Den Haag
 • Koninklijke Academie van Beeldende kunsten , Den Haag
 • Laaktheater , Den Haag
 • Nest ruimte voor Kunst , Den Haag
 • Styles academy , Den Haag
Bekijk de onderbouw vakken
 • Dans
 • Theater
 • Beeldende vorming
 • Muziek
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • Beeldende vorming (Kunstv. 2)
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Muziek (Kunstv. 2)
 • Drama (Kunst-drama)
 • Drama (Kunstv. 2)
 • Kunst Algemeen
 • Filosofie
 • Mode
 • Theatervormgeving
 • Design
 • Tekenen
Johan de Witt Scholengroep, Den Haag
Glasblazerslaan 25
2512XW Den Haag
Zusterstraat 120
2512TP Den Haag
info@johandewittscholengroep.nl
070-3120750
www.johandewittscholengroep.nl
Contactpersoon Mechteld van Dijk
Coördinator Kunstonderwijs
m.vandijk@johandewittscholengroep.nl
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Country inside my head

Op basis van verhalen van onze leerlingen maakte Het Nationale Theater de prachtige voorstelling Country Inside my Head. Alle klassen uit leerjaar 2 hebben de voorstelling vorig jaar kunnen zien. En hoe terecht vinden we het dat dit volgens de NRC een van de beste jongere voorstellingen van 2021 was.
project

Volta! Werken met Oscar.

8 weken lang, waarvan 4 keer in de elektriciteitfabriek, werkten leerlingen aan hun eigen kunstwerk voor op de achtbaan van Oskar Peters.
project

Taal van mijn Hart

Alle vóórexamenklassen hebben tijdens lessen Nederlands vier workshops creatief schrijven gerkegen onder leiding van gastdocenten van Huis van Gedichten. Prachtige teksten die we laten zien in het magazin "Taal van mijn Hart" en in de school.
Download project
project

Rabs-festival

We doen graag mee aan het RAB’S middelbare scholieren theaterfestival. Een dag vol ontmoetingen, verbinding, voorstellingen en workshops. Tijdens het RAB’S gaan scholen uit Den Haag en omgeving met elkaar de theatrale strijd aan.
project

4 mei herdenking

Ieder jaar voorafgaand aan dodenherdenking, krijgen leerlingen van Johan de Witt les van Huis van Gedichten. De leerlingen vertalen hierbij Dodenherdenking naar hun eigen leven; ze doorvoelen waar Dodenherdenking over gaat. Vinden hierbij hun eigen woorden en ervaren zo de kracht van poëzie. Zowel bij het maken, als bij de voordracht.