Lentiz Floracollege

Floracollege

Lentiz Floracollege
  • Expertises:
  • Authentiek leren
  • Internationalisering
  • Podiumkunsten
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Floracollege is een ondernemende, eigenzinnige vmbo-school voor alle leerwegen. Juist voor vmbo-leerlingen is cultuureducatie hét middel om hun zelfbeeld en eigenwaarde te vergroten en ervaringen en vaardigheden op te doen waar ze hun hele leven profijt van hebben.

De school onderscheidt zich binnen het Westland door duidelijke profilering als school voor beeldende kunst, muziek, dans en theater. Jaarlijks produceert het Floracollege twee grote musicalproducties die door drie- tot vierduizend bezoekers worden bekeken. Middels kunstklassen en een schoolbrede musicalklas krijgen de leerlingen ruimte en kans voor verbreding en verdieping. Als een van de weinige vmbo-scholen wordt er de mogelijkheid geboden om naast Beeldende Vakken ook eindexamen te doen in Drama.

verankering

Het Floracollege is een brede vmbo met de leerwegen BBL, kBL, GL en TL. Juist voor onze leerlingen – voor wie kunst en cultuur niet altijd vanzelfsrpekend zijn – vinden wij cultuureducatie van groot belang. Kunst verbreedt niet alleen je zicht op de mens en de maatschappij, maar kunst en cultuur zijn bij uitstek middelen om te verbroederen, om vooroordelen weg te nemen en anderen te accepteren.

Wij bieden daarom standaard 4 uur kunstvakken per week aan alle leerlingen. Verdieping is mogelijk voor de leeringen van onze kunstklassen. Schoolbreed kunnen leerlingen meewerken aan onze grote musicalproducties en talloze andere culturele activiteiten.

partners
  • Westlandtheater De Naald, Naaldwijk
  • Stichting Beeldende Kunst Westland (Kunsthuis 18), Naaldwijk
  • MBO Theaterschool, Rotterdam
Bekijk de onderbouw vakken
  • Kunst & Cultuur
Bekijk de bovenbouw vakken
  • Beeldende vorming (Kunstv. 2)
Lentiz, Floracollege
Burgemeester Elsenweg 8
2671DC Naaldwijk
0174-671170
www.lentiz.nl
Contactpersoon Hans Tobel
Cultuurcoördinator
htobel@lentiz.nl
Leernetwerken
Cultuurbeleid, Vmbo
Schooltype
VMBO

Onze projecten

project

De 7 Meisjes van de Maneschijn

Ieder jaar spelen leerlingen van de tweede klas Kunstklassen een speciale kindervoorstelling die bedoeld is voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Hiervoor worden de leerlingen van groep 3 t/m 6 van de Westlandse basisscholen uitgenodigd. In november zullen naar schatting zo'n 1200 kinderen ons Floratheater bezoeken om deze musical te bekijken.