Lentiz Floracollege

Floracollege

Lentiz Floracollege
 • Expertises:
 • Authentiek leren
 • Internationalisering
 • Podiumkunsten
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Floracollege is een ondernemende, eigenzinnige vmbo-school voor alle leerwegen. Juist voor vmbo-leerlingen is cultuureducatie hét middel om hun zelfbeeld en eigenwaarde te vergroten en ervaringen en vaardigheden op te doen waar ze hun hele leven profijt van hebben.

De school onderscheidt zich binnen het Westland door duidelijke profilering als school voor beeldende kunst, muziek, dans en theater. Jaarlijks produceert het Floracollege twee grote musicalproducties die door drie- tot vierduizend bezoekers worden bekeken. Middels kunstklassen en een schoolbrede musicalklas krijgen de leerlingen ruimte en kans voor verbreding en verdieping. Als een van de weinige vmbo-scholen wordt er de mogelijkheid geboden om naast Beeldende Vakken ook eindexamen te doen in Drama.

verankering

Het Floracollege is een brede vmbo met de leerwegen BBL, kBL, GL en TL. Juist voor onze leerlingen – voor wie kunst en cultuur niet altijd vanzelfsprekend zijn – vinden wij cultuureducatie van groot belang. Kunst verbreedt niet alleen je zicht op de mens en de maatschappij, maar kunst en cultuur zijn bij uitstek middelen om te verbroederen, om vooroordelen weg te nemen en anderen te accepteren.

Wij bieden daarom standaard 180 minuten kunstvakken per week aan alle leerlingen. Verdieping is mogelijk voor de leerlingen van onze kunstklassen. Schoolbreed kunnen leerlingen meewerken aan onze grote musicalproducties en talloze andere culturele activiteiten.

meerwaarde

Kunst- en cultuuronderwijs is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend in het voorgezet onderwijs en al helemaal niet op brede VMBO-scholen. Op het Floracollege is het ons gelukt om dit juist een prominente plek in het curriculum te geven. Het is verweven in de organisaDe en het beïnvloedt en vormt, in meer of mindere mate, iedere leerling van het Floracollege. Het belang dat wij hechten aan het kunst- en cultuur komt tot uiDng in onze verschillende programmalijnen in zowel de onderbouw als de bovenbouw. Het bestaat uit een generiek deel voor alle leerlingen van het Floracollege en geïnteresseerde leerlingen kunnen zich breder ontwikkelen en specialiseren doormiddel van het volgen van verschillende programmalijnen naar keuze.

partners
 • Westlandtheater De Naald, Naaldwijk
 • Stichting Beeldende Kunst Westland (Kunsthalte 6)), Naaldwijk
 • ,
 • NME-Foundation/DAPA, Den Haag
 • Muziekvereniging De Phoenix, Wateringen
 • Kuopion Taidelukio Lumit, Kuopio - Finland
Bekijk de onderbouw vakken
 • Kunst & Cultuur
 • Theater
 • Theatertechniek
 • Dans
 • Musical
 • Drama
 • Beeldende vorming
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Theater
 • CKV
 • Dans (Kunst-dans)
 • Drama (Kunst-drama)
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
Lentiz, Floracollege
Burgemeester Elsenweg 8
2671DC NAALDWIJK
Postbus 3040
3130 CA VLAARDINGEN
floracollege@lentiz.nl
0174-671170
www.lentiz.nl
Contactpersoon Hans Tobel
Cultuurcoördinator
htobel01@lentiz.nl
Leernetwerken
Cultuurbeleid, Internationalisering, Vmbo
Schooltype
VMBO

Onze projecten

Het meisje met de Airpod
project

You Will Be Found

De musical 'You Will Be Found' is onderdeel van een groter educatief project -The Musical Connection -, dat is ontwikkeld door vier scholen: De Dutch Academy of Performing Arts en het Lentiz Floracollege uit Nederland, Kuopion Taidelukio Lumit uit Finland en de Stage School Hamburg uit Duitsland.
project

Florakunstexpo – Virtueel museum

Loop op je telefoon, tablet of computer door het digitale museum met de mooiste werken door de leerlingen van het Lentiz | Floracollege.
Te bewonderen op www.florakunstexpo.nl