Meander College

Meander College
 • Expertises:
 • Ambacht
 • Burgerschap
 • Podiumkunsten
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Meander College is een bruisende school voor mavo, havo en atheneum. We zijn een kleurrijke, open christelijke school met aandacht en respect voor elkaar. Hierdoor voelen leerlingen met verschillende achtergronden zich snel thuis. We zijn trots op de veilige en gemoedelijke sfeer op onze school. Deze draagt mede bij aan het behalen van top examenresultaten. Op per persoonlijke en betrokken wijze dagen we leerlingen uit om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ons motto is dan ook “Podium voor jouw talent!”.

Uitgangspunt op het Meander is dat leerlingen leren met plezier. Dat zij een goede relatie hebt met docenten en medeleerlingen en dat ze presteren op het niveau dat bij hen past. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich
in de breedte ontwikkelen. Natuurlijk gaan leerlingen in de eerste plaats voor het halen van een diploma, maar op het Meander kijken we graag een stukje verder. We willen dat leerlingen zich breed ontwikkelen, dus ook op sociaal-emotioneel, maatschappelijk én creatief gebied.

Cultuureducatie neemt dan ook een belangrijke plek in binnen onze school. De beleving van kunst en cultuur (actief en passief, individueel en met elkaar) vormt en inspireert. We bieden een groot scala aan activiteiten in het kader van kunstbeoefening, aan kunst gerelateerde uitingen – zoals literatuur en debat – en kennismaking met andere culturen. Deze activiteiten vinden plaats binnen de lessen, bij de kunstvakken, tijdens projectdagen in de onderbouw, bij de podiumvakken en buiten de lessen: in samenwerking met kunstinstellingen en andere scholen. Cultuureducatie is voor ons zowel middel als doel.

verankering

Verankering in de lessen
Alle leerlingen van het Meander komen in aanraking met kunst en cultuur. Wij sluiten aan bij de verschillen in talent en interesse middels een breed aanbod van kunstvakken. In de onderbouw volgen alle leerlingen muziek, tekenen, drama en handvaardigheid. In de bovenbouw zijn muziek en tekenen (oude stijl) examenvak. De liefhebbers kunnen ook voor Podium Theater Bovenbouw kiezen. Zowel het praktische als theoretische niveau dat behaald wordt voor deze vakken is hoog.

Daarnaast kiezen alle leerlingen in de onderbouw een podiumvak, te weten beeldend, sport, muziek, theater en techniek.

Podium Beeldend
Gek op tekenen of handvaardigheid? Bij dit podium ga je op zoek naar de kracht van beelden en vormgeving van films, animaties, foto’s, tijdschriften, kunst en kleding.Tijdens een podiumdag exposeer je je werk.

Podium Muziek
Loop je de hele dag te zingen, kun je geen muziekinstrument voorbij lopen zonder het even aan te raken of blink je uit op een instrument? Dan doe je auditie voor Podium Muziek! Tijdens een speciale avond presenteer je dat wat je hebt geleerd. Ook werk je samen met de bigband, het koor of het strijkensemble.

Podium Theater
Gek op toneelspelen? Dan is nu je kans om te ervaren hoe het is om zelf op een podium te staan! Tijdens Podium Theater krijgt je les van professionals en sluit je het jaar natuurlijk af met een spetterend optreden.

Verankering buiten de les
Het cultuurtraject in de onderbouw laat leerlingen kennismaken met allerlei uitingen van kunst en cultuur. Gedurende drie jaar komen alle kunstdisciplines aan bod. Leerlingen komen zowel actief (zelf doen) als passief (toeschouwend) in aanraking met dans, beeldende kunst, muziek en theater. Deze culturele activiteiten (voorstellingen en workshops) vinden plaats buiten de lessen. We nodigen hiervoor kunstenaars en professionele (theater)gezelschappen uit. De ene keer staat kennismaking met zoveel mogelijk disciplines centraal. Een ander moment is er juist sprake van verdieping in één discipline. In de bovenbouw loopt het cultuurtraject door. De leerlingen bezoeken elk jaar een voorstelling en is er een bezoek van een schrijver in klas 4.

meerwaarde

“Kennis brengt je tot de rand, creativiteit helpt je die grens te verleggen.” – Einstein

Onder creativiteit verstaan we op het Meander: out of the box kunnen denken, vernieuwend zijn en origineel. Een creatieve leerling, onderneemt, onderzoekt en is in staat om oplossingen te verzinnen. Of dat nou is op het gebied van techniek of van theater, met het vermogen tot anders denken kom je er altijd uit. Creativiteit omvat dus veel meer dan kunst, cultuur en vakken als drama en tekenen.

Uiteraard is er wel ruime aandacht voor culturele en kunstzinnige vorming, hetgeen inspireert en uitnodigt tot zelfontplooiing. Leerlingen van onze school zijn opvallend goed in:

 • het presenteren van zichzelf
 • zichzelf durven laten zien
 • zich kwetsbaar opstellen
 • communiceren
 • zichzelf zijn

Mooie podia die wij onze leerlingen van oudsher bieden, zijn:

De Meander Bigband                                                                                                                                                                        De Meander Bigband is de schoolband van het Meander College in Zwolle. De bigband treedt veel op en is onder andere te vinden op festivals in de wijde regio, maar ook in Shanghai en in de U.S.A. Als toehoorder beleef je een optreden van de Meander Bigband als een interactief muzikaal feestje met een veelheid aan muzikale stijlen.

Meander Vocaal                                                                                                                                                                               Het Meander Vocaal is het koor dat bestaat uit leerlingen van het Meander College die muziek als examenvak hebben in de Tweede Fase. Het koor geeft concerten binnen en buiten school en won ook al mooie prijzen.  Het repertoire is zeer gevarieerd: klassiek (Bach, Mozart, Mendelssohn, Fauré) pop en musical (o.a. The Sound of Music). Meestal wordt het Meander Vocaal begeleid door het Meander Strijkensemble.

Theaterproductie                                                                                                                                                              Jaarlijks is er een grote Meander-theaterproductie, waarvoor leerlingen auditie doen. Het niveau is bijzonder hoog. De producties worden soms in school opgevoerd, maar ook wel in schouwburg Odeon of theater De Spiegel. Bijzonder is dat licht en geluid worden verzorgd door leerlingen van Podium Techniek en door de licht en geluidsploeg.

Paas- en Kersviering
Op het Meander College komen we elkaar graag tegen. In en buiten de lessen, tijdens het dagelijkse bezinningsmoment en met diverse vieringen. We ontmoeten elkaar, ontdekken zo onze verschillen en overeenkomsten en geven samen betekenis aan levensvragen. Tijdens de paas- en kerstviering werken docenten en leerlingen vanuit de verschillende kunstdisciplines; theater, muziek en beeldend samen om samen te vieren en te bezinnen.

Meander’s Got Talent
Een culturele avond waarop zowel leerlingen als docenten kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Dansen, dichten, goochelen, zingen, etc. Alles mag en alles kan. Iedereen mag meedoen, zonder auditie.

 

partners
 • Schouwburg De Spiegel, Zwolle
 • Stadkamer , Zwolle
 • Kleinkunstig , Zwolle
 • Festival Woest , Zwolle
 • Toneelgroep Oostpool ,
 • Theatergroep Vis a Vis,
 • De schrijverscentrale ,
Bekijk de onderbouw vakken
 • Handvaardigheid
 • Tekenen
 • Drama
 • Muziek
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Tekenen (Oude stijl)
 • CKV
 • Muziek (Oude stijl)
 • Drama (niet-ex. vak)
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle
Postbus 557
8032 AN Zwolle
info@meandercollege.nl
088-8507770
www.meandercollege.nl
Contactpersoon Suzanne Visscher
coördinator kunst en cultuur
svisscher@meandercollege.nl
Leernetwerken
Cultuurbeleid, Podium voor cultuur
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten