Meander College

Meander College
 • Expertises:
 • Ambacht
 • Burgerschap
 • Podiumkunsten
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Meander College is een bruisende school voor mavo, havo en atheneum. We zijn een kleurrijke, open christelijke school met aandacht en respect voor elkaar. Hierdoor voelen leerlingen met verschillende achtergronden zich snel thuis. We zijn trots op de veilige en gemoedelijke sfeer op onze school. Deze draagt mede bij aan het behalen van top examenresultaten. Op per persoonlijke en betrokken wijze dagen we leerlingen uit om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ons motto is dan ook “Podium voor jouw talent!”.

Uitgangspunt op het Meander is dat leerlingen leren met plezier. Dat zij een goede relatie hebt met docenten en medeleerlingen en dat ze presteren op het niveau dat bij hen past. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich
in de breedte ontwikkelen. Natuurlijk gaan leerlingen in de eerste plaats voor het halen van een diploma, maar op het Meander kijken we graag een stukje verder. We willen dat leerlingen zich breed ontwikkelen, dus ook op sociaal-emotioneel, maatschappelijk én creatief gebied.

Cultuureducatie neemt dan ook een belangrijke plek in binnen onze school. De beleving van kunst en cultuur (actief en passief, individueel en met elkaar) vormt en inspireert. We bieden een groot scala aan activiteiten in het kader van kunstbeoefening, aan kunst gerelateerde uitingen – zoals literatuur en debat – en kennismaking met andere culturen. Deze activiteiten vinden plaats binnen de lessen, bij de kunstvakken, tijdens projectdagen in de onderbouw, bij de podiumvakken en buiten de lessen: in samenwerking met kunstinstellingen en andere scholen. Cultuureducatie is voor ons zowel middel als doel.

verankering

Verankering in de lessen
Alle leerlingen van het Meander komen in aanraking met kunst en cultuur. Wij sluiten aan bij de verschillen in talent en interesse middels een breed aanbod van kunstvakken. In de onderbouw volgen alle leerlingen muziek, tekenen, drama en handvaardigheid. In de bovenbouw zijn muziek en tekenen (oude stijl) examenvak. De liefhebbers kunnen ook voor Podium Theater Bovenbouw kiezen. Zowel het praktische als theoretische niveau dat behaald wordt voor deze vakken is hoog.

Daarnaast kiezen alle leerlingen in de onderbouw een podiumvak, te weten beeldend, sport, muziek, theater en techniek.

Podium Beeldend
Gek op tekenen of handvaardigheid? Bij dit podium ga je op zoek naar de kracht van beelden en vormgeving van films, animaties, foto’s, tijdschriften, kunst en kleding.Tijdens een podiumdag exposeer je je werk.

Podium Muziek
Loop je de hele dag te zingen, kun je geen muziekinstrument voorbij lopen zonder het even aan te raken of blink je uit op een instrument? Dan doe je auditie voor Podium Muziek! Tijdens een speciale avond presenteer je dat wat je hebt geleerd. Ook werk je samen met de bigband, het koor of het strijkensemble.

Podium Theater
Gek op toneelspelen? Dan is nu je kans om te ervaren hoe het is om zelf op een podium te staan! Tijdens Podium Theater krijgt je les van professionals en sluit je het jaar natuurlijk af met een spetterend optreden.

Verankering buiten de les
Het cultuurtraject in de onderbouw laat leerlingen kennismaken met allerlei uitingen van kunst en cultuur. Gedurende drie jaar komen alle kunstdisciplines aan bod. Leerlingen komen zowel actief (zelf doen) als passief (toeschouwend) in aanraking met dans, beeldende kunst, muziek en theater. Deze culturele activiteiten (voorstellingen en workshops) vinden plaats buiten de lessen. We nodigen hiervoor kunstenaars en professionele (theater)gezelschappen uit. De ene keer staat kennismaking met zoveel mogelijk disciplines centraal. Een ander moment is er juist sprake van verdieping in één discipline. In de bovenbouw loopt het cultuurtraject door. De leerlingen bezoeken elk jaar een voorstelling en is er een bezoek van een schrijver in klas 4.

Het Meander Cultuur DNA
Kunst en cultuur zijn geen op zichzelf staande onderdelen, maar krijgen mede betekenis/invulling tijdens andere vakken en leergebieden. Onder de noemer Het Meander Cultuur DNA is per vak door de secties in kaart gebracht op welke wijze kunst en cultuur ingezet/behandeld wordt. De uitwerking hiervan zal op onze nieuwe website worden geplaatst met per vak een eigen pagina met uitleg, inspirerende voorbeelden en opdrachten uit de lessen en bijbehorende databank. Op dit moment zijn Frans, Duits, Engels, economie en wiskunde reeds ingericht op de huidige website: https://www.meandercollege.nl/dna

De informatie is tevens beschikbaar via te scannen QR-codes op de Meander Cultuur DNA sokkels die op de verschillende lespleinen staan.

 

meerwaarde

Waarom wil het Meander College een cultuurprofielschool zijn?                                                                           

 • Kunst & cultuur dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling tot compleet mens: een adolescent die zowel zijn verstand als gevoel kent en gebruikt. Die doen, denken en ervaren samen laat komen en zo zichzelf leert kennen én uitdrukken.
 • Kunst & cultuur hebben een vormend karakter:- je leert jezelf verhouden tot de wereld
  – je leert om echt te kijken naar de wereld (natuur, maatschappij, cultuur, kunst)
  – je leert om te reageren op de wereld met klank, spel of beeldIn deze reactie stop je iets van jezelf, iets eigens. En met datgene wat je te zeggen, te verklanken of te verbeelden hebt, neem je je plek in. Een waardevolle vaardigheid op weg naar volwassen zijn.
 • Kunst & cultuur bieden de mogelijkheid tot andersoortig leren. Het beoefenen ervan stimuleert de nieuwsgierigheid, creativiteit en het vinden van uitingsvormen voor gedachten en gevoelens. Het nodigt uit tot samenwerken en daagt uit tot verplaatsing in de ideeën en tradities van anderen. Zo draagt cultuuronderwijs bij aan het besef onderdeel te zijn van een gemeenschap/maatschappij.
 • Kunst- en cultuureducatie draagt bij aan een leefbare, betere wereld. (Jonge) mensen die out of the box kunnen denken, onbevangen zijn, sociaal en in verbinding met de ander komen tot duurzame en creatieve oplossingen voor hedendaagse en toekomstige uitdagingen.

Waarom vinden wij kunst en cultuur op school belangrijk?

 • Je leert een ambacht door oefenen, trainen en focus en bereikt zo kwaliteit en diepgang
 • Je leert iets – anders of nieuws- maken; creërend vermogen; scheppen!
 • Je leert samen; kunst & cultuur is verbindend en kunst maak je niet alleen
 • Je leert over goed burgerschap; onderwerpen als sociale verantwoordelijkheid en het omgaan met diversiteit komen aan bod en vaardigheden als communiceren, samenwerken en kri­tisch denken spelen een belangrijke rol.
 • Je leert je verplaatsen in een ander.
 • Je leert jezelf kennen op nieuwe vlakken door ervarend leren; wat is jouw eigenheid/identiteit?
 • Je leert creatief denken en problemen oplossen door op verschillende manieren naar iets te kijken, te onderzoeken en te experimenteren.
 • Je leert je fantasie gebruiken, door speels te onderzoeken, te experimenteren en vrij te denken.
 • Je leert jezelf te laten zien. Kunst is altijd persoonlijk. Je laat altijd een stukje van jezelf zien in iets dat je maakt, doet of presenteert.
 • Je leert (met name bij muziek en drama) dat je onderdeel bent van een groter geheel.
  Er wordt gewerkt aan het groepsproces waarbij geen ruimte is voor ego’s.
 • Je leert presteren op een bepaald moment en presenteren voor publiek.
partners
 • Schouwburg De Spiegel, Zwolle
 • Stadkamer , Zwolle
 • Kleinkunstig , Zwolle
 • Festival Woest , Zwolle
 • Toneelgroep Oostpool , Arnhem
 • De stad verbeeldt, Zwolle
 • De schrijverscentrale , Amsterdam
 • Cross Your Borders , Nijmegen
 • Jonge Honden, Zwolle
 • ArtMile JAM, Japan
 • Festival Hoge Nood, Zwolle
 • CIBAP , Zwolle
 • ArtEZ, Zwolle
 • Company FunFair, Zwolle
 • CJP, Amsterdam
 • Wijkcentrum De Bolder , Zwolle
 • Stichting De Vuurvogel, Zwolle
Bekijk de onderbouw vakken
 • Handvaardigheid
 • Tekenen
 • Drama
 • Muziek
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Tekenen (Oude stijl)
 • CKV
 • Muziek (Oude stijl)
 • Drama (niet-ex. vak)
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle
Postbus 557
8032 AN Zwolle
info@meandercollege.nl
088-8507770
www.meandercollege.nl
Contactpersoon Suzanne Visscher
coördinator kunst en cultuur
svisscher@meandercollege.nl
Leernetwerken
Cultuurbeleid, Podium voor cultuur
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Globaland

In klas 3 ‘draait’ het onderwijsproject ‘Globaland XL’. Dit is een interactief burgerschapsproject over mondiale en maatschappelijke vraagstukken. Tijdens het project besturen leerlingen in groepjes, in een virtuele wereld hun eigen land. Middels creatieve spellen (muziek, film, sport, quiz, …) wordt geld verdiend dat kan worden ingezet om het land

Download project
project

Podiumdag

Elk jaar werken we nauw samen met de Zwolse organisatie Kleinkunstig. Kleinkunstig organiseert inmiddels een aantal jaren onze eerste Podiumdag van het jaar voor de onderbouw. Deze dag zit bomvol workshops waar leerlingen zich online voor in kunnen schrijven. Op deze manier kan elke leerling kiezen wat bij hem of haar past.
project

Festival Woest

Het Meander College neemt inmiddels een aantal jaren deel aan Festival Woest. Dit vormt een mooie aanvulling op ons curriculum. Tijdens het dagprogramma worden onze leerlingen getrakteerd op een voorstelling en diverse workshops. In de avonden biedt Woest diverse inspiratiesessies voor docenten en belanghebbenden bij het onderwijs van de toekomst.
project

Online expo – Podium Beeldend klas 3

In een jaar waarin vrijwel alles anders was, wist ook de Podium Beeldend de digitale dans niet te ontspringen. Met deze online variant boden we iedereen de gelegenheid om te genieten van al het mooie werk dat er in dit bijzondere jaar gemaakt werd: https://www.meandercollege.nl/online-expo