Metameer Jenaplan

Boxmeer

Metameer Jenaplan
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Burgerschap
 • Film
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

In ons jenaplanonderwijs gaan we op zoek naar de kwaliteiten van ieder afzonderlijk kind. Het is belangrijk dat docenten beseffen hoeveel invloed ze hebben.

Talentontwikkeling wordt gezien in breed perspectief: hoofd, hart en handen (de totale mens omvattend). We geven actief vorm aan een brede ontwikkeling van kinderen. De cognitieve ontwikkeling gaat hand in hand met de sociaal-emotionele ontwikkeling en creatieve ontwikkeling; ieder kind heeft anderen nodig om een eigen identiteit te ontwikkelen. Aandacht voor zowel de groep als voor het individu; in ons dagelijks lesgeven staan deze twee vormen centraal. Leren is een sociale en creatieve bezigheid met een individueel resultaat.

Wij beseffen dat we niet alleen in de wereld staan. Wij maken met elkaar de maatschappij, wij delen onze wereldruimte met elkaar. We zijn ervan overtuigd dat onze leerlingen nu en later deel uitmaken van een samenleving die groter  is dan alleen Nederland. Leerlingen worden voorbereid op een wereldburgerschap voor een duurzame samenleving.

Wij stimuleren onze leerlingen betrokken, ondernemend en nieuwsgierig te zijn.

Vaardigheden die in ieder mens aanwezig zijn en die gevoed en gestimuleerd dienen te worden zou je kunnen samenpakken in vijf C’s:

 • Communicatie

Kunst en cultuureducatie leert hoe je jezelf kunt uitdrukken en verwoorden op meer dan één manier. Daarmee kun je aan de ander laten zien wie je bent, waar je staat en wat je mening is.

 • Cognitie

Kennis is macht maar geeft ook kracht om initiatieven te nemen tot verdere groei. Cognitie gaat over ordening van feiten maar ook over betekenis. Ordening en betekenisgeving zijn beiden belangrijke aspecten binnen de kunstvaklessen en komen voortdurende aan bod binnen elke leeropdracht.

 • Conditie

Goed zorg dragen voor lichaam en geest is een belangrijke voorwaarde voor elk mens om goed in balans te blijven. Kunstvaklessen helpen die balans te behouden of te herstellen.

 • Creativiteit

Puzzelen, speuren naar mogelijkheden is nog niet zo simpel. Vaak wordt gezocht naar een snelle oplossing van een probleem omdat het ons in de weg staat. Een creatief proces is een voortdurende uitwisseling tussen ratio en gevoelsmatig handelen, tussen analyseren en associëren, tussen convergent en divergent denken. Zo komen we tot andere invalshoeken. Onze maatschappij is ondenkbaar zonder creatieve processen. Creativiteit is eigenlijk denken met je gevoel en voelen met je hersens. Het is niet iets wat zomaar komt aanwaaien. Tijdens lessen kunst oefen je steeds meer dit creatieve proces. Een creatief proces is gebaseerd op ervaring en heeft tijd nodig.

 • Curiositeit

Als een mens nieuwsgierig is komt hij in beweging, gaat op zoek, wil weten, kennen, begrijpen en ontmoeten. Curiositeit verbindt de andere vier C’s en is van groot belang in de ontwikkeling van jonge mensen. Kunsteducatie wekt de nieuwsgierigheid.

Spel, werk, gesprek en vieren

De vier werkvormen die op  en jenaplanschool het fundament vormen waarop elke les is gebouwd. Bovenstaande vijf C’s komen in samenhang terug in die werkvormen. Elke werkvorm legt zijn eigen nadruk. Zo krijgt de creatieve ontwikkeling van leerlingen ruim aandacht  in de werkvormen spel en viering. De cognitieve ontwikkeling vindt vooral plaats in het werk (samen of zelfstandig).

Binnen de kunstvakkenlessen maken we op een vanzelfsprekende manier gebruik maken van alle vijf C’s en wisselen we de verschillende werkvormen af binnen een les of een lessencyclus.

Zo oefent en leert elke leerling voortdurend om zijn eigen talenten op unieke wijze vorm te geven en in de wereld te zetten.

 

verankering

Metameer jenaplan Boxmeer mag zich sinds 2015 cultuurprofielschool noemen.
Cultuureducatie heeft een vanzelfsprekende plek in het jenaplanonderwijs. De kernwaarden van het jenaplanonderwijs zijn onlosmakelijk verbonden met de waarden binnen de kunstvaklessen. Volgens cultuurcoördinator Marion Arts dragen kunstonderwijs en jenaplanonderwijs bij aan de ontwikkeling van vaardigheden in de 21ste eeuw. Werken vanuit nieuwsgierigheid, samenwerken, problemen oplossen, creativiteit, kritisch denken en presenteren komen terug bij een breed vak als kunst. Marion: “Op het gebied van kunst en cultuur biedt onze school de leerlingen een veilige omgeving waarin zij hun talenten en sociale en intellectuele vaardigheden zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Zij worden veelvuldig in aanraking gebracht met cultuur en oefenen zich in de kunsten. Voor iedereen is er ruimte om talenten op eigen wijze te ontwikkelen en te presenteren.”

Cultuuronderwijs op jenaplan blijft in beweging. De school werkt samen met gastdocenten en studenten van het hoger kunstonderwijs en mag gebruikmaken van de theaterfaciliteiten in De Weijer.
Voor de toekomst ziet de cultuurcoördinator meer mogelijkheden: het invoeren van muziek, dans en beeldende kunst op het examen en vakoverstijgende projecten met de leergebieden Nederlands, Duits, geschiedenis en tweetalig onderwijs.

meerwaarde

Leerlingen aan het woord:

Kleurrijke school
Vwo 3-leerling Pleun Hendriks uit Afferden noemt het brede kunstaanbod een pluspunt. Leerlingen krijgen in de onderbouw vakken dans, drama, muziek, handvaardigheid en beeldende kunst. “Ik kan kijken wat ik leuk vind. Ze besteden hier veel tijd aan kunst. Dat zie je ook aan de school. Ik vind jenaplan een kleurrijke school in vergelijking met andere scholen. Veel kunstwerken zijn door leerlingen gemaakt, bijvoorbeeld de wensboom, en op de gang is een museum.”

Ambassadeur
Leerlingen kunnen bij Metameer jenaplan ook meedoen aan een naschools cultuurprogramma. Voorbeelden daarvan zijn een musical, event management en een open podium. Miguel Laugs uit Cuijk presenteerde het open podium. “Drie jaar geleden mocht ik mee naar het glazen huis van 3FM Serious Request. Dat heeft mij geïnspireerd. Ik werk nu bij Omroep Venray en als ik wil mag ik een keer naar 3FM.”
Jenaplan biedt de havo 3-leerling de kans om meer ervaring met presenteren op te doen. Hij is een trotse ambassadeur: “Ook buiten school wordt van alles georganiseerd. Ze zijn hier veel op kunst en cultuur gericht. Je denkt erover na in de les waardoor je je creativiteit ontwikkelt. Ik zou niet op een andere school willen zitten.”

 

partners
 • De Weijer, Boxmeer
Bekijk de onderbouw vakken
 • Dans
 • CKV junior
 • Theater
 • Tekenen
 • Musical
 • Drama
 • Beeldende vorming
 • Muziek
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Tekenen
 • Dans (niet-ex. vak)
Metameer Jenaplan, Boxmeer
Stationsweg 5
5831ND Boxmeer
Stevensbeekseweg 8a
5844 AB Stevensbeek
0485-571434
www.metameer.nl
Contactpersoon Lory Caldarella
Cultuurcoördinator
l.caldarella@metameer.nl
Leernetwerken
Vmbo
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Project vrijheid

Tijdens het project vrijheid werken de vakken geschiedenis, nederlands en kunst en cultuur samen.
Er word verteld over de wereldoorlogen, de kinderen gaan naar het Oorlogsmuseum. Ze gaan op bezoek bij een veteraan. Er wordt een boek gelezen over dit thema en zij maken een werkstuk tijdens een workshop op school.
grimeren
Leerlingen hebben geleerd om elkaar te schminken en zetten deze vaardigheid in tijdens de musicalvoorstelling van de school.
inspiratie voorstelling in de aula
voorstelling 3e klas samenwerking K&C en D&P