Metameer Jenaplan

Boxmeer

Metameer Jenaplan
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Burgerschap
 • Film
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Metameer – de School van de Toekomst – is een krachtige regionale leergemeenschap voor voortgezet onderwijs waar leerlingen én medewerkers bouwen aan wie ze in wezen zijn. Vanuit onze kernwaarden open, inspirerend, nieuwsgierig en eigen-wijs bieden we leerlingen de kans om zichzelf breed te ontwikkelen.

Metameer jenaplan Boxmeer is een school voor voortgezet onderwijs volgens het jenaplanconcept. Leerlingen leren bij ons door te denken, te voelen en te ervaren. Alleen en met anderen ontdekken ze de wereld om hen heen. Dat doet iedereen op zijn eigen, unieke manier. Wij leren volgens vier basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering. Daarnaast hanteren wij tien jenaplanessenties: openstaan voor continu leren, doelen stellen en realiseren, verantwoorden, impulsbeheersing, ondernemen, zorgdragen, samenwerken, creëren, communiceren en presenteren. Zo willen we de leerlingen voorbereiden op wereldburgerschap in een duurzame samenleving.

 

verankering

Wij vinden het belangrijk dat alle medewerkers die op onze school werken, bekend zijn met ons cultuurprofiel en dat ook goed uitdragen. Dit is zichtbaar in veel vaklessen waar docenten met regelmaat activiteiten of vormen ondernemen of gebruiken die haken aan ons cultuuronderwijs.

Wij bieden de volgende kunstdisciplines aan: beeldende vorming 2D, beeldende vorming 3D, dans & drama, muziek en een vakoverstijgend vak, dat wij kunstvak1 noemen.

Talentprogramma kunst & cultuur: Metameer jenaplan kent vijf talentprogramma’s te weten: de schoolband, de dancecrew, de acteerclub, het beeldend talentteam en het open podium. De talentontwikkeling richt zich op ambities van leerlingen om een creatief beroep te beoefenen, maar ook op een betekenisvolle vrijetijdsbesteding. Er zijn voor de leerling geen extra kosten aan verbonden.

Projecten / de méérweken: Viermaal per jaar vindt er schoolbreed een projectweek plaats waarin leerlingen verdiepende en afrondende activiteiten krijgen aangeboden. Vanuit het leergebied Kunst & Cultuur zijn dit museumbezoeken, workshops en voorstellingen.

Metameer jenaplan kent een tweetalige stroom, voor zowel havo/vwo-leerlingen als vmbo-leerlingen. Binnen deze stroom krijgen leerlingen o.a. het vak world citizenship lesson (WCL). Eén van de lesdoelen bij WCL is het ervaren en kunnen benoemen van de multiculturele aspecten van kunst en cultuur in de samenleving. De leerlingen van tweetalig onderwijs (tto) houden een Engelstalig portfolio bij. Dat bestaat uit bijdragen van alle leergebieden in de vorm van opdrachten gericht op wereldburgerschap.

meerwaarde

Voor ons is kunst- en cultuuronderwijs bij uitstek een manier om jezelf, de ander en de wereld beter te leren kennen. Kunst en cultuur dagen uit om met een open en onderzoekende houding grenzen te verleggen en stimuleert het creatief denken.

 • Genieten van kunst en cultuur

Wij willen leerlingen graag in aanraking laten komen met verschillende kunstdisciplines, artiesten en cultuurinstellingen. We zien kunst en cultuur als een verrijking van het leven en een onmisbaar element voor de identiteitsontwikkeling van elk mens.

 • Ontwikkelen van vaardigheden

Wij bieden een rijk aanbod aan kunst- en cultuurervaringen in onze lessen en projecten. Hierdoor kunnen leerlingen vaardigheden ontwikkelen. Leerlingen kunnen:

 • Grenzen verleggen
 • Verantwoorde keuzes maken
 • Experimenteren en ontdekken
 • Uitproberen en fouten maken
 • Gericht kijken, analyseren en ondervragen
 • Associëren
 • Ontwerpen en creëren
 • Reflecteren
 • Samenwerken
 • Presenteren

 

 • Talentontwikkeling

Naast het aanleren van algemene vaardigheden willen we leerlingen ook de mogelijkheid bieden om te excelleren. We willen graag dat de leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. De talentontwikkeling richt zich op ambities van leerlingen om een creatief beroep te beoefenen, maar ook op een betekenisvolle vrijetijdsbesteding.

 

 • Mediawijs

We willen graag dat leerlingen kritisch nadenken en ‘beeldtaal’ beter leren begrijpen en gebruiken. Vooral bij de beeldende vakken en kunstvak besteden we veel aandacht aan de zeggingskracht van beelden, boodschappen die zonder woorden worden gegeven. In onze maatschappij is het van belang om beeldtaal te kunnen analyseren, te begrijpen en kritisch te zijn.

partners
 • De Weijer, Boxmeer
 • Bibliotheek , Boxmeer
 • 4XM Workshops, Mill
 • ArtEZ, Arnhem
 • Basisschool de Peppels/Canadas, Boxmeer
 • Oorlogs- en verzetsmuseum, Overloon
 • Impresariaat Uit de Kunst , Utrecht
 • Kleinkunstig Workshops, Zwolle
 • Euregio Rijn-Waal, Kleve (Duitsland)
Bekijk de onderbouw vakken
 • Dans
 • CKV junior
 • Theater
 • Tekenen
 • Drama
 • Beeldende vorming
 • Muziek
 • Toneel
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Tekenen
 • Dans (niet-ex. vak)
 • Handvaardigheid
 • Muziek (niet-ex. vak)
Metameer Jenaplan, Boxmeer
Stationsweg 5
5831ND Boxmeer
Stevensbeekseweg 8a
5844 AB Stevensbeek
0485-571434
www.metameer.nl
Contactpersoon Sophie Bläser
Cultuurcoördinator
S.blaser@metameer.nl
Leernetwerken
Vmbo
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

Dancecrew
Dancecrew op het Halloweenfeest
project

Workshopdag Afrikaanse dans en muziek

Diverse podiumworkshops worden afgesloten met een grote gezamenlijke viering in de aula. De workshops staan in het teken van Afrikaanse zang, dans en muziek.
Museumbezoek
Museumbezoek
project

Project vrijheid

Samenwerkingsproject tussen de kunstvakken, Nederlands en geschiedenis rond het thema vrijheid in de periode voorafgaand aan de herdenking op 4 mei en het vieren van de vrijheid op 5 mei.
Inspiratievoorstelling
Inspiratievoorstelling
Schoolband
Freedom'S Cool Festival