Montessori College Nijmegen

Kwakkenberg

Montessori College Nijmegen
 • Expertises:
 • Artistiek onderzoek
 • Authentiek leren
 • Culturele diversiteit
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Montessori College in beeld

Het Montessori College Nijmegen baseert het onderwijs op de pedagogie van Maria Montessori, waarbij het kind en zijn totale ontwikkeling centraal staan. Zelfstandigheid, Creativiteit en Maatschappelijke Bewustwording zijn de drie kerndoelen van het Montessori onderwijs en belangrijke begrippen in onze visie en aanpak.

De school gelooft in het vermogen van jongeren om te groeien. We zijn ervan overtuigd dat zij veel meer kunnen dan zo op het eerste gezicht soms lijkt. Jongeren verdienen in onze ogen de ruimte om te laten zien waar hun “leerkracht” ligt. Naast de cognitieve ontwikkeling kiest de school heel bewust voor het stimuleren van de sociaal-emotionele, sportieve en culturele ontwikkeling van leerlingen.

De school is een werkplaats voor een goede voorbereiding op de toekomst. Meer dan dat: het is een plezierige leef- en leergemeenschap met aandacht en ruimte voor elkaar.

Het Verenigd Montessori Onderwijs (VMO) heeft naast de bovengenoemde kerndoelen zes karakteristieken beschreven die kenmerkend zijn voor het middelbaar Montessori onderwijs. Ook voor de kunst- en cultuurvakken zijn deze karakteristieken een leidraad.

 • Hoofd, hart en handen
 • Leren kiezen
 • Reflecteren
 • Sociaal leren
 • Samenhang in de leerstof
 • Culturele interactie binnen en buiten de school

 

 

 

verankering

Kunst en cultuur komen op zes verschillende manieren terug in ons onderwijs, variërend van een breed programma voor alle leerlingen tot een keuzeprogramma met als einde daarvan een specialistisch programma:

1. Alle leerlingen van vmbo-t , havo en vwo volgen lessen in de verschillende musische vakken,  tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. In de onderbouw van het MMvmbo zijn de musische vakken gebundeld in het Talentgebied Talent en Expressie , De talentgebieden werken gedurende  8 weken  aan een thema .Dit thema wordt afgesloten met een  presentatie waarin tal van creatieve werkvormen gebruikt worden. Vakken in de bovenbouw zijn: Beeldende vorming CKV, Kunst & Cultuur en Muziek (Kunstvakken 2), KVKV in het MMmbo en het Kunst+ programma een verdiepingsprograma in de bovenbouw voor havo 5 en vwo 5 en 6
2 Er is voor alle leerlingen een breed cultuurprogramma georganiseerd/samengesteld door de cultuurcoördinatoren per locatie. Denk aan culturele avonden, voorstellingen en cultuurdagen in de mixweken waarbij leerlingen, ouders en gastdocenten samenwerken. Het accent ligt hierbij niet op passieve cultuurconsumptie, maar op actieve deelname. Leerlingen worden hierbij uitgedaagd om niet alleen publiek te zijn maar ook beoefenaar.
3. Er is een keuzemogelijkheid voor de Cultuurstroom van klas 1t/m 3  in de onderbouw havo/vwo/Vmbo-T. In de cultuurstroom wordt gewerkt aan vak integrerende  cultuurprojecten vaak in samenwerking met musea en of kunstenaars. Deze projecten worden  afgesloten met een presentatie voor leerlingen en ouders binnen of buiten de school. Tevens  het Cultuurbreed programma hier volgende leerlingen van de cultuurstroom 3 en 4 havo en vwo een workshop programma. In de bovenbouw kan er gekozen worden voor  de examenvakken muziek en tekenen binnen THV.
4. Er zijn Vakoverstijgende projecten van vmbo t/m v+ waarbij de nadruk ligt op vak integratie en het bevorderen van de transfer van vakkennis en het zien van samenhang binnen vakken.
5. Cultuuractiviteiten en Internationalisering zijn een wezenlijk onderdeel van het programma: eendaagse en meerdaagse en binnen- en buitenlandse reizen, activiteitenweken en excursies.
6. De kunst- en cultuurvakken profileren zich heel actief binnen de diverse locaties door samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere vakgebieden binnen school en culturele instellingen buiten school.

meerwaarde

We werken aan een brede culturele vorming waarin alle kunstvakken aangeboden worden, waaronder ook multimedia. Onze uitgangspunten ‘kunst doen, zien en beleven’ en ‘cultuur bestuderen’ komen onder andere in de verschillende projecten aan bod. Het Montessori College Nijmegen is niet voor niets een cultuurprofielschool: een school die zich bewust profileert op het gebied van kunst en cultuur en daartoe structurele samenwerkingsverbanden aangaat met de (culturele) omgeving. Vanaf de eerste schooldag komen leerlingen in aanraking met allerlei vormen van kunst en cultuur. In de kunst en cultuurlessen werken  leerlingen aan opdrachten die hen prikkelen en leren hun creativiteit te gebruiken.
De kunstvakken op het Montessori College bieden verdieping in hoe de (kunst)wereld zich historisch heeft ontwikkeld en geeft leerlingen de mogelijkheid zelf vorm te geven aan hun ideeën, artistieke behoeften en persoonlijke ontwikkeling. Om dat zo goed mogelijk te ondersteunen, ligt de nadruk in de lessen op het procesmatige karakter van de kunstontwikkeling. Dat houdt onder andere in dat de focus niet alleen op een eindproduct ligt, maar op het gehele artistieke proces van concept, via experimenten naar een (voorlopige) conclusie in de vorm van een eindwerk, presentatie of uitvoering. Zo leren leerlingen hun kennis, gevoelens en ideeën vorm te geven en technieken te gebruiken door hoofd, hart en handen aan het werk te zetten. Ze leren beelden maken, verhalen vertellen, musiceren en op allerlei andere manieren uiting te geven aan hun gedachtengoed. Ze gaan op zoek naar hun passie en vinden creatieve oplossingen voor uitdagende problemen.

partners
 • Museum het Valkhof , Nijmegen
 • Huis voor de Kunsten de Lindenberg, Nijmegen
 • Filmcentrum Lux, Nijmegen
 • CU Dance dansschool , Nijmegen
 • De Honig, kunstenaarscentrum, Nijmegen
 • Museumpark Orientalis, Berg en dal
 • Afrika museum, Berg en dal
 • Kroller Muller Museum , Otterloo
 • Kleinkunstig , Nijmegen
 • In de Kazerne kunstenaars ateleirs, Nijmegen
 • ID Dansschool , Nijmegen
 • Poeziekoerier , Nijmegen
 • Europareizen,
 • Stichting Pan, Nijmegen
 • Cultuur en School CeSN, Nijmegen
 • Centrum Beeldende Kunst, Nijmegen
 • het Gelders Orkest , Nijmegen
 • De Vasim kunst en cultuur centrum, Nijmegen
 • Museum de Pont,
 • Gemeentemuseum Den Haag,
 • Kunsthal, Rotterdam
 • Openlucht museum, Arnhem
 • Rijksmuseum, Amsterdam
 • Stedelijk museum, Amsterdam
Bekijk de onderbouw vakken
 • Drama
 • Kunstklassen
 • Tekenen
 • Handvaardigheid
 • Muziek
 • Film
 • Beeldende vorming
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Atelier
 • Beeldende vorming (niet-ex. vak)
 • Tekenen (Oude stijl)
 • Muziek (Kunstv. 2)
 • Tekenen
 • Kunstgeschiedenis
 • Filosofie
 • CKV
Montessori College Nijmegen, Kwakkenberg
Kwakkenbergweg 27 en 33
6523 MJ Nijmegen
kwakkenbergweg
6523MJ Nijmegen
info@montessoricollege.nl
024-3283000
www.montessoricollege.nl
Contactpersoon Jacob Westra
sectordirecteur Kwakkenbergweg
j.westra@montessoricollege.nl
Leernetwerken
Cultuurbeleid
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Voordrachtsfestival Nijmegen

De jaarlijks terugkerende theatervoorstelling wordt door 20 leerlingen THV 3 t/m 6 gemaakt en gespeeld in De Lindenberg (huis voor de kunsten in Nijmegen). Het landelijke boekenweekthema is daarvoor de inspiratiebron. Het samen creëren van een voorstelling is de kracht van een bijzonder maakproces. Het eindproduct (totaaltheater)
Voordrachtsfestival Nijmegen
Hoofdgebouw Kwakkenbergweg nr. 27
Affiche voordrachtsfestival
project

Portret van oud & jong door de cultuurstroom leerlingen

Kunstenaar Diederik Grootjans. Hij creëert een bijzondere ontmoeting tussen jongere en oudere schilders die hij elkaar laat portretteren
Affiche voordrachtsfestival
project

Finale culturele avond een college brede avond in het Huis voor de Kunsten de Lindenberg

Tijdens de jaarlijkse Culturele avond vertonen onze leerlingen hun 'kunsten' op een professioneel podium.
Er is veel aandacht voor diversiteit binnen het programma, jonge en oudere leerlingen, van VMmbo tot Vwo+, van eerste podium ervaring tot professionele amateurs
Affiche voordrachtsfestival
Mythes en Sagen: Greenscreen project. De leerlingen filmen hun eigen verhaal n.a.v. een verhaal uit de oudheid.
project

Samen werken met professionals: Scapino Dans Project

In samenwerking met professionals: Scapino Dans, een uitdaging voor onze leerlingen!
Fotografie en moderne media zijn geïntregeerd in onderwijs
project

Kunst zien beleven en doen!

Diverse vakgebieden maken deel uit van ons regulier programma zoals: Beeldende vorming, Drama, Muziek, Film en Fotografie, Tekenen, techniek en presentatie.