Montessori Lyceum Amsterdam

Montessori Lyceum Amsterdam
 • Expertises:
 • Ambacht
 • Artistiek onderzoek
 • Podiumkunsten
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het MLA werkt vanuit de ideeën van onderwijsvernieuwer Maria Montessori (1870-1952). Zij ging uit van het vermogen van kinderen om zichzelf te ontwikkelen. Het centrale begrip is ‘help mij het zelf te doen’. De school is een stimulerende omgeving met goed onderwijs en leraren die de kinderen individueel begeleiden.
Het MLA  is een school waar leerlingen de ruimte krijgen om zich binnen een structuur zelf te ontwikkelen en waar medewerkers en leerlingen als gelijkwaardig worden gezien. Dat bepaalt de manier waarop ze met elkaar omgaan.
Alle montessorischolen in Nederland werken binnen een kader dat is vastgelegd in het document ‘Het montessorionderwijs in de 21e eeuw’.

Hoofd, hart en handen: montessorionderwijs is niet alleen gericht op de cognitieve ontwikkeling van de leerling, maar ook op de sociale, emotionele, creatieve en morele ontwikkeling. Door integratie van hoofd, hart en handen streeft het montessorionderwijs naar verdieping van leren.

Op het MLA is het cultuurprofiel overal in de school zichtbaar, niet alleen in de kunstvakken. We proberen zoveel mogelijk in de andere vakken voelbaar te maken hoe belangrijk kunst en cultuur voor ons is. Dit is ook duidelijk te zien in onze projectweken en werkweken. Daarnaast zijn er verschillende extra-curriculaire activiteiten voor de leerlingen die meer willen doen in de kunsten zoals deelname aan een school-productie, open podia, modeshow en deelname aan tentoonstellingen.

verankering

“Cultuur zit in de genen van het MLA,” aldus de visitatiecommissie van de ‘Vereniging Cultuurprofielscholen’.

In 2012 heeft het MLA het predicaat Cultuur Profiel School verworven. Het ontwikkelen van creativiteit en kennis over kunst en cultuur acht de school van grote betekenis. Voor ons is het van groot belang dat leerlingen door middel van kunstonderwijs beter in staat zijn zichzelf, de ander en de wereld te leren kennen. Kunst kent geen eenduidige waarheid en is daarin bij uitstek geschikt om leerlingen anders te leren denken en kijken dan in de andere schoolvakken gewoon is.

Creativiteit vormt, zowel met een grote C als met een kleine c, een van de brede ontwikkelingsdoelen van het voortgezet montessori onderwijs in Nederland. Creativiteit, ook in denken en handelen, heeft in het vernieuwingsonderwijs een bredere betekenis dan uitsluitend kunstgericht. Kunstonderwijs als zodanig biedt in het concept van leren met hoofd, hart en handen een combinatie van alle drie en zo is kunstonderwijs direct verbonden met de M van het Montessori Lyceum.

Kijk op ons kunstblog MLArts naar een aantal van de pareltjes van het MLA. Deze blog wordt onderhouden door de kunstvak-docenten.

meerwaarde

Mooie creatieve projecten zien we op alle ons omringende scholen. Op het MLA is het aanbod van kunst en cultuur echter meer dan alleen maar een extraatje. We geven in de onderbouw een gedegen basis in vier verschillende creatieve vakken en daarnaast kan een leerling voor een kunstklas, multimediaklas of ontwerpklas kiezen als vormen van verdieping. Wanneer een leerling dat wil zijn er verschillende creatieve eindexamenvakken om te kiezen- dat kan binnen elk profiel. Het niveau van deze examenvakken is dermate hoog dat leerlingen vaak zonder  probleem kunnen doorstromen naar kunstopleidingen.

Toch zien wij onszelf op het MLA   niet als een vooropleiding voor kunstopleidingen; veel meer zien wij kunst en cultuur als een onmisbaar aspect van de ontwikkeling van leerlingen richting volwassenheid. Het is deze ontwikkeling van de creatieve kijk op de wereld die past bij onze school en onze leerlingen. Natuurlijk zijn we er wel bij mee dat er toch heel veel van onze leerlingen kiezen voor een kunstopleiding.

 

partners
 • Stedelijk Museum, Amsterdam
 • Foam, Amsterdam
 • Rijksmuseum, Amsterdam
 • ITA, Amsterdam
 • Toneelmakerij, Amsterdam
 • Theatertroep, Amsterdam
 • Mocca, Amsterdam
 • Breitneracademie, Amsterdam
 • School der Poëzie, Amsterdam
 • Rialto, Amsterdam
 • IDFA, Amsterdam
 • ICK, Amsterdam
 • Goethe Instituut, Amsterdam
 • Ruigoord, Amsterdam
Bekijk de onderbouw vakken
 • Drama
 • Film
 • Kunstklassen
 • Musical
 • Muziek
 • Tekenen
 • Textiele werkvormen
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Drama (Kunstv. 2)
 • Tekenen (Oude stijl)
 • Filosofie
 • Muziek (niet-ex. vak)
 • Film
 • Kunst Algemeen
 • Mode
Montessori Lyceum Amsterdam
Pieter de Hoochstraat 59
1071ED Amsterdam
020-6767855
www.montessorilyceumamsterdam.nl
Contactpersoon Rogier Oversteegen, Lobke Band en Annemarie Buren
kunstcoördinator
r.oversteegen@msa.nl; l.band@msa.nl; a.buren@msa.nl
Leernetwerken
Creatieve industrie
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Broedplaats MLA

Veel van onze oud-leerlingen zijn werkzaam in één van de kunsten. Wij gebruiken dit 'cultureel erfgoed' door oud-leerlingen mee te laten werken aan projecten voor de leerlingen van nu. Zo zijn er reeds projecten geweest over fotografie, kunst, film, muziek, toegepaste kunst, literatuur/poëzie en theater. Elk project is weer heel anders.

Download project
project

Landkoffers

Samen met de School der Poëzie hebben we dit kunst/poëzie-project opgezet voor onze eersteklassen.
Leerlingen zijn de hele week met dit project bezig: ze schrijven een gedicht met de titel 'een herinnering die in mij leeft' en timmeren zelf een koffertje dat vervolgens een verbeelding van het gedicht wordt.