Montessori Lyceum Groningen

Helperbrink te Groningen

Montessori Lyceum Groningen
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Artistiek onderzoek
 • Burgerschap
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Leerlingen worden op onze school gestimuleerd hun talenten te ontplooien, ze mogen zichzelf zijn en ontdekken wie ze zijn en willen worden. Het is een gezellige school, leerlingen en docenten bepalen samen de sfeer; iedereen leert en ervaart. De aanpak is erop gericht dat leerlingen zich ontwikkelen op de manier die het best bij hen past. Dit doet onze school door doorlopende leerlijnen aan te bieden en door veel aandacht te besteden aan algemene vorming, kunst & cultuur en techniek. Doordat de school leerlingen helpt te ontdekken waar hun capaciteiten liggen, kunnen zij zich ontwikkelen tot totale, zelfbewuste persoonlijkheden.

 

Het Montessori Lyceum biedt uitdagend Montessorionderwijs. Uitgangspunt bij Montessori onderwijs is: hoofd, hart en handen: we zijn niet alleen gericht op kennisontwikkeling, ook op de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling. In onze sfeervolle omgeving kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot onafhankelijke jonge mensen die het belangrijk vinden zichzelf te zijn en anderen ook die ruimte te gunnen. Brede ontwikkeling van leerlingen staat voorop en de school is uitermate geschikt voor leerlingen die nieuwsgierig zijn, die willen ontdekken en onderzoeken en graag willen samenwerken. Er is aandacht voor verschillende leerstijlen en werkvormen. Ook is de buitenwereld een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Er is veel aandacht voor actuele gebeurtenissen. Ze worden aangemoedigd kritisch en creatief te denken en een moreel standpunt te vormen. ‘Help mij het zelf te doen’ is kenmerkend voor het onderwijs op deze school. Alle leerlingen zijn verschillend en leren op hun eigen manier. Op deze school kunnen zij zelfstandig en in hun eigen tempo aan het werk. De rol van de docent is hen daarbij te begeleiden en stimuleren. Doordat zij hulp krijgen bij het ontdekken van waar hun capaciteiten liggen en wat hun talenten zijn, kunnen zij zich ontwikkelen tot totale, zelfbewuste persoonlijkheden.

verankering

Op het Montessori Lyceum Groningen besteden wij veel aandacht aan kunst & cultuur. Dit speelt een belangrijke rol in het onderwijs als bron voor verbeelding en creatief denken. In jaar 1 en 2 kunnen leerlingen kiezen voor de kunst & cultuur stroom. In de onderbouw is er een ruim aanbod in kunstvakken: drama, handvaardigheid, muziek en tekenen. In de bovenbouw kun je bij ons op school examen doen in Kunst Muziek, Kunst Drama en Kunst Beeldend. Als officiële DAMU-school hebben we de wettelijke mogelijkheden om zeer talentvolle leerlingen te faciliteren om hun talent te ontwikkelen naast hun schoolcarrière. Wij bieden jaarlijks de Cultuurmarathon aan. Met een gevarieerd keuzeaanbod komen wij tegemoet aan de verschillen in talent. Naast de vakken in de lessentabel is er ruimte om je talenten verder te ontwikkelen. Zo is er de ‘Jong Talent Montessori’ klas, een samenwerking met het Prins Claus Conservatorium. Voor de drama leerlingen gaan we om het jaar naar Havenwerken, Deventer, waar leerlingen hun productie laten zien. Voor de beeldend leerlingen is er een nauwe samenwerking met Academie Minerva. Het E-lab wordt bij de onderbouw ingezet en bij de Make my day activiteiten, deze voor alle leerlingen beschikbaar.

Ons kunst- en cultuurprogramma is in de bovenbouw gericht op loopbaanmogelijkheden in de creatieve industrie, zodat leerlingen met een talent in deze richting aan hun trekken komen. Wij willen leerlingen met een talent voor kunst stimuleren dit talent te ontwikkelen en hen laten zien welke mogelijkheden er zijn om dit talent na hun periode bij ons op school verder te ontplooien.

meerwaarde

Gezien de missie van Montessori Lyceum Groningen is ruime aandacht voor cultuureducatie een bewuste keuze. Juist cultuureducatie doet een aanvullend appel op de leerling door bijvoorbeeld muziek te maken, toneel te spelen of te schilderen. Meer zintuigen worden aangesproken en leerlingen leren meer dan alleen cognitieve vaardigheden aan. Juist cultuureducatie daagt de leerling uit buiten grenzen te treden en stimuleert die grenzen te verkennen. Wij proberen de leerlingen uit te dagen om vanuit hun eigen belevingswereld grenzen te verleggen. Door in te gaan op de eigen leefomgeving van de jongeren slaan wij de brug tussen de eigen omgeving en het onbekende. Cultuureducatie leert leerlingen hun eigen cultuur te waarderen én te relativeren. Door leerlingen in aanraking te laten komen met andere culturen, hopen wij het begrip voor andere culturen te bevorderen. Verder vinden wij het belangrijk onze leerlingen fundamenteel in contact te brengen met de diverse kunstdisciplines. Wij willen leerlingen kennis laten maken met verschillende vormen van kunst en cultuur. Als bron van inspiratie en omdat het de culturele interesse van leerlingen verbreedt en – naar wij hopen – cultuurparticipatie op latere leeftijd stimuleert.

partners
 • Prins Claus Conservatorium, Groningen
 • Academie Minerva, Groningen
 • Noord Nederlands Toneel, Groningen
 • Forum, Groningen
 • Groninger Museum, Groningen
 • Theater de Steeg, Groningen
 • Centrum Beeldende Kunst, Groningen
 • Scheepvaartmuseum, Groningen
 • Grafisch museum, Groningen
 • Noorderlicht, Groningen
 • Onedayartist, Haren
 • Urban dance, Groningen
 • Urban House, Groningen
 • Garage TDI, Assen
 • Veel kunstenaars, Groningen en omgeving
Bekijk de onderbouw vakken
 • Atelier
 • Drama
 • Kunst & Cultuur
 • Muziek
 • Handvaardigheid
 • Tekenen
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Kunst Algemeen
 • Tekenen (Kunst-drama)
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • Drama (Kunst-drama)
Montessori Lyceum Groningen, Helperbrink te Groningen
Helperbrink 30
9722 EP Groningen
info@montessorilyceumgroningen.nl
050-3210580
montessorilyceumgroningen.nl
Contactpersoon Ingeborg Abrahamse en Jayanne Reddy
Cultuurcoördinator, docent beeldend, CKV en KUA
i.abrahamse@o2g2.nl
Leernetwerken
Techniek, Internationalisering, Talentontwikkeling
Schooltype
HAVO, VWO

Onze projecten

Een van de tekenlokalen
Muziekleerlingen
Leerlingen exposeren hun eindexamenwerk Kunst Beeldend in Minerva
Theatervoorstelling door leerlingen
project

Kunst en Cultuur atelier jaar 2

Jaar twee van onze kunst en cultuur klas hebben samen met het scheepvaartmuseum een museum binnen de school gemaakt. Leerlingen hebben in verschillende groepjes verschillende opdrachten gemaakt. merchandise, posters, uitnodigingen en de tentoongestelde objecten kiezen.