Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud

Nijmegen

Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud
 • Expertises:
 • Artistiek onderzoek
 • Film
 • Podiumkunsten
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

NSG Groenewoud is een middelbare school voor vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium. We begeleiden onze 1600 leerlingen in hun persoonlijke ontwikkeling in een veilige omgeving. We zijn een Bèta-excellentschool en een cultuurprofielschool. Dat zie je terug in ons gebouw; we hebben onder meer kunstlokalen, muziekstudio’s, een theaterzaal en in de aula is doorlopend een expositie van werk van leerlingen, vanuit de verschillende vakken.

In ons onderwijs stellen we creativiteit centraal: ons motto is ‘Creatief denken brengt je verder’. Onze visie op onderwijs en onze kernwaarden zijn richtinggevend voor het cultuurprofiel.

Leren doen leerlingen bij ons niet alleen in de les, maar ook daarbuiten. In projecten, excursies en op internationale reizen.

Voorbeeld van vakoverstijgende projecten is onze jaarlijkse NSG XPO: een bruisende dag voor alle leerlingen waarop zij workshops volgen op het snijvlak van kunst, innovatie en techniek.

Ook brengen we eens in de drie jaar een schoolbrede musical op de planken van de Stadsschouwburg Nijmegen. Zowel voor als achter de schermen werken leerlingen, medewerkers en ouders hieraan mee. Van orkest tot dans en van decor tot kostuum.

Daarnaast bieden we naast de lessen NSG XTRA: een uitgebreid aanbod van activiteiten, talentopleidingen en internationale (cultuur)reizen, waaronder theater maken, fotografie en de Vooropleiding Conservatorium.

verankering

Sinds 2009 is NSG Groenewoud cultuurprofielschool. Kunst en cultuur zijn vanzelfsprekend geïntegreerd in de dagelijkse lespraktijk. Anders gezegd: elk vak draagt naar vermogen bij om het profiel vorm te geven en elke leerling op onze school komt met kunst en cultuur in aanraking. Binnen de kaders van onze visie op onderwijs en cultuureducatie, onze kernwaarden en de criteria voor de cultuurprofielscholen is de eigenheid van NSG Groenwoud terug te vinden in de keuzes voor ‘kunst als middel’ en ‘kunst en bèta’.

In onze visie is leren méér dan alleen het opdoen van kennis en vaardigheden. Leerlingen leren pas echt als ze daar persoonlijk bij betrokken zijn. Cultuureducatie is een uitstekend middel om dit te bewerkstelligen. Kunst prikkelt, leidt tot verwondering en schudt wakker. Bovendien stimuleert cultuureducatie de ontwikkeling van een creatieve geest. Die kenmerkt zich door een onderzoekende houding, out-of-the-box en en probleemoplossend denken en handelen. Deze vaardigheden zijn onontbeerlijk voor succes in het latere leven.

Cultuureducatie draagt in ruime mate bij aan de persoonlijke ontwikkeling. De leerling leert zijn gevoelens en gedachten te uiten en zijn oorspronkelijkheid te ontdekken: wie ben ik, wat vind ik belangrijk? Kortom: hij ontwikkelt zijn eigen identiteit. Wanneer de leerling zichzelf heeft leren kennen, kan hij vervolgens ook openstaan voor het nieuwe/het andere.

Cultuureducatie draagt op die manier bij aan het kweken van meer tolerantie bij leerlingen. Wij vinden het ook belangrijk dat de leerling leert omgaan met de zwakkeren in de samenleving. Daarom zetten wij in ons cultuurprofiel kunst ook als middel in voor sociaal-emotioneel leren en voor leren over zaken die te maken hebben met goed burgerschap. Elk leerjaar ondernemen de leerlingen een of meerdere activiteiten gericht op dit thema.

Door samen kunst te maken of te beleven kun je grenzen overschrijden en bruggen bouwen tussen mensen met verschillende capaciteiten, leeftijden en culturen.

meerwaarde

NSG Groenewoud heeft een lange traditie op het gebied van kunst- en cultuureducatie. Het hele denken en doen krijgt vorm vanuit die traditie. De meerwaarde komt tot uiting in 5 aspecten.

 1. Blik op de samenleving. De school vindt aandacht voor kunst en cultuur voor de ontwikkeling van jongeren belangrijk in een samenleving die sterk verandert. Kinderen leren door het cultuurprofiel vanuit een breder perspectief naar de samenleving te kijken. Kunst prikkelt, leidt tot verwonderen en schudt wakker en via kunst maak je kennis met andere dan algemeen geaccepteerde en geldende opvattingen. Het draagt bij aan de ontwikkeling van je normen en waarden en vergroot het begrip en het respect voor de ander.
 2. Zicht op je eigen talent. Kunst en cultuur doen een beroep op andere dan uitsluitend cognitieve kwaliteiten: niet alleen hoofd, maar ook hart en handen doen ertoe. Het vergroot de creativiteit en komt de persoonlijkheidsontwikkeling ten goede. Leerlingen kunnen zichzelf en anderen verbazen. Iedere leerling heeft recht op een podium en een schijnwerper waarin hij zijn talenten kan laten zien.
 3. Leren in ontwikkeling. Kunst kan een middel zijn om leerstof effectiever te verwerken. “Tell me and I will forget, show me and I will remember, involve me and I will understand.” Op deze wijze draagt cultuureducatie ook bij aan een betere motivatie van de leerlingen en een goede sfeer op school.
 4. Leren voor later. NSG Groenewoud biedt specifieke/aparte leerroutes aan voor leerlingen met een specifiek kunsttalent waarmee ze na het voorgezet onderwijs verder kunnen. De leerlingen met deze talenten voegen vanuit hun talent veel toe aan het karakter van de school. Ze zijn medebepalend en daarmee inspirerend voor andere leerlingen.
 1. Een positief schoolklimaat. Exposities op de gangen en in de aula, regelmatig een open podium in de theaterzaal, leerlingen in de weer met cultuurroutes in de omgeving, een rooster met veel kunst en cultuur, eens in de drie jaar een grote musical, een leerling die op de vleugel speelt in de aula, gewoon tijdens een tussenuur, het zijn NSG-kenmerken die de school kleur en smaak geven en het schoolklimaat op een
partners
 • Conservatorium ArTEz, Arnhem
 • De Lindenberg, Nijmegen
 • Stadsschouwburg, Nijmegen
 • Museum Het Valkhof, Nijmegen
 • Orkest de ereprijs, Apeldoorn
 • Cultuur en School Nijmegen (CESN), Nijmegen
 • De Muziekwerkplaats, Utrecht
 • Kleinkunstig, Zwolle
 • 024geschiedenis, Nijmegen
 • Kunst in de Kazerne, Nijmegen
 • Philipsstudio's, Arnhem
 • Theater AanZ, Nijmegen
 • Go Short, Nijmegen
 • Music Meeting, Nijmegen
Bekijk de onderbouw vakken
 • Muziek
 • Film
 • Theater
 • Beeldende vorming
 • Fotografie
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Filosofie
 • CKV
 • Tekenen
 • Handvaardigheid
NSG Groenewoud, Nijmegen
Van Cranenborchstraat 7
6525 BM
Nijmegen

info@nsg-groenewoud.nl
024-3234455
nsg-groenewoud.nl
Contactpersoon Michelle Schmitz
Coördinator kunst en cultuur
m.schmitz@nsg-groenewoud.nl
Leernetwerken
Podium voor cultuur, Rijke didactieken, Talentontwikkeling
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

NSG XPO

Iedereen werkt mee aan de jaarlijkse NSG XPO: een dag vol workshops en exposities over wetenschap, vormgeving, muziek, (digitale) technologie, robotica, mode, fotografie, theater, beeldende kunst en méér!
project

NSG Musical

Eens in de drie jaar maken we met leerlingen, medewerkers en ouders een musical die we opvoeren in de Nijmeegse Stadsschouwburg. Al vier keer op rij waren er uitverkochte zalen en staande ovaties. Voor de deelnemers – die zowel voor als achter de schermen meewerken – een ervaring die een leven lang bij blijft! We werken nu aan West Side Story.