Oosterlicht College Nieuwegein

Nieuwegein

Oosterlicht College Nieuwegein
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Podiumkunsten
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Oosterlicht College is een brede school met de zekerheid van goed onderwijs. Ons onderwijs is eigentijds, betekenisvol en uitdagend. We streven hierbij naar excellentie: we moedigen ambitie aan, stimuleren opstroom, geven ruimte aan verbreding en verdieping van talent en bieden leerlingen de geborgenheid om zichzelf te ontwikkelen. We hechten veel belang aan creativiteit, sport en cultuur. We dagen leerlingen uit om eigen verantwoordelijkheid te nemen, de dialoog aan te gaan met anderen, kritisch en creatief te denken en te experimenteren.

De school biedt in het vaste curriculum van de onderbouw uren waarin talent wordt ontdekt, verdiept en verbreedt. Facultatief biedt de school een buiten-de-lessen programma aan in de vorm van kunstgroepen; de theatergroep, de dansgroep en de ateliergroep en we hebben een schoolband. De school heeft een eigen theater met 290 zitplaatsen.

 

verankering

We dagen leerlingen uit om eigen verantwoordelijkheid te nemen, de dialoog aan te gaan met anderen, kritisch en creatief te denken en te experimenteren. Bij ons kunnen leerlingen zichzelf zijn.

Kennis is vooruitgang. Cultuur is de ‘ruimte’ waarin vooruitgang plaatsvindt. Kunst geeft inzicht in de beschaving en inhoud aan je burgerschap.

Kunst en cultuur leeft in de school. Op het Oosterlicht College krijgen alle leerlingen een brede oriëntatie op meerdere kunstdisciplines. Laagdrempelig met kwaliteit, in consistente leerlijnen, met professionele middelen en hechte binnen- en buitenschoolse samenwerkingen.

“Alle leerlingen komen in aanraking met kunst en cultuur door te zien en te doen.”

Onze ambitie voor Kunst en Cultuureducatie in de onderbouw:

 • Iedere leerling ieder jaar 1x op het podium
 • Iedere leerling ieder jaar 1x een (professionele) voorstelling zien
 • Iedere leerling ieder jaar 1x naar het museum
 • Iedere leerling ieder jaar 1x actief project
meerwaarde

Cultuureducatie is kwalitatief goed en betekenisvol en doet een beroep op de verbeeldingskracht van de leerling. Het streven van het Oosterlicht College is de leerling te enthousiasmeren en te inspireren. We leren kennis, vaardigheden en competenties in leerlijnen en in samenhang. Naast kennis en vaardigheden richt cultuureducatie zich op onze school op het stimuleren van creatieve daadkracht. Dat betekent dat de leerling vanuit veiligheid eigen initiatief neemt en toont in het ontdekken, creëren en presenteren van zijn of haar eigen ideeën. De leerling kan reflecteren op het eigen leerproces en product. Er is ruimte voor de eigenheid van de leerling en leerlingen tonen respect voor eigen en andermans werk en presentaties.

partners
 • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Utrecht
 • DOX, Utrecht
 • Stadstheater en Kunstencentrum De Kom, Nieuwegein
Bekijk de onderbouw vakken
 • Beeldende vorming
 • Atelier
 • Drama
 • Handvaardigheid
 • Tekenen
 • Filosofie
 • Muziek
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • CKV
 • Kunst Algemeen
 • Drama (Kunst-drama)
 • KCV
Oosterlicht College Nieuwegein, Nieuwegein
Dieselbaan 10
3439MV Nieuwegein
Postbus 1100
3430BC Nieuwegein
post@oosterlicht.nl
030-6004800
www.oosterlicht.nl
Contactpersoon Mw. Jo-Anneke van der Molen
Cultuurcoördinator
j.vandermolen@oosterlicht.nl
Leernetwerken
Techniek, Cultuurbeleid, CKV, Talentontwikkeling
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

HKU-projecten

De HKU is een vaste samenwerkingspartner van het Oosterlicht. Zij halen het creatieve talent naar boven van vmbo-basis/kader leerlingen.
CKV – eigen geschreven nummer door H4 leerlingen over Anti Genocide
project

Musical Batte

De drijvende kracht achter veel creatieve projecten is het lerarenteam. Vaak op de achtergrond, soms op de voorgrond.
project

The Breakfast Club

Ieder schooljaar voeren leerlingen van klas 1 t/m 6 een grote muziektheater-voorstelling op. Decor, techniek, muziek, toneel, kostuums, kaartverkoop en pr; alles door onze leerlingen uitgevoerd. Dit resulteert in drie voorstellingen in een uitverkocht Oosterlicht Theater!
project

Dansdagen DOX

Een intensieve en jarenlange samenwerking tussen DOX en het Oosterlicht College leidt ieder schooljaar weer tot originele dansoptredens in het Oosterlicht Theater.
project

Ateliergroep

Na school kunnen leerlingen zich verder ontwikkelen in de beeldende vakken.
project

Cursus gitaarbouwen

Techniek en muziek komen samen in deze naschoolse cursus.
project

Theatervoorstelling over pesten

Door leerlingen vwo 5 met kunst-drama. Voor brugklasleerlingen en hun ouders van het Oosterlicht Nieuwegein en Vianen.
project

CKV – Leerlingen gaan er op uit

Bij CKV voor het H/V werken we met modules, leerlingen kunnen kiezen in welke discipline ze zich willen ontwikkelen. We bieden dans, mode, animatie, fotografie, installatiekunst en nog veel meer aan. Leerlingen komen tijdens een module altijd met professionals in aanraking ofwel door een gastles ofwel door een bezoek aan instellingen of kunstenaars
project

Poëzieproject Atheneum 3

Atheneum 3 werkt bij de lessen Engels aan het zogenaamde Poëzieproject. Zij maken gedichten tijdens de les en als afsluiting worden deze gedichten in een workshop omgezet in dans, tekeningen of muziek, het resultaat wordt aan het einde van de dag voorgedragen in ons theater.
project

Macbeth – muziektheater i.s.m. De Nationale Opera

Voor de muziektheatervoorstelling van 2015 is samengewerkt met De Nationale Opera. Bijna 50 leerlingen hebben gespeeld, gezongen en gedanst bij de voorstelling Macbeth onder begeleiding van professionele opera zangers en componisten vanuit De Nationale Opera.
project

OC GOT TALENT

Ieder jaar hebben we op het Oosterlicht College een talentenavond; OC GOT TALENT, eerder was dit het Muziekconcours. Alle leerlingen met een talent voor een van de podiumkunsten kunnen zich inschrijven. Leerlingen van de ateliergroep maken een tentoonstelling in de foyer en leerlingen van de theatergroep begeleiden de avond.