ORS Lek en Linge Culemborg

Culemborg

ORS Lek en Linge Culemborg
 • Expertises:
 • Burgerschap
 • Podiumkunsten
 • Rijke didactieken
portretten

Ons cultuurprofiel

typering
O.R.S. Lek en Linge is  een school voor voortgezet onderwijs, waar het onderwijs kleinschalig georganiseerd is. Onze school kent vier locaties in Culemborg en een vestiging in Geldermalsen, de Lingeborgh. Wij hebben een breed onderwijsaanbod, van vmbo basisberoepsgericht tot tweetalig gymnasium.Samen streven we naar een warm-pedagogisch klimaat waar leerlingen een fijne tijd hebben, veel leren en het diploma haalt dat bij hen past!O.R.S. Lek en Linge heeft als uitgangspunt dat leerlingen verschillen – in leeftijd en rijpheid, in achtergrond, in belangstelling, in talenten, in leer- en burgerschapsstijl, in sekse, etc. Daar proberen wij zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Wij streven naar een warm-pedagogisch en uitdagend klimaat waarin leerlingen positief benaderd worden en waarin wij hen maximaal stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling en in hun zelfvertrouwen. Daarbij hebben we zowel oog voor de leerlingen die extra begeleiding en zorg behoeven als voor excellente leerlingen.

Op onze school besteden medewerkers, voor de klas en daarbuiten, veel aandacht aan de ontwikkeling van democratisch burgerschap bij onze leerlingen. Dat draagt bij aan het plezierige schoolklimaat en helpt de leerlingen ook bij hun plaatsbepaling in de samenleving als mondige, verantwoordelijke, autonome en inclusief-denkende burgers. Dat draagt vervolgens weer bij aan een samenleving op basis van betrokkenheid en verdraagzaamheid en op basis van solidariteit.
O.R.S. Lek en Linge wil leerlingen stimuleren in hun kunstzinnige, culturele, sportieve en sociale ontplooiing.
Daarnaast zien wij het als onze taak bij elk vak leerlingen te stimuleren zich op het gebied van creativiteit en vindingrijkheid te ontplooien. Zo helpen wij hen om zich creatief, flexibel en met vertrouwen te verhouden tot een onzekere toekomst.

 

 

verankering

Op O.R.S. Lek en Linge willen we leerlingen in staat stellen zich te ontplooien tot volwaardige, zelfstandige, positief-kritische mensen in een snel veranderende maatschappij. Daarbij zijn kennis, creativiteit, flexibiliteit, verantwoordelijkheidszin en een humane levensinstelling van groot belang.

Vanuit onze visie bieden we leerlingen een veilig, open en uitdagend klimaat waarin zij hun talenten kunnen ontplooien. Wij willen dat leerlingen veel leren (kennis, vaardigheden en houding) en hen stimuleren om het best passende diploma te behalen. Daarbij wordt veelzijdigheid in ontwikkeling bevorderd.

O.R.S. Lek en Linge wil leerlingen stimuleren in hun kunstzinnige, culturele, sportieve en sociale ontplooiing.
Wij bieden dan ook een breed en gevarieerd aanbod van kunstvakken, binnen- en buitenschoolse kunstzinnige en culturele activiteiten.

Daarnaast zien wij het als onze taak bij elk vak leerlingen te stimuleren zich op het gebied van creativiteit en vindingrijkheid te ontplooien. Zo helpen wij hen om zich creatief, flexibel en met vertrouwen te verhouden tot een onzekere toekomst.
Kunst, cultuur en zeker ook creativiteit is iets van alle vakken, daarom is er ook binnen elke sectie een cultuurcontactpersoon die aanwezig is bij bijeenkomsten georganiseerd door de cultuurcoördinator.
meerwaarde

We zien culturele en kunstzinnige ontplooiing als belangrijk onderdeel voor ontwikkeling van creatief vermogen, kritisch denken en democratische burgerschapsvorming van jongeren.

We doen op Lek en Linge heel veel aan muziek, drama en beeldende vorming doen. Je kunt ook examen doen in deze vakken. We vinden het ontwikkelen van creatief vermogen in deze snel veranderende wereld heel belangrijk. Daarom krijg je bij elk vak de ruimte om je creativiteit en vindingrijkheid te ontwikkelen. Dit noemen wij ‘leren als creatief proces’, waarbij het stimuleren van nieuwsgierigheid, het omgaan van het ongemak van het “nog niet weten” en fouten zien als kans om te leren centraal staan. We hebben op school mooie en goed uitgeruste lokalen en zalen hiervoor. Ook worden er buiten de school kunst- en cultuuractiviteiten georganiseerd. 

Naast de reguliere kunstvakken (drama, muziek, tekenen, handvaardigheid, beeldende vormgeving) vinden er buiten de lessen de volgende culturele activiteiten plaats:

 • Werkweken en reizen met een hoog cultureel gehalte
 • Jaarlijkse podiumactiviteiten zoals:
 • Cultuurfestival (drie avonden voor alle locaties en alle jaarlagen waarop leerlingen een korte podiumact kunnen presenteren in de vorm van een choreografie, toneelscène of een muziekuitvoering)
 • Jeugdliteratuurfestival (literaire happening waarbij leerlingen van de groepen 8 uit diverse basisscholen worden uitgenodigd)
 • Jaarlijkse toneelproductie brugklassen
 • Jaarlijkse muziektheaterproductie onderbouw (havo, vwo, gymnasium)
 • Jaarlijkse muziektheaterproductie bovenbouw (musical) (havo, vwo, gymnasium)
 • Jaarlijkse muziektheaterproductie vmbo 2 t/m 4
 • Pws met culturele en/of kunstzinnige inhoud, uitmondend in een podiumpresentatie (meestal in de vorm van een (muziek)theaterstuk)
 • Expo (expositie van sectorwerkstukken vmbo)
 • Atelieruur voor alle niveau en jaarlagen
 • Deelname aan nationaal filmfestival
 • Expositie in het plaatselijk museum (Elizabeth weeshuis, Culemborg)
 • Muziekklas (spelen in bands onder leiding van de muziekdocenten en vakdocenten van buiten school, waarbij leerlingen zich kunnen specialiseren in drums, zang, toetsen of gitaar)
 • PITCH koorklas (zingen in een koor onder leiding van muziekdocent
 • Dansklas
 • Korenproject met het conservatorium van de HKU (leerlingen studeren in een week tijd een koorrepertoire in onder leiding van studenten van de HKU. De week wordt afgesloten met een concert)
 • Schrijfclub
 • Literair festival met bekende schrijvers (in 2017 Bart Chabot & Raoul de Jong)
 • Bezoeken van voorstellingen in het plaatselijk theater De Fransche school in Culemborg

Daarnaast vinden er drie keer per jaar Lek en Linge dagen plaats. Dit zijn dagen waarop er verschillende activiteiten worden ondernomen zowel binnen als buiten school.

De creatieve vakken leveren hieraan een belangrijke bijdrage in de vorm van:

 • Museum bezoeken
 • Concerten
 • Workshops op het gebied van drama, muziek en beeldende vorming
 • Vakoverstijgende projecten zoals: “de middeleeuwen dag”, waarbij vanuit verschillende vakken en kunstdisciplines (Nederlands, muziek, drama, beeldende vormgeving enz.) deze periode belicht wordt.
 • Op de Lek en Linge dagen wordt er op het vmbo een kunstendag georganiseerd. Op deze dag kiezen leerlingen twee workshops die cultureel gericht zijn.
partners
 • Museum Elisabeth Weeshuis, Culemborg
 • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (verschillende opleidingen), HKU
 • LekArt, Culemborg
 • Kunst Educatie Culemborg, Culemborg
 • Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes, Culemborg
 • Brede School Culemborg, Culemborg
 • Dansschool Chantal van der Tuin, Culemborg
 • theater De Fransche School, Culemborg
 • theater Artemis, Den Bosch
Bekijk de onderbouw vakken
 • Drama
 • Muziek
 • Theater
 • Tekenen
 • Handvaardigheid
 • Dans
 • Atelier
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Drama (Kunst-drama)
 • Kunst Algemeen
 • Muziek (Oude stijl)
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Tekenen (Oude stijl)
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • KCV
 • Theater
ORS Lek en Linge, Culemborg
Multatulilaan 6
4103NM Culemborg
postbus 461
4100AL Culemborg
info@lekenlinge.nl
0345 512883
www.lekenlinge.nl
Contactpersoon Rik Weeting
Docent (kunst) drama/theater, regisseur en cultuurcoördinator
weg@lekenlinge.nl
Leernetwerken
Erfgoed, Techniek, Cultuurbeleid, Internationalisering, Vmbo, CKV, Creatieve industrie, Nieuwe media en ICT, Podium voor cultuur, Rijke didactieken, Talentontwikkeling
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Theaterprojecten gekoppeld aan een studiereis vanuit de sectie geschiedenis

Sinds 2006 organiseert O.R.S. Lek en Linge onder leiding van historicus Marco Baars reizen die uitmonden in een theatervoorstelling, waarbij vwo eindexamenleerlingen samenwerken met professionals. Dit jaar wordt een reis naar en een voorstelling over Rusland gemaakt.
Cultuurfestival
Cultuurfestival
Expositie bij cultuurfestival
Expositie bij cultuurfestival
VMBO Theatervoorstelling Showtime
Theatervoorstelling VMBO locatie Showtime
Muziek brugklas
Muziek
Beeldend
Beeldende vorming
Muziektheatervoorstelling Onderbouw – Voor ik vergeet
Muziektheatervoorstelling Onderbouw - Voor ik Vergeet
Bovenbouwmusical Porgy & Bess
Bovenbouw musical Porgy & Bess
Schrijfclub Pen & Paper
Schrijfclub Pen & Paper
Afbeelding voorstelling ‘Narnia’
Brugklasvoorstelling 'Narnia'