PENTA college CSG Jacob van Liesveldt

CSG Jacob van Liesveldt

PENTA college CSG Jacob van Liesveldt
 • Expertises:
 • Cultuurportfolio
 • Internationalisering
 • Podiumkunsten
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het meest typerend van onze school is de ruimte die het personeel krijgt om nieuwe initiatieven aan te dragen, die vervolgens uit te werken en te implementeren in de school. Vele projecten zijn op deze manier tot stand gekomen. Een cultuurprofielschool worden, is op deze manier door bevlogen en betrokken docenten gerealiseerd.

verankering

In alle klassen staan lessen kunst en cultuur op het rooster. In klas 1 en 2 zijn muziek, beeldende vorming en CKV-junior aan elkaar gekoppeld. De leerlingen die het gymnasium volgen, krijgen een programma dat meer op de oudheid is gericht. Er wordt in deze klassen een gezamenlijk cijfer gegeven. In mavo 3 en 4 staat kunst op het programma en in havo 4 en atheneum 4 en 5 wordt CKV aangeboden. In alle leerjaren staan dagexcursies gepland die met het kunst- en cultuuronderwijs te maken hebben. Aan het begin van het schooljaar volgt havo 4 en atheneum 4 een kunstcircuit in Hellevoetsluis en in de werkweken staan verplicht de nodige culturele activiteiten op het programma. De bovenbouw van havo en atheneum heeft diverse projecten die voornamelijk bestaan uit het ontdekken van onze culturele overeenkomsten en verschillen in Europa. En gymnasium 4 en 5 maakt jaarlijks een reis naar Rome of naar Griekenland.

meerwaarde

Het uiteindelijke doel van ons kunst- en cultuuronderwijs is een cultureel zelfbewuste leerling die vanuit school de nodige bagage heeft meegekregen om uitingen in de wereld te begrijpen en zelfstandig keuzes te maken. Deze doelstelling hebben wij neergeschreven in ons cultuurplan. De consequentie van deze doelstelling is dat wij alle leerlingen een kunst- en cultuurtraject laten volgen. Daarnaast dwingt het ons om in een doorlopende leerlijn de leerlingen hun creativiteit, hun talenten en hun kijk op de wereld te laten ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat de leerprestaties bij cognitieve vakken verbeteren als leerlingen gestimuleerd worden hun creativiteit aan te spreken. De doelstelling houdt ook in dat wij ervoor moeten zorgen dat leerlingen de eigen cultuur leren kennen en herkennen, maar ook dat de cultuur van de buurman gekend en herkend wordt. En tot slot: het belangrijkst is dat de leerling zichzelf beter kent en zich bewust is van wie hij of zij is, wat hij of zij kan en wat hij of zij maakt.

partners
 • Theater Twee Hondjes, Hellevoetsluis
 • Bioscoop Tivoli Theater, Hellevoetsluis
 • Rijksmuseum, Amsterdam
 • Museum aan de Stroom, Antwerpen
 • Omniversum, Den Haag
Bekijk de onderbouw vakken
 • CKV junior
 • Beeldende vorming
 • Film
 • Theater
 • Tekenen
 • Muziek
 • Mediawijsheid
 • Kunst & Cultuur
 • Handvaardigheid
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • Drama (niet-ex. vak)
 • Film
 • KCV
 • Kunstgeschiedenis
PENTA college, CSG Jacob van Liesveldt
Fazantenlaan 2
3222AM Hellevoetsluis
Postbus 119
3220AC Hellevoetsluis
0181316866
www.jl.penta.nl
Contactpersoon B. de Boer
Cultuurcoƶrdinator
b.deboer@penta.nl
Leernetwerken
Internationalisering, CKV, Podium voor cultuur
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

Examen
Beeldend CSE
Beeldend
Zelfportret Kleur / Krant
Beeldend
Zelfportret Kleur
Beeldend
Zelfportret ZW
Kunstcircuit Graffiti
Graffiti
Iphigeneia in Aulis
Iphigeneia in Aulis
Excursie Ckv Fotomuseum
Fotomuseum
CSE Kunst Beeldende Vorming
Examen KuBV
CSE Kunst Beeldende Vorming
Examen KuBV