Penta Jacob van Liesveldt

Penta Jacob van Liesveldt
 • Expertises:
 • Authentiek leren
 • Internationalisering
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het meest typerend van onze school is de ruimte die het personeel krijgt om nieuwe initiatieven aan te dragen, die vervolgens uit te werken en te implementeren in de school. Vele projecten zijn op deze manier tot stand gekomen.

Leerlingen beschrijven onze school als een fijne, veilige en kleurrijke school, waar heel veel gebeurd en waar veel vrijheid is om activiteiten te kiezen.

Kijk voor meer informatie over onze school op onze website, of een Instagram account:

 • Algemene informatie en aankondigingen: https://www.instagram.com/jacobvanliesveldt/
 • Projecten en werken van lessen Beeldende Vorming: https://www.instagram.com/kunstophetjacob/
verankering

In alle klassen staan lessen kunst en cultuur op het rooster. In klas 1 en 2 zijn muziek, beeldende vorming en CKV-junior aan elkaar gekoppeld. De leerlingen die het gymnasium volgen, krijgen een programma dat meer op de oudheid is gericht. Er wordt in deze klassen een gezamenlijk cijfer gegeven. In mavo 3 en 4 staat kunst op het programma en in havo 4 en atheneum 4 wordt CKV aangeboden. In alle leerjaren staan dagexcursies gepland die met het kunst- en cultuuronderwijs te maken hebben.

Examenvakken
In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen voor BTE (mavo-3 & -4) of KuBV (havo/vwo) of KuMu (havo) + Kunstgeschiedenis. Gymnasium 5 en 6 maakt jaarlijks een reis naar Rome of naar Griekenland.

Extra
Ook leerlingen die geen kunst als examenvak kiezen, kunnen meedoen aan een breed aanbod van activiteiten en projecten. Denk aan verschillende schoolproducties, de schoolband, speciale taalprogramma’s en uitwisselingen.

meerwaarde

Het uiteindelijke doel van ons kunst- en cultuuronderwijs is een cultureel zelfbewuste leerling die vanuit school de nodige bagage heeft meegekregen om uitingen in de wereld te begrijpen en zelfstandig keuzes te maken. Deze doelstelling hebben wij geschreven in ons cultuurplan. De consequentie van deze doelstelling is dat wij alle leerlingen een kunst- en cultuurtraject laten volgen. Daarnaast dwingt het ons om in een doorlopende leerlijn de leerlingen hun creativiteit, hun talenten en hun kijk op de wereld te laten ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat de leerprestaties bij cognitieve vakken verbeteren als leerlingen gestimuleerd worden hun creativiteit aan te spreken. De doelstelling houdt ook in dat wij ervoor moeten zorgen dat leerlingen de eigen cultuur leren kennen en herkennen, maar ook dat de cultuur van de buurman gekend en herkend wordt. En tot slot: het belangrijkst is dat de leerling zichzelf beter kent en zich bewust is van wie hij of zij is, wat hij of zij kan en wat hij of zij maakt.

partners
 • Theater Twee Hondjes, Hellevoetsluis
 • Bioscoop Tivoli Theater, Hellevoetsluis
 • Rijksmuseum, Amsterdam
 • Museum aan de Stroom, Antwerpen
 • Beeld en Geluid, Hilverseum
 • Efteling, Kaatsheuvel
 • Archeologisch Park, Xanten
 • Centrum voor de Kunsten, Spijkenisse
Bekijk de onderbouw vakken
 • CKV junior
 • Beeldende vorming
 • Film
 • Theater
 • Tekenen
 • Muziek
 • Mediawijsheid
 • Kunst & Cultuur
 • Handvaardigheid
 • Filosofie
 • Kunstgeschiedenis
 • Fotografie
 • Kunstbeschouwing
 • Atelier
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • Drama (niet-ex. vak)
 • Film
 • KCV
 • Kunstgeschiedenis
 • Kunst Algemeen
 • Fotografie
 • Atelier
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Filosofie
 • Theater
Penta Jacob van Liesveldt
Fazantenlaan 2
3222AM Hellevoetsluis
Postbus 119
3222AM Hellevoetsluis
0181316866
www.jl.penta.nl
Contactpersoon B. de Boer
Cultuurcoƶrdinator
b.deboer@penta.nl
Leernetwerken
Cultuurbeleid, Internationalisering, Vmbo, CKV, Podium voor cultuur, Talentontwikkeling
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

3D design

Er ontstaat een samenwerking tussen de vakken techniek/natuurkunde en kunst/design.
De leerling ziet en ervaart de mogelijkheden en toepassingen van de nieuwe (media) technieken in de wereld om ons heen van nu en in de toekomst. Na een eigen ontwerp geschetst te hebben, gebruiken we het programma Tinkercad om online te ontwerpen.
LLP on stage
LLP on stage
project

LLP on stage

Tto leerlingen maken hun eigen Engelstalige, interactieve theatervoorstelling en spelen deze voor ouders en medeleerlingen nadat ze een jaar het vak performance hebben gevolgd.
Collage water
Collage water
project

In beweging! klas 2

Leerlingen gaan aan de slag om een toekomstig transportmiddel te ontwerpen dat een maatschappelijk probleem oplost. Dit is een samenwerking tussen BV en natuurkunde.
Eigen wereld
project

Culturenmarkt klas 1

De leerlingen gaan in groepjes op zoek naar informatie over verschillende wereldculturen. Ze doen onderzoek naar culturele kenmerken, zoals taal, eten en drinken, muziek, geschiedenis, religie en kunst uit de gekozen cultuur. Zij presenteren hun werk tijdens de culturenmarkt.
Zentangle
Zentangle
Klas 3 boekillustraties
Klas 3 boekillustraties
3m bte identiteit
3m bte identiteit
3m Frida Kahlo bte
3m Frida Kahlo bte
Klas 3 boekillustraties
Klas 3 boekillustraties
Icarus
CSE Kunst Beeldende Vorming
Examen KuBV