Pieter Zeeman Zierikzee

Zierikzee

Pieter Zeeman Zierikzee
 • Expertises:
 • Artistiek onderzoek
 • Duurzame samenwerking
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

In de onderbouw besteedt men per leerjaar schoolbreed bij zoveel mogelijk vakken aandacht aan een thema. Dit thema komt tevens in een projectweek aan bod, waarbij de kunstvakken leidend zijn. Op deze manier werken de thema’s als een kapstok om vakoverstijgend met de informatie aan de slag te gaan, zodat de thema’s voor de leerling een breder kader krijgen.
In de bovenbouw kunnen de leerlingen van mavo, havo en vwo examen doen in een beeldend kunstvak. En zijn er vakoverstijgende projecten met de secties Nederlands en geschiedenis.
Per leerjaar zijn er verder vanuit de kunstvakken samenwerkingsprojecten, exposities (binnen en buiten de school), kennismakingen met kunstprofessionals, workshops, excursies op en buiten het eiland.
Verder hebben we op school en enthousiaste en zeer actieve schoolband, de Party Puberz, hebben we een schooltoneelgroep die jaarlijks met een toneelvoorstelling komt, en hebben we een radioprogramma op Radio Schouwen-Duiveland.
We hebben een netwerk van stichtingen en instellingen als de bibliotheek, diverse musea e.d. waar we jaarlijkse of incidentele samenwerkingsprojecten mee hebben, zowel binnen als buiten de school. Hier wordt vanuit de kunstvakken, maar ook vanuit andere vakken aan bijgedragen zoals hbr, nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde.

verankering

“Kijk, daar is iets waarvan ik denk dat het goed, belangrijk, zinvol voor je kan zijn om er aandacht aan te besteden”

Dit citaat van professor G. Biesta geeft weer waar wij als Pieter Zeeman Lyceum voor staan, nl: talentontwikkeling van kinderen. Binnen ons nieuwe onderwijssysteem wordt steeds meer ruimte geboden aan het stimuleren van aanwezige  talenten en de herwaardering van Kunst en Cultuur bij alle vakken. Leerlingen kunnen in flexlessen kiezen voor modules bij vakken die niet in hun normale lesrooster staan(denk aan hout/metaalbewerking, restaurant, etsen, zeefdrukken drama, etc.). Er zijn veel structurele samenwerkingsprojecten met instanties op en buiten het eiland, vakoverstijgende projecten, exposities, workshops en excursies. De school maakt regelmatig gebruik van sociale media om haar centrale plaats op het eiland te benadrukken en activiteiten en initiatieven te delen met ouders, instanties en anderen.

In ons nieuwe gebouw beschikken wij ook over een cultuurdomein waar een concentratie van de kunstvakken zichtbaar is en waar d.m.v. wisselende exposities en diverse voorstellingen meer duidelijk wordt wat leerlingen kunnen en willen. Zo stimuleren we de verbeeldingskracht van leerlingen en zo betrekken we docenten van andere vakgebieden bij de Kunstvakken.

Wij zijn er als school van overtuigd dat Kunst en Cultuur een belangrijke plaats moet innemen binnen het hele onderwijs en een voorwaarde is voor succesvol leren; leren in een kunstrijke omgeving geeft bewezen successen op het gebied van wiskundig denken, taalgevoel en sociale vaardigheden. Dat er jaarlijks 40 tot 60 leerlingen examen doen in de Kunstvakken, bewijst dat bij onze school Kunst en Cultuur een grote plaats inneemt. Ook is er een structurele doorstroom naar  Kunstzinnig Vervolgonderwijs.

meerwaarde

Het Pieter Zeeman Lyceum draagt met name de cultuur van ons eiland uit in het onderwijsprogramma. Bij HBR bereiden leerlingen maaltijden voor eilandbewoners, bij Zorg en Welzijn, PIE en BWI wordt stage gelopen bij bedrijven op het eiland, bij Nederlands is er samenwerking met bejaarden van het eiland en met de bibliotheek. Bij maatschappijleer komen de raadsleden in de klas, bij kunst is er een structurele samenwerking met de musea, stichtingen, culturele instanties, bibliotheek, de Kunstschouw en verscheidene kunstenaars van het eiland en dan zijn er nog heel veel samenwerkingsverbanden buiten het eiland.

Steeds meer culturele instanties van binnen en buiten het eiland weten ons te vinden en we kijken dan graag naar de mogelijkheden voor samenwerking vanuit school voor een of meerdere vakken.

Alle basisscholen kunnen proeflessen krijgen op onze school en er is contact met verschillende culturele/kunstzinnige vervolgopleidingen. Verder beschikken we over een eigen schoolband die veel optredens verzorgt en wordt er ieder schooljaar een toneelstuk gemaakt door de leerlingen zelf. Momenteel beschikken we over een Cultuurdomein waar we lesgeven met ons Kunstteam en waar we de leerlingen extra aanbod in kunstonderwijs aanbieden. Dit borgt en versterkt de positie van de Kunst en Cultuur in onze school.

partners
 • Stadhuismuseum, Zierikzee
 • Watersnoodmuseum, Ouwerkerk
 • Bibliotheek Oosterschelde, Zierikzee
 • KCE Walcheren, Middelburg
 • HZ Cult (HZ University), Vlissingen
 • Kunstschouw, Burgh-Haamstede
 • Streek-en landbouwmuseum Goemanszorg, Dreischor
 • Omroep Schouwen-Duiveland, Zierikzee
 • Kunstbende, Middelburg
 • Imkersvereniging Schouwen-Duiveland, Zierikzee
 • Theaterloods-B, Vlissingen
 • FiZi (Filmhuis Zierikzee), Zierikzee
 • Cultuurkwadraat, Middelburg
 • Kleinkunstig, Zwolle
 • Santino Meiland(workshops, voorstellingen)), Rotterdam
 • Skool Workshop, Breda
 • Old School, Zeeland(Amsterdam)
 • De Schrijverscentrale, Amsterdam
 • Cis Meijer, Amsterdam
 • Antoine Bodar, Rome
 • Stichting kssf, Rhoon
 • Berts Animalverhuur, Appeltern
 • Boltini, Almere
 • Jethro Bijlaart, Bergen op Zoom
 • Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee, Zierikzee
 • Duurzame eilanden, Zierikzee
 • Museum Vereniging, Amsterdam
Bekijk de onderbouw vakken
 • Beeldende vorming
 • Kunstklassen
 • Muziek
 • CKV
 • Tekenen
 • Kunstbeschouwing
 • Filosofie
 • Handvaardigheid
 • Drama
 • Film
 • Mediawijsheid
 • Kunst & Cultuur
 • Textiele werkvormen
 • Toneel
 • Kunstgeschiedenis
 • Cultureel erfgoed
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Beeldende vorming (Kunstv. 2)
 • Kunst Algemeen
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
Pieter Zeeman Lyceum, Zierikzee
Hatfieldpark 2
4301XC Zierikzee
Postbus 225
4300AE Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111-41751
www.pieterzeeman.nl
Contactpersoon Karin den Haan en Jessica van der List
cultuurcoördinatoren
k.den.haan@pontes.nl; j.van.der.list@pontes.nl
Leernetwerken
Erfgoed, Techniek, Cultuurbeleid, Internationalisering, Vmbo, CKV, Creatieve industrie, Nieuwe media en ICT, Podium voor cultuur, Rijke didactieken, Talentontwikkeling
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

Expositie Kunstschouw 2022
Expositie Kunstschouw 2022
Oude Pieter Zeeman – Kunst aan de muur III
Oude Pieter Zeeman - Kunst aan de muur III
Oude Pieter Zeeman – Kunst aan de muur II
Oude Pieter Zeeman - Kunst aan de muur II
oude Pieter Zeeman – kunst aan de muur I
Oude Pieter Zeeman - kunst aan de muur I
Bezoek Rijksmuseum
Bezoek Rijksmuseum
Excursie Rotterdam april 2022
Excursie Rotterdam april 2022
project

Projectweek ‘Kathedralenbouwers’, 3e jaar havo/vwo

Voor dit project wordt er vanaf volgend schooljaar schoolbreed ingezet op dit thema. Bij zo veel mogelijk vakken zal er dan deelgenomen worden aan dit project, zoals beschreven in het plan.

Download project
Excursie Amsterdam april 2022
Excursie Amsterdam april 2022
Vocal coaching als maatwerk voor ontwikkeling leerling.
Vocal coaching als maatwerk voor ontwikkeling leerling.
kunst extra
kunst extra
Werk oud-leerling Grafisch lyceum
Werk oud-leerling Grafisch lyceum
Samenwerking watersnoodmuseum, Japan en PZL
Samenwerking watersnoodmuseum, Japan en PZL
project

Leescafé Cis Meijer

Jaarlijks houden we op PZL een leescafé. Dit is een samenwerkingsproject met Nederlands. Alle leerlingen werken mee aan dit project; bellen de auteur, versieren ’t lokaal, maken 'n interview, verzorgen de catering, kopen leuke cadeaus, filmen of fotograferen, verzorgen een optreden en een lunch, schrijven een recensie, etc...

Download project
Winnaars gouden Pieter
Winnaars Gouden Pieter
Theater voorstelling Theaters aan Zee
Theater voorstelling Theaters aan Zee april 2022
Krantenartikel voorbereidingen lezing Govert Schilling
Krantenartikel voorbereidingen lezing Govert Schilling
Manipulatie eigen tekening Brugklas
Manipulatie eigen tekening Brugklas
Drama module
Drama module
Banksy – graffiti opdracht ckv 5havo-5vwo
Banksy - graffiti opdracht ckv 5 havo- 5 vwo
Kunst Bovenbouw
Kunst Bovenbouw Thema "Boven de realiteit"
Schelpen linoleum
Schelpen Linoleum Thema Schouwen-Duiveland
project

Filmproject 2022 Provincie Zeeland

PZL werkt mee met een pilot-filmproject wat gesubsidieerd is door provincie Zeeland. Leerlingen uit HV3 van de Kunstklassen maken in groepjes fake-filmpjes en krijgen lessen van professionals in de klas. Er zijn meerdere scholen in Zeeland die meedoen en op 22 juni zullen alle gemaakte filmpjes gejureerd worden.

Download project
Graffitiworkshop
Graffitiworkshop
project

Old school

PZL heeft al een paar keer met Old School een samenwerking gehouden. Leerlingen komen in contact met bejaarden, leren nieuwe interviewtechnieken, maken een magazine en leren theatertechnieken, waar vervolgens een film van wordt gemaakt.

Download project
Bezoek stadhuismuseum
Bezoek stadhuismuseum
project

Schoolband Partypuberz

Pieter Zeeman Lyceum beschikt al jaren over een actieve schoolband, de "Partypuberz". De band oefent iedere maandag na schooltijd en bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden en verschillende leerwegen. Ze verzorgen veel optredens zoals o.a op de Havendagen, Kerstfair, Tacx Wielerronde, Koningsdag, het Fizi Theater en Aemstie Alive.

Download project
Project Mont Maertre Zierikzee Brugklassen
Project Mont Maertre Zierikzee Brugklassen
project

Samenwerking PZL Imkersvereniging en Goemanszorg

SAMENWERKING IMKERSVERENIGING SCHOUWEN-DUIVELAND EN GOEMANSZORG

Een spreker van de imkersvereniging in de klas, ontwerpen van monumenten voor op deksels van honingpotjes, bijen tekenen en bijen maken, schelpen, vogels, landdieren en landbouwtekeningen maken...expositie in Coronatijd in het landbouwmuseum te Dreischor(juli 2021).

Download project
Muziekleraar Frans in TV- programma “Helden”
Muziekleraar Frans in TV- programma " Helden"
project

Openbaar tentamen Kunstvak Beeldende Vorming

Voor de laatste beoordeling voor kunstvak beeldende vorming, richten de leerlingen een expositie in voor hun openbaar tentamen. Bij de opening zijn zij ook vrij om externen uit te nodigen voor deze opening.
Daarnaast is er een delegatie van de kunstschouw die een werk zal selecteren voor de grote jaarlijkse expositie.

Download project
Televisieprogramma deelname ‘Helden’
Televisieprogramma deelname 'Helden'.
project

Jubileum Stad en Lande Schouwen-Duiveland

Voor dit project hebben de vakken beeldende vorming, nederlands, geschiedenis, maatschappijleer gezamenlijk een expositie ingericht in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Waarbij de geschiedenis en toekomst van het eiland Schouwen-Duiveland centraal stond. De Party Puberz hebben de feestelijkheden geopend met een optreden.

Download project
potten draaien
Potten draaien
collage beeldvangen
Collage beeldvangen met spiegel
Kathedralen Thema 3-D pen
Kathedralen Thema 3-D pen
project

Projectweek ‘Amazone’, 1e jaar Pieter Zeeman Lyceum

De 1e jaars van alle niveaus hebben tijdens deze vakoverstijgende projectweek workshops, lessen, films, (interactieve) voorstellingen ondernomen, die verbonden waren aan het thema Amazone. In de lessen van meerdere vakken is voorafgaand aan deze week ook aandacht besteed aan dit thema, zodat de projectweek meer verdieping kreeg.

Download project
Groepswerk brugklas
Groepswerk brugklas
project

Pieter Zeeman Radio

Leerlingen van PZL maken zelf een radioprogramma waarbij leerlingen, docenten, ondersteunend personeel, ouders en externen geïnterviewd worden en dit gebeurt iedere laatste vrijdag van de maand. Ook bezoeken jaarlijks 1 of meer klassen in groepjes de studio waar ze uitleg over de radiotechniek en redactie strategieën krijgen.

Download project
Expositie
Expositie
meewerken aan project Oekraïne
Meewerken aan project Oekraïne
project

Popupmuseum ‘Watersnoodmuseum’

Voor de Nationale Museumweek hebben wij op PZL een popupmuseum gerealiseerd met objecten uit het Watersnoodmuseum uit Ouwerkerk. Hiervoor hebben wij samengewerkt met een curator van het museum en hebben samen met de leerlingen de expositie vormgegeven en de werkzaamheden hiervoor uitgevoerd.

Download project
Dansgroep 2HV
Dansgroep 2HV
Amazoneweek
Amazoneweek brugklassen
Thema Schouwen-Duiveland
Thema Schouwen-Duiveland
Ambtsketen kinderburgemeester
Ambtsketen kinderburgemeester gemaakt door leerlingen Pieter Zeeman Lyceum
Beeldhouwproject Frankrijk
Beeldhouwproject Frankrijk leerlingen docenten
kleding ontwerpen
Middeleeuwse kleding ontwerpen
Filmproducers in de klas
Filmproducers in de klas
Kunst met afval
Kunst met afval project
Kaartenactie van werkstukken van leerlingen voor Oekraïne
Kaartenactie van werkstukken van leerlingen voor Oekraïne
Schouwen-Duiveland Oosterschelde
Schouwen-Duiveland Oosterschelde 2e jaar BK
Romereis
Romereis
Brugklas digitale expositie
Brugklas digitale expositie padlet
bovenbouw
Bovenbouw
bovenbouw
Bovenbouw
bovenbouw
Bovenbouw
Bovenbouw
Bovenbouw
Examen Tekenen
Teken examen 2022
Beweging
Beweging
Strijd
Strijd - openbaar tentamen 5 Havo
Manupulatie eigen tekening
Manipulatie eigen tekening Chloë Berrevoets M4
Identiteit Daniëlle Vermeer M4
Thema Identiteit Daniëlle Vermeer M4
Reclamefilm verkiezingen Maatschappijleer
Reclame maken voor verkiezingen Maatschappijleer
Excursie Rotterdam, 4havo-4vwo-3basis-3kader, ckv/kv
Excursie Rotterdam, 4havo-4vwo-3basis-3kader, ckv/kv
Theatervoorstelling Rundfunk, 3havo-3vwo Kunst en Media
Theatervoorstelling Rundfunk, 3havo-3vwo, Kunst en Media
Theatervoorstelling Daan Boom, 4havo-4vwo ckv
Theatervoorstelling Daan Boom, 4havo-4vwo ckv
Potloodtekening Het Binnenste Buiten, 50x50cm, Lotte de Bruijn
Potloodtekening, Het Binnenste Buiten, Lotte de Bruijn, 5H
Expositie bibliotheek 2022
Expositie Bibliotheek 2022
Amazone gedichtenposters
Amazone gedichtenposters
Thema Beweging
Thema Beweging
Thema Stad
Thema Stad
Portret
Portret
Schmink
Schmink
Schouwen-Duiveland
Watersnood Thema Schouwen-Duiveland
compositie
compositie brugklas
Thema Tijd
Examen Thema Tijd
Thema Schouwen-Duiveland
Samenwerkingsproject
Examen Tekenen
Tekenexamen Thema Tijd
Samenwerking Rotary prof. Wim Backhuys
Job Baster project
Toneelgroep
Schooltoneel
Thema Kathedralenbouwers GIMP
Thema Kathedralenbouwers fotobewerking
Party pubers
Optreden Party Pubers open huis 2022
Workshop Graffiti
Monumenten Thema Schouwen-Duiveland