Rembrandt College

Rembrandt College
 • Expertises:
 • Burgerschap
 • Podiumkunsten
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Rembrandt College is een algemeen toegankelijke school voor voortgezet onderwijs in Veenendaal. Wij maken ons sterk voor gelijke kansen voor al onze leerlingen. Iedereen is welkom, ongeacht geloofsovertuiging of levensovertuiging. Hierbij kunnen we streng zijn wanneer de belangen van de één in het gedrang komen door het gedrag van een ander. Ruimte geven we waar mogelijk, maar niet oneindig. Het Rembrandt College is een veilige omgeving voor haar leerlingen. De kinderen voelen zich thuis en gerespecteerd. Zij voelen zich binnen deze omgeving gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen en durven hierbij fouten te maken. We erkennen dat dit een proces is, waarvan falen en fouten maken onderdeel zijn. We streven ernaar het “elke dag een stukje beter” te doen. Dit geldt zowel voor onszelf als voor onze leerlingen. Wij leren en beleven van en met elkaar.

Het Rembrandt College ziet het als een uitdaging creativiteit, cognitie en logica met elkaar te verbinden. Daarom doen wij ons best dit te stimuleren. Op het Rembrandt College zijn we geïnspireerd, gek op ons werk, enthousiast over de mogelijkheden van ons eigen vak en dragen we dit waar mogelijk over op leerlingen en elkaar.

 

Het Rembrandt College is een school waar alle leerlingen een gevarieerd en breed aanbod krijgen in kunst en cultuur. We kiezen bewust voor deze aanpak en niet voor kunstklassen, omdat wij het brede aanbod en dus de brede oriëntatie voor onze leerlingen juist van groot belang vinden.

Deze persoonlijke keuze en ontwikkeling staan ook bij onze Rembrandt-uren in de onderbouw centraal. “Wie ben je en wat past bij je?”, zijn de centrale vraagstukken die de onderbouwleerling onderzoekt onder begeleiding van de docenten. In de bovenbouw kan de leerling gericht kiezen voor een verdere ontwikkeling en groei die bij hem of haar past. Kunst als eindexamenvak is mogelijk in alle drie de stromen van onze school. Leerlingen met interesse voor kunst kunnen eindexamen doen in het kunstvak beeldend, drama of muziek.

verankering

Als vast onderdeel van het programma in brede zin op onze school is het cultuurprofiel onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. Het cultuurprofiel is medebepalend voor de uitstraling van onze school en voor de aantrekkingskracht naar leerlingen en ouders. Het cultuurprofiel is beeldbepalend voor de schoolcultuur en formeel vastgelegd als speerpunt in het strategisch beleidsplan van onze school. Ook in de uitvoering van elke dag is het herkenbaar in het curriculum, de formatie, de meerjarenbegroting en in de taakomschrijving van de verschillende uitvoerders.

meerwaarde

Het Rembrandt College is een school waar we persoonlijke ontwikkeling in brede culturele en in kunstzinnige zin tastbaar maken. Kunst en kunstbeleving krijgen bij ons een gezicht. In het curriculum voor de onderbouw vinden we een heel breed en divers programma in de Rembrandt-uren.

Buiten het curriculum zijn culturele, sportieve en kunstzinnige onderdelen standaard opgenomen in feesten, werkweken, presentatieavonden en schoolreizen. Een opdracht vanuit de schoolleiding om dit te integreren is al een aantal jaren een uitdaging die door veel docenten met veel enthousiasme en verstand van zaken een invulling krijgt. We werken met de leerlingen in een inspirerende omgeving waar voor (bijna) iedereen veel te halen is. Onze leerlingen komen met plezier naar school.

partners
 • Theater de Lampegiet, Veenendaal
 • Steunpunt cultuureducatie,
 • Slagwerkschool Midden Nederland, Zeist
 • DOX,
 • CJP,
 • LOKV,
 • Nederlandse Opera,
Bekijk de onderbouw vakken
 • Beeldende vorming
 • Muziek
 • Drama
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • Beeldende vorming (Kunstv. 2)
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Muziek (Kunstv. 2)
 • Kunst Algemeen
 • CKV
 • Drama (Kunst-drama)
 • Drama (Kunstv. 2)
 • Kunst & Cultuur
 • Atelier
Rembrandt College
Rembrandtlaan 2
3904 ZK Veenendaal
Postbus 292
3900 AG Veenendaal
postbus@rembrandt-college.nl
0318-509900
www.rembrandt-college.nl
Contactpersoon Sander Schoenmakers
Cultuurcoördinator
S.Schoenmakers@rembrandt-college.nl
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Kennismaking met het Rembrandt College. Brugklaskamp

Al direct in het brugklas kamp, begin van het schooljaar maken leerlingen kennis met Dans, muziek en beeldende opdrachten. Dans onder bezielende leiding van oud leerlinge Elsemiek Hoevens met haar dansschool, Muziek met eigen docenten en beeldend. Ook Slagwerkschool Midden Nederland levert vaker een bijdrage.
project

CKV excursie naar Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Op één dag gaan alle leerlingen havo 4 en Vwo 5 naar 1 van de drie steden. De leerlingen kiezen drie activiteiten per stad. Workshop, rondleiding, zelfstandig bezoek. En in de avonduren een voorstelling naar keuze. In het programma zitten drie steden, met heel breed aanbod. Jazz, dans, pop, cultureel erfgoed, kunst, techniek, cabaret, toneel etc.
project

Dagkrant berichten Cultuurprofielschool in de les

Hoe ziet een Cultuurprofielschool er nu uit in de praktijk van elke dag? In de dagkrant (voor een door het personeel) vertelden we elkaar hoe we dat doen in de praktijk van alle dag. Vele berichten zijn beschikbaar. Een aantal verhalen daarvan zijn te vinden onder de downloadknop. Actueel naast de Rembrandt-APP ook info op twitter.

Download project
project

De Rembrandt App

Speciaal voor onze school ontwikkeld is de Rembrandt App. Hiermee kunnen we met korte verhalen, snel en actueel laten zien waar we mee bezig zijn op school. Wat er leeft. Snelle hedendaagse communicatie met ouders, leerlingen, personeel.

Download project
project

Kinetische kunst. Beeldend en Natuurkunde

De Beeldende vakken en Natuurkunde werkten ook dit jaar weer aan het project Kinetische Kunst. Beweging, als beeld en als technische constructie. Onderdeel van het hele project was ook een bezoek aan de tentoonstelling van Jean Tinguely in het Stedelijk in Amsterdam en het Nemo. Een mooi project en een mooie dag er samen op uit.
project

Tentoonstelling beeldend werk leerlingen bij ‘Beeldend Veenendaal, amateurkunst in Veenendaal en omgeving.

Elk jaar is er een amateurkunst tentoonstelling in Veenendaal. Daar presenteren de verschillende scholen ook werk van hun leerlingen. Afgelopen jaar hebben veel van onze leerlingen die al met de RC awards meededen, ook hier meegedaan. Eveneens is er werk van leerlingen van Havo 4 eindexamen beeldend tentoongesteld.
project

De voorstelling: Verbinding verbroken.

Een voorstelling waarin leerlingen van alle jaarlagen kunnen meedoen. Geluid, muziek decor. spel, licht. Alles door en met leerlingen. Uiteraard vindt er een auditie plaats. En wordt er veel geoefend. En als klap op de vuurpijl een prachtige voorstelling in de plaatselijke Schouwburg, Theater de Lampegiet. Altijd weer een indrukwekkend avontuur.
project

RC Awards

Een talentenjacht in de kunstvakken waarin: podiumkunsten, talen en beeldende vakken meedoen. Na de audities en een selectie uit de gedichten en verhalen en beeldende werken vindt de tentoonstelling en de presentatieavond plaats. De jury van professionals, docenten en leerlingen maakt een keuze voor winnaars in de verschillende categorieën.
project

Dansdag CKV Ballet Russes en Romeo en Julia

Op één dag maken we met het Nationale Ballet een voorstelling. Vorig jaar Ballet Russes. Dit jaar Romeo en Julia . De leerlingen werken in groepjes met het maken van de rekwisieten , kostuums en decor voor de voorstelling. In de middag studeren zij de verschillende stukken dans in. In de avonduren is er de voorstelling voor klasgenoten en ouders.

Download project