Segbroek College

Segbroek College
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Ambacht
 • Burgerschap
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Segbroek College is een kleurrijke school met veel aandacht voor talentontwikkeling. We verwachten veel van leerlingen en proberen hun cognitieve talenten maximaal tot ontplooiing te laten komen. Daarnaast kent het Segbroek de bijzondere TalentProgramma’s waarin leerlingen hun talent kunnen ontwikkelen:

 • Creatieve TalentProgramma’s: MuziekPlan (i.s.m. Ready To Play), DansPlan (i.s.m. Lucia Marthas),TheaterPlan (i.s.m. KOO) en KunstPlan (i.s.m. KABK); leerlijnen waarin de leerling zich in zijn of haar discipline kan ontwikkelen, kan excelleren en eventueel kan voorbereiden op een vervolgopleiding.
 • Technologisch Design, een leerlijn die een brug slaat tussen de wereld van de bèta-vakken en die van de kunstvakken.
 • TopSport TalentProgramma; het Segbroek is namelijk één van de 30 TopSportTalent-scholen. Daarnaast heeft de school het sportieve Topsport OntwikkelingsProgramma (Sport+).

Voor alle leerlingen is het mogelijk om eindexamen te doen in een kunstvak.

MAVO: Kunstvakken 2: Muziek, Kunstvakken 2: Beeldende vakken

HAVO/VWO: Kunst Muziek, Kunst Beeldende Vorming, Kunst Drama

 

verankering

Het Segbroek College kent aan cultuureducatie in het bijzonder een belangrijke plaats toe. Het onderwijs in Kunst en Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan de sociaal-emotionele en intellectuele ontwikkeling van jonge mensen, op zoek naar hun identiteit. Onderwijs in Kunst en Cultuur en creativiteit in het algemeen staan aan de basis van succesvol leren. Wij vergroten hiermee de algemene ontwikkeling en algemene kennis van onze leerlingen.
Talentherkenning en –ontwikkeling, zowel tijdens de lessen op school als binnen de TalentProgramma’s, is een belangrijk onderdeel van het onderwijs op onze school. Het ontwikkelen van kennis, het stimuleren van de creativiteit, het aangaan van het experiment en het inspelen op nieuwsgierigheid  vinden we essentieel in de ontwikkeling van jonge mensen tot volwassenheid.

Het cultuurprofiel is op verschillende manieren verankerd in de school. Door de TalentProgramma’s en de buitenschoolse activiteiten als spin-off hiervan; door de Kunstvakken die actief bezig zijn met het cultuurprofiel (voorbeelden hiervan zijn vakoverstijgende samenwerkingen tussen creatieve vakken en andere vakken en het onlangs ingevoerde eindexamenvak Muziek in de MAVO); door workshops aan de bovenbouwleerlingen aan te bieden voorafgaand of als verwerking van een theaterbezoek.

meerwaarde

Leerlingen kiezen voor onze school omdat we veel mogelijkheden bieden op het gebied van cultuur (Theater, Dans, Muziek en Kunst). Daarnaast zijn we een TopSport Talentschool en bieden we Technologisch Design. Ook komen veel leerlingen naar onze school die niet een TalentProgramma volgen. Die varen eveneens wel bij een sfeer van creativiteit, sportiviteit en gezelligheid. Het Segbroek College heeft een gedreven faculteit Kunstvakken, die het cultuurprofiel van de school steeds meer handen en voeten geeft. Het kiezen voor een cultuurprofiel maakt ons onderwijs bijzonder en brengt ons bijzondere leerlingen en collega’s. Door de samenwerking met bekende en gerenommeerde partners in en om Den Haag, neemt onze school een prominente plaats in in de stad en ver daar buiten.

partners
 • Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag
 • Koninklijk Conservatorium, Den Haag
 • Ready to Play, Den Haag
 • Lucia Marthas, Amsterdam
 • KOO, Den Haag
 • TNO, Den Haag
 • Technische Universiteit, Delft
Bekijk de onderbouw vakken
 • Handvaardigheid
 • Tekenen
 • Muziek
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Muziek (Kunstv. 2)
 • Drama (Kunst-drama)
 • CKV
 • Beeldende vorming (Kunstv. 2)
 • Kunst Algemeen
 • KCV
 • Filosofie
Segbroek College
Klaverstraat 7
2565 BT Den Haag
info@segbroek.nl
070-3634940
www.segbroek.nl
Contactpersoon Joost de Boer
Docent Muziek, Cultuurcoördinator
boe@segbroek.nl
Leernetwerken
Techniek, Cultuurbeleid, Talentontwikkeling
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

TalentProgramma’s

Het Segbroek College is een school met veel aandacht voor talentontwikkeling. Onze school biedt TalentProgramma's aan op het gebied van Sport, Cultuur en Techniek. Lessen worden verzorgt door het Segbroek en door externe partners.
Kijk op www.segbroek.nl/talent voor meer informatie