St. Bonifatiuscollege

Utrecht

St. Bonifatiuscollege
 • Expertises:
 • Artistiek onderzoek
 • Burgerschap
 • Podiumkunsten
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

We hebben op het Boni (zoals onze school bekend is binnen Utrecht) een lange traditie van kwalitatief goed cultuur- en kunstonderwijs. De leerlingen ondernemen een aantal culturele activiteiten zelf buiten schooltijd (zoals Atelier306) én binnen schooltijd, dankzijde kunstvakken, Boni+ en activiteitendagen. Cultuur- en kunsteducatie zit in de vezels van onze school!

Op het Boni hechten wij grote waarde aan de culturele ontwikkeling en cultuureducatie van onze leerlingen. Onze school kent een rijk aanbod van culturele activiteiten, kunstvakken en cultuureducatie in brede zin. Iedere leerling wordt op zijn of haar eigen niveau uitgedaagd: door het opwekken van nieuwsgierigheid, het omgaan met het nog niet weten en het maken van fouten als kans om te leren.

Wij werken met een doorlopende leerlijn vanaf de brugklas t/m de examenklas bij het beeldend kunstonderwijs (2D en 3D) en muziek. In de onderbouw volgen alle leerlingen de vakken Kunst Beeldend (2D en 3D), Muziek en Drama. In de bovenbouw volgt voor iedere leerling het vak CKV, waarbij de leerling door middel van activiteiten verschillende vormen van kunst en cultuur ervaart. Daarnaast kunnen leerlingen met alle profielen een kunstvak kiezen. We beschikken over goed geoutilleerde vaklokalen. In de praktijk blijkt dat ook veel leerlingen met een bètaprofiel kiezen voor kunstvakken in de bovenbouw.

Het Boni kent een bloeiende toneeltraditie. Voor en met onderbouwleerlingen wordt er ieder jaar door theatergroep Primeur een toneelvoorstelling geproduceerd. In de bovenbouw kunnen leerlingen zich verder ontwikkelen in theatergroep Tablo. Aan deze producties werken veel leerlingen mee. Uiteraard zijn er de spelers en vaak ook de dansers die hun talenten laten zien. Daarnaast is er een groep leerlingen die met beeld, licht en geluid voor een bijna professionele ondersteuning zorgt.

Onze muzikale leerlingen kunnen hun talent op een aantal momenten in het jaar ten gehore brengen, bijvoorbeeld tijdens het Adventsconcert, de Bandjesavond of op de Salon de Musique. Voor de leerlingen die muziek als examenvak volgen, is er nog een aparte avond, waarop zij, dikwijls samen met presentaties van andere kunstvakken, van zich kunnen laten horen.

De beeldende vakken nemen op onze school wel heel letterlijk een zichtbare plaats in. Door het hele schoolgebouw staan en hangen veel beelden, schilderijen, tekeningen en andere werkstukken van examenkandidaten. Leerlingen uit de brugklas en 4-vwo die schilderkunstig nog een stapje verder willen gaan, kunnen in de avonduren op school onder begeleiding van een docent schilderen in het Atelier 306.

verankering

De cultuureducatie op het Boni (zoals onze school bekend is binnen Utrecht) draait om de drie pijlers: kwaliteit, diversiteit en verbondenheid.

Kwaliteit

Op het Boni bieden wij kwalitatief hoog cultuuronderwijs aan. We stellen hoge kwaliteitseisen aan onze lessen en de buitenschoolse activiteiten die we daarnaast organiseren. Ons onderwijs daagt de leerling uit om zichzelf steeds te verbeteren en te verrassen (“Ik wist niet dat ik dat kon!”). Hierbinnen doen onze leerlingen 21ste eeuw-vaardigheden op zoals probleem oplossen, mediawijsheid, samenwerken, zelfregulering en kritisch en creatief denken. Onze leerling leert van kunst en door kunst. Het doel van het cultuuronderwijs op het Boni is actieve cultuurparticipatie van onze leerling. Zowel de belevingswereld van onze leerlingen en grote thema’s in de wereld van de kunst en cultuur worden behandeld.

Diversiteit

Wij streven op het Boni naar een diversiteit in aanbod, op een school met een diverse leerlingenpopulatie. Al onze leerlingen kunnen hun talenten ontdekken en we bevorderen de ontwikkeling daarvan. Op het Boni is het bijvoorbeeld mogelijk om eindexamen te doen in muziek en kunst-beeldend. Bètavakken profileren zich binnen de school met o.a. met het nieuwe Bèta-plein en robotica. In robotica komt speelt creatief ontwerpen weer een belangrijke rol. Er is ook aandacht voor taalonderwijs; zowel havo- als vwo-leerlingen kunnen kiezen voor extra certificaten Engels (Cambridge), Duits (Goethe) en Frans (Delf).

Buiten het reguliere curriculum zijn er mogelijkheden tot het volgen van Boni+ op het gebied van onder andere muziek, drama, dans, textiele vormgeving en beeldende kunst. In deze cursussen van ongeveer zes weken heeft de leerling de kans om dingen te leren of te maken die in de normale vaklessen niet aan bod komen. Hier zit ruimte voor alle docenten om op een creatieve wijze om te gaan met hun eigen vakinhoud.

 

Verbondenheid

Op het Boni streven wij naar verbondenheid op verschillende vlakken: samenhang tussen jaarlagen door middel van een doorlopende leerlijn, samenhang tussen vakken onderling en samenhang in en met de wereld; niets staat op zichzelf. In ons cultuuronderwijs wordt het belang van cultuur in ieders leven benadrukt. Onze leerlingen leren anderen en elkaars mening te respecteren en zich respectvol naar anderen te gedragen. Zo kijken ze letterlijk en figuurlijk over grenzen heen.

 

De verbondenheid kan heel letterlijk worden opgevat. Integratie van cultuureducatie met andere vakken zoals bètavakken en talen krijgt op verschillende manieren vorm. De verbondenheid met de wereld ‘buiten de schoolmuren’ wordt ook bewust gezocht. Er bestaat een actieve samenwerking met culturele partners en opleidingsinstituten. Het Boni is sinds juni 2009 officieel lid van het ASP-netwerk van UNESCO-scholen. Wij proberen onze leerlingen vertrouwd te maken met de vier Unesco-thema´s: vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid.

meerwaarde

Het Boni (zoals onze school bekend is binnen Utrecht) omarmt de gedachte dat kunst een eigen wijze van ervaren, denken en creëren is.

Het procesmatig werken met aandacht voor onderzoeksvaardigheden krijgt veel aandacht binnen ons cultuuronderwijs. Leerlingen mogen fouten maken, ze leren fouten zien als kansen en leren omgaan met het ongemak van het (nog) niet-weten. Een meerwaarde van ons kunst- en cultuuronderwijs is dat leerlingen verder leren kijken dan hun neus lang is; ze analyseren kunstwerken, gaan op zoek gaan naar drijfveren en doen onderzoek doen naar achtergronden. Zo leren leerlingen gaandeweg over snelle persoonlijke oordelen heen te stappen en een minder oppervlakkige attitude te ontwikkelen. Uiteindelijk streven we bij leerlingen naar een lerende en creatieve attitude. Daar kunnen we met elkaar nog meer uithalen.

Het Boni hecht aan tradities, het goede houden we vast en de vernieuwing zoeken we op.

partners
 • HKU, Utrecht
 • TivoliVredenburg, Utrecht
 • Stadsschouwburg, Utrecht
 • Fort van de democratie, Utrecht
 • Louis Hartlooper Complex, Utrecht
 • Centraal Museum, Utrecht
 • Museum Catharijneconvent, Utrecht
 • Castellum Hoge Woerd, Utrecht
 • Nederlands Film Festival, Utrecht
 • Masterpeace, Utrecht
 • Theatergroep Aluin, Utrecht
 • Urban Guides, Rotterdam
 • Klein Kunstig, Zwolle
 • Utrecht Natuurlijk, Utrecht
 • Hole in One Music, Utrecht
 • STT-producties, Utrecht
 • Kunst Centraal, Utrecht
 • Munir de Vries illustratie, Utrecht
 • Nederlandse Bachvereniging, Utrecht
Bekijk de onderbouw vakken
 • Atelier
 • Theater
 • Drama
 • Muziek
 • Handvaardigheid
 • Tekenen
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Atelier
 • Filosofie
 • Kunst Algemeen
 • Theater
St Bonifatiuscollege, Utrecht
Burg. Fockema Andreaelaan 7-9
3582 KA Utrecht
Burg. Fockema Andreaelaan 7
3582 KA Utrecht
boni@boni.nl
(030) 2512315
boni.nl
Contactpersoon Pieter Angeneind
cultuurcoördinator, docent kunst en ckv
p.angeneind@boni.nl
Leernetwerken
Cultuurbeleid, Internationalisering, CKV
Schooltype
HAVO, VWO

Onze projecten

project

KleinAtelier – Vogelgidsjes

Voor het derde jaar op rij maakt KleinAtelier een gids 'Vogeltjes van het Boni'. Elke leerling maakt een schilderij gebaseerd op het gedicht "Pour faire le portrait d'un oiseau" van Jacques Prévert. Het prachtige boek van O.C. Hooymeijer ("De nieuwe gids voor de niet-bestaande vogels van Europa") is de inspiratiebron voor de gidsjes.
Atelier 306
http://atelier306.com/over-het-atelier.html
project

Kluisjes beschilderen

Na de plaatsing van de nieuwe kluisjes mogen leerlingen, onder begeleiding van een kunstdocent, weer hun eigen kluisje personaliseren met hun eigen ontwerp.

Download project
project

Graffiti in de school

Onder begeleiding van kunstenaar Munir de Vries hebben leerlingen uit verschillende leerjaren samen gewerkt aan een muurschildering om de nieuwe aula en het trappenhuis nog meer kleur te geven.
project

Illustratie uitgiftebalie

In de workshop Illustratie 1.0 hebben leerlingen gewerkt rondom het thema voedsel en voedselproductie. Hoe maak je een illustratie die niet alleen mooi vormgegeven is, maar mensen ook stimuleert hun eten te appreciëren en van hun eten te genieten? Het eindresultaat is op de uitgiftebalie in de aula te bewonderen.
project

100 meter lange tekening

In het kader van het 100-jarige lustrum hebben 100 leerlingen een 100 meter lange tekening op behang gemaakt. Deze tekening stond geheel in het kader van ons unieke 100jarige foto-archief, foto's van leerlingen, medewerkers en de gebouwen van 1922 tot nu. De tekening komt in de fietsenkelder te hangen, een mooie tijdlijn van onze school!
project

Duits – Landelijke HipHop Scholierenbattle

Het DIA (Duitsland Instituut Amsterdam) organiseert jaarlijks de HipHop Scholierenbattle. De afgelopen jaren heeft het St. Boniatiuscollege 2x de taalbokaal gewonnen en afgelopen jaar de hoofdprijs: een dag en nacht naar movie park Germany.

Download project
project

De Boni Wingerd

Ter ere van onze verjaardag en om te vieren dat we een nieuw jasje hebben gekregen
maken wij samen een kunstwerk met al onze namen.
Het is nog niet af, het groeit ...
project

Kunst in de gangen

Om het vernieuwde schoolgebouw nog meer kleur te geven
heeft Hans Zegers (onderwijsassistent KUBV) de schrootjes van het oude plafond omgetoverd
tot een ophangsysteem voor kunstwerken van leerlingen.
Zo is de hele school een expositieruimte.
project

Natrix Helvetica MMXXII

Op het schoolplein liggen acht kleurrijke zitobjecten in formatie die werden ontworpen door oud-leerling Liselore Frowijn. Schuif je in gedachten de objecten tegen elkaar, dan zie je een kronkelende slang ontstaan. Dit laatste is geen toeval, want in het kunstcurriculum van Boni is een slang een terugkerend motief.
project

Expositieruimte tussen de kluisjes

Met de plaatsing van de nieuwe kluisjes is er ook een nieuwe expositieruimte bijgekomen.
Tussen de kluisjes zijn vitrines geplaatst, waar kunstwerken van leerlingen geëxposeerd worden.
project

Project Muurtekenen

Ons nieuwe Kunstlokaal is nog helemaal wit en vraagt om kleur en kunst! Daarom is een Boni+project gewijd aan het betekenen van de muur in het Kunstlokaal. De heilige St. Bonifatius staat hierin centraal, met daarbij symbolen die de school nu voor de leerlingen weergeven.
project

Eindexamen Expositie KUBV

In de weken voor de kerstvakantie is in de aula de eindexpositie (5H/6V) te zien.
De leerlingen hebben de afgelopen maanden keihard gewerkt aan het ontwerpen en vervaardigen van een eigen designmeubel. Naast de eindwerkstukken is ook het creatieve proces van de leerlingen te bewonderen in de dummy’s, posters, modelletjes en schetsen.
project

Atelier naar Amsterdam

Op 8 februari 2020 bezoeken Atelierleerlingen het Rijksmuseum in Amsterdam en de studio van modeontwerpster Liselore Frowijn. Liselore won in 2013 de Frans Molenaarprijs en is oudleerling van het Boni.

Download project
project

Onderbouwtoneelgroep Primeur

Bij Primeur staat plezier en kwaliteit voorop. Samen met de leerlingen wordt ieder jaar een voorstelling gemaakt en gespeeld.
De leerlingen leren wat het betekent om in een theaterproductie te werken en zich bezig te houden met toneel, zang, dans, decor en kostuums. Ieder jaar levert dit mooie momenten op die de spelers voor het leven bijblijven.
project

Examenconcerten

Elk jaar in maart laten de leerlingen uit de examenklassen muziek hun muzikale groei horen tijdens de examenconcerten. Leiding geven, leiding krijgen, arrangeren, instuderen en optreden; elke leerling wordt uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen en muzikale grenzen te verleggen. U bent van harte uitgenodigd op 25 en 26 maart!
project

BoniLIVE!

BoniLIVE! is een Bonibandavond, die helemaal gevuld wordt door optredens van onze eigen schoolbands. ’s Middags krijgen alle bands extra bandcoaching. In 2020 wordt BoniLIVE! door leerlingen uit 4 havo en 5 vwo georganiseerd. Op 20 maart bent u van harte welkom om te komen luisteren!
project

Pronkstukken i.s.m. TivoliVredenburg

Jaarlijks zijn onze KunstMuziek-leerlingen uit 4 havo en 5 vwo te gast in TivoliVredenburg om te componeren door middel van creative music making. Leerlingen worden zo uitgedaagd om hun eigen muzikale ideeën in een gemeenschappelijk stuk vorm te geven en te presenteren in de reeks Pronkstukken. In 2020 zijn we van 25 t/m 28 mei weer te gast!
project

CKV stedenexcursies

Voor het vak CKV organiseren wij voor onze 4 HAVO-, 4 VWO- en 5VWO-leerlingen een excursie naar Rotterdam en/of Antwerpen. Tijdens deze excursies bezoeken onze leerlingen culturele instanties op het gebied van theater, beeldende kunst, fotografie, dans en culturele diversiteit. De leerlingen voeren naar aanleiding van de excursie een onderzoek uit.

Download project
project

Atelier 306, Atelier 3 en Klein Atelier

Atelier306 is, als een buitenschoolse activiteit, ontstaan op verzoek van een aantal enthousiaste leerlingen, die graag buiten de lessen om wilden tekenen en schilderen. Het Atelier is inmiddels een niet meer weg te denken instituut op school.Sinds tien jaar heeft ook KleinAtelier voor brugklassers en voor leerlingen uit klas drie is Atelier3.

Download project
project

Examenreis Madrid

Als voorbereiding voor het Centraal Examen Kunst Algemeen organiseren wij voor onze examenleerlingen HAVO en VWO een studiereis naar Madrid. In zes dagen tijd worden de leerlingen ondergedompeld in de kunst en cultuur van deze veelzijdige stad. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de examenonderwerpen van dat schooljaar.

Download project
project

World Wide Music i.s.m. TivoliVredenburg

Elk jaar maken alle leerlingen van de brugklas kennis met verschillende muzikale culturen in het Utrechtse Tivoli Vredenburg. Door het project World Wide Music, het uitwerken van een onderzoeksopdracht en het geven van een presentatie verleggen leerlingen letterlijk hun (muzikale) grenzen.
project

Tentoonstelling Kunst Beeldend

Het werk van leerlingen met het vak kunst beeldend als eindexamenvak (4H, 5H, 5V, 6V) wordt vier maal per jaar in de aula geëxposeerd. De leerlingen geven op onderzoeksmatige wijze en binnen de kaders van de opdracht zelf richting gaan hun creatieve proces. Dit proces is naast het eindproduct ook een belangrijk onderdeel van de expositie.

Download project
project

Koorproject i.s.m. HKU

Elk jaar organiseert de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht samen met een aantal scholen uit Utrecht en omstreken een tweetal koorprojecten. Op 20, 21 en 24 januari 2020 zingen onder andere leerlingen van het St. Bonifatiuscollege mee!

Download project
project

Tiny House Project

Het Tiny House project is een samenwerking tussen de vakken aardrijkskunde, techniek en Kunst 2D.
In groepjes (architectenbureaus) werken de leerlingen aan het ontwerp van een eigen, duurzaam Tiny House. Hierbij denken zij na over afvalstromen, circulariteit en duurzame oplossingen die zij onderbrengen in een eigen, innovatief ontwerp.

Download project
project

Muziekleerlingen begeleiden in het Prinses Máxima Centrum

Op 18 november en 2 december speelden muziekleerlingen uit 5 vwo in begeleidingsbands samen met patiënten van het Prinses Máxima Centrum in de Muzikidsstudio. Voor patiënten en broertjes/zusjes van patiënten betekende het een uurtje onbekommerd zingen en spelen. Voor onze leerlingen was het een verrijkende ervaring!

Download project