Stad & Esch

Stad & Esch
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Podiumkunsten
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Met het onderwijs op Stad & Esch willen we leerlingen optimaal voorbereiden op de 21e eeuw. Dit betekent kennis opdoen en vaardigheden aanleren, maar ook inspelen op een voortdurend veranderende samenleving. Hierbij zijn vaardigheden als creatief denken, presenteren en samenwerken van groot belang. Deze vaardigheden staan centraal in ons kunstonderwijs en willen wij stimuleren door een breed aanbod van creatieve vakken.

Ook ons gebouw op het onderwijspark in Meppel draagt daaraan bij: de verschillende deelscholen hebben elk hun eigen deelgebouw, die met elkaar verbonden zijn en samenkomen in het hart van de school: het Hart van Ezinge. Vanuit alle deelgebouwen hebben leerlingen toegang tot het Hart van Ezinge: de plek waar ze kunstonderwijs volgen, uitvoeringen geven, voorstellingen bezoeken en elkaar ontmoeten. Het Hart van Ezinge bruist en verbindt.

Onze deelschool in Diever beschikt over een nieuwe theaterzaal, het Hart van Diever. Hier hebben de creatieve vakken theater, dans en muziek een prachtige werkplek gekregen.

verankering

Kunstvakken
Op Stad & Esch stimuleren wij creativiteit en verbeelding door een breed aanbod van kunstvakken. Het kunstaanbod geldt voor alle onderwijstypes, van praktijkonderwijs t/m gymnasium.

We laten de leerlingen kennis maken met de vier verschillende kunstdisciplines (beeldend, dans, muziek en theater) door in de eerste twee leerjaren deze vakken vier uur per week verplicht aan alle leerlingen aan te bieden. Zo kunnen de leerlingen hun eigen interesse, talent en passie ontdekken. Ook geeft dit brede kunstaanbod onze leerlingen de mogelijkheid hun creatieve talenten vanuit verschillende disciplines te onderzoeken en ontwikkelen.

Na de kennismaking met verschillende kunstdisciplines in de eerste twee leerjaren, krijgen de leerlingen in het derde leerjaar (met uitzondering van vmbo basis-kader en praktijkonderwijs) de mogelijkheid om zelf te kiezen voor het volgen van kunstonderwijs. Leerlingen vmbo basis-kader kunnen keuzedelen kiezen met een kunstprofiel.

Vmbo tl-leerlingen kunnen in het examenjaar één van de vier kunstvakken kiezen, waarin ze drie uur les krijgen. In de bovenbouw havo en vwo volgen de leerlingen respectievelijk drie of vier uur per week het verplichte vak ckv. Daarnaast kunnen ze een kunstvak als examenvak kiezen.

Kunst, cultuur en creativiteit in de overige vakken
Naast de kunstlessen zijn de leerlingen van Stad & Esch ook in de andere vakken bezig met kunst, cultuur en creativiteit. Creativiteit sijpelt door in alle lessen en is ingebed in de cultuur van de school. Dit gebeurt zowel door de docent (creatieve opdrachten die worden aangeboden in reguliere lessen) als door de leerling (mogelijkheden zien en pakken voor een creatieve verwerking). Dit laatste toont een creatieve focus van onze leerlingen; ze vragen zelf en zien de mogelijkheden om hun reguliere vakken op creatieve manieren te verwerken. Ook passen de docenten van Stad & Esch geregeld kunst en creativiteit toe in hun lessen.

Daarnaast kent Stad & Esch verschillende vakoverstijgende projecten waar kunst, cultuur en creativiteit in naar voren komt.

Culturele activiteiten
Naast onze reguliere lessen bieden we leerlingen kunstzinnige en culturele activiteiten, die invulling geven aan de visie van Stad & Esch. Leerlingen kunnen deelnemen aan masterclasses, workshops en open podia en gaan op bezoek bij musea, voorstellingen en gezelschappen.

In de Cultuurweek van Stad & Esch krijgen alle leerjaren twee workshops en een voorstelling aangeboden waarin de leerlingen zich kunnen specialiseren in een kunstdiscipline zoals bijvoorbeeld fotografie of componeren. Alle deelscholen nemen deel aan deze cultuurweek waardoor er groepen leerlingen ontstaan van alle niveaus. Dit geeft de workshops een extra dimensie: leerlingen leren van elkaar en van elkaars talent. Professionals uit het hele land komen tijdens de Cultuurweek samen in het Hart van Ezinge om de workshops en voorstellingen te verzorgen. In deze week bruist het Hart van Ezinge nog meer dan normaal – leerlingen zijn onder de indruk van alle professionele kunstenaars en kunnen contact met hen leggen. Verbindingen tussen niveaus en leerjaren ontstaan en leerlingen ontdekken nog meer wat kunst te bieden heeft.

meerwaarde

Het Hart van Ezinge: een speciale plek om talent in de schijnwerpers te zetten. Een podium waar leerlingen leren zichzelf te presenteren. Dat is het Hart van Ezinge, een kloppend hart vol kunst. Vanuit het Hart van Ezinge streven wij naar inspirerende en krachtige kunsteducatie die onze leerlingen uitdaagt om zichzelf te ontwikkelen. Deze kunsteducatie geven wij vorm vanuit ons hart en onze passie.

Lees meer: https://stadenesch.schoolwiki.nl/hart-voor-kunst.

partners
 • Schouwburg Ogterop, Meppel
 • Scala Centrum voor de Kunsten, Meppel
 • Drukkerijmuseum, Meppel
 • Puppet International,
 • ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Zwolle
 • ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem
 • Kleinkunstig, Zwolle
 • Kunst & Cultuur Drenthe, Assen
 • Impresariaat Uit De Kunst, Utrecht
 • Kröller-Müller Museum, Otterlo
 • Rijksmuseum, Amsterdam
 • Roodhof Muziek- & Showproducties, Staphorst
 • Stichting Vester, Meppel
 • JH Production, Meppel
 • Beeldenpark de Havixhorst, De Schiphorst
 • Kunsthuis Secretarie, Meppel
 • Stad & Esch Academy, Meppel
 • CSG Dingstede, Meppel
 • Terra VO, Meppel
Bekijk de onderbouw vakken
 • Beeldende vorming
 • Dans
 • Muziek
 • Theater
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Drama (Kunst-drama)
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • Dans (Kunst-dans)
 • Kunst Algemeen
Stad & Esch
Ezingerweg 51-55
7943 AZ Meppel
Postbus 178
7940 AD Meppel
info@stadenesch.nl
0522 263275
www.stadenesch.nl
Contactpersoon Eveline Villerius
Docent
evillerius@stadenesch.nl
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten