Het Stedelijk Lyceum Kottenpark

Het Stedelijk Lyceum Kottenpark
 • Expertises:
 • Creatieve industrie
 • Podiumkunsten
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Kottenpark is dé school voor Kunst en Cultuur onderwijs in Enschede en omgeving.

Vanaf de brugklas kan je kiezen voor de vooropleiding theaterdans, kunstklas beeldend, kunstklas muziek of kunstklas theater. Hierbij wordt er niet alleen aan toptalenten gedacht, maar juist ook leerlingen die een buitengewone interesse tonen voor kunst en cultuur. In alle kunstvakken kan je eindexamen doen op Havo en VWO niveau.

Er is een nauwe samenwerking met ArtEZ. Zo volgen leerlingen van de verschillende kunstklassen lessen op ArtEZ. In ontwikkeling is het honourstraject voor extra getalenteerde leerlingen.

Cultuur voor alle leerlingen bieden wij aan door onder andere drie keer per jaar een culturele activiteitenweek te organiseren, waarbij thema´s als respect, aandacht en identiteit centraal staan.

verankering

Op het Stedelijk Lyceum Kottenpark vinden we dat de beleving van cultuur een belangrijke bijdrage levert aan je algemene en persoonlijke ontwikkeling. We willen leerlingen in staat stellen om onder professionele begeleiding hun talent te ontwikkelen. Daarbij gaan het stimuleren van de vrije expressie en het aanbieden van een duidelijke structuur hand in hand. We willen leerlingen de ruimte geven uitdrukking te geven aan hun eigen gedachte, opvatting en gevoelens. Aan de expressie daarvan worden eisen gesteld. Deze eisen dienen ter motivatie en houvast, zodat het plezier vergroot wordt en dit alles een bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling.

meerwaarde

Kunst en Cultuur heeft een belangrijke plaats in het rooster van het Kottenpark. Ook wordt er een apart programma voor getalenteerde leerlingen aangeboden, waarbij de leerling d.m.v. een leerroute zijn of haar specifieke kunsttalent kan ontwikkelen. Hierbij wordt er niet alleen aan toptalenten gedacht, maar juist ook leerlingen die een buitengewone interesse tonen voor kunst en cultuur.

Daarnaast worden er veel, al of niet interdisciplinair, culturele- en kunstprojecten georganiseerd. Op deze manier wil de school alle leerlingen de kans bieden zich te ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur.

partners
 • ArtEZ, Enschede | Arnhem | Zwolle
 • Tetem Kunstruimte, Enschede
 • Kaliber Kunstenschool, Enschede
 • Concordia, Enschede
 • Theater Sonnevanck | Oostpool, Enschede | Arnhem
 • Wilminktheater, Enschede
 • Architectuurcentrum Twente, Enschede
 • Internetbureau Trimm, Enschede
 • Say Yeah Media, Enschede
Bekijk de onderbouw vakken
 • Beeldende vorming
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • Filosofie
 • Kunstklassen
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Tekenen (Oude stijl)
 • Handvaardigheid
 • Kunstgeschiedenis
 • Dans (Kunst-dans)
 • Drama (Kunst-drama)
 • Kunst Algemeen
 • Muziek (Oude stijl)
 • Filosofie
 • KCV
 • CKV
Het Stedelijk Lyceum Kottenpark
Lyceumlaan 30
7522GK Enschede
053-4821200
www.hetstedelijk.nl
Contactpersoon Bram Distel
Directeur
bdistel@hetstedelijklyceum.nl
Leernetwerken
Techniek, Creatieve industrie, Talentontwikkeling
Schooltype
HAVO, VWO

Onze projecten