Het Stedelijk Lyceum Kottenpark

Het Stedelijk Lyceum Kottenpark
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Artistiek onderzoek
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Kottenpark is een school voor havo, atheneum en gymnasium met bijna 1100 leerlingen in Enschede-Noord. Het Kottenpark onderscheidt zich door een aantal profileringen. Het is een Cultuurprofielschool met vier kunstklassen, beeldend, muziek, theater en de DAMU-erkende Vooropleiding Dans. Het Kottenpark heeft een geprofileerd gymnasium en stelt wetenschap centraal in het curriculum waar in de onderbouw de Wetenschap | Design | Techniek klas al een stevig fundament legt. Leerlingen kunnen een versterkt programma Engels volgen via het Cambridge English Advanced (CAE) en Duits via het Goethe-Institut.

Er is een nauwe samenwerking met ArtEZ en de Universiteit Twente. Zo volgen leerlingen van de verschillende kunstklassen lessen op ArtEZ. In ontwikkeling is het honourstraject voor extra getalenteerde leerlingen.

Cultuur voor alle leerlingen bieden wij aan door onder andere drie keer per jaar een culturele activiteitenweek te organiseren, waarbij thema´s als respect, aandacht en identiteit centraal staan.

verankering

Op het Kottenpark vinden we dat de beleving van cultuur een belangrijke bijdrage levert aan je algemene en persoonlijke ontwikkeling. We willen leerlingen in staat stellen om onder professionele begeleiding hun talent te ontwikkelen. Daarbij gaan het stimuleren van de vrije expressie en het aanbieden van een duidelijke structuur hand in hand. We willen leerlingen de ruimte geven uitdrukking te geven aan hun eigen gedachte, opvatting en gevoelens. Aan de expressie daarvan worden eisen gesteld. Deze eisen dienen ter motivatie en houvast, zodat het plezier vergroot wordt en dit alles een bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling.

meerwaarde

Kunst en Cultuur hebben een belangrijke plaats in het rooster van het Kottenpark. Ook wordt er een apart programma voor getalenteerde leerlingen aangeboden, waarbij de leerling d.m.v. een leerroute zijn of haar specifieke kunsttalent kan ontwikkelen. Hierbij wordt er niet alleen aan toptalenten gedacht, maar juist ook leerlingen die een buitengewone interesse tonen voor kunst en cultuur.

Daarnaast worden er veel, al of niet interdisciplinair, culturele- en kunstprojecten georganiseerd. Op deze manier wil de school alle leerlingen de kans bieden zich te ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur.

partners
 • ArtEZ, Enschede | Arnhem | Zwolle
 • Kaliber Kunstenschool, Enschede
 • Tetem Kunstruimte, Enschede
 • Concordia, Enschede
 • Wilminktheater, Enschede
 • Theater Sonnevanck, Enschede
 • Oostpool, Arnhem
 • ,
 • ,
 • ,
Bekijk de onderbouw vakken
 • Beeldende vorming
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • Filosofie
 • Kunstklassen
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Tekenen (Oude stijl)
 • Handvaardigheid
 • Kunstgeschiedenis
 • Dans (Kunst-dans)
 • Drama (Kunst-drama)
 • Kunst Algemeen
 • Muziek (Oude stijl)
 • Filosofie
 • KCV
 • CKV
Het Stedelijk Kottenpark
Lyceumlaan 30
7522GK Enschede
053-4821200
www.hetstedelijk.nl
Contactpersoon Martine Horstman
Cultuurcoördinator
mhorstman@hetstedelijklyceum.nl
Leernetwerken
Techniek, Podium voor cultuur, Talentontwikkeling
Schooltype
HAVO, VWO
  Downloads

Onze projecten