Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen
 • Expertises:
 • Internationalisering
 • Podiumkunsten
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

De SSgN is een openbare school waar onderwijs geboden wordt uitgaande van de ontwikkeling van hoofd, hand en hart. Als Jenaplanschool vinden wij het belangrijk dat jij als leerling kennis opdoet, vaardigheden ontwikkelt en met passie werkt aan de dingen die jij leuk vindt. Door veel af te wisselen met diverse culturele activiteiten, projecten, excursies en masterclasses ontdekken we met elkaar al snel waar jouw talenten en kwaliteiten liggen.

Je leert samen te werken, te onderzoeken, te presenteren en te ondernemen. Zo leer je zijn wie je bent en zorg te hebben voor jezelf, de ander en de wereld om je heen.

Wij dagen onze leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen, zowel op cognitief gebied als op het gebied van persoonlijke en sociale ontwikkeling. Elke leerling wordt voorbereid op het voor hem of haar optimaal haalbare diploma door onderwijs op niveau aan te bieden, zowel in de heterogene onderbouw- als in de homogene bovenbouw groepen. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende leerstijlen. Leerlingen blijven de eerste twee leerjaren bij elkaar in de groep. Enerzijds om hen de kans te bieden zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, anderzijds vanuit sociaal oogpunt door samen te werken en te leren van elkaar.

verankering

Het kunstvakonderwijs kenmerkt zich door doorlopende leerlijnen vanaf de onderbouw richting bovenbouw. In de onderbouw volgen leerlingen de eerste twee jaar alle kunstvakken: drama, muziek, handvaardigheid en tekenen. In het derde jaar kan nog steeds uit deze vakken worden gekozen met als extra keuzemogelijkheid foto/film, LO plus en filosofie. In de bovenbouw kunnen alle kunstvakken als examenvak worden gekozen. Dus beeldend vormen (handvaardigheid/tekenen), drama, foto/film en muziek. Daarnaast zijn er de plusklassen (dans, drama, muziektheater, handvaardigheid, muziek, ICT/robotica en tekenen). Deze plusklassen zijn niet jaarlaag gebonden en dit betekent dat leerlingen uit diverse jaarlagen min of meer hun eigen programma – dat op ontwikkeling is gericht – volgen. Voor de niet lesgebonden activiteiten werken wij regelmatig samen met het huis voor de kunsten de Lindenberg, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, bibliotheek Gelderland Zuid en diverse kunstinstellingen in Gelderland. Verder heeft de rector cultuur in zijn portefeuille en zijn er twee cultuurcoördinatoren die voor ongeveer 0,3 fte zijn aangesteld. Daarnaast beschikt de school over een UIT-bureau waar leerlingen terecht kunnen met al hun vragen over cultuur en waar zij praktische hulp kunnen krijgen.

meerwaarde

Wij bieden onderwijs aan volgens de uitgangspunten van het Jenaplanconcept. Dit betekent onder andere dat gesprek, spel, werk en viering de vier basisactiviteiten zijn waarin mensen leven en leren. Het is duidelijk dat met name bij de onderdelen spel en viering ons cultuurprofiel tot uiting komt en een meerwaarde heeft. Die meerwaarde uit zich in veelsoortige presentaties in en buiten lestijd: weeksluitingen met dans, toneel, muziek, cabaret en voordracht; de grotere vieringen zoals de kerstsluiting en de jaarsluiting; de stagenight in de stadsschouwburg tijdens de uitwisselingen in de derde klas; een wat klassiekere soiree; een bandjesavond en deelname aan het Nijmeegse voordrachtfestival. Voor leerlingen met meer dan gemiddelde belangstelling voor de kunstvakken zijn er plusklassen dans, drama, muziektheater, handvaardigheid, ict/robotica, muziek en tekenen. De leerlingen kunnen zelf besluiten tot deelname hieraan of zij worden gescout door hun docenten. Ook is er veel aandacht voor internationale cultuur tijdens de cultuurdagen in de onderbouw en de internationale uitwisselingen in de derde klas.

Jaarlijks organiseren wij culturele projecten in alle klassen: theater- en dansvoorstellingen, museumbezoek, zelfstandig bronnenonderzoek in musea, workshops, erfgoedexcursies, orkestbezoek. Behalve bij de expressie vakken is er ook bij de weekopening, de talen, filosofie, geschiedenis en maatschappijleer bewust aandacht voor culturele vorming. Elke school kan leerlingen stimuleren om zich buitenschools cultureel actief op te stellen. Onze school slaagt erin het complete aanbod binnen de school en de reguliere lestijd aan te bieden. Misschien is het om die reden dat een behoorlijk aantal leerlingen van onze school kiest voor een vervolgopleiding in de kunst of een culturele studie.

partners
 • De Lindenberg, Nijmegen
 • ArteZ, Arnhem
 • Bibliotheek Gelderland Zuid, Nijmegen
 • LUX, Nijmegen
Bekijk de onderbouw vakken
 • Tekenen
 • Muziek
 • Beeldende vorming
 • Kunstklassen
 • Drama
 • Dans
 • Handvaardigheid
 • Cultureel erfgoed
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Audiovisuele vormgeving
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • CKV
 • Dans (niet-ex. vak)
 • Drama (Kunst-drama)
 • Design
 • Film
 • Filosofie
 • Fotografie
 • Handvaardigheid
 • Kunst Algemeen
 • Multimedia
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Tekenen
Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen
IJsbeerstraat 12
6531 PL Nijmegen
Postbus 31091
6503 CB Nijmegen
info@ssgn.nl
024-3563974
www.ssgn.nl
Contactpersoon Toon Robben
Cultuurcoördinator
toon.robben@ssgn.nl
Leernetwerken
Internationalisering
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Cultureel programma SSgN

Vast op het programma elk jaar:
Cultuurdagen onderbouw
Museumproject klas 1
Cultuurproject Onderweg klas 2
Stagenight klas 3
Cross your borders klas 4
Museumproject klas 4+5
Winterfair
Voordrachtfestival
Open Podium
Soiree
Examenpresentaties
Plusklaspresentatie
Jaarsluiting
project

Van Gogh project klas 1

Jaarlijks gaan we met de brugklassen een dag op stap naar de Hoge Veluwe. Op het programma staan het Kröller Müller museum en de beeldentuin, waar zij opdrachten uitvoeren, een fietstocht en een tekenopdracht ‘in de stijl van Van Gogh’ in de Landschappentuin.
project

Jaarlijkse Cultuurdag

Leerlingen uit de klassen 1, 2 en 3 gaan jaarlaagoverstijgend aan de slag met diverse workshops, rond een centraal thema. De afgelopen jaren draaiden onder andere de projecten ‘Streetart’ en ‘Rebel’.
project

Project Meesterwerk

In dit project worden op smakelijke wijze kunstwerken nagemaakt. Het resultaat wordt vervolgens gezamenlijk opgepeuzeld, zodat er geen enkel bewijs van dit Meester-vervalsingsproject overblijft.

Download project
project

Cultuur en Internationalisering

De SSgN heeft een rijk internationaliseringprogramma. In de brugklas starten we met de projecten Utopia, Europa en Zuid-Afrika. In klas 3 organiseren we het internationale uitwisselingsprogramma met onze vaste partnerlanden. In klas 5 zijn er buitenlandse werkweken. Foto: 3 mavo in Linares
project

Internationale uitwisseling klas 3

Tijdens de uitwisselingen kijken onze leerlingen 10 dagen lang naar de Nederlandse cultuur door de ogen van hun buitenlandse partner. Enkele weken later volgt het tegenbezoek. Vaste partnerlanden zijn Rusland, Polen, Spanje, Italië en Hongarije. Hoogtepunt is de Stagenight in de Stadsschouwburg met optredens uit de cultuur van ieder land.