Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen
 • Expertises:
 • Internationalisering
 • Podiumkunsten
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

De SSgN is een jenaplanschool voor mavo/havo/vwo. De school bestaat inmiddels meer dan 150 jaar. Vanaf het begin heeft de SSgN een veilige basis aan leerlingen gegeven waarin ze zich gerespecteerd en gezien voelen en waarbinnen ze hun talenten optimaal kunnen benutten.

Vanaf 1987 is het Jenaplanonderwijs ontwikkeld. Binnen deze visie heeft cultuur altijd een prominente plaats ingenomen. Dit heeft ervoor gezorgd dat leerlingen een podium kregen voor het tonen van hun creatieve talenten. Daarnaast is kunst en cultuur een doorlopende vaste waarde binnen het reguliere curriculum. Elke leerling krijgt ermee te maken. Leerlingen die op andere manieren affiniteit of talent hebben binnen de cultuurvakken kregen en krijgen de ruimte om te experimenteren, onderzoek te doen en hun blik te verruimen.

De school wordt al jaren gezien als landelijk koploper wanneer het om kunst & cultuur gaat. Als eerste school in Nederland kon vanaf 2002 gekozen worden voor het examenvak Film- en fotografie. In de loop der jaren hebben we ingezet op een nog breder cultuur-curriculum. In schooljaar 2019-2020 zijn de kunstvakken uitgebreid met het vak dans, met de intentie op termijn leerlingen ook hierin eindexamen te laten doen. Er kan nu al in alle andere kunstdisciplines eindexamen gedaan worden op elk niveau. Daarnaast zijn er masterclasses ontwikkeld waarin leerlingen zich kunnen verdiepen in een kunstdiscipline of een bètavak. Leerlingen krijgen vanaf leerjaar één alle kunstvakken aangeboden in het reguliere curriculum.

In 2010 is het eerste gedeelte van de cultuurvleugel gerenoveerd en is het multimedialokaal gerealiseerd. In 2020 werd een professionele theaterzaal gebouwd en is het laatste gedeelte van de cultuurvleugel gerenoveerd, waarmee de cultuurvleugel allemaal goed uitgeruste lokalen heeft gekregen. Daarmee is cultuureducatie nog duidelijker één van de pijlers geworden waarop de school drijft.

verankering

Het kunstvakonderwijs kenmerkt zich door doorlopende leerlijnen vanaf de onderbouw richting bovenbouw. In de onderbouw volgen leerlingen in klas 1 en 2 alle kunstvakken: drama, muziek, tekenen, handvaardigheid, dans en multi-media. In klas 3 volgen ze één kunstvak naar keuze. In de bovenbouw kunnen alle kunstvakken als examenvak worden gekozen.

Daarnaast zijn er de creatieve masters (design, decor & interieur, tekenen, fotografie, muziek, zang, dans, theater en art journal) en de bèta masters (robotica, schaken en creatieve wiskunde). Geïnteresseerde en getalenteerde leerlingen kunnen zich in deze master-klassen verder verdiepen in een gekozen discipline. Leerlingen van alle jaarlagen zitten bij elkaar in de les en volgen binnen de master een individueel programma. Daarnaast werken ze samen aan eindopdrachten en presentaties. De masters worden  binnen schooltijd maar buiten het curriculum aangeboden en verzorgd door eigen docenten.

Naast het reguliere lesprogramma en de masters organiseren we jaarlijks voor alle jaarlagen excursies, museumbezoeken, culturele stedentrips, filmbezoeken, etc. We werken hiervoor nauw samen met  het huis voor de kunsten ‘De Lindenberg’, ‘ArtEZ’ hogeschool voor de kunsten, bibliotheek Gelderland Zuid en diverse musea en kunstinstellingen in Gelderland.

De cultuurpoot van de school wordt aangestuurd door een leidinggevende. Daarnaast heeft de school één hoofd-cultuurcoördinatie, twee cultuurcoördinatoren en een cultuurmedewerker. Deze laatste is verantwoordelijk voor de externe contacten en runt daarnaast het UIT-bureau waar leerlingen terecht kunnen met al hun vragen over cultuur en waar zij praktische hulp kunnen krijgen.

meerwaarde

Wij bieden onderwijs aan volgens de uitgangspunten van het Jenaplanconcept. Ontwikkeling van hoofd, hand en hart zijn voor ons evenredig belangrijk. Cultuur neemt hierbij een belangrijke plaats in. Dit uit zich o.a. in veelsoortige presentaties in en buiten lestijd; weeksluitingen met dans, toneel, muziek, cabaret en voordracht; grote vieringen zoals de winterfair en de jaarsluiting; de stagenight in de stadsschouwburg tijdens de uitwisselingen in de derde klas; een wat klassiekere soiree; een bandjesavond en deelname aan het Nijmeegse voordrachtfestival en de jaarlijkse muziekwedstrijd Freedom’s Cool. Binnen het reguliere lesprogramma wordt er naast aandacht voor cultuur in de ‘niet-kunstvakken’ ook cultuur gesnoven tijdens de cultuurdagen, de stedenreizen en het uitwisselingsprogramma met buitenlandse scholen.

Elke school kan leerlingen stimuleren om zich buitenschools cultureel actief op te stellen. Onze school slaagt erin het complete aanbod binnen de school en de reguliere lestijd aan te bieden. Misschien is het om die reden dat een behoorlijk aantal leerlingen van onze school kiest voor een vervolgopleiding in de kunst.

partners
 • De Lindenberg, Nijmegen
 • ArteZ, Arnhem
 • Bibliotheek Gelderland Zuid, Nijmegen
 • LUX, Nijmegen
 • Valkhof Museum, Nijmegen
 • Gallerie Marzee, Nijmegen
Bekijk de onderbouw vakken
 • Tekenen
 • Muziek
 • Beeldende vorming
 • Drama
 • Dans
 • Handvaardigheid
 • Audiovisuele vormgeving
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Audiovisuele vormgeving
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • CKV
 • Drama (Kunst-drama)
 • Kunst Algemeen
 • Multimedia
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Tekenen
 • Dans (Kunst-dans)
 • Film
 • Fotografie
Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen
IJsbeerstraat 12
6531 PL Nijmegen
Postbus 31091
6503 CB Nijmegen
info@ssgn.nl
024-3563974
www.ssgn.nl
Contactpersoon Toon Robben
Cultuurcoördinator
toon.robben@ssgn.nl
Leernetwerken
Internationalisering
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Junior Fellowship 2022

Het PWS van Sara en Aniek is één van de drie winnaars van het Rijksmusuem Junior Fellowship 2022. Hun werkstuk is getiteld: Een ster in het navigeren?
Zij kregen een meerdaags trainieeship in het museum en een studiebeurs van 1.500 euro.
VALKHOF MUSEUM & SSGN 2024
project

Junior Fellowship Rijksmuseum 2023

De auteurs van de 7 beste inzendingen hebben, voorafgaand aan de uitreiking, een meerdaagse traineeship doorlopen, waarbij ze een kijkje achter de schermen van het Rijksmuseum en de NTR kregen. De kandidaten van de SSgN, Roos en Silke werden tweede met hun werkstuk 'Dit is Kunst, dus het kan', waarin zij de ethische grenzen van kunst verkennen.
Winnaar Freedom’s Cool festival 2022
Schoolband 2422 - (c) Matthijs Mekking
project

Cultureel programma SSgN

Vast op het programma elk jaar:
Cultuurdagen onderbouw
Museumproject klas 1
Cultuurproject Onderweg klas 2
Stagenight klas 3
Cross your borders klas 4
Museumproject klas 4+5
Winterfair
Voordrachtfestival
Open Podium
Soiree
Examenpresentaties
Presentatie masters
Jaarsluiting
project

Jaarlijkse Cultuurdag

Leerlingen uit de klassen 1, 2 en 3 gaan jaarlaagoverstijgend aan de slag met diverse workshops, rond een centraal thema. De afgelopen jaren draaiden onder andere de projecten ‘Streetart’ en ‘Rebel’.
project

Project Meesterwerk

In dit project worden op smakelijke wijze kunstwerken nagemaakt. Het resultaat wordt vervolgens gezamenlijk opgepeuzeld, zodat er geen enkel bewijs van dit Meester-vervalsingsproject overblijft.

Download project
project

Cultuur en Internationalisering

De SSgN heeft een rijk internationaliseringprogramma. In de brugklas starten we met de projecten Utopia, Europa en Zuid-Afrika. In klas 3 organiseren we het internationale uitwisselingsprogramma met onze vaste partnerlanden. In klas 5 zijn er buitenlandse werkweken. Foto: 3 mavo in Linares
project

Internationale uitwisseling klas 3

Tijdens de uitwisselingen kijken onze leerlingen 10 dagen lang naar de Nederlandse cultuur door de ogen van hun buitenlandse partner. Enkele weken later volgt het tegenbezoek. Vaste partnerlanden zijn Rusland, Polen, Spanje, Italië en Hongarije. Hoogtepunt is de Stagenight in de Stadsschouwburg met optredens uit de cultuur van ieder land.