RSG ’t Rijks

RSG ’t Rijks
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Culturele diversiteit
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

’t Rijks richt zich op het aanreiken van een onderwijsaanbod waarin leerlingen de kans krijgen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. ‘Een accent op ieders talent’.

De school heeft daarom een aantal programmalijnen. Een leerling kan op verschillende manieren, afhankelijk van zijn interesses en mogelijkheden, via een doorlopende leerlijn toewerken naar een examen in de kunstvakken. De drie programmalijnen zijn als volgt:

 1. Het reguliere onderwijsprogramma van de onderbouw bestaat uit muziek en beeldende kunst, in het eerste jaar ook aangevuld met modules dans en drama. Hiermee ontwikkelen we een gedegen basis die bijna al onze leerlingen wordt aangeboden. In de bovenbouw kan worden gekozen voor examen muziek en tekenen op de niveaus mavo, havo en vwo. Hier zal in de toekomst ook dans en drama aan worden toegevoegd.
 2. Onze Cultuurklas is voor iedere leerling met een interesse voor kunst en cultuur. De leerling die zich hiervoor aanmeld krijgt in het eerste jaar een brede oriëntatie in verschillende kunstdisciplines (beeldende kunst: 2D, 3D en fotografie/film en podium kunst dans, drama en muziek). In jaar twee en drie wordt gekozen voor een specialisatie in beeldende kunst of podium kunst. Hierna kan de overstap naar een examenvak in de kunst worden gemaakt.
 3. De Vooropleiding Kunsten is een bijzondere verdieping in een kunstdiscipline (dans, muziek en beeldende kunst). Deze programma’s zijn toegankelijk voor leerlingen die daarvoor op grond van een bijzondere bovengemiddeld talent en ambitie worden geselecteerd. Door middel van de DAMU regeling zijn zij in staat zich tijdens hun middelbare schoolloopbaan te ontwikkelen in hun kunstvak, met als doel een aanmelding bij een vervolgstudie in de kunsten.
verankering

Het kunst- en cultuuronderwijs op ‘t Rijks is uitdagend en stimuleert de leerlingen om op een creatieve manier, vanuit nieuwsgierigheid en met plezier de wereld te verkennen waarin wij leven. Binnen een veilige omgeving is er ruimte om te ontdekken, te onderzoeken en het experiment aan te gaan.

Er is gelegenheid om het talent dat in iedereen huist te zoeken, te benutten, te stimuleren en te ontwikkelen zodat iedere leerling op eigen creatieve wijze zijn horizon verbreedt en een verbinding kan maken met zichzelf en de wereld. Wij zijn van mening dat kunst- en cultuuronderwijs een kind helpt in zijn ontwikkeling naar volwassenheid. Daarom bevorderen we ook de cultuurparticipatie en zetten we in op het verdiepen van het cultureel bewustzijn. Kunst leert een kind zich te verhouden tot zichzelf en dat wat hij waarneemt. Door leerlingen in contact te brengen met diverse disciplines, culturen en cultuuruitingen stimuleren we de onderzoekende en kritische attitude en dagen we hen uit tot verdere ontwikkeling.

meerwaarde

’t Rijks is een school waarin talent ontwikkeling hoog in het vaandel staat en heeft naast een kunst- en cultuurprofiel (inclusief DAMU status), ook een profiel voor bèta en techniek (Bèta Challenge en Technasium), een sportprofiel (inclusief LOOT status), een profiel voor wetenschapsoriëntatie (WON) en een tweetalig profiel (TTO). Wij streven ernaar dat zoveel mogelijk leerlingen in deze programma’s kunnen participeren en deze bovendien kunnen combineren.

Als je door onze school loopt zie je overal aan de muren het beeldend werk van onze leerlingen. Elke leerling op onze school volgt een vorm van kunstonderwijs en krijg elkaar minimaal een voorstelling aangeboden. De leerlingen van de cultuurklassen en vooropleiding gaan daarnaast ook nog diverse keren op excursie.

Door ons grote en diverse aanbod voor kunst en cultuur zitten de kunstvakken door de hele school verweven. Ons doel komende jaren wordt om ook binnen de niet kunstvakken en andere profielen kunst onderdeel te laten zijn van het onderwijsprogramma.

 

 

partners
 • CKB de Maagd, Bergen op Zoom
 • Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Antwerpen
 • Scapino Ballet, Rotterdam
 • Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg
 • Gebouw-T, Bergen op Zoom
 • Kleinkunstig, Zwolle
 • Rijksmuseum, Amsterdam
 • Museum De Pont, Tilburg
 • Textielmuseum, Tilburg
 • Museum voor Beeld en Geluid, Hilversum
 • Dans in School, Amsterdam
 • Impresariaat Uit De Kunst, Utrecht
 • Impresariaat Theater-in-school, Utrecht
 • Big Weel, Groot Brittanie
 • Roet, Arnhem
 • Theater Zuidplein, Rotterdam
 • FoBoZ fotografie, Bergen op Zoom
Bekijk de onderbouw vakken
 • Kunst & Cultuur
 • CKV
 • Dans
 • Drama
 • Beeldende vorming
 • Theater
 • Muziek
 • Kunstklassen
 • Fotografie
 • Audiovisuele vormgeving
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Tekenen (Oude stijl)
 • Muziek (Oude stijl)
Regionale Scholengemeenschap 't Rijks
Burgemeester Stulemerijerlaan 24
4611 EG Bergen op Zoom
info@rsgrijks.nl
0164 242150
www.rsgrijks.nl
Contactpersoon Agnes Franken
Kunst en Cultuur Coordinator Onderbouw
afranken@rsgrijks.nl
Leernetwerken
Techniek, CKV
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Foto opdracht Beeldende kust

Foto opdracht Beeldende kust
project

Roet Filmdag

De tweedejaars van de cultuurklas hadden deze keer een Roet Filmdag. Tijdens deze dag werden films gemaakt met verschillende genres. De dag werd afgesloten met een oscar uitreiking compleet met rode loper.
project

Excursie Scapino Ballet Rotterdam

Een dans workshop in de dansstudio's van het dansgezelschap Scapino in Rotterdam, waarbij een dansfrase uit de voorstelling Scala werd aangeleerd door een profesional. Aan de slag met repertoire en daaraan dan je eigen twist geven in groepjes. Educatie en Creatie.
project

Vooropleiding Dans naar Finland

Begin februari vertrokken een aantal leerlingen van de vooropleiding dans naar Kajaani in Finland. Zij waren daar te gast bij een internationaal dansfestival. De vier volgende dagen zaten vol met dansen op een groot podium, kijken naar prachtige choreografieën en wandelen in de sneeuw. Een hele ervaring voor onze jonge dansers.