Vathorst College

Vathorst College
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Internationalisering
 • Podiumkunsten
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Vathorst College is een school voor eigentijds onderwijs aan vmbo-t, havo en vwo. Wij werken met een positieve aanpak. Het gaat om wat jij al kan en wat jij nog verder kunt ontplooien. Onze pijlers zijn: kunst en cultuur, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, thematisch onderwijs en digitaal leren.
Wij bieden goed verzorgd onderwijs aan en zijn pas tevreden als je van school gaat met een voor jou bovengemiddeld goed examenresultaat. We willen dat je met plezier terugkijkt op je schooltijd op het Vathorst College. We hopen dat je verantwoordelijkheid kunt en durft te nemen voor jezelf en je omgeving.
Het Vathorst College is gehuisvest in het prachtige moderne gebouw ICOON (Informatie, Cultuur, Ontmoeting en ONderwijs). Het gaat goed met de school en daar zijn we trots op. De sfeer in de school is fijn, we behalen goede resultaten en samen geven we vorm aan een onderwijsconcept dat past in de 21ste eeuw.

verankering
Kunst en cultuur zijn op het Vathorst College geen doel op zich, maar maken evenredig deel uit van het onderwijs. Binnen de kunstvakken leer je heel andere vaardigheden dan bij vakken als wiskunde, geschiedenis, Engels en scheikunde. Vaardigheden waarmee je jezelf op een andere manier leert uitdrukken, vaardigheden die je kunnen helpen in het werken op het leerhuis, en vaardigheden waar je ‘later’ veel profijt van kunt hebben, ook als je geen kunstenaar van beroep wordt. Daarom kiezen we ervoor om je de eerste drie jaar helemaal onder te dompelen in de kunstvakken. In leerjaar 1 krijg je les in beeldende vorming, muziek, theater en dans. In jaar 2 volg je nog drie kunstvakken en in jaar 3 volg je er twee. Bovendien volg je in leerjaar 1 en 2 na de herfstvakantie de Matinee. Daarbij kies je uit allerlei kunstzinnige, culturele en sportieve activiteiten. In leerjaar 1 ben je dus bijna elke dag met een kunstvak bezig. In de bovenbouw mag je een of twee kunstvakken naar keuze blijven volgen en examen in maken.
meerwaarde

De essentie van Kunst is het onderzoeken van de grote levensvragen, vanuit een esthetisch perspectief. Kunst geeft een andere blik op de alledaagse werkelijkheid. Kunst onderzoekt, geeft vorm aan je gevoel en zet aan tot nadenken. Kunst biedt schoonheid, ontroering, verbeelding, verrassing en ontregeling, zowel wanneer je participeert, als recipieert.
Kunstonderwijs draagt bij aan het vermogen tot kritisch denken, creativiteit, zelfkennis, zelfvertrouwen en verbeeldingskracht. Kunstonderwijs stimuleert het vermogen tot reflectie, om vanuit esthetische ervaringen te zoeken naar schoonheid en troost.
Het Vathorst College legt de nadruk op de beleving van verschillende vormen van kunst en cultuur. De toegang is laagdrempelig. Maar de lat ligt hoog, met veel aandacht voor de mogelijkheden van het individu. Authenticiteit is belangrijker dan technische perfectie. Leerlingen leren zichzelf uiten en hun beleving verwerken in een van de vier kunstdisciplines. Naast de specifieke vaardigheden van de kunstvakken leren ze over zichzelf, elkaar en de wereld.

partners
 • Scholen in de Kunst, Amersfoort
 • Theater Lieve Vrouw, Amersfoort
 • Mondriaanhuis, Amersfoort
 • Jens van Daele, Arnhem
 • Holland Opera, Amersfoort
Bekijk de onderbouw vakken
 • Beeldende vorming
 • Theater
 • Muziek
 • Dans
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • Beeldende vorming (Kunstv. 2)
 • Muziek (Kunstv. 2)
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Kunst Algemeen
 • Drama (Kunstv. 2)
 • Drama (Kunst-drama)
 • Dans (Kunstv. 2)
 • Dans (Kunst-dans)
Vathorst College
Lovink 6
3825 MP Amersfoort
Lovink 6
3825 MP Amersfoort
info@vathorstcollege.nl
033 - 496 82 40
vathorstcollege.nl
Contactpersoon Judit Hodos
Kunstcoördinator
j.hodos@vathorstcollege.nl
Leernetwerken
Internationalisering, CKV, Creatieve industrie
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO
  Downloads

Onze projecten

project

Schoolexamens kunstvakken

De schoolexamens van de podiumvakken in de examenklassen worden afgenomen in het ICOON theater in ons gebouw. Twee keer in het jaar kunnen ouders en genodigden kijken naar de presentaties dans, muziek en theater.
project

Decemberproductie 3e klassen

In de 3e jaar hebben alle leerlingen twee kunstvakken naar eigen keuze. We maken met alle kunstvakken samen één grote productie, waarbij alle derdeklassers op het speelvlak komen te staan. Ieder jaar werken we vanuit een ander kunstwerk, dat als basis-inspiratie dient voor het maakproces.
project

There is music in waste

In dit project hebben leerlingen op diverse manieren in aanraking gekomen met afval: ze hebben een afval verwerking bedrijf bezocht, workshop gekregen van instrumenten maken uit afval en een voorstelling bezocht in Holland Opera: There is music in waste.