Vathorst College

Vathorst College
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Internationalisering
 • Mediawijsheid
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

 

Het Vathorst College is een cultuurprofielschool. Dat is direct te zien bij binnenkomst in het gebouw, en het gaat veel verder dan dat. Kunst geeft een andere blik op de alledaagse werkelijkheid, op maatschappelijke vraagstukken en op mogelijke oplossingen daarvoor. Kunst doet leerlingen onderzoeken, vorm geven aan gevoelens, zet aan tot denken en verbindt. Wij dompelen onze leerlingen er daarom in onder. In leerjaar 1 volgen ze allemaal de vier vakken theater, dans, muziek en beeldende vorming. In leerjaar 2 kiezen ze voor drie van deze vakken en in leerjaar 3 kiezen ze er twee. In de bovenbouw hoeven leerlingen niet voor kunst te kiezen, maar een grote meerderheid doet dat wel. Het Vathorst College biedt de mogelijkheid om in alle kunstvakken, op alle niveaus, examen te doen. Ook leerlingen die in de bovenbouw niet voor een kunstvak kiezen, nemen deel aan kunst- en cultuuractiviteiten. De onderdompeling geeft leerlingen niet alleen de kans om een ambacht te leren en via de theorie kennis te maken kunstuitingen en cultuurhistorie, maar vooral ook om zich te ontwikkelen als mens. Wie in de eerste klas op een podium staat en feedback ontvangt op wat hij daar doet (en zelf anderen feedback geeft op hún optreden), kan zich niet verschuilen. Vanaf dag één leren leerlingen zich kwetsbaar op te stellen, maken ze goed kennis met hun medeleerlingen en leren ze elkaars verschillen te accepteren en te waarderen. Zo leren ze ook hoe ze zich constructief opstellen als lid van een gemeenschap. Dat werkt door in de open, positieve en veilige sfeer die de school kenmerkt.

verankering
De essentie van kunst is het onderzoeken van de grote levensvragen vanuit verschillende perspectieven. Kunst geeft een andere blik op de alledaagse werkelijkheid; het onderzoekt, geeft vorm aan je gevoel, zet aan tot denken en verbindt. Zowel wanneer je participeert als recipieert kan het schoonheid, ontroering, verbeelding, verrassing, ontregeling en troost bieden.

Kunstonderwijs op het Vathorst College draagt bij aan het vermogen tot kritisch denken, creativiteit, zelfkennis, zelfvertrouwen, reflectie en verbeeldingskracht. De wisselwerking tussen theorie en praktijk verrijkt de kunstervaring. De theorie zorgt voor een basis waarmee kunst met een verdiepende blik kan worden beschouwd en ervaren. Deze bagage wordt meegenomen en verbonden met de eigen praktijk en dat wat de leerling wil communiceren en/of onderzoeken.
We leggen de nadruk op de beleving van verschillende vormen van kunst en cultuur, en plaatsen deze – niet zelden in samenwerking met andere schoolvakken –  in de context van de wereld om ons heen. De toegang tot ons kunstonderwijs is laagdrempelig –  kunst is voor iedereen – maar de lat ligt hoog. Het proces staat centraal met veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Leerlingen leren zich uiten en hun beleving verwerken. Naast technische vaardigheden en de Vathorst-vaardigheden leren ze over zichzelf, elkaar, de wereld en hoe zij zich hiertoe verhouden. 

meerwaarde

Leerlingen kunnen wat ze leren in de kunstvakken, uitstekend gebruiken in het leerhuis en vice versa. Ze nemen het opgebouwde zelfvertrouwen mee, net als vaardigheden als kritisch denken, problemen oplossen, reflecteren, verbeelden, presenteren, samenwerken en effectief communiceren. Docenten van andere vakken stimuleren de leerlingen om opdrachten op creatieve wijze uit te voeren (verslagen schrijven, filmpjes te maken, stripverhalen tekenen, et cetera). De kunstvakken bieden uitgelezen kansen om met leerlingen in gesprek te gaan over wat ze hebben gemaakt of uitgebeeld, over wat ze daarvan hebben geleerd en wat hun volgende leerdoel is. Het proces is net zo belangrijk als het eindproduct. Daar hoort bij dat leerlingen van hun fouten kunnen leren. Het kunstprofiel verrijkt het curriculum dus op alle fronten.

partners
 • Scholen in de Kunst, Amersfoort
 • Theater Lieve Vrouw, Amersfoort
 • Mondriaanhuis, Amersfoort
 • Jens van Daele, Arnhem
 • HKU, Utrecht
Bekijk de onderbouw vakken
 • Beeldende vorming
 • Theater
 • Muziek
 • Dans
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • Beeldende vorming (Kunstv. 2)
 • Muziek (Kunstv. 2)
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Kunst Algemeen
 • Drama (Kunstv. 2)
 • Drama (Kunst-drama)
 • Dans (Kunstv. 2)
 • Dans (Kunst-dans)
Vathorst College
Lovink 6
3825 MP Amersfoort
Lovink 6
3825 MP Amersfoort
info@vathorstcollege.nl
033 - 496 82 40
vathorstcollege.nl
Contactpersoon Judit Hodos
Kunstcoördinator
j.hodos@vathorstcollege.nl
Leernetwerken
Internationalisering, CKV, Creatieve industrie
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

3e klassen ‘Decemberproductie’: Panamarenko

In het 3e jaar hebben alle leerlingen twee kunstvakken naar eigen keuze. We maken jaarlijks met alle kunstvakken samen één grote productie, waarbij alle derdeklassers op het speelvlak komen te staan. Ieder jaar werken we vanuit een ander kunstwerk, dat als basis-inspiratie dient voor het maakproces. In 2022 was de inspirator: Panamarenko.
project

Inside Out – Musical 2022

Inside Out - Deze musical is gebaseerd op de gelijknamige animatiefilm (Pixar, 2014). In deze bewerking staat een brugklasmeisje centraal.
Bij deze musical werkten leerlingen van alle leerjaren samen in dans, spel, koor en ook voor het decor en de kostuums. In het orkest spelen naast de leerlingen ook docenten en oud-leerlingen mee.
project

Schoolexamens kunstvakken

Schoolexamens kunstvakken
De schoolexamens van de podiumvakken in de examenklassen worden afgenomen in het ICOON theater in ons gebouw. Twee keer in het jaar kunnen ouders en genodigden kijken naar de presentaties dans, muziek en theater. De beeldende leerlingen exposeren hun werk tegelijkertijd in het gebouw.
project

Zonen en dochters van Amersfoort

Het project zonen en dochters van Amersfoort brengt voorexamenleerlingen in contact met kunstenaars uit Amersfoort. De ontmoetingen zijn een bron van inspiratie voor de leerlingen, zichtbaar in een beeldende reactie op het werk van de kunstenaars. Het project sluit af met een grote expositie van leerlingen en kunstenaars.
project

Koorweek Utrecht

Dit schooljaar hebben wij meegedaan met de voorexamenklassen muziek meegedaan aan de koorweek op het Utrechts Conservatorium. Tijdens deze week hebben derdejaarsstudenten van de opleiding docent muziek de opdracht om aan medestudenten en leerlingen uit het VO een koorstuk aan te leren. Het project eindigde met een voorstelling voor publiek.