VSO Alphons Laudy

Amsterdam

VSO Alphons Laudy
 • Expertises:
 • Authentiek leren
 • Burgerschap
 • Culturele diversiteit
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

De VSO Alphons Laudy is een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen en is vernoemd naar de filosoof en schrijver Alphons Laudy. Met zo’n 148 leerlingen vormen de leerlingen een bijzondere gemeenschap in Amsterdam Zuid.

Wij bieden een vertrouwde en veilige omgeving waarin het motto ‘samen leren voor nu en later’ centraal staat. Door een breed en betekenisvol aanbod te bieden, wordt niet alleen de brede ontwikkeling gestimuleerd, maar wordt ook volop de kans geboden om individuele interesses en talenten te ontwikkelen.

Leerlingen worden actief betrokken bij het onderwijs: zij dragen verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces (eigenaarschap), afgestemd op hun niveau en mogelijkheden. Geloof in eigen kunnen en verantwoordelijkheid voor eigen keuzes, dragen positief bij aan het welzijn en het toekomstperspectief van de leerlingen. Het blijvend uitdagen tot (sociale) interactie tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en (vak)leerkrachten, met wederzijds respect als uitgangspunt, is voorwaarde om daaraan te werken.

In de (sociale) ontwikkeling van de leerlingen richten wij ons op drie verschillende niveaus: 

 1. Gericht op jezelf: de eigenheid van het individu staat hierbij centraal. Samen kijken we naar de talenten en mogelijkheden en dagen de leerling uit hun grenzen te verleggen. 
 2. Gericht op de ander: hierbij staat de sociale redzaamheid centraal. Door samen te werken met anderen groeien de leerlingen in hun inlevingsvermogen, verdraagzaamheid en leren ze adequaat omgaan met de mensen om hen heen.
 3. Gericht op de maatschappij: in dialoog met de omgeving van de leerling kijken we wat de leerlingen nodig hebben voor de toekomst. We bereiden hen voor op hun deelname binnen de maatschappij.
verankering

Kunst en cultuur is onlosmakelijk verbonden met het onderwijs op de VSO Alphons Laudy. Er is veel aandacht voor expressievakken, gastlessen, excursies en voorstellingsbezoeken. Deze pijlers geven de leerlingen de mogelijkheid om hun ideeën en gevoelens op een creatieve manier te uiten. We spreken de verbeelding aan en prikkelen de verwondering. Ook doen we een beroep op vermogens en vaardigheden die tijdens reguliere vakken minder worden aangesproken. Het belang van cultuuronderwijs wordt benadrukt in de samenwerking met andere onderdelen in de school, bijvoorbeeld het programma De Vreedzame School. Hierin wordt gewerkt aan burgerschap, kennis en bewustwording van de wereld om ons heen.

Als hoogtepunt organiseren wij jaarlijks een Cultuurmaand. In deze maand staat de hele school in het teken van een gezamenlijk thema. In de expressievakken wordt hier vorm aan gegeven en werken de leerlingen toe naar een eindproduct. In de klas wordt de verdieping opgezocht door te praten, te filosoferen en te discussiëren over het thema. In deze maand ontvangen we gastdocenten en makers die binnen de school met de leerlingen aan de slag gaan.

meerwaarde

De leerlingen van de VSO Alphons Laudy vinden hun uitstroom na hun schoolperiode in verschillende sectoren. Dit kan in de vorm van arbeidsmatige of activiteitgerichte dagbesteding, maar ook in de vorm van loonarbeid. Het uitstromen in een cultuurgericht vakgebied is voor de leerlingen een reële mogelijkheid. Ateliers, theater- /muziekgroepen of een dansgezelschap maken deel uit van het diverse werkveld waar onze leerlingen kunnen uitstromen. Om bij dit aanbod aan te blijven sluiten initiëren we nieuw onderwijs in samenwerking met partners, met als voorbeeld het vak Film en Media in samenwerking met IJVER.  

Op school worden leerlingen voorbereid op deze uitstroom en kijken we waar de talenten, fascinaties en mogelijkheden van de leerlingen liggen. Daarnaast is kunst en cultuur voor onze leerlingen vaak een manier om hun gedachten vorm te geven. Waar woorden soms lastig te vinden zijn, kan een schildering deze rol vervullen. In dans- en dramalessen komen op bijzondere wijze de kwaliteiten van de leerlingen naar boven en genieten ze van sociale interactie.

partners
 • Ons' Lieve Heer op Solder , Amsterdam
 • Muziekcentrum Aslan, Amsterdam
 • EYE filmmuseum, Amsterdam
 • ,
 • ,
 • ,
Bekijk de onderbouw vakken
 • Dans
 • Drama
 • Beeldende vorming
 • Textiele werkvormen
 • Muziek
 • Tekenen
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Handvaardigheid
 • Kunst & Cultuur
 • Tekenen
 • Multimedia
VSO Alphons Laudy, Amsterdam
Van Nijenrodeweg 648
1082 HZ Amsterdam
Van Nijenrodeweg 648
1082 HZ Amsterdam
nijenrode@alphonslaudy.nl
020 - 6445684
nijenrode.alphonslaudy.nl
Contactpersoon Noa Tielens
cultuurcoördinator
n.tielens@kolom.net
Schooltype
VMBO

Onze projecten