Werkplaats Kindergemeenschap, VO

Werkplaats Kindergemeenschap, VO
 • Expertises:
 • Burgerschap
 • Film
 • Nieuwe media en ICT
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Eigentijds onderwijs op de bouwstenen van een rijke traditie. Een school met in de breedte en in de diepte aandacht voor kunstonderwijs en cultureel erfgoed. Er is een brede belangstelling voor cultuur, waarbij we ons vooral richten op de ontwikkeling van de eigen creativiteit en de bekendheid met kunst als zingevende en verrijkende elementen in het leven.

Kunst maakt onderdeel uit van het leven van de leerlingen (werkers), iedereen doet iets aan kunst en cultuur, er is aandacht voor ontplooiing van talenten en kwaliteiten. Samen werken en samen leren en creëren kenmerken het leven en werken op de Werkplaats Kindergemeenschap.

We willen graag en hopen dat de ontwikkeling de volgende uitkomsten laat zien.

– Zelfstandig denkende jong volwassenen die zich kenmerken door eigenheid, creativiteit en solidariteit.

– De jongere heeft inzicht in eigen talenten en de wijze waarop deze verder ontwikkeld kunnen worden.

– De jongere heeft ruim voldoende kennis en vaardigheden om de gewenste sociale en maatschappelijke rol te kunnen ontwikkelen.

– De jongere heeft inzicht in sociaal/maatschappelijke thema’s en culturele thema’s met een internationale oriëntatie.

Heel specifiek voor onze school is het aspect van samenwerking tussen werkers onderling en medewerkers onderling alsook tussen medewerkers en werkers. Naast de individuele prestaties is er op het gebied van de kunstbeoefening veel aandacht voor het samenwerkingsproces en de gezamenlijke prestatie. Of dat nu in een act of een band op het open podium is of in veel grootschaliger musicalproject, er ligt veel nadruk op het gezamenlijk bereiken van een resultaat.

verankering

Kunst en cultuur is op Werkplaats Kindergemeenschap geïntegreerd in het lesprogramma. Naast de verplichte reguliere uren hebben we extra expressie-uren, die in het lesrooster zijn opgenomen en door de school zelf worden bekostigd. Dit alles behoort tot het curriculum (verplichte pakket). Daarnaast organiseren we tal van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in en buiten de schooluren. Hierbij is meer dan de helft van de leerlingen betrokken. In de zeven verschillende teams is steeds één kunstmedewerker het aanspreekpunt en de aanjager van activiteiten rond kunst en cultuur.

meerwaarde

Het gaat om de groei van de jonge mens: “Worden wat je bent”, zoals Kees Boeke zei. Samen werken met hoofd, hart en handen. Maar ook samen plezier hebben en genieten. Essentieel daarbij zijn elkaar zien en waardering hebben voor elkaar. We merken dat onze activiteiten, voorstellingen en andere presentaties niet alleen de eigen creativiteit bevorderen, maar ook de onderlinge tolerantie en respect. Werkers en medewerkers van verschillende teams en leerjaren ontmoeten elkaar, opvallend daarbij is de onderlinge waardering van de jongeren.

Creativiteit, ontwikkeling en uitingen daarvan zijn vanzelfsprekend en worden daarom ook nooit “belachelijk” gevonden, zowel op het gebied van creatief denken als waar het om beeldend werk of om podiumactiviteiten gaat. Op dezelfde manier trachten we kunst tot onderdeel te maken van het leven van onze werkers en hun nieuwsgierigheid.

partners
 • Dox, Utrecht
 • Theater Utrecht, Utrecht
 • Masquerade, Bilthoven
Bekijk de onderbouw vakken
 • Beeldende vorming
 • Theater
 • Muziek
 • Audiovisuele vormgeving
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Kunst Algemeen
 • KCV
 • CKV
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • Audiovisuele vormgeving
Werkplaats Kindergemeenschap, VO
Kees Boekelaan 12
3723 BA Bilthoven
avo@wpkeesboeke.nl
030-2282841
www.wpkeesboeke.nl
Contactpersoon Paulina Schulp
Cultuurcoördinator
p.schulp@wpkeesboeke.nl
Leernetwerken
Techniek, CKV, Creatieve industrie, Nieuwe media en ICT
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Musical

Het maken van decor met leerlingen.
Stopmotion filmpjes maken
project

WP Talent

Na schooltijd worden het hele jaar allerlei soorten ( korte of langdurige )workshops gegeven waar leerlingen zich voor kunnen inschrijven.
Ons WP talenprogramma. Een vast onderdeel is het muziektheater klas 2 en 3, en een musical voor de bovenbouw.
project

Modeshow klas 2

Modeshow project waarbij alle tweedejaars meedoen. Ze krijgen verschillende kunstworkshops en alles resulteert in een grote modeshow waarbij alle kunstdisciplines een bijdrage leveren.
project

Foto project met Fotodok

Dankzij de subsidie van Human Capitol Development zijn we een fotoproject met Fotodok gestart. Leerlingen leren verdiepend over fotograferen en komen in contact met professionals, de creatieve industrie.
project

3D printen

De 3D printer wordt op de WP op verschillende manieren ingezet; tijdens de les, extra opdracht, CKV, WP Talent, Kees Boekedag, Kunstendag.

Leerlingen leren een ontwerp te maken in een 3D tekenprogramma, Tinkercad. Door te doen leren ze wat wel en niet printbaar is. Op deze manier leren ze wat er wel en niet mogelijk is met de 3D printer.


project

Kees Boeke dag

Festival Kees. Eens per 2 jaar vieren we de geboortedag van Kees Boeke, stichter van de Werkplaats. Met workshops voor alle leerlingen, gemixt door alle leerjaren. Dit jaar met de aftrap van onze oud-leerlingen van Streetlab.