Werkplaats Kindergemeenschap, VO

Werkplaats Kindergemeenschap, VO
 • Expertises:
 • Burgerschap
 • Film
 • Podiumkunsten
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Eigentijds onderwijs op de bouwstenen van een rijke traditie. Een school met in de breedte en in de diepte aandacht voor kunstonderwijs en cultureel erfgoed. Er is een brede belangstelling voor cultuur, waarbij we ons vooral richten op de ontwikkeling van de eigen creativiteit en de bekendheid met kunst als zingevende en verrijkende elementen in het leven.

Kunst maakt onderdeel uit van het leven van de leerlingen (werkers), iedereen doet iets aan kunst en cultuur, er is aandacht voor ontplooiing van talenten en kwaliteiten. Samen werken en samen leren en creëren kenmerken het leven en werken op de Werkplaats Kindergemeenschap.

We willen graag en hopen dat de ontwikkeling de volgende uitkomsten laat zien.

– Zelfstandig denkende jong volwassenen die zich kenmerken door eigenheid, creativiteit en solidariteit.

– De jongere heeft inzicht in eigen talenten en de wijze waarop deze verder ontwikkeld kunnen worden.

– De jongere heeft ruim voldoende kennis en vaardigheden om de gewenste sociale en maatschappelijke rol te kunnen ontwikkelen.

– De jongere heeft inzicht in sociaal/maatschappelijke thema’s en culturele thema’s met een internationale oriëntatie.

Heel specifiek voor onze school is het aspect van samenwerking tussen werkers onderling en medewerkers onderling alsook tussen medewerkers en werkers. Naast de individuele prestaties is er op het gebied van de kunstbeoefening veel aandacht voor het samenwerkingsproces en de gezamenlijke prestatie. Of dat nu in een act of een band op het open podium is of in veel grootschaliger musicalproject, er ligt veel nadruk op het gezamenlijk bereiken van een resultaat.

verankering

Kunst en cultuur is op Werkplaats Kindergemeenschap geïntegreerd in het lesprogramma. Naast de verplichte reguliere uren hebben we extra expressie-uren, die in het lesrooster zijn opgenomen en door de school zelf worden bekostigd. Dit alles behoort tot het curriculum (verplichte pakket). Daarnaast organiseren we tal van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in en buiten de schooluren. Hierbij is meer dan de helft van de leerlingen betrokken. In de zeven verschillende teams is steeds één medewerker het aanspreekpunt en de aanjager van activiteiten rond kunst en cultuur.

meerwaarde

Het gaat om de groei van de jonge mens: “Worden wat je bent”, zoals Kees Boeke zei. Samen werken met hoofd, hart en handen. Maar ook samen plezier hebben en genieten. Essentieel daarbij zijn elkaar zien en waardering hebben voor elkaar. We merken dat onze activiteiten, voorstellingen en andere presentaties niet alleen de eigen creativiteit bevorderen, maar ook de onderlinge tolerantie en respect. Werkers en medewerkers van verschillende teams en leerjaren ontmoeten elkaar, opvallend daarbij is de onderlinge waardering van de jongeren.

Creativiteit, ontwikkeling en uitingen daarvan zijn vanzelfsprekend en worden daarom ook nooit “belachelijk” gevonden, zowel op het gebied van creatief denken als waar het om beeldend werk of om podiumactiviteiten gaat. Op dezelfde manier trachten we kunst tot onderdeel te maken van het leven van onze werkers en hun nieuwsgierigheid.

partners
 • Filmhub Midden Nederland, Amersfoort
 • Theater Utrecht/DOX, Utrecht
 • Kunstenhuisidea, Bilthoven
 • Filmtheater 't Hoogt, Utrecht
 • Hoge school van de Kunsten, Utrecht
Bekijk de onderbouw vakken
 • Beeldende vorming
 • Theater
 • Muziek
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Kunst Algemeen
 • KCV
 • CKV
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
Werkplaats Kindergemeenschap, VO
Kees Boekelaan 12
3723 BA Bilthoven
werkplaatsvo@wpkeesboeke.nl
030-2282841
www.wpkeesboeke.nl
Contactpersoon Paulina Schulp
Cultuurcoördinator
p.schulp@wpkeesboeke.nl
Leernetwerken
Erfgoed, Techniek, CKV, Nieuwe media en ICT
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

CKV filmproject

In klas 4 komen tijdens een theorieuur en 2 praktijkuren alle disciplines aan bod. Vanaf maart wordt er gewerkt aan een slot onderzoek in groepjes dat uitmondt in het maken van een film. We werken nu samen met t Hoogt on tour en de filmhub, omdat we ook een filmlijn maken vanaf klas 1.
project

5 mei project

Al een aantal jaar doen we met klassen mee aan een kunst project rond het thema vrijheid voor het bevrijdingsfestival Utrecht. Dit jaar organiseert het Utrechts Archief dit. In het kader hiervan zijn ook onderbouw klassen naar Westerbork geweest. Dit kunstwerk heeft dit jaar een prijs gewonnen. De kunstwerken komen op banners te hangen.
project

Project V5 kunstwerken in Griftsteede rond thema

Jaarlijks krijgen V5 en V6 leerlingen een workshop rond een thema, zoals biodiversiteit afgelopen jaar, waarbij ze inspiratie opdoen om eigen kunstwerken te maken met verschillende materialen en technieken. Op school wordt een tijd gewerkt aan de kunstwerken en dan worden ze tentoongesteld voor de jaarlijkse expositie in het Griftpark.

Download project
project

WP Talent

Tijdens schooltijd in klas 1 en 2 worden gedurende 4 weken op woensdagochtend en voor alle klassen na schooltijd het hele jaar allerlei soorten ( korte of langdurige )workshops gegeven waar leerlingen zich voor kunnen inschrijven. Bijvoorbeeld voor sieraden maken.
Ons WP talenprogramma. Een vast onderdeel is het muziektheater en de dansproductie.
project

Modeshow klas 2

Modeshow project waarbij alle tweedejaars meedoen. Ze krijgen verschillende kunstworkshops en alles resulteert in een grote modeshow waarbij alle kunstdisciplines een bijdrage leveren.
project

3D printen

De 3D printer wordt op de WP op verschillende manieren ingezet; tijdens de les, extra opdracht, CKV, WP Talent, Kees Boekedag, Kunstendag.

Leerlingen leren een ontwerp te maken in een 3D tekenprogramma, Tinkercad. Door te doen leren ze wat wel en niet printbaar is. Op deze manier leren ze wat er wel en niet mogelijk is met de 3D printer.


project

Kees Boeke dag

Festival Kees. Eens per 2 jaar vieren we de geboortedag van Kees Boeke, stichter van de Werkplaats. Met workshops voor alle leerlingen, gemixt door alle leerjaren. Juni 22 is het voor het laatst gevierd.